Trả lời Ông Thạch Đỗ và những tên cuồng tín về Đức cố HT Thích Trí Quang

 

“Thích Trí Quang đă thâu thần thị tịch, dịch Anh ngữ là fucking kick the bucket.”

 

Nguyễn Nhơn

 

Nhon Nguyen 7:49 PM (39 minutes ago)

to Thach, Thuc, AU

 

(thích trí quang): Một Tu Sĩ Chân Chính hay Một Chính Trị Gia Lỗi Lạc?

 

Trật lất!

 

Đơn giản: y ta chỉ là tên t́nh báo nhị trùng

Tay sai việt cọng lẫn CIA Mỹ

 

Tại sao?

 

Đơn giản: Đánh phá VNCH bị truy nả, chạy trốn vào Ṭa Đại sứ Mỹ 

và được bảo vệ cho đến  khi đảo chánh xong.

 

Đệ Nhất VNCH sụp đổ, trí quang là một tội đồ quan trọng.

 

Nguyễn Nhơn

 

Đọc "Mặt thật của Trí Quang" đầy trên net


 

From: Thach Do <thachndo@yahoo.com>
Sent: Monday, November 11, 2019 11:18 AM
To: Thuc Vu <thucvu_1@yahoo.com>
Cc: AU DANG <bangphongdva033@gmail.com>
Subject: Re: TRả LỜI ÔNG THẠCH ĐỖ VÀ NHỮNG TÊN CUỒNG TÍN VỀ ĐỨC CỐ HT THÍCH TRÍ QUANG. Thích Trí Quang đă thâu thần thị tịch, dịch Anh ngữ là fucking kick the bucket.

 

Đéo mẹ cái thằng thục vú. Câu trước “bá ngọ” câu sau :

Bà con thấy miệng lằn lưỡi mối của nó không ?

Phần đầu nó nói TT Diệm cũng không dám đụng tới thằng ma tăng Phạm Bồng. Câu sau nó tự liếm băi đờm của nó vừa khạc ra là : nếu không trốn vào sứ quán Mỹ th́ sẽ bị chính quyền của TT Ngô Đ́nh Diệm thủ tiêu.

Ư như vậy th́ tâm sao chính được ?
TTQ mà là trưởng lăo PG lỗi lạc ?

Trưởng lăo cái ccc, lỗi lạc cái đầu buổi !

Bây giờ chắc nó đang chầu thằng giặc hồ chó minh nơi địa ngục.

 

Sent from my iPhone

--------------------------------------------


On Nov 11, 2019, at 1:22 PM, Thuc Vu <thucvu_1@yahoo.com> wrote:

 

Thưa ông Thạch Đỗ,

Ông Thạch Đỗ nh́n tấm h́nh rồi đoán già đoán non với cái tâm loạn động, mà một khi cái tâm của ông không thật, th́ ông nh́n cái ǵ cũng không thật.

 

1. Ông Thạch Đỗ phải nghĩ rằng nếu tướng Nguyễn Ngọc Loan nếu giết được HT Thích Trí Quang th́ đă vùi xác Ngài từ lâu rồi. Cả một Gia Đ́nh trị Ngô Đ́nh Diệm c̣n không dám hạ thủ Ngài chứ đừng nói chi tướng Loan.

 

2. Qua tấm h́nh đă chứng thực cho ông Thạch Đỗ hiểu rằng tướng Loan đă thuyết phục Ngài Trí Quang quá nhiều và Ngài nghe muốn đầy lỗ tai nên chán ghét quay mặt đi không muốn nghe nữa.

 

3. Ông Thạch Đỗ và những tên cuồng tín để tâm cuồng loạn đến ngu xuẩn khi cáo buộc Ngài Trí Quang là CIA nên mới ẩn trú tại  ṭa Đại sứ Hoa Kỳ, mà không hiểu đó là cái trí huệ cao siêu của một tu sĩ Phật giáo, nếu Ngài không chạy vào ṭa Đại sứ Hoa Kỳ th́ Ngài đă bị chisng quyền nhà Ngô thủ tiêu từ lâu, chứ không thọ đến bây giờ mới viên tịch. Thật vậy, nếu cáo buộc cho bất cứ ai ẩn trú tại Ṭa Đại sứ Hoa Kỳ đều là CIA cả th́ toàn thể người tỵ nạn bỏ nước ra đi đều là CIA hay sao?

 

4. Ông Thạch Đỗ mang chuyện Bạch Thư của HT Thích Tâm Châu về  Đức cô HT Thích Trí Quang nhằm tố cáo với bàn dân thiên hạ về Ngài Trí Quang, th́ chúng tôi chẳng đặng đừng phải nói với ông rằng, ngay cả Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, một cội tùng trước gió với bao năm bị Cọng Sản giam cầm từ nhà tù nhỏ sang nhà tù lớn, mà Ngài Tâm Châu c̣n nói được, th́ cái tâm sân si của Ngài đối với Đức Cô HT Thích Trí Quang vào thời Đệ II Cộng Ḥa vẫn chưa dứt bỏ đượ. Nay HT Thích Tâm Châu đă viên tịch rồi, chúng tôi không muốn bàn sâu thêm, cho nên xin ông Thạch Đỗ đừng vin vào đó mà cáo buộc cho một bậc Trưởng lăo Phật giáo lỗi lạc Thích Trí Quang.

 

 

Thục Vũ 

----------------------------------------

 

On Monday, November 11, 2019, 06:27:19 AM PST, Thach Do <thachndo@yahoo.com> wrote:

 

 

Nh́n cái bản mặt thằng Phạm Bồng gian thấy mẹ. Thiếu Tướng sao hiền vậy ? Đáng lẻ cho nó một viên như thằng Bảy Lốp th́ VNCH đâu đến nổi !!!

 

Gian mà hèn, không dám nh́n mặt Tướng Loan.

 

 

 

Bạch Thư Của Ḥa Thượng Thích Tâm Châu (1966)

Đại Nạn của Phật Giáo và đất Nước

 

Sang năm 1966, Đại Hội Giáo Hội lại bắt buộc tôi phải làm Viện Trưởng thêm một nhiệm kỳ nữa. Giáo Hội e ngại các tướng lănh tranh giành ảnh hưởng nhau, không thể có cơ sở vững vàng để xây dựng đất nước được, Giáo Hội yêu cầu Hội Đồng Lập Hiến. Sự yêu cầu này được phát động khắp các cấp Giáo Hộị Nhưng chỉ trong vài tháng việc yêu cầu bầu cử Quốc Hội Lập Hiến đă được Chính Quyền các Tướng lănh chấp nhận vào ngày 14-4-1966.


Sau khi phong trào bầu cử Quốc Hội Lập Hiến đă được thỏa măn, nhân danh Viện Trưởng, tôi đă gửi thư thông cáo tới các nơi biết : ngưng sự tranh đấu, và chỉ đặt các chương tŕnh xây dựng đạo pháp mà thôi. Ngày 2 tháng 5 năm 1966 tôi đáp máy bay sang Colombo, thủ đô nước Tích Lan, cùng đại biểu Tăng Già các nước soạn thảo Hiến Chương và thành lập Giáo Hội Tăng Già Thế Giới bắt đầu từ ngày 6-5-1966. và tôi đảm trách chức vụ Phó Chủ tịch.


Từ Tích Lan trở về, tôi ghé thăm Malaysia và Singapore để cảm ơn sự hộ trợ tinh thần trong cuộc tranh đấu 1963 vừa qua.


Vào 11 giờ sáng ngày 29-5-1966, tôi về tới Saigon, được tin đang có biểu t́nh trong thành phố Saigon và một số nơi khác tại miền Trung. Tôi không hiểu, khi tôi đi vắng, ở nhà có Thượng Tọa Trí Quang, Thượng Tọa Thiện Minh, do đâu lại phát động lại phong trào tranh đấu ? Tôi về tới VN Quốc Tự, bước chân vào cửa văn pḥng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo của tôi th́ có một biểu ngữ nền vàng chữ đỏ ghi : "Muốn quần chúng tuân theo kỷ luật th́ phải theo quần chúng". Tôi vào tới bàn giấy của tôi th́ có một đĩa máu, một con dao và một huyết thư : Yêu cầu các Thượng tọa trong Viện Hóa Đạo, không được theo Thượng tọa Tâm Châu".


Tôi định lên chánh điện VN Quốc Tự lễ Phật, tại đây có mấy các vị Tăng thanh niên không cho tôi vào chánh điện VN Quốc Tự và hăm dọa, ai muốn vào chùa hăy bước qua xác chết của ho..


Tôi vô cùng chán nản, không biết cách nào văn hồi trật tự được. Tôi trở về chùa Từ Quang. Về chùa Từ Quang cũng có một đĩa máu, một con dao và huyết thư "Cấm tôi không được hoạt động nữa". Và, người trong chùa cho biết là họ hăm dọa sẽ đốt xe, ám sát. Và, chính các vị Tăng thanh niên đang tụ tập tại Niệm Phật Đường Quảng Đức (Bàn Cờ) định sang chùa Từ Quang giết tôi. May có Sư Cô Vân biết được, cấp báo cho tôi biết. Tôi trốn thoát. 

 

Từ đó, tôi phải đi nghỉ, nay tại nhà này, mai tại nhà khác, nay tại Viện Nhu Đạo Quang Trung, mai tại Nha Tuyên Úy Phật Giáo. Từ đó, VN Quốc Tự bị Tăng Ni và quần chúng theo CS nắm giữ, thao túng, liên tục ngày này qua ngày khác, ra đường Trần Quốc Toản, ngă 6 Saigon - Chợ Lớn biểu t́nh, đả đảo và đốt h́nh nộm Tổng Thống Mỹ, Tướng Thiệu, Tướng Kỳ. Tôi không dám tới và làm việc tại Việt Nam Quốc Tự nữa.


Tại Huế, Đà Nẵng và vài nơi khác tại miền Trung cũng vậy, không sao văn hồi được trật tư.. Lại thêm, sự xích mích giữa Tướng Nguyễn Chánh Thi và các Tướng tại Saigon. Nhóm Lập Trường ở Huế ra đời, đ̣i hỏi bầu Quốc Hội, đ̣i hỏi ngưng chiến tranh. Kết cuộc, các Tướng Saigon mang quân ra văn hồi trật tự miền Trung. Thượng Tọa Trí Quang cùng nhóm tranh đấu tại Huế, kêu gọi Phật tửđem bàn thờ Phật ra đường, để ngăn cản bước tiến của Quân Đội Chính Phủ, cho các cán bộ CS nằm vùng, trà trộn tẩu thoát. Phong trào mang bàn thờ Phật ra đường lan tràn khắp nơi và vào cả đến Saigon. Tại Saigon họ đem ảnh Phật ra để trên đống rác.


Nh́n cảnh tượng ấy tôi cảm thấy đau ḷng, liền ra một thông bạch yêu cầu Phật tử không nên đem Phật ra đường. Thượng Tọa Thiện Hoa Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo đột nhiên ra một thông báo tán thành việc đem Phật ra đường. 
Tại Đà Nẵng cũng như một số nơi khác, ngoài việc đem Phật ra đường, c̣n gh́m súng, nấp sau tượng Phật bắn ra, khi quân đội tiến vào kiểm soát chùa. Đem Phật ra đường rồi, Thượng Tọa Trí Quang vào Ṭa Hành Chánh tỉnh Thừa Thiên tuyệt thực. Sau, chính phủ đưa Thượng Tọa Trí Quang vào Saigon, ở nhà bác sĩ Nguyễn Duy Tài. Thượng Tọa vẫn duy tŕ việc tuyệt thực (có uống nước thuốc dưỡng sức), cho đến khi chính phủ quân nhân y lời hứa hồi tháng 4-1966, bầu cử Quốc Hội Lập Hiến vào ngày 3-9-1966.


Sau khi thanh toán sự hỗn loạn tại Huế và một số tỉnh khác tại miền Trung, th́ tại Đô thành Saigon, chính phủ cũng thanh toán xong nhóm náo loạn tại VN Quốc Tự. Ṭa Đô Chính Saigon chính thức viết thư xin lỗi Giáo Hội : "V́ nạn bất đắc dĩ phải thanh toán nhóm náo loạn tại Việt Nam Quốc Tự, chứ thực tâm, chính phủ không dám xâm phạm vào tôn giáo".

 

Tôi trở về làm việc tại Việt Nam Quốc Tự, nhưng một số các vị tranh đấu nhất định không về. Các vị cho rằng, chính phủ xúc phạm đến tôn giáo và cho tôi là thân ChínhQuyền. 

 

Tại miền Trung, Thượng Tọa TríQuang cho tuyên truyền rằng : "Mỹ mua đứt Tâm Châu với 3 triệu Mỹkim và cho tôi là cậu của Tướng Nguyễn Cao Kỳ, đem quân đội ra tàn sát Phật tử miền Trung v.v...".

 

Đó là chỗ nẩy sinh ra sự mâu thuẫn giữa tôi và các vị tranh đấu. Từ chỗmâu thuẫn ấy, tại Saigon, Thượng Tọa Trí Quang và nhóm tranh đấu vu khống cho tôi là người Mỹ cho tôi 1 triệu Mỹ kim và trả lương cho tôi mỗi tháng là 20 ngàn Mỹ kim. Thực ra, tôi chưa được một dollar của Mỹ, chứnói chi đến vạn, đến triệu. (6) Tôi vẫn nhẫn nại làm việc, tuân theo lời dạy của Ḥa Thượng Tăng Thống Thích Tịnh Khiết triệu tập Đại Hội Giáo Hội tại Việt Nam Quốc Tự từchiều 21-10-1966. Buổi chiều ngày 22-10-1966, Đại Hội mới duyệt xét chương tŕnh nghị sự xong.


Bất ngờ, 3 giờ sáng ngày 23-10-1966, tại chùa Ấn Quang một số các Thượng Tọa đă lén lút thành lập Hội Đồng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất và đề cử Thượng Tọa Thích Thiện Hoa làm Viện Trưởng, coi như lật đổ tôi. Từ đó có ra Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Ấn Quang. Vậy, đâu là chỗ chia đôi và lũng đoạn Giáo Hội Thống Nhất ?

Sau đó, Viện Hóa Đạo Ấn Quang chuyển hướng theo đường hướng "Ḥa B́nh Khuynh Tả". Viện Hóa Đạo Ấn Quang cử các vị ra nước ngoài liên lạc với các nhóm phản chiến, yêu cầu Mỹ rút quân, phản đối chính sách chống Cộng của Việt Nam Cộng Ḥa, đ̣i ḥa b́nh. Viện Hóa Đạo Ấn Quang cử Thượng Tọa Nhất Hạnh làm Trưởng Phái Đoàn Ḥa B́nh bên cạnh Ḥa Đàm Paris.

Ấn Quang là một Phật Học Đường danh tiếng, cung ứng cho nhu cầu phát triển Phật Giáo miền Nam rất nhiềụ Nhưng từ nửa năm 1966 trở đi, Ấn Quang đă bị cưỡng ép làm nơi tranh đấu của các vị ưa tranh đấu.Sang năm 1967, tôi triệu tập 8 Giáo Phái, Hội Đoàn tại VN Quốc Tự, tuyên bố rút lui chức Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Đại Hội đề cử Thượng Tọa Thích Thiện Tường (người Nam), lên thay thế tôi làm Viện Trưởng. Và, Đại Hội này nhận thấy Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất đă bị chủ trương "nhất thống", tiêu diệt các Giáo Phái, Hội Đoàn, nên Đại Hội đă tu chính bản Hiến Chương ấy, cho phù hợp với các Giáo Phái, Hội Đoàn. Bản Hiến Chương tu chính này được thông báo cho chính phủ của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu biết. Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đă kư sắc luật 23/67 ngày 18/7/1967, công nhận Hiến Chương ấy. Sau khi rút lui khỏi Viện Hóa Đạo, tôi trở ra chùa Từ Quang Vũng Tàu của tôi, vui cùng cảnh vật thiên nhiên, cho vơi bớt những sự ưu tư, vất vả.


Tại Saigon, Giáo Hội Thống Nhất Ấn Quang lại phát động phong trào tranh đấu, đ̣i hỏi không được tu chính Hiến Chương. (Thực vô lư, Ấn Quang chỉ có 3 Giáo Phái, Hội Đoàn, mặc dù Tăng Ni Phật tử đông. VN Quốc Tự có 8 Giáo Phái, Hội Đoàn - dù rằng người ít - vẫn có quyền tu chính Hiến Chương, chứ không phải hủy bỏ Hiến chương).

 

Đùng một cái, một hôm vào khoảng 7 giờ tối, một số Tăng tại chùa Ấn Quang, được sự hộ trợ của các dân biểu thân Ấn Quang có súng, như Kiều Mộng Thu v.v... đột nhập vào VN Quốc Tự bắt thượng Tọa Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Thiện Tường, cùng với rất đông chư Tăng, đem về nhốt tại chùa Ấn Quang. Ngày hôm sau, Nha Tuyên Úy Phật Giáo can thiệp, mời các vị Ấn Quang ra khỏi Việt Nam Quốc Tư.. Sau đó, Giáo Hội Thống Nhất tại VN Quốc Tự lại phải đề cử Thượng Tọa Thích Minh Thành (người Nam) lên làm Viện Trưởng. Vẫn chưa yên. Lại một hôm khác, vào chập tối, phe Ấn Quang lại đem người, đem khí giới, tái chiếm VN Quốc Tự một lần nữa Lần này họ bắt hết Tăng chúng, lấy hết đồ đạc, nhiều máy may của VN Quốc Tự và đốt cháy một dăy nhà phía tay trái Quốc Tự. Nha Tuyên Úy Phật Giáo lại phải can thiệp để văn hồi trật tư..


Sau biến cố này, Giáo Hội Thống Nhất tại VN Quốc Tự phải đề cửThượng Tọa Thích Tâm Giác, Giám Đốc Nha Tuyên Úy Phật Giáo, kiêm nhiệm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, mới yên.


Hai lần Ấn Quang đánh phá VN Quốc Tự như trên, hỏi ai làm nhơ nhớp cho lịch sử Phật Giáo VN ? Sự việc rơ ràng như thanh thiên bạch nhật, mà nhóm tranh đấu của Ấn Quang, được sự hộ trợ ngầm của CS nằm vùng, lải nhải vu khống cho VN Quốc Tự chia rẽ Giáo Hội, Thích Tâm Châu phá hoại và lũng đoạn Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất. Thực như câu phương ngôn của Việt Nam thường nói : "Vừa đánh trống vừa ăn cướp, vừa ăn cướp vừa la làng". Cậy đông, lấy thịt đè người, mặc sức vu khống, thao túng không coi nhân quả là chi cả !


Cho đến nỗi những vị Tăng không biết chút ǵ về việc tranh đấu, việc xây dựng Giáo Hội, cũng như các vị Tăng, Ni Phật - từ ở xa, hay sau này, cũng a dua, hùa theo sự tuyên truyền nhồi sọ của nhóm tranh đấu Ấn Quang và CS nằm vùng trong suốt hơn 30 năm naỵ Thực tội nghiệp !


Nói thẳng thắn, cuộc chiến tranh Quốc Cộng tại Việt Nam, không cómột tôn giáo, một đoàn thể nào, không bị CS nằm vùng gây chia rẽ, pháhoại. Thiên Chúa Giáo có những cán bộ gộc nằm vùng như Vũ Ngọc Nhạ, Huỳnh Văn Trọng v.v... Phật Giáo cũng vậy, CS nằm vùng từ thượng tầng, tới hạ tầng, càng dễ dàng hơn. Thực sự, cuộc tranh đấu từ tháng 6-1966, cho đến nay chia đôi Giáo Hội, đều do bàn tay CS đạo diễn, làm hại cho Phật Giáo và quốc gia VN không nhỏ. V́ vậy, Phật Giáo không phải là không có trách nhiệm, liên đới đến sự để mất VNCH cho CS. Vấn đề này, chính Ḥa Thượng Thích Huyền Quang cũng thường nhắc đi nhắc lại : CS từng tuyên bố : "Phật Giáo Ấn Quang hai lần có công với Cách Mạng".

 

* Vấn đề ḥa hợp ḥa giải và các tạp sự sau đó Đầu thập kỷ 1970. ḥa đàm Paris đang tiến đến hồi mặc cả có lợi nhiều cho CS, th́ tại VN phe tranh đấu Ấn Quang, do Thượng Tọa Thích Trí Quang lănh đạo, đă cho thành lập phong trào Ḥa Hợp Ḥa Giải Dân Tộc, do ông Vũ Văn Mẫu được coi là Thủ Lănh. Phong trào này không được sự tán thành của hai Thượng Tọa Thiện Minh và Huyền Quang. V́ hai Thượng Tọa này không tán thành phong trào Ḥa Hợp Ḥa Giải Dân Tộc, nên Thượng Tọa Trí Quang và phe nhóm của Thượng Tọa đă tung ra một chiến dịch bôi bẩn Thượng Tọa Thiện Minh và Thượng Tọa Huyền Quang một cách tàn nhẫn. Cũng vi chiến dịch này, trong suốt một năm, Giáo Hội Thống Nhất Ấn Quang không thể triệu tập được Đại Hội để bầu cửchức vụ Viện Trưởng Viện Hóa Đạo v́ Thượng Tọa Thích Thiện Hoa đă viên tịch, khiến cho Thượng Tọa Thích Trí Thủ là một vị Tổng Vụ Trưởng phải đứng lên xử lư thường vụ.


T́nh h́nh biến chuyển hoàn toàn bất lợi cho VNCH. Ngày 30-4-1975, là ngày cáo chung của chế độ VNCH. Những bộ mặt thân CS đă lộ rơ nguyên h́nh, không ai mà không rơ.

 

- Khi quân CS từ rừng về Saigon, đă có lần 500 Tăng, Ni của phe tranh đấu Ấn Quang ra đón chàọ - Ngày 19-5-1975, phe tranh đấu Ấn Quang đă tổ chức sinh nhật Hồ Chí Minh tại chùa Ấn Quang.


- Hiệp Thương Chính Trị thống nhất hai miền Nam-Bắc của CS, một Thượng Tọa của phe Ấn Quang đă làm một bài tham luận, nịnh CS, kể công của Ấn Quang và đả kích Nha Tuyên Úy Phật Giáo cùng Giáo Hội Thích Tâm Châu.

- Vào khoảng năm 1980, 1981, chính Thượng Tọa Thích Trí Thủ Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Ấn Quang cùng các vị cao cấp nhất phe tranh đấu Ấn Quang đă tích cực vận động thành lập và tham gia vào Giáo Hội Phật Giáo VN tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), mà người ta thường gọi là "Giáo Hội Quốc Doanh", hay "Giáo Hội Nhà Nước". Chỉ có các Thượng Tọa : Thiện Minh, Huyền Quang, Đức Nhuận, Quảng Độ và một số nhỏ các vịkhác không tán thành, nên bị bắt hay bị giết. - Vào khoảng năm 1986, 1887, Ông Gorbachev, Tổng Bí Thư Đảng CS Liên Xô chủ trương cởi mở, th́ tại VN ông Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí Thư Đảng CSVN cũng theo chủ trương ấy. Sau đó, Chủ Nghĩa CS bị tan ră tại Nga, tại Đông Âu, th́ tại VN, h́nh thức chuyển hướng là sự cần thiết để sống c̣n của ho.. Họ đă cho các chùa được sinh hoạt tín ngưỡng một phần nào, trả một số cơ sở cho các chùa, cho một số thanh niên Tăng, Ni được học hỏi Phật Pháp. Và, có thể bước đầu thí nghiệm của họ, họ chomột số người nào đó, đ̣i hỏi quyền tự do dân chủ, để tiện dịp nhận diện những người quyết tâm tranh đấu, để có thể triệt hạ sau nàỵ

 

Ḥa Thượng Thích Đôn Hậu đă khơi mở ra phong trào Phật Giáo Thống Nhất tại hải ngoại, và Ḥa Thượng Thích Huyền Quang tiếp nối sựnghiệp ấy. Tại Hoa Kỳ cũng tổ chức thống nhất rầm rộ. Kết cuộc có ra hai, ba Giáo Hội Thống Nhất. Tại Âu Châu, có nhiều Giáo Phái hoạt động riêng biệt. Nhưng có một số chùa, có các vị Tăng trung niên và thanh niên, kết hợp thành Giáo Hội Thống Nhất Âu Châụ Tại Úc, dân số VN tỵ nạn vào khoảng 150 ngàn người, Giáo Hội Thống Nhất Úc và Tân Tây Lan đă thành h́nh, với số Tăng, Ni ít ỏi, số chùa độ trên mươi ngôi, số Phật tửtới các chùa, tính chung lại vào khoảng 7, 8 ngàn người. Nội bộ Giáo Hội th́ không ổn định và có vẻ phức tạp.


Ḥa Thượng Thích Huyền Quang tại VN, đang là người trỗi lên, đ̣i lại danh xưng và sự phục hoạt của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất. Ḥa Thượng là người đầy đảm lược, đầy kinh nghiệm với chủ nghĩa CS. Tôi rất kính mến Ḥa Thươ.ng. Tôi đă viết thư khích lệ Ḥa Thươ.ng. Tôi luôn luôn cầu nguyện cho việc làm của Ḥa Thượng được thành công viên măn.


Cuộc tranh đấu hiện nay tại VN do Ḥa Thượng Huyền Quang lănh đạo thực vô cùng khó khăn. Khó khăn bởi bao mưu cơ, sảo thuật của Thích trí Quang cũ, nằm trong Giáo Hội Nhà Nước, ngăn trở. Khó khăn bởi Hiến Pháp CS bao vây. Khó khăn ngay trong nội bộ Giáo Hội Thống Nhất Ấn Chương "Tập quyền, kỳ thị" thiếu thiện cảm với các Giáo Phái Phật Giáo khác. Và, có thể có khó khăn với các tôn giáo khác, qua những nhận xét sâu xa. (7) Tuy nhiên, CS là kẻ thù chung của nhân loạị Nhân loại xóa bỏ những mặc cảm riêng tư, và tích cực phục vụ chung cho chính nghĩạ Chính nghĩa quyết thắng. Chủ nghĩa CS không sao tránh khỏi luật đào thải, và chắc chắn phải nhường chỗ cho thể chế tự do, dân chủ của toàn dân VN.


* Kết luận Giáo Pháp của đức Phật Thích Ca Mưu Ni thấm nhuần vào ḷng dân VN đă gần hai ngàn năm. Phật Giáo đă ḥa đồng cùng vận mệnh thịnh suy của dân tộc. Phật Giáo đă sản sinh những nhân vật đức hài ḥa trong sự nghiệp cứu nước và dựng nước. Nhưng, đôi khi, Phật Giáo cũng bị những nhân vật cậy tài, ỷ thế, kỳ thị, thiếu sáng suốt, thiếu hỷ xả, gây tan nát cho đạo giáo và Quốc Gia không ít. Phật Giáo tôn trọng tự do nhân chủ tuyệt đối, không chủ trương "tập quyền" cho một cá nhân hay một nhóm ngườị V́, hễ có tập quyền là có độc tài, có bè phái, có những thủ đoạn để củng cố quyền lực.

 

Gần một thế kỷ nay, nhân loại bị đau khổ đến cùng cực bởi nạn "tập quyền" của CS. Ba mươi năm nay Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất chủ trương, "tập quyền" chưa thấy đem lại tia hy vọng ḥa hợp và an lạc cho đại chúng. Phật Giáo VN tại Hoa Kỳ triền miên trong sự chia rẽ, đă có hai, ba tổ chức thống nhất. Phật Giáo VN tại Úc, "tập quyền" thống nhất trong tay một nhân vật tham độc, thiếu tài đức, gây bè phái, kỳ thị Trung, Bắc, hăm hại huynh đệ đồng đạo, mặc cho gần trăm ngàn Phật tử VN tỵ nạn tại Úc không nơi nương tựa, mặc cho danh dự Phật Giáo VN bịtổn thương nặng nề ! Ôi, Phật Giáo VN ! Ôi, Phật Giáo VN ! Ai gây chi lắm niềm đau khổ, Vũ trụ nài van đến nghẹn lời ! (Lửa thiêng đạo mầu)

 

Kính bạch Quư Ngài, Kính thưa Quư vị,


Bạch thư này viết ra trong hoàn cảnh bất đắc dĩ. Bạch thư này được viết ra bằng những gịng lệ nóng thương đời, thương đạọ Bạch thư này ra đời, có người ưa có người không ưa, v́ sự thật mất ḷng. Nhưng, giả dối phải nhường chỗ cho sự thật, để cho Quốc Gia, cho Đạo Pháp được trường tồn, cho nhân dân VN được thức tỉnh, và cho nhân loại được hưởng niềm an lạc của chính pháp. Cầu nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ, chuyển hóa đất nước VN, đạo giáo VN, nhân dân VN sớm thoát khỏi ách CS, thành một nước tự do, dân chủ, ấm no, hạnh phúc và thịnh vươ.ng. Chuyển hóa tâm niệm của các cấp Phật Giáo trong và ngoài nước, biết rơ ḿnh, như lời Phật dạy, tiến tu và đạt tới đích giác ngộ, giải thoát. Cầu mong Quư Ngài và Quư vị luôn luôn được niềm an vui như ư, trong ánh đạo từ bi và trí tuệ.

Top of Form

 

Thích Tâm Châu

 

Sent from my iPhone


Begin forwarded message:

From: "'Thuc Vu' via PhucHungViet" <PhucHungViet@googlegroups.com>
Date: November 11, 2019 at 7:23:00 AM EST
To: PSXH <phungsuxahoi@googlegroups.com>
Subject: Fw: TIẾNG L̉NG TA: BÀI MỚI ĐĂNG NGÀY 11-11-2019
Reply-To: Thuc Vu <thucvu_1@yahoo.com>

 

 

---------- Forwarded message ---------
From: Hung Nguyen <kbc4100htd@yahoo.com>
Date: Sun, Nov 10, 2019 at 12:39 PM
Subject: Fwd: Thích Trí Quang đă thâu thần thị tịch, dịch Anh ngữ là fucking kick the bucket.

To: Không-Quân Hải

 

Là tu sĩ tham gia chính tri đă phạm giới và giới sát rất nặng 

Khi chết b́nh thường như bao người ǵ phải dùng “thâu thần thị tịch “

Không xứng. Viết về Trí Quang nhà báo Mỹ

Higgins cho là cs, người khác cho là CIA

Theo tôi Y là tu sĩ Thiền tông tham gia chính

Trị có vọng làm lănh đạo như Đại Sư VẠN HẠNH

Thiền mà vọng là bị dẫn bị cs lợi dụng giật dây 

Điếm CIA Mỹ sau đẩy tới đưa lên đỉnh hết đường 

Quây đầu biến thành người hùng của Phật tử 

Cs,của công chúng của thế giới.Càng cao vọng

Càng nhiều càng sai giáo pháp hết đương

Trở về.Điếm Mỹ yểm trợ đẩy tới , cs xúi biểu 

T́nh , Quảng Đức thiêu chết kết quả đệ 1 

VNCH sụp đổ, dẫn đến miền Nam bị cs chiếm 

Y nghĩ cs sẽ xài nhưng oái oăm nó không xài 

(Nó không bỏ tù là may).Lui về ẩn thân sám hối

Góp chút công đức cuối đời chuộc bớt lổi

 

Sent from my iPhone


Begin forwarded message:

From: "bicph666 ." <bicph666@gmail.com>
Date: November 10, 2019 at 09:04:21 EST
To: "cuongtram"
Subject: Fwd:  Thích Trí Quang đă thâu thần thị tịch, dịch Anh ngữ là fucking kick the bucket
. 

---------- Forwarded message ---------
From: bicph666 . <bicph666@gmail.com>
Date: Sat, Nov 9, 2019 at 6:01 AM
Subject: Re: Thích Trí Quang đă thâu thần thị tịch, dịch Anh ngữ là fucking kick the bucket.
To: Chuong Nguyen
Cc: Anh Nguyen

 

THẰNG GIẶC ÔM HOANG TƯỞNG TRỞ THÀNH QUỐC SƯ NHƯ VẠN HẠNH THỜI LƯ, NÊN BỊ VC LỢI DỤNG. ĐẾN LÚC KHÔNG ĐƯỢC NHƯ HOANG TƯỞNG, TH̀ CÂM NHƯ HẾN, KHÔNG DÁM PHẢN ĐỐI V̀ SỢ CHẾT. NGŨ GIỚI HẮN PHẠM HẾT RỒI, KỲ NÀY CHẾT, SẼ PHẢI TRẢ QUẢ THẾ NÀO :D

 

On Fri, Nov 8, 2019 at 7:33 PM Chuong Nguyen <cnewyen@gmail.com> wrote:


Ḥa Thượng Thích Trí Quang, một nhân vật quan trọng trong Phật Giáo Việt Nam cận đại, đặc biệt giai đoạn chiến tranh Việt Nam, viên tịch lúc 21 giờ 45 phút (giờ Việt Nam), ngày 8 tháng 11, 2019, theo thông báo phát đi vào ngày 8 tháng 11 từ chùa Từ Đàm, đứng tên Tỳ Kheo Thích Hải Ấn.

 

Ḥa Thượng Trí Quang là một trong những nhà lănh đạo Phật giáo gây nhiều tranh căi nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. Măi cho tới ngày nay, nhiều thập niên sau khi chiến tranh kết thúc, báo chí, dư luận quốc tế, trí thức trong và ngoài nước vẫn chưa hết thắc mắc, không biết Ḥa Thượng Thích Trí Quang theo quốc gia hay cộng sản; là cao tăng dấn thân v́ đạo, bị cộng sản Bắc Việt lợi dụng, hay là ‘CIA chiến lược’ như tố cáo của các cán bộ cộng sản, hoặc ‘cộng sản nằm vùng’ hoạt động theo chỉ đạo từ Hà nội. Những thắc mắc đó vẫn là đề tài tranh căi không dứt giữa các nhà khoa bảng, các nhà báo, cũng như trong giới t́nh báo Mỹ.

 

Nhưng điều mà dường như mọi người đều đồng ư là Ḥa Thượng Thích Trí Quang là một lănh đạo Phật giáo đầy quyền lực vào lúc mà sức mạnh của giáo hội Phật Giáo lên cao nhất trong những năm đầu và giữa thập niên 1960. Lúc đó, Time, tạp chí có uy tín của Mỹ, đă đăng ảnh của Ḥa Thượng trên trang b́a với ḍng chữ “người đă làm lung lay nước Mỹ”.

 

Thân thế và sự nghiệp

 

Theo quyển “Tiểu Truyện Tự Ghi” của Ḥa Thượng Thích Trí Quang, th́ ông sinh quán của tại làng Diêm Điền thuộc khu vực phía tây sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng B́nh.

 

Tên thật là Phạm Quang, Thích Trí Quang sinh ngày 21/12/1923 tại Quảng B́nh, xuất gia năm 1936, lúc 13 tuổi. Ông là đệ tử của Ḥa Thượng Thích Trí Độ, Chủ tịch Hội Phật Giáo Cứu Quốc. Tham gia hoạt động của Hội Phật giáo này của Việt Minh, ông bị Pháp bắt giam năm 1946. Năm 1947, khi được thả, ông theo Việt Minh vào chiến khu chống Pháp. Nhưng sau đó ông bỏ Việt Minh, trở lại con đường tu hành cho tới năm 1963, ông ‘cảm thấy có trách nhiệm phải đứng lên bảo vệ Phật tử và Phật giáo’ sau sự kiện “Pháp Nạn Phật giáo’, khi 8 thanh niên Phật tử bị bắn chết vào đêm 8/5/1963 ở chân cầu Trường Tiền.

 

Làn sóng phản đối lan rộng, lên tới cao điểm khi xảy ra vụ tự thiêu của Ḥa Thượng Thích Quảng Đức ngày 11/6/1963, làm thế giới bàng hoàng xúc động, tên tuổi của Thượng tọa Thích Trí Quang lan sang Hoa Kỳ và thế giới.

 

Năm 1964, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) ra đời, đưa Ḥa Thượng Thích Tịnh Khiết làm Đệ Nhất Tăng Thống, Thượng Tọa Thích Trí Quang là Chánh Thư kư Viện Tăng Thống, trong khi Thượng Tọa Thích Tâm Châu là Viện trưởng Viện Hóa Đạo.

 

Tranh căi

 

Báo chí ngoại quốc gọi Ḥa Thượng Thích Trí Quang là ‘người đă lật đổ chính quyền Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm’ vào năm 1963.

 

Các học giả cánh hữu cho rằng Thích Trí Quang có nhiều khả năng là cán bộ cộng sản hoạt động dưới sự chỉ đạo của Hà Nội. C̣n các học giả cánh tả lại cho rằng ông là một Thủ lănh tôn giáo đấu tranh bất bạo động cho ḥa b́nh và để bảo vệ Phật giáo.

 

Trong bài tham luận mang tựa đề “Political Monks: The Militant Buddhist Movement during the Vietnam War” - “Tăng Sĩ làm chính trị: Phong trào đấu tranh Phật giáo trong Chiến tranh Việt Nam”, tác giả Mark Moyar của Đại học Cambridge viết trong phần tóm lược nội dung:

 

“Từ tháng 11/1963 cho tới tháng 7/1967, phong trào đấu tranh Phật giáo là nguyên nhân chính gây bất ổn chính trị tại Nam Việt Nam. Trong khi nhóm Phật giáo đấu tranh cho rằng họ đại diện cho đại đa số Phật tử và chỉ đấu tranh cho tự do tôn giáo, trên thực tế họ chỉ là một thiểu số, không đủ tư cách đại diện, đang t́m cách khống chế cả chính trường.”

 

Một nữ phóng viên chiến trường, từng đoạt giải Pulitzer và làm phóng viên tại Toà Bạch Ốc, bà Marguerite Higgins, là một trong những người hiếm hoi đă trực tiếp phỏng vấn Ḥa Thượng Trí Quang. Sau cuộc phỏng vấn tại Chùa Xá Lợi vào cuối năm 1963, bà Higgins không dấu vẻ hoài nghi của bà đối với Ḥa Thượng. Bà viết trong quyển ‘Our Vietnam Nightmare - Cơn Ác mộng Việt Nam của chúng ta’, miêu tả vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam là “một Machiavelli thắp nhang.” Machiavelli ám chỉ một người quỷ quyệt, không có đạo đức, chủ trương “cứu cánh biện minh cho phương tiện.”

 

Nhà đấu tranh cho nhân quyền và Phật giáo Vơ Văn Ái, cũng là một sử gia chuyên nghiên cứu về đạo Phật và lịch sử Việt Nam, nói cá nhân ông rất khâm phục Ḥa Thượng Thích Trí Quang, v́ ông là nhà sư am hiểu giáo lư Phật giáo rất thâm sâu, và có nhiều đóng góp cho Phật giáo Việt Nam.

 

Ông Vơ Văn Ái nói:

“Ngài là đại biểu, là tiếng nói của tinh thần Phật giáo qua suốt 2000 năm, mà qua suốt 2000 năm đó đă chứng tỏ sự kết hợp của Phật giáo Việt Nam, đối với dân tộc Việt Nam trên lĩnh vực tâm linh, văn hóa cũng như trong vấn đề chống ngoại xâm. Trong cuộc đóng góp cho dân tộc Việt Nam trên phương diện tôn giáo, tôi thấy sự đóng góp của Ḥa Thượng Trí Quang rất lớn và cho thấy tinh thần của Phật giáo Việt Nam.”

 

CIA nói ǵ về Ḥa Thượng Trí Quang?

 

Theo một tài liệu được giải mật của CIA có tựa đề “Momorandum for the Director”- (Báo cáo lên Giám Đốc) ghi ngày 11/9/1964 về đề tài ‘Động cơ, Mục tiêu và Ảnh hưởng của Thích Trí Quang’ kư tên George A.Carver, Jr., đại diện nhóm ‘South Vietnam Working Group’, các tác giả nói về Ḥa Thượng Thích Trí Quang như sau:

“Đầy tham vọng, khôn khéo, một người không ngần ngại dùng mọi mánh khóe để lôi kéo, vận động chính trị và là một kẻ mị dân bẩm sinh. Ông là một trong những người hiếm khi xuất hiện - một nhà lănh đạo chính trị thiên bẩm.”

 

Sau khi phân tích, tài liệu này kết luận rằng ‘không có bằng chứng thuyết phục để kết luận Thích Trí Quang là cộng sản’. Các tác giả nói rằng những người tố cáo Ḥa Thượng Trí Quang là cộng sản thường là người của chế độ Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm, tuy cũng có một số nhà quan sát Mỹ hiểu biết và công tâm cũng tin như vậy.

 

“Sau khi suy xét cẩn thận, kết luận của chúng tôi là Trí Quang có phần chắc không phải là một người cộng sản, hoặc một gián điệp Việt Cộng.”

 

Kết luận đó được dựa trên cơ sở ‘Không một ai trong số nhiều người Việt thù ghét Thầy Trí Quang, chỉ chờ cơ hội để bôi nhọ ông, và không ngừng t́m cách chứng minh ông là cộng sản, có thể đưa ra bằng chứng vững chắc về bất cứ liên kết nào giữa ông với cộng sản.”

 

Đây cũng là ư kiến của nhà nghiên cứu James McAllister của Đại học Cambridge, trong bài tham luận “Thích Trí Quang và Chiến Tranh Việt Nam” (Only Religions Count in Vietnam: Thich Tri Quang and the Vietnam War) được Nhà Xuất Bản Modern Asian Studies ấn hành năm 2007. Bài tham luận viết:

“Nói tóm lại trong quá tŕnh nghiên cứu của tôi, tôi không t́m ra được bất cứ quan chức Mỹ nào có thể nhận diện được, chưa nói tới bất cứ quan chức cấp cao nào, nghĩ Thích Trí Quang là người cộng sản hay có cảm t́nh với cộng sản.”

Thông báo của chùa Từ Đàm.

Thông báo của chùa Từ Đàm.

 

***

 

Theo bản tin trên báo Giác Ngộ, từ sau năm 1975, "Đại lăo Hoà thượng ở tại chùa Ấn Quang, rồi tu viện Quảng Hương Già Lam (TP.HCM) độc cư, chuyên tâm hành tŕ, viết sách, dịch và chú giải kinh, luật, luận…

 

Năm 2013, ở tuổi 91, Đại lăo Ḥa thượng đă trở về thăm quê nhà sau hơn 60 năm xa cách và lưu lại chốn cũ là chùa Từ Đàm, tiếp tục việc dịch thuật kinh điển và chuyên tâm hành tŕ cho tới ngày viên tịch.

 

Ngài cũng đă về thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn, nơi được Bổn sư thế độ xuất gia, thăm lại mộ phần của song thân ở Quảng B́nh.

 

Được biết, Đại lăo Ḥa thượng được Bổn sư phú pháp, Thiền tông Lâm Tế, Thiền hệ Đạo Mân Quốc sư, lưu xuất từ Tổ sư Nguyên Thiều, với pháp danh Nhật Quang, pháp tự Trí Hải, pháp húy Thiền Minh. Đạo hiệu Trí Quang là do Giáo thọ sư của ngài là Đại sư Trí Độ ban."

 

***

 

Theo thông báo ngày 8 tháng 11 của chùa Từ Đàm, di huấn của Cố Ḥa Thượng Trưởng Lăo là:

“Sau giờ chết rồi độ 6 giờ là liệm.

 

Liệm rồi các Pháp tử lạy 3 lạy rồi là đưa ra xe tang.

 

Không bàn thờ, bát nhang, báo tang, thành phục, đưa đám, phúng điếu.

 

Chuyển đến ḷ thiêu; thiêu rồi đem về chùa làm tuần, chung thất, trăm ngày, tiểu tường và đại tường.

 

Mỗi lễ chỉ tụng một trong các kinh: Địa tạng, Kim cương, Bồ tát giới, Pháp hoa và Thủy Sám.

 

Mỗi lễ đều không thông báo và mời ai dự cả.”

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính