Toàn trị Việt cộng đang trên đường Phát Xít Hóa

 

 

Trong bài viết “Tiếp tục suy nghĩ về những vụ bắt bớ trong những ngày gần đây”, tác giả Nguyễn Thị Từ Huy đặt câu hỏi: “Những ǵ diễn ra trong những năm gần đây và nhất là trong những ngày gần đây khiến tôi tự đặt cho ḿnh câu hỏi này: phải chăng đang diễn ra một quá tŕnh tái toàn trị hóa tại Việt Nam?”

 

Không phải! Chế độ việt cộng xă nghĩa trước nay vẫn là “ toàn trị “: Chánh trị độc quyền độc đảng – Kinh tế độc quyền Nhà nước.

 

Bây giờ gặp khủng hoảng toàn diện: Chánh trị bế tắt – Kinh tế suy sụp – Xă hội hỗn loạn, vô pháp, vô thiên. Bè lũ trùm ṣ việt cộng Ba Đ́nh chỉ c̣n một con đường: Đường phát xít hóa, trấn áp dân chúng để tồn tại, câu giờ, chờ thời.

Phát xít là ǵ vậy?

 

Để tránh phân tích, biện luận dài ḍng, xin chỉ thẳng vào hai đặc tính chủ yếu của chế độ phát xít Hitler:

 

1/ Tuyên truyền nhồi sọ: Trứ danh là câu nói của trùm phát xít Goebel: Nói dối, nói dối măi, người nghe phải tin là sự thật.

 

2/ Mật vụ khủng bố: Tổ chức Mật vụ Gestapo do Heinrich Himmler lănh đạo là tổ chức mật vụ khủng bố lừng danh thế giới.

 

Có người sẽ nói rằng, hai yếu tính kể trên cũng tương tự như toàn trị việt cộng. Đúng là như vậy bởi v́ cộng sản và phát xít đều là toàn trị. Nhưng điều muốn nói ở đây là tính chất cường bạo của chết độ Đức quốc xă Hitler vói thành tích diệt chủng hàng triệu người Do Thái để chỉ vào khuynh hướng ngày càng bạo ngược của chế độ toàn trị việt cộng xă nghĩa hôm nay.

 

Từ 3 năm lại đây, đích xác là từ mùa hè năm 2011, khởi phát 11 cuộc biểu t́nh lịch sử chống tàu xâm lăng, chế độ việt cộng xem ra nới lơng: Làm ngơ cho phong trào Blogger nẩy nở, nhất là gần đây làm ngơ cho sự h́nh thành các tổ chức xă hội dân sự.

 

Đó không phải là ḷng tốt mà là mưu đồ của bọn trùm Ba Đ́nh nhằm ve văn Hoa Kỳ để ḷn vào Thỏa ước Mậu dịch Xuyên Thái B́nh Dương TPP và tính chuyện đi dây giữa Mỹ – Tàu.

 

Sau khi Phạm Quang Nghị lén lút Mỹ du rủ rê TNS McCain và Đại tướng Dempsey qua Việt Nam làm việc và kết quả là Thượng Viện Mỹ quyết định nới rộng lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho vẹm.

 

Chệt cộng lập tức triệu tướng Lê Hồng Anh, Bí thư ban Bí thư TW  chi bộ An nam qua tàu tâu tŕnh sư vụ và nhận lănh 3 điều huấn lịnh c̣n khắc nghiêt hơn 16 chữ vàng – 4 tốt.

 

Điều quan yếu là báo chí của đảng chệt cộng gởi lời đe dọa: Đứa con hoang An nam mà chơi tṛ đi dây giữa cha mẹ tàu và “ đế quốc “ Mỹ là nguy hiểm “ ( Ḥn Cầu Thời Báo tàu cộng: “  Hà Nội đang leo dây bằng cách lợi dụng cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Trung Quốc đă rất kiềm chế, nhưng t́nh h́nh có thể mất kiểm soát nếu Việt Nam tiếp tục khiêu khích.

 

Chơi tṛ leo dây giữa Mỹ và Trung Quốc xem ra nguy hiểm cho Việt Nam. Hà Nội cần dừng kiểu xoay trục và giữ một thái độ nhất quán về biển Đông. Hà Nội cần chiến lược bài bản và khôn ngoan chứ không phải thói khôn vặt và cơ hội.”)

 

Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. V́ anh cựu bộ đội Điếu Cày khi bước chân xuống đất Mỹ nói một câu láo xược rằng: Anh bộ đội không có quyết định đi Mỹ mà do Mỹ và Việt cộng thỏa thuận ngoài ư muốn của anh ta, gây bối rối về ngoại giao cho Hoa Kỳ.

 

Câu nói kênh kiệu, dối trá của anh điếu cày đem lại hậu quả nghiệm trong: Nó là giọt nước chót tràn ly. Chấm dứt cái mẹo lừa đảo trao đổi người lấy lợi của việt cộng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố: Từ nay Hoa Kỳ xem nhẹ việc trao đổi người mà sẽ thúc đẩy mạnh mẻ việc VN xă nghĩa thay đổi luật lệ, tiêu biểu là điều luật h́nh sự 258 phạt tù những người lợi dụng quyền tụ do công dân để xâm phạm lợi ích nhà nước.

 

Về phía quốc hội, Dân biểu có uy tín của Cali cũng tuyên bố như bộ  ngoại giao. Và tân Đại sứ Mỹ ở VN cũng tuyên bố cùng nội dung với phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ.

Như vậy là giấc mơ bước vào cái TPP  trở nên xa  lắc xa lơ.

 

Đă vậy th́ chớ, cái Hội nhgi TW 10  chuẩn bi “sắp xếp Nhân sự” cho Đại hội đảng 12 lại sát bên đít. Không thể nào tŕ hoăn được nữa, phải tiên hạ thủ vi cường: Chọn phe (Taking side )

 

Phe dựa dân chủ Mỹ đă trớt quớt, chỉ c̣n lại toàn trị chệt cộng. Mà muốn tỏ ḷng cúc cung thờ tàu th́ phải ra tay tàn bạo: Đàn áp phe dân chủ không thương tiếc. Thôi chơi tṛ bắt cóc bỏ dỉa cho Mỹ rướt. Phen nầy để tâng công ra mắt Đệ tứ vương  Du Chính Thanh, Dũng xà mâu ra lịnh bắt bớ hàng loạt, liền một hơi 3 bloggers nổi tiếng: Bọ Lập Quê Choa Nguyễn Quang Lập, Người lót gạch Hồng Lê Thọ và Nguyễn Ngọc Già (Nguyễn Đ́nh Ngọc,) mặc dầu Bọ Lập nổi tiếng ôn ḥa và đang bị bịnh liệt cần chăm sóc riêng.

 

Và khi ra mắt Tứ vương Chính Thanh, tê tê Trưởng thổ quan Dũng xà mâu quỵ lụy tâu tŕnh: “Tinh thần hữu nghị và hợp tác luôn là  ḍng chảy chính” trong mối quan hệ giữa hai đảng cộng sản trong suốt 65 năm qua.

 

Và để tỏ ḷng thành thật với thiên triều, trong buổi làm việc với Đảng ủy và lănh đạo bộ côn an tê tê Dũng ra lịnh: “Năm 2015, lực lượng Công an sẽ tiếp tục nắm chắc t́nh h́nh, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, h́nh thành tổ chức chính trị đối lập trong nước; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng và các ngày lễ lớn... (*)

 

Tiếp theo, trùm côn an Trần Đại Quang xác nhận rằng trong năm 2014 những bài viết, tài liệu "chống phá" đảng đặc biệt chú trọng vào vấn đề chủ quyền biển đảo. Điều này cho thấy, bước vào 2015, bộ phận côn an sẽ gia tăng trấn áp, bắt giam những ai có khuynh hướng chống Tàu xâm lược và phản đối những thành phần lănh đạo CSVN thần phục Bắc Kinh. ( **)

 

Cuối cùng là tượng đái Phành Quang Thung trong hội nghị tổng kết t́nh h́nh 2014 của chính phủ: “ “tâm tư” rằng “trước t́nh h́nh dư luận hiện tại, từ trẻ con đến người già đang h́nh thành xu thế đề pḥng, “bài” Trung Quốc dẫn đến việc người nào nói tích cực về Trung Quốc cũng bị… ngờ vực...” và cảnh báo “đây là một diễn biến nguy hiểm.” ( ***)

 

V́ vậy cho nên mới nói: Toàn trị việt cộng đang trên đường phát xít hóa giống như chế độ phát xít Hitler vào giai doạn tàn cuộc. Càng phát xít hóa càng gây phản ứng chống đối mạnh mẻ về phía nhân dân. Đó là triệu chứng toàn trị việt cộng đang đi vào tiêu vong. Trước khi giẫy chết chúng trở nên hung dữ như chó điên cắn càn trước khi giẫy chết.

 

Nguyễn Nhơn

 

(*) (**) (***) Theo Danlambao

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính