Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Mấy ngày nay, trên các diễn đàn, đọc thấy nhiều lời binh / chống hiện tượng “Nữ Anh Thư Kiều Ngọc.”

 

“Một phần không nhỏ” là văn thơ “đan mạch”!

 

Gạt ra một bên bọn đá cá lăn dưa vô loại, xin nhắn gởi những ai vốn là quân cán chính VNCH mà hoặc v́ nóng giận hoặc v́ lư do phe đảng dùng ngôn ngữ mất tư cách: Xin vui ḷng nhớ lại câu phương châm tối yếu của Quân lực Việt Nam Cộng Ḥa mà hành xử cho phải đạo.

 

ĐÔI D̉NG VỀ TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM *

 

Đây là Huy hiệu của Quân lực Việt Nam Cộng Ḥa.

 

 

Con đường từ tuổi thơ đến ư thức Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm thiệt là xa.

 

Vừa mới lọt ḷng mẹ, hơi thở tự do đầu đời nơi thôn làng không khí trong lành, mát mẻ.

 

Tiếng ru hờ của ngoại trên nhịp vơng đưa: Bầu ơi! Thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

 

Trước khi vào trường làng, ở nhà nghe lời mẹ dạy: Một là không được dối trá. Hai là sống cho có Nghĩa, có Nhân.

 

Ngày cắp cặp đệm vào học lớp chót trường làng, cậu kêu lại dạy: Quốc là Nước. Gia là Nhà. Ơn tấc đất ngọn rau. Phải ráng lo học, mai sau báo đền.

 

Chưa đọc thông mặt chữ, thầy dạy thuộc ḷng Quốc văn Giáo Khoa Thư:

“Thấy người hoạn nạn th́ thương.

Thấy người tàn tật lại càng trông nom...”

 

Lên trường tỉnh, mỗi năm hè đến, xem các chị diễn kịch Hai Bà Trưng, cởi voi đành đuổi giặc Tô Định chạy về tàu. Các anh diễn Hội nghị Diên Hồng, “ Toàn dân nghe chăng? Sơn hà nguy biến!

 

Vào trung học, đọc B́nh Ngô Đại cáo: “ Việc Nhân – Nghĩa cốt ở yên dân. Quân điếu phạt trước v́ khử bạo.”

 

Khi Đất nước bị giặc xâm lăng cọng sản uy hiếp, lên đường nhập ngủ, ṭng chinh:

Chàng tuổi trẻ vốn ḍng hào kiệt.

Xếp bút nghiên theo việc binh đao.

Giả nhà đeo bức chiến bào.

Thét roi cầu Vị ào ào vó câu.”

 

Nơi Quân trường cất cao lời hát:

Thanh niên ơi! Hồn thiêng Núi Sông đợi chờ.

Nơi tay ta toàn dân ngóng trông từng giờ.

Mang máu anh hùng ta đừng làm nhơ máu anh hùng.

Trai Đất Việt thề làm đèn sáng thế giới soi chung.”

 

Ngày măn khóa, tân sĩ quan giương cung xạ tiễn bốn phương, trang trọng đội lên mũ sĩ quan với huy hiệu Quân lực VNCH: Tổ Quốc – Danh dự – Trách nhiệm.

 

Thề nguyền trung thành với Tổ Quốc – Ǵn giữ Danh dự người chiến binh và hết ḷng hoàn thành trách nhiệm.

 

T́nh yêu nước, yêu đồng bào đâu phải tự nhiên mà có được. Phải chắt chiu, vun bồi từ thuở bé thơ. Giáo dục và nung đúc, rèn luyện cần mẫn mới có được. Mới sâu rễ, bền gốc vững vàng trước thử thách gian nan.

 

Ngày nay, bảy mươi năm dưới chế độ cộng sản hung tàn, duy vật, vô thần, vô Tổ quốc, vừa mở mắt chào đời th́ đă nghe: “Tiếng đầu đời con gọi x́ ta lin.” Lớn lên ngâm thơ Tu Hú: “Bên nây biên giới là nhà. Bên kia biên giới cũng là quê hương.”

 

Nhồi nhét vào đầu óc trẻ thơ tên râu ŕa Nga la tư thay cho tiếng gọi cha, ông. Giáo dục cho thanh niên ư niệm vô tổ quốc. Không biết có Nước th́ lấy ǵ mà yêu?!

 

Danh dự chỉ là ư niệm tư sản phô trương không thực chất, mắc mớ ǵ phải giữ cho nhọc xác.

 

Trách nhiệm chỉ có đối với “đảng và lănh đạo” chớ không có với dân với nước ǵ hết trơn.

 

Chừng nào c̣n đảng cướp cộng sản c̣n đè đầu, không có Tổ Quốc – Danh Dự – Trách nhiệm ǵ sất!

 

 

Nguyễn Nhơn

 

* Nhân đọc: Danh Dự và Trách Nhiệm của Huỳnh Thục Vy

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính