Tổ Quốc - Dân Tộc  là đây

 

 

Mấy ngày hôm nay

Nhân khi người Việt Tị Nạn việt cọng

Uy nghi dạy cho tên tuyên truyền xung kích vc hùng cửu long

Bài học để đời về thủ đoạn tuyên truyền vẹm cọng

Bọn việt gian Giao Điểm và vài tên duy vật vô thần

Khua chiêng đánh trống về

“Tổ Quốc và Dân Tộc” nhằm đánh lạc hướng

Chúng lên giọng cầu cao trấn an, xu mị:

“Chế độ Chánh trị (vc) rồi sẽ qua đi - Chỉ có Tổ Quốc là trường tồn”

 

Bọn nầy ngày trước chưa từng chiến đấu chống cọng sản Bắc Việt tay sai Nga - Hoa đánh chiếm Miền Nam nhằm nhuộm đỏ “Nửa mảnh Sơn Hà” cuả Tổ Quốc c̣n giữ được.

 

Ngày trước, chúng chỉ biết vinh thân, ph́ gia.

 

Ngày nay ra hải ngoại c̣n mặt trơ trán bóng, nỏ mồm rộng họng nói về iêu nước, iêu Tổ Quốc, Dân Tộc rổng tuyếch.

 

Lại c̣n thêm tội bài xích Phật giáo _ Thiên Chúa giáo, gây tranh căi ồn ào trong khi không nói một tiếng ǵ về tội ác phản nước - diệt tộc của tà quyền hán ngụy việt cọng  hiện tiền trước mắt hôm nay.

 

Trong lịch sử từ cổ chí kim, không có một bạo chúa, độc tài nào tự nhiên sụp đổ. Từ Nga xô, Đông Âu chí Trung Đông, Bắc Phi, người dân mỗi nước đổ máu chiến đấu mà c̣n chưa dứt trừ được bọn độc tài trọn vẹn. Hà huống chi thứ độc tài toàn trị cu li việt cọng mà cứ ngồi đó (lo cat)* chờ nó qua đi th́ chỉ có mất nước, diệt tộc thấy liền trước mắt chớ “Tổ  Quốc trường tồn” (cái mẹ rượt) ǵ?!

 

(*) Chữ Việt hổng bỏ dấu có nghĩa là: “lộ cật”

 

Đây, tôi nói về “t́nh tự dân tộc - nghĩa đồng bào” thắm thiết trong những ngày bạo quyền vc cấm đạo năm xưa.

 

 

         Nhà sư và giáo dân

 

Tù trong nơi núi rừng Việt Bắc vừa măn

Tù ngoài Kinh Tế Mới Bảo Lộc liền theo

Kiếp cùng khốn nhọc nhằn, máu đào ḥa nước mắt

Nhà cạnh An Lạc Tự hoang phế

Câu kinh Phật vỗ về, ḷng cũng được b́nh yên

 

Bỗng một buổi sáng nọ, có người mặc áo bà ba

Tựu hợp Phật tử quanh chùa lại giảng kinh

Cuộc nói Pháp vừa xong, Thầy c̣n đang hỏi han Phật tử

 

Bỗng chiếc xe Honda xẹt đến

Cậu thanh niên vừa chạy vừa hô

Công an đă tới đó, sao c̣n dềnh dàng ở đây

Rồi kéo Thầy lên xe dọt như biến

 

Bọn công an kéo đến hùng hổ

Cậu nọ chở Thầy chạy xa rồi

Ai nấy đều vui mừng

Ḷng mang ơn Cậu kia khôn xiết

 

Về sau hàng Phật tử th́ thầm

Cậu thanh niên hào hiệp ấy

LÀ GIÁO DÂN LÀNG BÊN

Thấy chuyện bất b́nh ra tay nghĩa hiệp

 

Việc làm can trường đó

Chẳng những nguy hại ḿnh Cậu

C̣n có thể gây hại cả gia đ́nh

Nên ai nấy đều lo âu, cầu nguyện

 

Cầu cho Cậu tai qua nạn khỏi

Gia đ́nh Cậu được Chúa cho b́nh yên

Con Chúa, con Phật đồng một ḷng

Cậy dựa nhau trong cuộc sống khốn cùng

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính