Thượng viện Canada mở Hội nghị dùng Hiệp định Paris 1973 để giải quyết tranh chấp Biển Đông

 

 

Vụ nầy xảy ra hồi tháng 12, 2014 cùng lúc với dự luật $ 219 “Hành tŕnh dến Tự do” của thượng Hải.

 

Nay nhân khi trùm việt cọng Trọng lú quy mă, phe ta đem ra hâm nóng lại để cho “ai đó” nhớ cho “ nous sommes présents “, diễn nôm là làm ơn nhớ là “ chúng tôi có mặt!”

 

Đáng lư ra, nếu không cố lỳ, cố đấm ăn xôi th́ nên để cho cái “dự án” (project) nầy trôi vào dĩ văng, lại đem ra bêu riếu càng thêm thẹn, nhục!

 

“Khi GS. Vũ Quốc Thúc và các vị luật gia Miền Nam vận động quốc tế phục hồi ḥa ước Paris hồi đầu thập niên 1980s, các nhà chánh trị Âu Mỹ đă thẳng thắn khuyến cáo:

 

Bà J. W. E Spies, lúc đó Bà là Chủ Tịch Đảng Christian Democratic Appeal và dân biểu Quốc Hội Ḥa Lan, và hiện nay Bà là Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ. Khi được hỏi về vấn đề vận động quốc tế cho tự do dân chủ ở Việt Nam,


Bà nói rằng: người Việt Nam trước tiên phải hy sinh, phải tranh đấu cụ thể cho đất nước của chính ḿnh trước khi mong đợi người ngoài giúp đỡ.”

 

Ông David Steinman, một luật sư Hoa Kỳ và cộng sự viên của TNS Daniel Moynihan khuyến cáo rằng:

“Sớm muộn ǵ quư vị cũng phải dùng biện pháp bất tuân dân sự (civil disobedience). Phải có phong trào bất tuân dân sự trên toàn quốc mới hy vọng thay đổi được chế độ cộng sản độc tài.”

 

Vậy mà chúng ta không biết lắng nghe cứ măi ôm ấp câu chuyện hoang đường về vận động quốc tế dân chủ hóa Đất nước.

 

Mới vừa rồi, nhóm thượng Hải với các cựu chức sắc VNCH lại mửng cũ lập lại với ngôn từ dao to búa lớn về cái gọi là “Thượng Viện Canada Mở Hội Nghị Về Dùng Ḥa Ước Paris 1973 Giải Quyết Tranh Chấp Biển Đông. “(Vi Anh, cựu dân biểu VNCH ). Thiệt là đáng hổ thẹn!”

 

 

Giải Pháp nào cho Việt Nam hôm nay?

 

 

Từ 40 năm nay, người Viêt Quốc gia không ngừng trăn trở, t́m kiếm một giải pháp vẹn toàn cho Đất nước trước họa cộng sản hung tàn giày xéo đồng bào, tàn phá non sông, bán nước cho tàu cộng.

 

Từ đầu thập niên 80s cuả thế kỷ trước, các luật gia VNCH cố gắng vận động tái lập ḥa ước Paris 1973. Cố gắng chẳng những bất thành mà lại c̣n thêm tai tiếng!

 

Để ra một bên các hy sinh về thực hiện chủ trương hành động quân sự, các phong trào vơ trang phục quốc thất bại đầy đau đớn.

 

Liện tiếp các cố gắng thành lập các chánh phủ lưu vong nhằm tranh phong với việt cộng trên bàn cờ chánh trị bang giao quốc tế. Dù dở, dù hay, dù thật ḷng hay v́ tham vọng quyền lực, giải pháp nầy đă chứng tỏ vô hiệu.

 

Kế đến là phong trào liên kết trong ngoài, đối lập đối kháng:

Năm 1996, cổ xe “Mặt Trận Dân Chủ” của lăo “việt cộng gọi là phản tỉnh” Nguyễn Hộ, chủ tịt Câu lạc bộ Kháng chiến Miền Nam làm minh chủ được hai ông tiến sĩ hải ngoại Nguyễn Bá Long bên xứ Lá Phong và Nguyễn Gia Kiểng bên xứ Tây đánh bóng, khua chiêng gióng trống quảng cáo tŕnh làng.

 

Tháng 8, 2005, hội nghị bàn tṛn “Tiểu Diên Hồng” ba bề quốc dơm – cộng chầu ŕa – trung lập giả danh do minh chủ “việt cộng xét lại” Hoàng Minh Chính chủ tŕ được thầy thuốc thông tim Nguyễn Xuân Ngăi đạo diễn cho ra mắt ở Xán hố dzề, Bắc Cali.

 

Gần đây, các quư ông việt cộng gọi là phản tỉnh mà chưa tỉnh hẳn và đám cựu việt cộng nằm vùng thức tỉnh mà sáng mắt chưa sáng ḷng cũng bắt đầu đi vào con đường vận động chánh trị thượng tầng nói là nhằm dân chủ hóa chế độ toàn trị việt cộng;

 

Mùa xuân 2011, Hà Sĩ Phu, nhóm “trí thức Đà Lạt”, trịnh trọng đón tiếp bà Phó Đại sứ Mỹ Palmer, tŕnh lên bản lộ đồ 3 bước: Chống ngoại xâm chệt bành trướng – chống nội xâm, vận động “Dân chủ hóa” Chống suy thoái kinh tế.

 

Cựu vc nằm vùng Lê Hiếu Đằng, những ngày nằm bịnh chợt sáng mắt, “bảng đỏ”, ly khai xin đảng cho lập đảng mới Dân chủ – Xă hội đối lập (cuội).

 

Từ bấy đến nay đă gần tṛn 40 năm, các vận động kể trên đều không đi đến đâu! Đất nước tan hoang, dân t́nh nghèo khổ, xă hội suy đồi, t́nh thế ngày càng tệ lậu hơn.

 

Thử kiểm điểm lại xem v́ sao mà các cố gắng từ phục hồi ḥa ước Paris, tới liên kết trong ngoài đối lập, đối kháng, rồi cải cách dân chủ hóa tiệm tiến đều không lay chuyển được toàn trị việt cộng?

 

Khi GS. Vũ Quốc Thúc và các vị luật gia Miền Nam vận động quốc tế phục hồi ḥa ước Paris, các nhà chánh trị Âu Mỹ đă thẳng thắn khuyến cáo:

 

Bà J. W. E Spies, lúc đó Bà là Chủ Tịch Đảng Christian Democratic Appeal và dân biểu Quốc Hội Ḥa Lan, và hiện nay Bà là Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ. Khi được hỏi về vấn đề vận động quốc tế cho tự do dân chủ ở Việt Nam,


Bà nói rằng: 
người Việt Nam trước tiên phải hy sinh, phải tranh đấu cụ thể cho đất nước của chính ḿnh trước khi mong đợi người ngoài giúp đỡ.”

 

Ông David Steinman, một luật sư Hoa Kỳ và cộng sự viên của TNS Daniel Moynihan khuyến cáo rằng:

“Sớm muộn ǵ quư vị cũng phải dùng biện pháp bất tuân dân sự (civil disobedience). Phải có phong trào bất tuân dân sự trên toàn quốc mới hy vọng thay đổi được chế độ cộng sản độc tài.”

 

Vậy mà chúng ta không biết lắng nghe cứ măi ôm ấp câu chuyện hoang đường về vận động quốc tế dân chủ hóa Đất nước.

 

Mới vừa rồi, nhóm thượng Hải với các cựu chức sắc VNCH lại mửng cũ lập lại với ngôn từ dao to búa lớn về cái gọi là “Thượng Viện Canada Mở Hội Nghị Về Dùng Ḥa Ước Paris 1973 Giải Quyết Tranh Chấp Biển Đông.” (Vi Anh, cựu dân biểu VNCH). Thiệt là đáng hổ thẹn!

 

Vấn đề liên kết trong ngoài, đối lập đối kháng cũng vậy. Trong vụ “Mặt trận Dân chủ”, Nguyễn Hộ đă bỉ mặt hai ông Bá Long và Gia Kiểng là mạo danh ông ta bằng là thơ mà không phải do ông ta viết ra. Trong vụ Tiểu Hội nghị Diên Hồng th́ ông “xét lại” Hoàng Minh Chính Mỹ du ồn ào rồi về nước im re cho tới chết.

 

Vậy mà vừa rồi, sử gia Phạm Trần Anh với sự pḥ tá của cựu thứ trưởng giáo dục Nguyễn Thanh Liêm vẫn cứ thượng lên vở kịch hoành tráng “ Đại hội Diên Hồng Thời đại “ với sự tham gia từ xa của 15 “ Tổ chức Xă hội Dân sự (!) “ trong nước. Nghĩ thiệt là chậm tiến hết biết!

 

Về phần các ông cộng sản phản tỉnh, chân chính, tiến bộ chủ trương dân chủ hóa tiệm tiến với phong trào xă hội dân sự “Khai dân tŕ – chấn dân khí – hậu dân sinh” th́ theo chính ngay giảng sư Đại học Hà Nội Nguyễn thị Từ Huy nhận xét th́ như vầy:

 

“ Những người tiến hành các hoạt động dân chủ, nếu không ư thức được rằng trên thực tế các hoạt động của ḿnh đă bị làm cho vô hiệu, sự đối lập của ḿnh đă bị biến thành đối lập cuội do t́nh trạng vô hiệu triền miên, th́ sẽ dễ dàng có cảm giác tự hài ḷng, tự cho là ḿnh đă làm được việc nọ việc kia, nói được điều nọ điều kia... Nhưng lại không biết rằng, trên thực tế họ có thể đang ở vào t́nh trạng “đối lập cuội”. Vị thế đối lập cuội hẳn c̣n đáng buồn hơn là vị thế trí thức cận thần. “

 

Tóm tắt lại, những cố gắng xoay trở chỉ tiến hành trong khuôn khổ vận động chánh trị thượng tầng đều vô hiệu.

 

Bây giờ c̣n lại là: Nếu sợ “đổ máu – tàn phá” làm cách mạng triệt để th́ chí ít cũng phải cương quyết tiến hành giải pháp do ông Steinman khuyến cáo từ hơn 30 năm về trước: Vận động TỔNG BẤT TUÂN DÂN SỰ TRÊN TOÀN QUỐC.

 

Cụ thể như là:

Chống cưỡng chế cào nhà cướp đất

Chống bóc lột công nhân – lao động

Chống cướp chợ làm thương xá cho tư bản đỏ

Chống sưu cao thuế nặng

Và vân ...vân...

 

Cuối cùng là: Tổng bất tuân dân sự.

 

BIỂU T̀NH – Đ̀NH CÔNG – BĂI THỊ – BĂI KHÓA.

 

Thực chất là Tổng Nổi Dậy hay cứ nói thẳng băng là CÁCH MẠNG TOÀN DÂN trịnh trọng tôn xưng là CÁCH MẠNG DÂN TỘC.

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính