Thời cơ Cấp bách Đừng nói chuyện Cù cưa

 

 

Theo dơi các video clip trên mạng xă hội, đồng bào hải ngoại chúng ta tin rằng, người dân tranh đấu trong nước không là những tập hợp hổn tạp, mà là một lực lương có tổ chức và ban lănh đạo đă nh́n ra những thiếu sót như bộ phận giải cứu can thiệp đúng lúc khi người biểu t́nh bị bắt bớ, đánh đập, bộ phận chống đàn áp cùng những phương tiện vũ khí - bom xăng, chanh, nước chống hơi cay - cần thiết. Những khầu hiệu, biểu ngữ phải kèm theo tiếng Anh để người ngoại quốc hiểu được mục tiêu tranh đấu chính nghĩa của chúng ta.

Tàu cộng có mặt hợp pháp qua những văn bản được tà quyền Việt cộng chứng nhận.

Tin chắc Ban Lănh Đạo đă phải điều hành các cuộc biểu t́nh để không xảy ra những chứng cớ hầu bọn Tàu khựa đổ quân đội vơ trang “Bảo Vệ Kiều Bào”

(Lê Thành Quang - Đấu tranh bất bạo động hay Đấu tranh bạo động?)

 

Chuyện giải trừ hán ngụy việt cọng phải tính xong

Mới mong đương đầu với chệt cọng

Chuyện chệt cọng can thiệp c̣n xa

Chuyện trước mắt phải tính gấp là

Triệt hạ hán ngụy bán nước việt cọng

Tranh đấu chống việt cọng lưu mamh - hung ác

Đừng nói chuyện bạo động hay bất bạo động

Mà hăy khôn ngoan mưu trí: Mỗi nhóm một việc

Các nhà dân chủ vận động biểu t́nh

Các nhóm hành động thừa cơ công kích:

 

Nhóm hành động Phan Rí chuyên trị:

Bom gas - Bom xăng molotov

Nhóm Dân trị bắt cóc chệt dần cho nhừ đ̣n

Nhóm Sài G̣n ném chất nỗ vô phường côn an Tân B́nh


Cứ như vậy mà KẾT HỢP HÀNH ĐỘNG

Tới một lúc T̀NH H̀NH TỚI HẠN

Tổng tấn công PHÁT KHỞI CÁCH MẠNG

Chỉ cầu mong: Các giới nhân sĩ - trí thức

Sớm lấy lại hào khí KẺ SĨ NƯỚC VIỆT

Can trường đứng ra SÁT CÁNH CÙNG GIỚI TRẺ


Hướng dẫn - Tổ chức cho Cuộc nổi dậy

Trở thành CUỘC CÁCH MẠNG CÓ TỔ CHỨC

Triệt hạ xong chế độ toàn trị - hán ngụy việt cọng

Mau lẹ ỔN ĐỊNH TRẬT TỰ XĂ HỘI

Mau chóng TỔ CHỨC TỔNG TUYỂN CỬ

Bầu QUỐC HỘI LẬP HIẾN thảo ra Hiến pháp

Thành lập TÂN CHÁNH PHỦ - HỢP HIẾN - CHÍNH DANH

Nhân danh Quốc dân Việt Nam - Đại diện CHỦ QUYỀN QUỐC GIA

 

1/ Xóa bỏ các hiệp ước bất b́nh đẳng mà bọn việt cọng kư kết với tàu cọng


2/ Long trọng tuyên bố CAM KẾT TUÂN THEO CÔNG PHÁP QUỐC TẾ kết ước - liên minh để “Pḥng vệ quốc gia” và “Phát triển Đất nước”

 

Với tấm ḷng sắt son v́ Đại nghĩa Dân tộc , toàn thể con dân nước Việt, noi theo gương oanh liệt Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung quyết vùng lên đánh đổ hán ngụy gian tà việt cọng giành lại CHỦ QUYỀN QUỐC GIA – TỰ DO - DÂN CHỦ - PHÁP TRỊ.

 

Trước đà toàn quốc Tổng khởi động, hết ḷng mong mỏi đồng bào quốc nội can đảm vùng lên tự cứu ḿnh, cứu nước.

 

 

Một con dân hải ngoại

Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính