Thổi bong bóng trâu Dũng xà mâu

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Trích: “Người duy nhất có thể giúp tập thể Ủy viên TƯ Đảng đương nhiệm tạm ăn ngon ngủ yên là người hiện nay có nhiều quyền lực nhất, được phiếu tín nhiệm cao nhất trong Hội nghị TƯ 10 vừa qua. Đó là TT Nguyễn Tấn Dũng. Tại sao? V́ ông là người thức thời, nhạy bén, nên biết chuyển hướng “tư duy”. Trong bài viết được coi là Thông điệp đầu năm 2014, ông đề cập việc Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, mở rộng dân chủ trực tiếp, và hoàn thiện cơ cấu bầu cử quốc hội, xây dựng nhà nước pháp quyền. Đầu năm 2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, người vừa được Quốc hội b́nh chọn có phiếu tín nhiệm cao nhứt trong số cán bộ lănh đạo nhà nước, có bài viết đầu năm 2015 đề cao sức mạnh của nhân dân. Ông viết: “Chở thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân” - “Có dân là có tất cả, mất dân là mất tất cả” – “Ḷng dân là Quốc bảo dựng nước và giữ nước VN! V́ hiện nay có kẻ lăm le lấn đất, lấn biển, chiếm đảo của ta. Chỉ có sự đồng ḷng, nhất trí của toàn dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc mới là sức mạnh vô địch để chúng ta vượt qua mọi sóng to, gió lớn của thời cuộc. (Hết trích)

 

Muốn được ḷng dân, đó là quốc bảo để giữ nước Việt Nam trong thời điểm hiện nay, không c̣n con đường nào khác là Đảng CS phải trao quyền lại cho Nhân Dân. Người dân sẽ trực tiếp bầu người lănh đạo đất nước và Quốc hội thảo ra Hiến pháp mới với tam quyền phân lập mà TT Nguyễn Tấn Dũng đă gợi ư trong bài viết xuất hiện trên webside của ông hồi tháng 3/2014. Qua đó, chính nhân dân sẽ đào mồ chôn chủ nghĩa cộng sản. (Lê Quế Lâm: Đầu năm 2015 và điềm chẳng lành, báo hiệu ngày tàn của Đảng CSVN)

 

Lại thêm một lư thiết gia thổi bong bóng trâu dũng xà mâu có cỡ.
Biện luận dài ḍng đặt trên giả thiết: Giải pháp tong tong dân chủ xà mâu
“Đă được đế quốc Mỹ và cộng sản chệt đồng thuận”.


Thực tế là:

Dũng xà mâu muốn múa lèo làm dân chủ cuội vẫn phải vượt qua 4 cửa ải:


1/ Cửa ải t́nh báo hoa nam cục: Trước nay th́ theo phương pháp cổ điển: Tai nạn xe cộ như Đinh Bá Thi - Uống trà chết như Dương Bạch Mai - Chích “thuốc bổ” chết như VVK sáu Dân - Bây giờ tối tân hơn: Thổi phóng xạ chết chắc như Nguyễn Bá Thanh.


C̣n nếu nói rằng chệt cộng thỏa thuận với Mỹ ẩm hộ xà mâu làm dân chủ th́ nghe ra giống hoang đường, bởi dź nếu như dzậy, dân Trung Hoa bắt chước là chệt cộng khốn nạn!


2/ Cửa ải Trùm việt cộng Tỉnh, Quận, xă: Ba dũng mà cho bầu cử tự do, bọn trùm việt cộng địa phương bị đá đít ra ŕa là cái chắc. V́ vậy, chúng sẽ phản ba dũng tức th́.


3/ Cửa ải Tư bản Đỏ: Hết độc tài lấy ai che chở cho bọn tư bản đỏ làm ăn chụp giựt, nên bọn chúng chống lại ba dê là cái chắc.


4/ Tàn dư trọng lú, sang sâu, hùng hói đâu đă chết liệt gọng hết?!


Đó là chưa kể phản ứng của các thái thượng hoàng vẫn nắm trong tay vài ba con bài trọng yếu.


Cho nên phản bác các ông thổi ống đu đủ dũng xà mâu là để cảnh giác công luận dzậy thôi chớ c̣n mặc sức cho các thầy dùi thổi ống đu đủ th́ ếch vẫn không thể phát ph́nh thành ḅ được!

 

Cho nên câu kết luận hồ hởi, phấn khởi sau đây của tác giả Lê Quế Lâm thổi phồng ba ếch hết cỡ, giống như gă hoang tưởng uống rượu say, nằm mơ nói nhảm, bởi v́ chánh trị quốc tế không hề đơn giản như vậy:

 

“Ngày nay, TT Nguyễn Tấn Dũng, sẽ là tổng bí thư Đảng CSVN trong năm tới, ông sẽ phác thảo cương lĩnh mới của Đảng trong 5 năm tới theo đường hướng của ông Vơ Văn Kiệt, đổi mới triệt để. Sẽ không c̣n xă hội chủ nghĩa mà thay đổi thể chế dựa vào quyền tự quyết của nhân dân qua các cuộc bầu cử dân chủ trực tiếp. Ngoài ra ông c̣n đưa đất nước thoát khỏi ảnh hưởng của TQ mà không làm cho Bắc Kinh phải lo ngại.”

 

Trong lịch sử cổ kim, chưa bao giờ có chuyện bạo chúa tự ư nhường ngôi. Chưa bao giờ có chuyện độc tài tự ư trao quyền tự quyết lại cho dân tộc.

 

Muốn có Tự do, phải tranh đấu mới có. Giá của Tự do luôn luôn phải trả bằng máu. Không có cách nào khác!

 

Miền Nam muốn giữ Tự do no ấm cho 18 triệu đồng bào chỉ trong 21 năm, 250 ngàn tuổi trẻ đem máu xương tưới thấm quê hương, hồn tử sĩ gió ù ù thổi!

 

 

Nguyễn Nhơn

--------------------------------------------
 

Đầu năm 2015 và điềm chẳng lành, báo hiệu ngày tàn của Đảng CSVN

 

Lê Quế Lâm

 

Mỗi 5 năm, CSVN lại tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc để phác họa những nét chính của Đảng trong 5 năm sắp tới được thể hiện trong Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trưng ương Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội. Đại hội Đảng c̣n sắp xếp nhân sự để lănh đạo Đảng từ Đại hội này đến Đại hội sau. Đó là Ban chấp hành Trung ương. BCH TƯ bầu ra Ban Bí thư và Bộ chính trị, đứng đầu là Tổng bí thư.  Trừ TBT là người lănh đạo tối cao của Đảng, những nhân vật trong hai cơ cấu này sẽ được Quốc hội bầu làm chủ tịch, phó chủ tịch Quốc hội, thủ tướng, phó thủ tướng  và chủ tịch nước.

 

Để chuẩn bị cho Đại hội XII diễn ra vào đầu năm 2016, từ giữa năm 2014 Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XI đă dự trù tổ chức Hội nghị TƯ 10 vào tháng 8/ 2014. Có thể nói đây là tiền Đại hội XII, hội nghị TƯ 10 sẽ thảo luận đường hướng chính trị, kinh tế, xă hội cũng như thành phần nhân sự lănh đạo Đảng trong tương lai. Tổng bí thư Đảng sắp tới sẽ là trưởng tổ soạn thảo Báo cáo Chính trị của BCH/TƯ đọc trước đại hội Đảng. Thủ tướng tương lai sẽ là trưởng tổ soạn thảo Kế hoạch phát triển kinh tế-xă hội trong giai đoạn 2016-2020.

 

Để thực hiện các công tác trên, cần có thời gian dài để chuẩn bị, khoảng 18 tháng trước khi Đại hội XII diễn ra như Hội nghị TƯ 10 đă dự trù. Trong thời gian này, các đảng viên đă được sắp xếp, sẽ trở về đảng ủy cơ sở hoặc địa phương tham dự đại hội đảng các cấp từ dưới lên, để có tên trong các đoàn đại biểu về Hà Nội tham dự Đại hội Đảng toàn quốc vào đầu năm 2016. Các bản dự thảo về Báo cáo chính trị và Kế hoạch phát triển kinh tế xă hội cũng sẽ được mang ra thảo luận tại đại hội các cấp của Đảng.

 

Trong hai năm 2013-14, trong nội bộ Đảng có sự mâu thuẫn và bất đồng về nhiều chính sách giữa Đảng và Chính phủ. Có thể v́ chưa có sự nhất trí trong Đảng về những vấn đề lớn, nên Hội nghị TƯ 10 chưa thể triệu tập hồi tháng 8/2014. Sau đó hoản lại đến tháng 10/2014 cũng không tiến hành được. Không riêng ǵ ở quốc nội, Cộng đồng người Việt Tự do ở Úc cũng quan tâm đến Đại hội XII và tương lai đất nước. Ngày 3/10/2014 Đài SBTN Úc châu có tổ chức một buổi Hội luận và Vấn đáp do Luật sư Nguyễn Văn Thân điều khiển. Đề tài là T́m hiểu thành phần Bộ chính trị Đảng CSVN trước Đại hội XII. Diễn giả gồm có Luật sư Lưu Tường Quang, Giáo sư Carl Thayer  Cố vấn Học viện Quốc pḥng Úc  và nhà báo trẻ trong nước là Nguyễn Vũ B́nh, một cựu tù nhân lương tâm. Nhận định của cựu nhà báo trong nước khác với nhận định của Luật sư Quang và ông Thayer. Ông Nguyễn Vũ B́nh khẳng định: “Sẽ không có đại hội XII, v́ năm 2016 không c̣n Đảng CSVN để tổ chức đại hội”. Đó là khả năng 1, c̣n khả năng 2: “Nếu có đại hội th́ đại hội này ở các dạng khác hẳn các đại hội trước”

 

Sau mấy lần bị hoăn hồi tháng 10 và 12, Hội nghị TƯ 10 mới chính thức khai mạc ngày 5/1/2015. Ngoài lư do bất đồng trong nội bộ, nhiều giới phân tích thời sự c̣n đề cập đến một trong các lư do tŕ hoăn là để phe cánh Nguyễn Phú Trọng có thêm th́ giờ đi t́m sự hậu thuẫn của Trung Quốc. Người viết xin lược ghi lại những ǵ diễn ra giữa CSVN và CSTQ từ giữa năm 2014 khi Hà Nội dự trù triệu tập Hội nghị TƯ 10. Vào thời điểm này, TQ đă di chuyển giàn khoan HD 981 ra khỏi hải phận VN  (15/7/2014) ngay sau khi có Nghị quyết của Thượng viện HK và chuyến đi TQ gặp Tập Cận B́nh của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

 

 Ngày 27/8/2014, CSVN cử Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Đặc phái viên của TBT Nguyễn Phú Trọng đến gặp Tập Cận B́nh. Mấy tháng trước, trong diễn biến giàn khoan HD 981, TBT Nguyễn Phú Trọng đă 5, 6 lần xin gặp họ Tập, nhưng đều bị từ chối. Nay Tập Cận B́nh lại chịu tiếp Lê Hồng Anh, có phải v́ ông này là Việt Cộng, là CS miền Nam?

 

Trước đó ngày 21/7/2014, Phạm Quang Nghị -Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đến thăm Hoa Kỳ. Ông không gặp Ngoại trưởng John Kerry, chỉ gặp các cố vấn của Bộ ngoại giao Mỹ, và hai thượng nghị sĩ -Patrick Leahy (Dân chủ) và John McCain (Cộng ḥa). Thông tấn xă VN cho hay trong các cuộc tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội đă “thông tin về t́nh h́nh VN, chính sách đối ngoại của VN, khẳng định Đảng và Nhà nước VN coi trọng và không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Mỹ trong khuôn khổ Đối tác toàn diện”. Hà Nội cho biết hai bên c̣n đề cập tới t́nh h́nh dân chủ, nhân quyền ở VN. Tuy ông Nghị là đại diện cao cấp của Đảng CSVN nhưng không tham gia với đối tác Mỹ thương lượng trực tiếp về các chính sách trên. Giới b́nh luận chính trị nhận định chuyến đi HK của ông Phạm Quang Nghị như là một cuộc “ra mắt” chính giới Mỹ của một nhân vật sẽ c̣n lên cao sau Đại hội Đảng XII.

 

Trước khi lên đường đi Mỹ, ông PQN đă cho chụp hai bức h́nh tấm bia bên hồ Trúc bạch ở Hà Nội, ghi h́nh ảnh viên phi công Mỹ John McCain đang giơ tay đầu hàng, bị quân và dân VN bắt làm tù binh. Viên phi công này, nay là Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ. Đến thăm Mỹ, ông PQN mang theo hai bức h́nh trên. Có lẽ Đảng CSVN đă tiên liệu trước, nếu chính giới Mỹ tỏ vẻ không “mặn mà” với một người có thể sẽ là tổng bí thư, chủ tịch nhà nước hoặc thủ tướng VN trong năm tới… Ông PQN sẽ tặng TNS John McCain hai bức ảnh trên để trả đũa. Và quả thực, ông PQN đă tặng TNS John McCain hai ảnh trên. Sau đó, ông Nghị được TNS J.McCain hướng dẫn đi thăm ṭa nhà Quốc hội Mỹ. Đến căn pḥng có treo ảnh chân dung những thượng nghị sĩ nổi tiếng của nước Mỹ, bất ngờ ông Nghị đặt câu hỏi: “Thưa ngài, tôi thấy tất cả các vị trí đẹp trong căn pḥng này đều đă treo ảnh các thượng nghị sĩ tiền nhiệm tiếng tăm. Vậy sau này, ảnh của ngài sẽ treo ở đâu?”

 

Với bức h́nh trên, cho thấy Hà Nội vẫn luôn coi Mỹ là kẻ thù và đây là cơ hội để hạ nhục Mỹ. Và hành động này để làm quà cho chuyến thăm hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt-Trung của Lê Hồng Anh đến TQ hồi tháng 8/2014. Sau đó, từ ngày 16 đến 18/10/2014, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc pḥng VN đến thăm TQ, theo lời mời của Thượng tướng Thường Vạn Toàn -Bộ trưởng Quốc pḥng TQ, Báo chí TQ tường thuật “Hai bên đă đạt được ‘đồng thuận nguyên tắc ba điểm’: Một là dựa trên phương châm 16 chữ và 4 tốt. Hai là quân đội hai nước tăng cường đoàn kết, cung cấp bảo đảm vững chắc cho sự củng cố vị thế cầm quyền của Đảng CS hai nước, bảo vệ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xă hội. Ba là tuân thủ đồng thuận đạt được giữa lănh đạo hai Đảng, hai nước Trung-Việt, để xử lư thích đáng vấn đề trên biển, bảo vệ cục diện ḥa b́nh, ổn định.”

 

Sau bộ trưởng quốc pḥng, đến lượt Bộ trưởng Công an -Đại tướng Trần Đại Quang lên đường sang thăm TQ ngày 26/10/2014 theo lời mời của Bộ trưởng Công an TQ Quách Thanh Côn, để cùng chủ tŕ Hội nghị hợp tác pḥng chống tội phạm lần thứ tư. Trong dịp này, ông TĐQ đă hội kiến với Bí thư Ủy ban Chính pháp TƯ Đảng CSTQ -Mạnh Kiến Trụ. Hai bên khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân TQ và VN đều mong muốn quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

 

Mười ngày trước khi Hội nghị TƯ 10 khai mạc,  Bắc Kinh cử Du Chính Thanh, Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị kiêm Chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân TQ viếng thăm VN. Ông là nhân vật lănh đạo đứng hàng thứ tư trong Đảng CSTQ đến Hà Nội theo lời mời của Đảng CSVN và ông Nguyễn Thiện Nhân Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc VN. Trong 3 ngày ở Hà Nội từ 25 đến 27/12/2014, ông Du có những tuyên bố ḥa dịu, kêu gọi CSVN “duy tŕ đại cục quan hệ Việt Trung và ḥa b́nh, ổn định trên Biển Đông”. Trước đây hai tháng, Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Tŕ, nhân vật ngoại giao hàng đầu của TQ đến thăm Hà Nội cũng có những lời lẽ ḥa dịu tương tự.

 

Đầu tháng 12/2014, VN đă gởi bản tuyên bố lập trường của ḿnh, công nhận thẩm quyền của Toà án Trọng tài Thường trực ở La Haye về việc thụ lư đơn kiện của Philippines. Và phản bác toàn bộ Đường lưỡi ḅ 9 đoạn do TQ vẽ ra, cho đó không có cơ sở pháp lư… Nhưng trong chuyến viếng thăm VN, ông Du Chính Thanh tránh đề cập đến chuyện đó mà chỉ tuyên bố “Các vấn đề hàng hải rất phức tạp và nhạy cảm, đ̣i hỏi các cuộc đàm phán để quản lư và kiểm soát sự khác biệt. Ngoại giao “loa phóng thanh” chỉ kích động sự bất ổn của công luận mà cả hai bên nên tránh”.

 

Tóm lại, qua các chuyến viếng thăm qua lại của giới lănh đạo hai Đảng Cộng sản VN và TQ trong 6 tháng qua, cho thấy Bắc Kinh mong muốn Hà Nội hai điểm. Một là “duy tŕ đại cục quan hệ Việt Trung”. Hai là “ḥa b́nh ổn định trên Biển Đông”. Điểm hai là đ̣i hỏi của HK, đă được TQ đáp ứng khi họ rút giàn khoan HD 981 ra khỏi vùng biển tranh chấp giữa VN và TQ. Ḥa b́nh ổn định Biển Đông là đường hướng chiến lược của Bắc Kinh hiện nay. Đối với Tập Cận B́nh, Biển Đông nay không c̣n là quyền lợi cốt lơi của TQ nữa. Trái lại Tân Cương, vùng lục địa mênh mông ở phía Tây mới thực sự là quyền lợi chiến lược sinh tử của TQ. Nơi đây là môi trường vô cùng thuận lợi cho nhóm Hồi giáo khủng bố IS hoạt động.

 

Cuối tháng 6/2014, Abu Bahr al-Baghdi -lănh tụ Nhà nước Hồi giáo Iraq (Islamic State of Iraq, gọi tắt là IS) tuyên bố thành lập Vương quốc Hồi giáo. IS chủ trương tranh đấu cho quyền lợi của người Hồi giáo bị cướp đoạt ở 20 nước trên thế giới, đứng đầu là TQ. Ông ta lên án TQ thi hành chính sách cấm đạo và đàn áp người Hồi giáo ở Tân Cương và kêu gọi tất cả những người Hồi giáo ở toàn đại lục cùng đứng lên lật đổ chế độ phi nhân này. Trong khi đó, nạn tham nhũng do chế độ độc tài toàn trị CS gây ra đă làm cho người dân TQ bất măn, không c̣n tin vào Đảng CS nữa. Do đó Tập Cận B́nh quyết liệt thực hiện chiến dịch “Đả hổ, diệt ruồi” dẹp sạch tham nhũng, mới mong tranh thủ được ḷng dân, đoàn kết dân tộc chống lại hiểm họa IS.

 

HK chuyển trục sang Châu Á, các nhóm khủng bố Hồi giáo, Taliban, IS…cũng chuyển trục hoạt động sang Châu Á. V́ quyền lợi sống c̣n, TQ phải ḥa hoăn và hợp tác với Mỹ và cả Ấn Độ để đương đầu với IS. Mỹ là đối thủ của nhóm Hồi giáo cực đoan từ mấy chục năm nay, nhưng việc hợp tác giúp TQ chống Hồi giáo cực đoan là một chuyện khác. Hợp tác hay không là tùy thái độ của TQ trong mối bang giao với Mỹ và các nước láng giềng.

 

Để duy tŕ ḥa b́nh và ổn định ở Biển Đông, TQ yêu cầu VN đừng có những hành động nào làm phức tạp t́nh h́nh, mở rộng diện tranh chấp, kể cả ngoại giao ‘loa phóng thanh’ chỉ kích động sự bất ổn của công luận như ông Du Chính Thanh đă đề cập trên. CSTQ biết rơ thái độ của CSVN. Trong chiến tranh VN, Hà Nội dựa vào Liên Sô và TQ để chống Mỹ. Sau khi chiến tranh VN chấm dứt, họ dựa vào LS chống TQ. Nay TQ nhượng bộ Mỹ, có thể CSVN sẽ dựa vào Mỹ để chống TQ. Có lẽ v́ thế mà TQ luôn kêu gọi CSVN “duy tŕ đại cục quan hệ Việt-Trung”. Khi Hội nghị TƯ 10 định hướng chiến lược của VN trong 5 năm tới, sắp sửa khai mạc, Du Chính Thanh công du VN. Lời lẽ của ông ḥa dịu, ngày đầu tiên ông tiếp xúc ông Lê Hồng Anh, nhắc đến những bước tiến tích cực trong quan hệ song phương từ khi ông Anh gặp Tập Cận B́nh hồi tháng 8/2014. Trước khi về nước, ông cùng Nguyễn Thiện Nhân tham dự lễ gắn tấm biển “Viện Khổng Tử” tại Đại học Hà Nội. Có thể nói đây là lễ khánh thành Viện Đại học Khổng Tử ở Hà Nội. Trong hơn 2000 năm qua, VN chịu nhiều ảnh hưởng của TQ phần lớn xuất phát từ chỗ người dân VN thấm nhuần tư tưởng của hai nhà hiền triết Khổng, Mạnh. Phải chăng đó là tín hiệu của Bắc Kinh, sau Đại hội XII, dù CSVN định hướng chiến lược mới như thế nào, song TQ mong muốn ảnh hưởng văn hóa Khổng Mạnh vẫn là mối gắn bó giữa hai dân tộc Việt Trung?

 

Nhiều giới nhận định thời cuộc đồ đoán, mục đích chuyến công du của Du Chính Thanh đến Hà Nội gặp Nguyễn Thiện Nhân trước thềm Hội nghị TƯ 10 là để vận động ông Nhân trở thành thủ tướng. Cũng tương tự, năm 2008 trước Đại hội X, ông Giả Khánh Lâm cũng là Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân TQ, như vai tṛ ông Du Chính Thanh hiện nay, đến VN cho biết “Chủ tịch Hồ Cẩm Đào muốn Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng”. Nếu đây là sự thật, cũng là điều dễ hiểu. Các ông Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Lê Hồng Anh, Nguyễn Thiện Nhân…đều là Việt Cộng xuất thân từ MTGPMN.

 

Trong chiến tranh VN, sau khi dùng sức mạnh buộc Hà Nội ngồi vào bàn đàm phán, HK mời VNCH và MTGPMN (Việt Cộng) tham dự Hội nghị Paris để hai bên MNVN giải quyết công việc nội bộ của họ. Lúc bấy giờ Liên Sô ủng hộ BV, TQ ủng hộ MTGPMN, c̣n HK dĩ nhiên ủng hộ VNCH. Để chấm dứt chiến tranh, Chu Ân Lai thỏa thuận với Kissinger để MNVN, Lào và Miên được trung lập. Ngày 30/4/1975, lănh đạo VNCH là ông Dương Văn Minh mời MTGPMN vào Sàig̣n để ông bàn giao chính quyền MN. Cương lĩnh của MTGPMN (1960) chủ trương MNVN ḥa b́nh, tự do, trung lập. Ngày nay, thời cơ đưa đẩy những người CS miền Nam nắm quyền lănh đạo VN, họ sẽ thực hiện thỏa thuận của TQ và HK hồi 40 năm trước: trung lập VN. Điều này giúp TQ an tâm, VN không c̣n nằm trong quỹ đạo TQ, nhưng VN cũng không theo Mỹ để chống TQ. Truyền thống văn hóa Khổng Mạnh lâu dài từ hơn 2000 năm nay vẫn c̣n và phát triển dù chế độ chính trị có khác nhau.

 

 Sau khi mọi nghi kỵ, bất đồng đă được dàn xếp. Hội nghị TƯ 10 chính thức khai mạc ngày 5/01/2015. Bốn ngày sau, một tin gây chấn động cả nước là Nguyễn Bá Thanh -Uỷ viên TƯ Đảng, Trưởng ban Nội chính TƯ sau thời gian chữa bịnh ở Mỹ đă về đến Đà Nẵng vào buổi tối 9/1/2015. Trước đó, trên trang mạng Chân dung Quyền lực (CDQL) xuất hiện nhiều bài viết liên quan đến bịnh t́nh của ông Thanh cùng h́nh ảnh thảm thương của ông nằm trên giường bịnh, đầu đă cạo trọc. Nay ông Nguyễn Bá Thanh đau, c̣n 197 Uỷ viên TƯ khác, đều là đồng nhiệm của ông đang tham dự Hội nghị Tư 10 tại Ba Đ́nh. Người viết chợt nhớ câu nói của người xưa “Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”. Trước thảm cảnh đau thương của người đồng nhiệm, có lẽ dù là cỏ non hay cao lương mỹ vị đi nữa, các con ngựa c̣n mạnh khoẻ cũng không c̣n ḷng dạ nào để gậm, để nuốt nữa.

 

Đă không ăn, c̣n không ngủ được nữa, v́ lẽ trên trang mạng CDQL, trước và trong thời gian Hội nghị TƯ 10 đang họp, xuất hiện nhiều bài viết cho rằng ông Nguyễn Bá Thanh bị người đồng hương miền Trung là Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hăm hại. Bài viết đưa ra nhiều lư do, nào là ông Phúc và ông Thanh đều muốn làm lănh tụ miền Trung, để có những vai vế lớn như Tổng bí thư, Chủ tịch nước…Nào là ông Thanh với vai tṛ Trưởng ban Nội chính TƯ đă điều tra tài sản tham nhũng của ông Phúc, nên bị ông Phúc hăm hại. Sau đó, trên mạng liệt kê nhà cửa của ông Phúc ở trong nước và bên Mỹ với đầy đủ chi tiết. Một tin c̣n gây chấn động là ông Nguyễn Xuân Phúc đă âm mưu với TQ hăm hại ông Nguyễn Bá Thanh bằng chất phóng xạ. Được đưa đi Singapore điều trị, nhưng nơi đây cũng bó tay, phải đưa đi Mỹ. Bị TQ hăm hại, phải nhờ Mỹ  cứu chữa.

 

Vụ việc Nguyễn Bá Thanh và Nguyễn Xuân Phúc chưa chấm dứt, th́ CDQL chuyển sang tấn công Đại tướng Phùng Quang Thanh -Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc pḥng sau khi ông Thanh đ̣i trấn áp, ngăn chận thông tin của CDQL, cho đó là những thông tin xuyên tạc bịa đặt. CDQL trả lời: “Thời gian qua chúng tôi chỉ mới bắt đầu vẽ chân dung quyền lực của PTT Nguyễn Xuân Phúc với đầy đủ thông tin xác thực, dễ dàng kiểm chứng về khối tài sản lên đến hàng ngàn tỷ đục khoét của dân. Thưa ông PQT, ông có thể cho dư luận biết chúng tôi xuyên tạc điểm nào? Theo tiêu chí của CDQL, chúng tôi sẽ không chừa một ai thiếu đức, thiếu tài mà lại cho ḿnh cái quyền quyết định vận mệnh dân tộc, trong đó bao gồm cả ông nữa. V́ không thể chấp nhận các lời xuyên tạc, xem thường Nhân Dân của ông trên báo www.qdnd.vn và cả trên www.vtv.vn nên chúng tôi xin phép ông được thống kê một chút về tài sản của Phùng Quang Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty 319, người đang thay mặt ông mượn danh nghĩa Bộ Quốc pḥng, vơ vét tài sản Nhân dân để xây dựng mạng lưới kinh tài cho ḍng họ Phùng…Đây có phải là thông tin xuyên tạc, bịa đặt không? Chúng tôi sẽ tiếp tục có loạt phóng sự điều tra, thống kê và công bố chi tiết toàn bộ khối tài sản bất minh khổng lồ của gia đ́nh ông, trên thực tế gấp nhiều lần ông PTT Nguyễn Xuân Phúc”.

 

Để chứng minh, bài viết kèm theo h́nh ảnh 6 biệt thự, căn hộ hạng sang cực kỳ xa hoa của con trai đại tướng PQT là đại tá Phùng Quang Hải, cùng h́nh ảnh xe Rolls-Royce Phantom và du thuyền lộng lẫy của vợ PQH. Sau đó là hai bài viết tựa đề: “Đại tướng Phùng Quang Thanh, Đại tá Phùng Quang Hải đă dùng Tổng công ty 319 để lũng đoạn kinh tế quân đội, vơ vét tài sản Nhân dân như thế nào?” Và “Liên minh đen tối hút máu Quân đội và Nhân dân: Tổng giám đốc Cityland Bùi Mạnh Hùng, Bộ trưởng QP Phùng Quang Thanh và Đại tá Phùng Quang Hải”.

 

Trên đây, người viết chỉ ghi một vài thông tin trong CDQL. Những thông tin đó chắc chắn sẽ làm cho 197 Ủy viên TƯ Đảng tham dự Hội nghị TƯ 10 mất ăn, mất ngủ, th́ c̣n tâm trí đâu để hoạch định những chủ trương lớn của đất nước. Chống TQ th́ bị TQ hăm hại. Mưu đồ tranh giành quyền lực th́ bị đồng chí hăm hại. Việc hăm hại lại rất dễ dàng. Thân TQ như Pol Pot, Khieu Samphan, Noun Chea…cuối cùng có lănh tụ Khmer Đỏ nào chạy sang TQ đâu. Họ ở lại và chết tại Cam Bốt như Pol Pot hoặc ra ṭa án quốc tế như Khieu Samphan, Noun Chea. Thân TQ có được an thân không? khi Tập Cận B́nh đang thực hiện chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi”. Các nhân vật quyền thế một thời như Bạch Hy Lai ủy viên Bộ chính trị, Chu Vĩnh Khang Thường Vụ Bộ CT, Thượng tướng Từ Hải Hậu Phó Quân ủy Trung ương, Lệnh Kế Hoạch Chánh Văn pḥng TƯ Đảng CSTQ, và là cánh tay mặt của TBT Hồ Cẩm Đào …đều bị Tập Cận B́nh tống giam cùng với thân nhân và đám vây cánh, v́ tội tham nhũng. Mục tiêu kế tiếp của họ Tập là các giới chức đương quyền, đầu tiên là Phó Chủ tịch nước Lư Nguyên Triều.

 

Theo dơi CDQL, khiến toàn thể Ủy viên TƯ Đảng khóa XI đang tham dự Hội nghị TƯ 10 hoang mang tột độ. Tiếp tục mưu đồ tranh giành quyền lực, có nhiều khả năng bị các đồng chí đồng nhiệm mưu hại. C̣n rút lui, như ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, từng giữ chức vụ Tổng Thanh Tra Chính phủ đă nghĩ hưu.Tưởng đâu đă “hạ cánh an toàn” nhưng nào ngờ, mới đây nhà nước đă thu hồi 5 căn nhà mà ông đă thụ đắc bất hợp pháp. Đă thế, Ủy ban kiểm tra TƯ Đảng c̣n điều tra những giới chức nào đă cấp cho ông những tài sản đó.

 

Người viết cầu xin Ơn Trên gia hộ ông Nguyễn Bá Thanh vượt qua căn bịnh hiểm nghèo. Giờ đây, chắc ông Thanh đă nhận chân được lẽ vô thường của cuộc sống con người. Con người NBT trước năm 2014 có lẽ sẽ khác hoàn toàn một NBT vừa bước qua ngưỡng cửa tử sanh của kiếp người.  Nếu chẳng may, ông cũng sẽ cười vui khi thấy người kế nhiệm tiếp tục công việc của ông, điều tra nội bộ để tiêu diệt bầy sâu phản dân, hại nước. Người viết cũng kỳ vọng 197 đồng nhiệm của ông cũng như nhiều cán bộ cộng sản cao cấp khác cũng chuyển hướng “tư duy” như ông Nguyễn Bá Thanh

 

Người duy nhất có thể giúp tập thể Ủy viên TƯ Đảng đương nhiệm tạm ăn ngon ngủ yên là người hiện nay có nhiều quyền lực nhất, được phiếu tín nhiệm cao nhất trong Hội nghị TƯ 10 vừa qua. Đó là TT Nguyễn Tấn Dũng. Tại sao? V́ ông là người thức thời, nhạy bén, nên biết chuyển hướng “tư duy”. Trong bài viết được coi là Thông điệp đầu năm 2014, ông đề cập việc Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, mở rộng dân chủ trực tiếp, và hoàn thiện cơ cấu bầu cử quốc hội, xây dựng nhà nước pháp quyền. Đầu năm 2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, người vừa được Quốc hội b́nh chọn có phiếu tín nhiệm cao nhứt trong số cán bộ lănh đạo nhà nước, có bài viết đầu năm 2015 đề cao sức mạnh của nhân dân. Ông viết: “Chở thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân” - “Có dân là có tất cả, mất dân là mất tất cả” – “Ḷng dân là Quốc bảo dựng nước và giữ nước VN! V́ hiện nay có kẻ lăm le lấn đất, lấn biển, chiếm đảo của ta. Chỉ có sự đồng ḷng, nhất trí của toàn dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc mới là sức mạnh vô địch để chúng ta vượt qua mọi sóng to, gió lớn của thời cuộc. (Hết trích)

 

Muốn được ḷng dân, đó là quốc bảo để giữ nước Việt Nam trong thời điểm hiện nay, không c̣n con đường nào khác là Đảng CS phải trao quyền lại cho Nhân Dân. Người dân sẽ trực tiếp bầu người lănh đạo đất nước và Quốc hội thảo ra Hiến pháp mới với tam quyền phân lập mà TT Nguyễn Tấn Dũng đă gợi ư trong bài viết xuất hiện trên webside của ông hồi tháng 3/2014. Qua đó, chính nhân dân sẽ đào mồ chôn chủ nghĩa cộng sản.

 

TT Nguyễn Tấn Dũng giành được phiếu tín nhiệm cao nhất của tập thể Ủy viên TƯ Đảng trong Hội nghị TƯ 10 khóa XI, đương nhiên ông sẽ là Tổng Bí thư trong Đại hội XII năm 2016. Xin nhắc lại, 20 năm trước, một số Ủy viên TƯ Đảng khóa VII đề nghị đưa TT Vơ Văn Kiệt làm Tổng bí thư trong Đại hội VIII (1996). Lúc bấy giờ Phó Thủ tướng Phan Văn Khải nhận định: “Nếu ông Kiệt làm Tổng bí thư. Việt Nam sẽ đổi mới nhanh hơn. Tuy không được đào tạo hệ thống, nhưng ông Kiệt luôn nhất quán ủng hộ cái mới. Ông chán đến tận cổ mô h́nh xă hội chủ nghĩa miền Bắc và ông làm tất cả để phá bỏ nó”. (Huy Đức, Bên Thắng Cuộc, Chương 19: Đại hội VIII) Nhưng ông Kiệt bị nhóm cực đoan bảo thủ thân TQ cản trở, không trở thành TBT mà c̣n mất chức thủ tướng và bị loại khỏi BCH/TƯ Đảng trong Hội nghị TƯ 4 khóa VIII hồi cuối tháng 12/1997).

 

Từ thời điểm này, Thượng tướng Lê Khả Phiêu được cử làm Tổng bí thư, bắt đầu thời kỳ VN lệ thuộc toàn diện vào TQ qua phương châm 16 chữ và 4 tốt. Cuối năm 1999 và năm 2000, CSVN kư với TQ hai hiệp ước về biên giới trên bộ và ở vịnh Bắc Việt. Hậu quả là Ải Nam Quan, thác Bản Giốc và nhiều vùng đất nữa, cùng hơn 38 ngàn cây số vuông trong vịnh Bắc Việt lọt vào tay TQ. Đây là hai hiệp ước bán nước trong giai đoạn một tướng lănh quân đội nắm quyền lănh đạo tối cao của Đảng để bảo vệ Đảng.

 

Ngày nay, TT Nguyễn Tấn Dũng, sẽ là tổng bí thư Đảng CSVN trong năm tới, ông sẽ phác thảo cương lĩnh mới của Đảng trong 5 năm tới theo đường hướng của ông Vơ Văn Kiệt, đổi mới triệt để. Sẽ không c̣n xă hội chủ nghĩa mà thay đổi thể chế dựa vào quyền tự quyết của nhân dân qua các cuộc bầu cử dân chủ trực tiếp. Ngoài ra ông c̣n đưa đất nước thoát khỏi ảnh hưởng của TQ mà không làm cho Bắc Kinh phải lo ngại.

 

Tiến tŕnh này sẽ diễn ra từ năm 2016, nhưng người viết tin rằng ông NTD chớp thời cơ vừa được đa số Ủy viên TƯ Đảng tín nhiệm, ông sẽ thực hiện hoài băo của ḿnh ngay trong năm 2015. Đầu năm mới, Hội nghị TƯ 10 chuẩn bị cho Đại hội XII đă có điềm bất tường, báo hiệu ngày tàn của Đảng CSVN đă gần kề. Người viết kỳ vọng đất nước đổi mới, NTD thủ tướng nước Cộng ḥa XHCN/VN của năm 2014 trở thành tổng thống Cộng ḥa VN trong năm 2015. Nhà báo trẻ trong nước Nguyễn Vũ B́nh có lẽ thấy được ḷng dân nên đă khẳng định: “Sẽ không có Đại hội XII, v́ năm 2016 không c̣n Đảng CSVN để tổ chức Đại hội”.

 

Để kết luận, người viết xin nhắc lại câu đối đáp nổi tiếng của nhân sĩ Bắc hà Ngô Thời Nhậm (1746-1803) hồi đầu thế kỷ 19: “Thế Chiến quốc, thế Xuân thu. Gặp thời thế, thế thời phải thế”. Nay xin sửa lại “Thế Trung Quốc, thế Hoa Kỳ. Gặp thời thế, thế thời phải thế” có nghĩa là gặp thời thế như thế, th́ phải làm như thế, không có con đường nào khác. Đó là cách hành xử khôn khéo của tiền nhân khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bế tắc. Kẻ tôi thần vua Quang Trung dùng câu đối đáp đó để bảo vệ khí tiết khi sa cơ. Đối với việc quốc gia trọng đại, nhờ cách hành xử đó, mà tổ tiên bảo vệ được bờ cỏi, để Đất nước Độc lập, Tự do.

 

Lê Quế Lâm

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính