Thoái trào thảm thương của phương thức “Tổ chức Xă Hội Dân Sự”

 

 

 

VNTB - Không có lời kêu gọi biểu t́nh v́ đă có đảng và nhà nước lo?

Trúc Giang

 

(VNTB) - Ngày Chủ nhật 14-7 đă trôi qua lặng lẽ tại Sài G̣n và Vũng Tàu. Không có một cuộc biểu t́nh nào của người dân để sẻ chia với người lính hải quân Việt Nam đang đối mặt với giặc Trung Quốc ở băi Tư Chính.

 

Về mặt hành chánh, băi Tư Chính thuộc phạm vi quản hạt của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Sở dĩ không có biểu t́nh, v́ theo nhà báo Trần Đ́nh Thu, “nếu c̣n tồn tại chủ nghĩa xă hội th́ đừng bao giờ nói đến chuyện chống Trung Quốc. Điều đó vô nghĩa lắm. Chỉ nói đến chuyện chống Trung Quốc, khi nào Việt Nam trở thành một nước dân chủ đa đảng, kư các hiệp ước đồng minh với Mỹ, Nhật, Hàn Quốc…”.

 

Luật sư Nguyễn Thanh B́nh chua chát không kém: “Có lẽ nên xoá kỷ luật một số tướng tá bên bộ Quốc pḥng và mấy vị đô đốc, tướng lĩnh của bộ tư lệnh hải quân. Thôi thà để nó tham nhũng c̣n hơn là để tổ quốc bị xâm lăng... Tin trên làm nức ḷng đám quan chức tham nhũng. Họ được ngoại bang bảo kê chăng? Đám chính trị gia công tử, xa-lông với đám quan chức xôi thịt có vẻ rất khoái và có vẻ đang mong đợi những ǵ đó đặc lợi, đặc quyền...”.

 

........................

 

Đă từ lâu rất lâu, người Việt Quốc gia, Dân Quân Cán Chính VNCH không ngớt lên tiếng kêu van:

 
  • Đối với bọn cu li hung tàn việt cọng, không thể thỏa thỏa hiệp, hợp tác “ Dân chủ hóa Tiệm tiến “ tức là làm “ cải lương “ được. Cho nên phương thức vận động cải lương theo mô h́nh “ Tổ chức Xă Hội Dân Sự “ là bất khả thi.

  • Đối với bọn gian tham “toàn trị” việt cọng phải vùng dậy xóa bỏ toàn bộ “cơ chế” từ hệ thống chánh trị – kinh tế – xă hội tới tận “ bộ máy nhân sự” tác nhân chính yếu của hệ thống, tức là “làm cách mạng” hay nói một cách ngoại giao lịch sự như Luật sư Steinman, Phụ tá nghị sĩ Hoa Kỳ: Phải tiến hành “Bất Tuân Dân Sự” trên phạm vị toàn quốc.

 

Đó là cách nói làm Cách mạng Bất bạo động hay nổi dậy lật đổ.


Cho nên câu khẩu hiệu phổ biến trên các diễn đàn tranh đấu hải ngoại là:

 

MUỐN CHỐNG TÀU XÂM LĂNG

TRƯỚC TIÊN DIỆT NỘI GIAN VIỆT CỌNG

 

Đối với sự thể ngày nay, câu nói”nếu c̣n tồn tại chủ nghĩa xă hội th́ đừng bao giờ nói đến chuyện chống Trung Quốc. của nhà báo Trần Đ́nh Thu ư nghĩa cũng đồng.

 

Chỉ nói đến chuyện chống Trung Quốc, khi nào Việt Nam trở thành một nước dân chủ đa đảng, kư các hiệp ước đồng minh với Mỹ, Nhật, Hàn Quốc…”.

 

Muốn như vậy th́ giới trí thức phải hy sinh dấn thân vận động toàn dân nổi dậy xóa bỏ:

 

Mười sáu Chữ Vàng trói đầu việt cọng

 

“Ổn định lâu dài,

hướng tới tương lai,

láng giềng hữu nghị,

hợp tác toàn diện”

 

Dưới đây mới là nguồn gốc của 16 chữ vàng, ṿng kim cô trói đầu hậu duệ hồ tinh phản quốc thay v́ 4 câu được diễn đạt huê dạng nhẹ nhàng hơn trích dẫn ở trên:

 

Sơn thủy tương liên,

Lư tưởng tương thông,

Văn hóa tương đồng,

Vận mệnh tương quan.

 

Sơn thủy tương liên

Núi liền núi, sông liền sông

Oan oan tương báo suốt trường kỳ lịch sử

Ḍng sông Hát hai Bà Trưng tự vẫn

Sông Bạch Đằng máu giặc vẫn c̣n tanh

Ngày nay giặc vẫn c̣n gieo họa

Nguyên Giang thượng nguồn chệt xă lũ

Châu thổ sông Hồng lũ lụt tứ giăng

Lan Thương giặc tàu ngăn đập chặn nguồn

Cửu Long đồng khô nứt nẻ hết phù sa

Ngày xưa Tô Thị trông vời phương Bắc

Ôm con cô đơn hóa đá Ḥn Vọng Phu

Ngày nay máu đổ ngập tràn ngọn Lăo Sơn

Thác Bản Giốc phân đôi đâu c̣n chung cảnh trí

Núi đă hết liền núi, sông liền sông chực chờ gây họa

Chữ tương liên hắc ám đâu phải chữ vàng

 

Lư tưởng tương thông

 

Ngày nay thế giới thục sự chỉ c̣n lại hai nước cọng sản Á Châu: trung cọng và việt cọng.

 

Cuba đă chánh thức xóa bỏ chủ nghĩa cong sản trên hiến pháp.

 

Triều Tiên đang thoát chệt bắt tay anh em Đại Hàn phương Nam.

 

Lư tưởng cọng sản thế giới đại đồng vô biên giới.

 

Thực tế, đồng chí tàu - việt từng phen chém giết nhau:

 

Mười năm 1979 - 1989 chiến tranh biên giới, máu đồng chí chảy ngập núi đồi Việt Bắc.

 

Ngày nay lư tưởng (cọng sản) chỉ c̣n tương thông trên đầu môi chót lưỡi.

 

Thực tế là tên nô tài việt cọng bị tàu phù cột chặt v́ lệ thuộc cả Chánh trị - Kinh tế - Xă hội.

 

Văn hóa tương đồng

 

Thơ Thần Lư Thường Kiệt

 

Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Tiệt nhiên phận định tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

 

Sông núi nước Nam th́ vua nước Nam cai quản

Rơ ràng đă được phân chia tại sách trời

Cớ làm sao bọn giặc ngỗ ngược kia đến đây xâm phạm

Rồi đây chúng bay sẽ thấy và nhận lấy sự thất bại hoàn toàn.

 

B́nh Ngô Đại Cáo

 

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo

Như nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đă lâu

Núi sông bờ cơi đă chia

Phong tục Bắc Nam cũng khác

Từ Triệu, Đinh, Lư, Trần bao đời xây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương

Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau

Song hào kiệt thời nào cũng có.

 

Như nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đă lâu

 

Nho Việt c̣n trước nho tàu Khổng tử

 

Làm cái mẹ rượt ǵ ta văn hóa tương đồng với chệt?!

 

Chỉ có bọn cỏ đuôi chó hồ tinh bác cụ ngu si dốt nát mới xum xoe bợ đít chệt khen cứt chệt thơm.

 

Vận mệnh tương quan

 

Hiện tại, vận mệnh chệt tập và tàu cọng bị cột chặt vào cái gọi là “Nhất Đới - Nhất Lộ” (One Belt - One Road).

 

Diễn nôm cho gọn gàng dễ hiểu: Nó là Vành Đai trên biển và Con Đường Tơ Lụa trên đất liền.

 

Nghĩa là sáng kiến mở đường từ Biển Đông bung ra Ấn Độ Dương tiến tới Phi Châu - Âu Châu và cả Nam Mỹ.

 

Bọn cỏ đuôi chó Ba Đ́nh theo đuôi hít bả mía bằng cái gọi là “sáng kiến Hai Hành lang - Một Vành đai”.

 

Nói cho lẹ là mở cả vùng 6 tỉnh biên giới và Điện Biên, kể luôn Hà Nội - Hải Pḥng thành một vùng kinh tế phụ trợ cho Một Vành Đai chệt cọng:

 

Hàng hóa chệt lưu thông cả vùng biên giới, vận chuyển qua 2 hành lang là xa lộ cao tốc Lào Kay - Hà Nội - Hải Pḥng và xa lộ Móng Cái Hà Nội xuống cảng Hải Pḥng, dán nhản Made in VN để xuất cảng khắp nơi, nhất là Mỹ để trốn thuế cho nhẹ.

 

V́ bọn cẩu trệ hậu duệ già hồ ôm đít chệt đem vận mệnh Dân tộc - Đất nước cột chặt vào giặc tàu như vậy cho nên mai nầy khi Hoa Kỳ và Đồng minh đập tan tham vọng Một Vành đai Một Con đường, chệt cọng tiêu tùng th́ việt cọng cũng tiêu vong.

 

Hết vận mạng tương quan!

 

C̣n như hôm nay, v́ sao mà nói Tổ chức Xă Hội Dân Sự thoái trào thảm thương?!

 

Bởi v́ năm 2011, XHDS c̣n tổ chức được 11 cuộc biểu t́nh tuy nhỏ nhưng vang dội khi chệt tàu cắt cáp thăm ḍ dầu khí của PetroVN.

 

- Năm 2014, có cuộc biểu t́nh bạo động, đốt phá hàng trăm xí nghiệp chệt khi giàn khoan hải dương chệt cọng xâm lấn bên ngoài đảo Lư Sơn.

 

- Năm 2018, đồng bào Phan Rí Cửa nổi dậy khi hán ngụy việt cọng lăm le nhượng 3 Đặc Khu Hành chánh Kinh tế Vân Đồn – Bắc Vân Phong và Phú Quốc cho chệt khựa.

 

C̣n như ngày hôm nay, chệt khựa lại giở tṛ khiêu khích, hán ngụy vc chạy tới chạy lui cho có lệ, phía đồng bào không ai tổ chức đứng lên phản kháng, để mọi sự im ĺm giữa Mùa Hè truyền thống Đấu tranh th́ hiệt là một sự thoái trào thê thảm!

 

 

Nguyễn Nhơn

14/7/2019

 

 

Thấm Đ̣n

 

Kim chích gai đâm chụp lên đầu

hồn các đảng thái thú tàu

Mười anh phúc thọ đồng hồ cáo

Sáu khu linh kiệt mạnh chí sâu

Chữ nghĩa cải biên mưu bí hiểm

Vàng nhôm lọc thải kế thâm sâu

Bốn phía Biển Đông ḅ liếm lưỡi

Tốt nguồn tốt quặng chệt gồm thâu

 

B́nh Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

 

Phụ chú

 

Sông Hồng c̣n có các tên gọi khác như Hồng Hà (tiếng Trung: 紅河Honghe), hay sông Cái (người Pháp đă phiên tên gọi này thành Song-Koï). Đoạn chảy trên lănh thổ Trung Quốcđược gọi là Nguyên Giang(元江, bính âm: yuan2 jiang1), đoạn đầu nguồn có tên là Lễ Xă Giang (禮社江). Đoạn từ chảy từ Lào Caiđến “ngă ba Hạc” ở Việt Tŕ(Phú Thọ) được gọi là sông Thao, đoạn qua Hà Nội c̣n gọi là Nhĩ Hà hoặc Nhị Hà. Lịch sử Việt c̣n ghi sông với tên Phú Lương.1 giả thiết sông chảy qua châu tự trị Hồng Hànên lấy tên Hồng Hà.

 

Mekong Gần một nửa chiều dài con sông này chảy trên lănh thổ Trung Quốc, ở đó đoạn đầu nguồn nó được gọi là Dza Chu trong tiếng Tây Tạngtức Trát Khúc (扎曲;bính âm: Zā Qū), và nói chung được gọi là Lan Thương Giangtrong tiếng Hán(瀾滄江; bính âm: Láncāng Jiāng; Wade-Giles: Lan-ts'ang Chiang), có nghĩa là “con sông cuộn sóng”. Trát Khúc hợp lưu với một nhánh khác tên là Ngang Khúc (橫曲; bính âm: Áng Qū) ở gần Xương Đô (昌都; bính âm: Chāngdū) tạo ra Lan Thương Giang. Phần lớn đoạn sông này có cáchẻm núisâu, ra khỏi lănh thổ Trung Quốc, con sông chỉ c̣n ở độ cao oảng 500 m so với mực nước biển.

 

 

Bối cảnh ra đời phương châm

Tháng 11 năm 1991, sau khi Trung Quốc và Việt Nam thực hiện b́nh thường hoá quan hệ, nhà lănh đạo cấp cao hai đảng, hai nước liên tiếp đi thăm lẫn nhau, sự giao lưu và hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật, văn hoá ngày càng mở rộng và sâu sắc.

 

Do đặc thù địa lư tự nhiên, con người, chế độ xă hội và vận mệnh sống c̣n của hai đảng cầm quyền của hai nước hết sức gần gủi, gắn bó:

 

Sơn thủy tương liên,Lư tưởng tương thông,Văn hóa tương đồng,Vận mệnh tương quan.

 

Khởi tạo phương châm

 

Đầu năm 1999, Tổng bí thư Giang Trạch Dânđă đề ra và Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêuđă đồng ư phương châm 16 chữ “Ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện” đă xác định tư tưởng chỉ đạo và khung tổng thể phát triển quan hệ hai nước trong thế kỷ mới, đánh dấu quan hệ Trung Việt đă bước vào giai đoạn phát triển mới được lănh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước xác định trong Tuyên bố chung, từ tháng 2/1999.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính