Thơ gởi bạn ta

 

 

Bạn có thơ hỏi: “Có một cháu ở VN hỏi tôi về các tổ chức xă hội dân sự này. Tôi chỉ trả lời, họ chỉ là những búp bê...

 

Đáng ưu lo và phiền cho t́nh h́nh trong nước anh à !.

 

Tôi đáp lời bạn:

 

Anh Lộc thân,


Ai có theo dỏi Danlambao th́ thấy t́nh h́nh trong nước rơ bong:

1/ Các tổ chức gọi là “Xă hội Dân sự” (Civil society) th́ có 2 thứ:

a) Một là tổ chức CUỘI như hội nhà báo Độc lập (?!) của Phạm Chí Dũng.

b) Các tổ chức có an ninh việt cộng “ đặt chân rết “ để giật dây thao túng.
V́ vậy mà các chiến dịch do các tổ chức nầy phát động và DLB thổi pḥng chỉ có tác dụng phô trương (Demonstration effects) làm màu làm mè để tô vẽ cho chế độ toàn trị việt cộng cũng có màu sắc tự do - dân chủ (cuội).


Chủ trương xây dựng “xă hội Dân sự” để mở đường dân chủ hóa “ tiệm tiến (!)” nầy là từ nhóm gọi là “Trí thức Đà Lạt “ (Hà Sĩ Phu ) với sự cấu kết của nhóm “cựu việt cộng nằm vùng” ( Lê Hiếu Đằng - Hùynh Tấn Mẫm ) mà kế hoạch của họ đă đem tŕnh làng với Phó Đại sứ Mỹ Palmer hồi mùa xuân 2011. Mở đọc “Hà Sĩ Phu: Tổ Quốc là Trên hết” sẽ thấy rơ ràng:

Ưu tiên số 1: Họ chủ trương nhờ Mỹ trợ giúp tháo gở ách tàu khựa trước.

Ưu tiên 2: Vấn đề dân chủ hóa là việc NỘI BỘ SẼ TÍNH SAU!!!


Tức là họ đặt ngược vấn đề giống như quan điểm của nhóm “Đại việt Thỏa hiệp “Ngô Thanh Hải” ĐỨNG VỚI VIỆT CỘNG CHỐNG TÀU CỘNG.


Họ giả đ̣ quên rằng: Đảng việt cộng chỉ là “MỘT CHI BỘ QUỐC TẾ” của chệt cộng. Việt cộng không bao giờ chống Thượng cấp tàu cộng. Nhiều lắm là khi bị chệt bành trướng ap bức quá độ mới “làm ḿnh, làm mẩy” chút đỉnh bằng cách quay ra ve vản chú Sam như hiện nay để đở đ̣n.


Cứ đọc câu khẩu hiệu nửa nạc, nửa mở của Dũng xà mâu th́ biết: “Vừa HỢP TÁC vừa ĐẤU TRANH!!!”

 

Mũ xanh Lê Công Truyền minh giải vấn đề tương quan giữa Tàu cộng – việt cộng như vầy:

 

“HCM cũng đă từng xác nhận trong “Lịch Sử Đảng Cộng sản Đông Dương” (Nhà Xuất Bản sách Giáo khoa Mác Lenin, Hà Nội, 1979): “Chúng ta theo chủ nghĩa Quốc tế, không theo chủ nghĩa Quốc gia. Chúng ta phải nâng cao tinh thần đấu tranh giải phóng, nghĩa là h́nh thức th́ dân tộc mà nội dung là Quốc tế”.  Nơi trang 29, HCM viết tiếp: “Nhận chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản để giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đă hoàn thành nhiệm vụ”.  Trong “Hồ Chí Minh Toàn Tập”, HCM viết rơ hơn: “Chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lénine và Quốc Tế 3 là một đảng cộng sản thế giới.  Các đảng cộng sản ở các nước, như là chi bộ, đều phải tuân theo kế hoạch và qui tắc chung. Việc ǵ chưa có lệnh và kế hoạch của Quốc Tế 3 th́ các Đảng không được làm”. 

 

Hóa ra những việc như cướp chính quyền, vi phạm quy chế trung lập của Ai Lao, phát động cải cách ruộng đất, thôn tính VNCH đều là do lệnh và nằm trong kế hoạch của Đệ Tam Quốc Tế (Nga-Hoa)!!! đốn 6,700 cây tại Hà Nội cũng nằm trong kế hoạch của tàu cộng? “


V́ vậy mà người Việt Quốc gia - Chống cộng chúng ta hữu lư và xác đáng khi nêu cao khẩu hiệu:


MUỐN CHỐNG NGOẠI XÂM TÀU CỘNG

TRƯỚC TIÊN DIỆT NỘI GIAN VIỆT CỘNG


Có diệt được việt gian Lê Chiêu Thống việt cộng mới đoàn kết toàn dân chống tàu cộng xâm lăng.


Phải diệt nôi gian việt cộng mới tổ chức được HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG (BẦU CỬ tỰ DO), tái dựng triều đại anh hùng Nhà Trần (lập chánh phủ Chính danh - chính thống) mới hô hào huy động được sức dân và tập trung tài nguyên Quốc gia, liên minh với các nước, lập kế dài lâu đương cự giặc xâm lăng bành trướng phương Bắc.


Tôi tin tưởng rằng: Một khi hậu duệ của các anh hùng tử sĩ “Phục Quốc” sau tháng Tư mất nước kết được nhóm, hoạt động vận động nổi dậy, gây được một vài biến cố đáng kể sẽ kích động tuổi trẻ Miền Bắc nhập cuộc.


Nhất là khi, bọn chệt cộng khích động các sắc tộc vùng biên giới Việt - Tây Bắc ly khai lập “khu tự trị” th́ ngay cả tuổi trẻ trong quân đội vc có khi cũng không nhịn được!

 

Nguyễn Nhơn

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính