Thằng Cuội!

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Bầu cho Nguyễn Quang A

 

Thông Báo

Anh Nguyễn Thanh Trang Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cho biết Tiến Sĩ Nguyễn Quang A đà vào chung kết 10 người cuối cùng để được giải Nhân quyền Hoa Tulip (HUMAN RIGHT TULIP AWARD) 2016 của Bộ Ngoại Giao Ḥa Lan

Ông là sáng lập viên của  Diễn Đàn Xả Hội Dân Sự  đễ trao đổi các ư kiến nhẳm góp phần thay đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ.

 

 

Thằng Cuội

 

Bóng trăng trắng ngà. Có cây đa to. Có thằng Cuội già ôm một mối mơ

Lặng yên ta nói Cuội nghe: “Ở cung trăng măi làm chi”

Bóng trăng trắng ngà. Có cây đa to. Có thằng Cuội già ôm một mối mơ

Gió không có nhà. Gió bay muôn phương. Biền biệt chẳng ngừng. Trên trời nước ta

Lặng nghe trăng gió bảo nhau: “Chị kia quê quán ở đâu”

Gió không có nhà. Gió bay muôn phương. Biền biệt chẳng ngừng. Trên trời nước ta

Có con dế mèn. Suốt trong đêm khuya. Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ

Đền công cho dế nỉ non, Trời cho sao chiếu ngàn muôn

Có con dế mèn. Suốt trong đêm khuya. Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ


Theo Nguyễn Vũ B́nh, cựu an ninh tuyên giáo vẹm, 85% “Xă hội dân sự” đối lập là CUỘI.

 

15% c̣n lại có an ninh vc cài vô. Đối lập thật đếm trên đầu ngón tay.

 

“XĂ HỘI DÂN SỰ” ĐƯỜNG ĐI KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN!

 

Trích: Nếu một người Việt tại hải ngoại nghĩ rằng một chiến sĩ dân chủ khi rời quê mẹ sẽ trở thành vô dụng th́ chính người đó đă suy nghiệm từ bản thân ḿnh là kẻ bất lực. Nếu một người Việt trong nước nghĩ vậy th́ người này thiếu suy xét v́ làm sao có thể không nh́n thấy những thành công của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản trong việc đánh động và được thế giới lưu tâm cũng như hậu thuẫn đ̣i nhân quyền, tự do, cho người dân Việt và tố cáo hành động xâm lấn của Trung Cộng?

Sự xuất hiện của những tổ chức xă hội dân sự trong và ngoài nước, những trao đổi và hợp tác giữa đôi bên đă thành h́nh và đang tiến triển. Liệu dân tộc Việt lần này có thành công cùng đứng dậy để hoàn thành Sự Nghiệp Việt Nam? “

(Thục Quyên: Súng đạn chúng ta đă thua, lư tưởng chúng ta đă thắng)

 

 

XĂ HỘI DÂN SỰ, ĐƯỜNG ĐI KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN!

 

“Xă hội Dân sự” không bao giờ “có thực chất”
Dưới chế độ toàn trị việt cộng
Nếu có, th́ có cho có h́nh trong phạm vi “đảng” cho phép

kêu là “trong phạm vi cơ chế”
Hay là dung túng cho có bộ mặt cởi mở
“Xă hội Dân sự” như vậy là LIỀU THUỐC AN THẦN
Giúp việt cộng trấn an người dân mơ hồ về tự do dân chủ
để khỏi uất ức vùng lên phản kháng bạo quyền
Nó là thứ THỎA HIỆP CẢI LƯƠNG
Là con đường đi KHÔNG BAO GIỜ TỚI
Nếu có tới th́ cũng là một thứ chế độ
TẠP NHAM, NHAM NHỞ, VÁ VÍU, VÔ ĐỊNH HƯỚNG
Dân tộc nầy CHỈ C̉N MỘT CON ĐƯỜNG
“ĐƯỜNG CÁCH MẠNG DÂN TỘC”
Với mọi uy nghi và yếu tính DÂN TỘC
Là chế độ TỰ DO - DÂN TỘC - NHÂN BẢN
Đem tinh thần Dân tộc Nhân bản
Chống lại bọn cộng sản ngoại lai PHI DÂN TỘC
Đem tinh thần QUỐC GIA chống cọng sản VÔ TỔ QUỐC
Đem NHÂN BẢN chống cọng sản DUY VẬT VÔ NHÂN
Thực thi Đạo lư NHÂN NGHĨA của ṇi giống Việt
Thượng tôn trên Đại văn bản B̀NH NGÔ ĐẠI CÁO
Từ thời B́nh Định Vương Lê Lợi hơn 500 năm về trước
“Lấy ĐẠI NGHĨA để thắng hung tàn
Đem CHÍ NHÂN mà thay cường bạo”
Phải dũng mănh đứng lên tiểu phạt
Loài gian tặc khi Đất nước lâm nguy
“Việc nhân nghĩa cốt ở YÊN DÂN
Quân ĐIẾU PHẠT trước v́ khử bạo”
Có b́nh định xong nghịch tặc phản nước hại dân cộng sản
Mới thực thi NHÂN NGHĨA được!
Nhân bản là T̀NH THƯƠNG
Không đương cự được súng đạn
Nhưng súng đạn rồi sẽ hết
T̀NH NGƯỜI c̣n dài lâu
Nhân nghĩa thắng hung tàn là như thế!

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính