Suy Nghĩ về Phục Hồi Truyền Thống Dân Tộc - Nhân Bản

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Trích dẫn: Bạn có thể trồng lại một cánh rừng, “tẩy sạch” một ḍng sông ô nhiễm, hiện đại hóa một ngôi làng, canh tân kỹ thuật bắt kịp bước tiến nhân loại… Tất cả đều gần như không thể ở hoàn cảnh hiện tại nhưng vẫn có thể xảy ra nếu tận tâm tận lực. Tuy nhiên, bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian để “dựng lại người” (tựa một quyển sách của nhà báo Đoàn Khắc Xuyên)? Với đà thoái hóa văn hóa đến tận cùng như hiện nay, chắc chắn phải mất ít nhất 100 năm để khôi phục lại những giá trị nhân bản căn bản và cốt lơi nhất vốn từng tồn tại ngay cả trong những giai đoạn thăng trầm và bi thương của lịch sử đất nước. 100 năm với một ư chí nhất định. C̣n không th́ sẽ chẳng bao giờ, khi mà văn hóa không những không được bồi đắp mà c̣n bị tẩy xóa hàng ngày.”

(Đàn Chim Việt - Mất bao nhiêu năm để dựng lại người?)

 

 

Có lẽ Ban biên tập Đàn Chim Việt c̣n lan man nhớ lời “bác” về dzụ “Trăm năm trồng người” nên bi quan vậy chăng?

 

Thật ra sự thể Đất nước ngày nay, đâu phải chỉ đơn thuần là “nạn thoái hóa văn hóa đến tận cùng” mà nó là “Sự phá sản toàn diện DÂN TỘC TÍNH “ do chế độ toàn trị cu li việt cọng gây ra.

 

Gốc gác của sự phá sản như vậy là từ nền độc tài chuyên chính cọng sản, với nền giáo dục ngu dân, phà hủy truyền thống NHÂN NGHĨA DÂN TỘC, đưa Dân - Nước vào chỗ VONG QUỐC – DIỆT TỘC.

 

Việc hán ngụy việt cọng xóa bỏ môn học sử Việt và vừa rồi mở ngỏ cho việc cải cách chữ viết đọc theo giọng chệt là chuẩn bị cho công việc hán hóa từ nền tảng!

 

V́ vậy mà phải cương quyết hy sinh dấn thân làm công việc “bứng gốc”, nghĩa là thực hiện một cuộc cách mạng toàn triệt “bứng tận gốc chế độ hán ngụy việt cọng.” th́ mới xây dựng lại Đất Nước trên nền tảng Dân tộc - Nhân bản được.

 

Bằng chẳng vậy th́ dù cho có “tỉa cành vun xén” cải cách một trăm năm đi nữa cũng chẳng ích ǵ! Bởi v́ trên nền tảng duy vật vô sản chính chuyên nay thoái hóa thành hán ngụy phản nước, hại dân th́ làm sao dựng lên một căn nhà Dân tộc Khang trang cho được?!

 

Điều kiện tiên quyết để PHỤC HỒI DÂN TỘC TÍNH chớ không riêng ǵ về văn hóa là: Triệt hạ chế độ toàn trị cu li việt cọng.

 

Việc xây dựng lại nền giáo dục truyền thông DÂN TỘC - NHÂN BẢN chỉ cần 10 hoặc 15 năm (hết một chương tŕnh giáo dục Trung học Phổ thông 12 năm) là đào tạo được một thế hệ mới với:

 

- Truyến thống tương thân tương ái:

“Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng”

 

- Ḷng yêu nước chống xâm lăng:

“Bà Trưng quê ở châu Phong

Giận người tham bạo, thù chồng chẳng quên”

Lời ca Hội nghị Diên Hồng:

Toàn dân nghe chăng

Sơn hà nguy biến

Hận thù đằng đằng nên ḥa hay chiến?”

 

- Truyền thống Nhân bản:

“Thương người như thể thương thân”

“Thấy người hoạn nạn th́ thương

Thấy người tàn tật lại càng thương hơn...”

 

Suốt từ thuở ấu thơ cho tới tuổi thành niên bên tai vẫn nghe lời thầy cô dạy, về nhà ông bà cha mẹ thường nhắc nhở phải sống cho có NGHĨA có NHÂN theo đạo lư của tổ tiên.

 

Ra ngoài xă hội, người người đối đăi nhau thân ái - phải lẽ: T́nh làng - Nghĩa xóm ấm êm.

 

Chương tŕnh giáo dục truyền thống, tài liệu, sách vở từ Quốc văn Giáo khoa thư, Luân lư Giáo khoa thư, Đại Nam Quốc sử Diễn ca, B́nh Ngô Đại cáo... c̣n đầy dẫy trên google với nhiều dạng bản khác nhau, đầy màu sắc dân tộc.

 

Con đường tàu cọng khống chế, xâm thực, phá hoại văn hóa, ngôn ngữ thực hiện chiến lược xâm thực “tằm ăn lá dâu” cho đến khi đô hộ trên thực tế nước Việt và hán hóa toàn vẹn nhận thấy rơ ràng.

 

Nếu tất cả b́nh chân như vại th́ cũng có ngày nước Việt năm ngàn năm văn hiến biến mất trên bản đồ thế giới chớ chẳng riêng ǵ văn hóa, ngôn ngữ!

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính