Sờ Mu rùa về Tổng tịt Trọng lú Mỹ du

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Theo lời mời của Tổng thống Donald Trump, chuyến đi Mỹ sắp đến, Nguyễn Phú Trọng sẽ làm ǵ?

Hiện tại có 2 nguồn dư luận:

1- Nguyễn Phú Trọng sẽ thần phục Tàu cộng như Hồ Chí Minh và ĐCSVN đă từng.

2- Chủ tịch nước Việt Nam sẽ thay đổi chiến thuật của Việt Nam là nghiêng hẳn về phía Mỹ để là một đồng Minh trong chiến lược toàn diện về quân sự, kinh tế, cơ cấu xă hội lẫn chính trị.

Trên là hai chiều hướng suy đoán, tôi muốn nghe và đó cũng là điều khá thú vị để nắm biết được bạn đọc cùng các c̣m sĩ của thôn Dân Làm Báo nghĩ ǵ.

Nguyên Thạch danlambao

Việt Nam sẽ ‘xoay trục’ về Mỹ ra sao sau vụ Hải Dương 8?

Phạm Chí Dũng BVN

 

Đến giờ phút này, ‘xoay trục’ sang Mỹ hầu như đă là một định đề phải có và không c̣n lối thoát nào khác của chính thể độc đảng ở Việt Nam. Nhưng sẽ là ‘xoay trục’ ra sao và đến mức độ nào?

 

Đến giờ phút này, Việt Nam ‘xoay trục’ sang Mỹ hầu như đă là một định đề phải có và không c̣n lối thoát nào khác. Cần có một điểm gặp nhau của chính sách xoay trục của Hoa Kỳ về châu Á – Thái B́nh Dương từ năm 2013 với chủ trương xoay trục từ phương Bắc sang phương Tây của Việt Nam ngay vào lúc này, sau khi giới chóp bu Hà Nội đă bỏ lỡ không ít cơ hội để làm điều đó suốt từ năm 2014 đến tận gần đây.

 

Điểm gặp nhau đó sẽ thành h́nh vào lúc nào và như thế nào? Mọi chuyện tùy thuộc vào cái thế bị dồn đến chân tường của Việt Nam, và phụ thuộc phần lớn vào quan điểm và ‘bản lĩnh Nguyễn Phú Trọng’ khi ông ta đàm phán ở Washington không chỉ với Donald Trump mà cần với cả Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Hoa Kỳ.

........................

Câu trả lời khẳng định của nhà báo Phạm Chí Dũng “ Đến giờ phút này, Việt Nam ‘xoay trục’ sang Mỹ hầu như đă là một định đề phải có và không c̣n lối thoát nào khác “ tuy xác đáng, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều.

 

- Một là, đảng và nhà nước việt cọng bị trung cọng khống chế quá lâu, dây mơ rẽ má chằng chịt. Người của t́nh báo hoa nam cục đầy dẩy khắp nơi từ các cấp địa phương tới TW đảng và cả Ban Bí thơ Bộ Chánh trị.

 

Do đó, mỗi khi BCT họp bàn những vấn đề quan trọng và có quyết nghị th́ “Dinh Thái thú (Đại sứ) chệt đă được báo cáo. V́ vậy dù Trọng lú và Bộ chánh trị có thật ḷng muốn “quy mă” cũng không sao qua mắt tàu cọng được.

 

- Hai là Sinh mệnh cá nhân: Kinh nghiệm thực tế cho biết rằng: Bất kỳ lănh đạo vc đàn em nào mà “toan đi lệch” ra khỏi quỹ đạo do thiên triều quy định th́ … mắc bệnh nhiểm virus hiếm lạ và độc hại như chủ tịt Trần Đại Quang...

 

- Ba là, theo câu nguyền của cố tổng Linh “Biết rằng theo tàu th́ mất nước. Theo Mỹ th́ mất đảng. Nhưng thà mất nước c̣n hơn là mất đảng!”

 

Biết như vậy nên “đế quốc Mỹ” không ngớt trấn an “rằng th́ là” Hoa Kỳ không có kế hoạch thay đổi thể chế của VN.”

 

Nhưng trong tận thâm sâu, đó vẫn là “mối lo gan ruột” của lănh đạo đảng việt cọng.

 

Tóm tắt lại là, cho dù may mắn trọng lú mạnh lại đủ sức quy mă, con đường “Đồng Minh” với Mỹ theo nghĩa “cùng chiến đấu chống xâm lặng” đường c̣n xa.

 

Phần chắc, chỉ là hiệp ước “Đối tác Chiến lược” thông thường, không có ư nghĩa “đương trường đương đầu với tàu cọng.”

 

Nghĩa là chú nhỏ việt cọng vẫn đu dây … nhưng nghiêng về chú Sam thêm chút nữa … với sự chuẩn nhận của thiên triều chệt tập.

 

Hay nói theo thuật ngữ chuyên nghiệp của nhà báo Phạm Chí Dũng: “Nhưng sẽ là ‘xoay trục’ ra sao và đến mức độ nào?

 

Dưới chế độ chuyên chính toàn trị việt cọng, mọi sự kín như bưng, gă nhà quê xứ Thủ lêu bêu nơi hải ngoại lạm bàn như thế đă là nhiều.

 

Xin chờ mọi sự diễn biến hồi sau sẽ rơ.

 

 

Nguyễn Nhơn

6/9/2019

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính