Quốc Hận 30 tháng Tư

Những Ai c̣n thao thức?

 

 

Chúng ta nỡ nào làm ngơ trước sự tồn vong của đất nước? Xin đừng ngoảnh mặt làm ngơ, đừng làm kẻ bàng quan, xem như đó là chuyện thiên hạ, không hề liên quan đến ḿnh. Người trong nước hay hải ngoại đều có thể góp phần. Những người đang may mắn sống ở những đất nước tự do, được nói, được hành động, được suy nghĩ tự do. Xin đừng quên những người đang bị bịt miệng, trói tay. Hăy nói giùm họ, hăy hành động trong khả năng của ḿnh. Đừng xuôi tay chấp nhận số phận nghiệt ngă đang từng ngày đổ xuống quê hương Việt Nam yêu dấu. Sẽ không ai thay chúng ta để giành lại sinh lộ cho dân tộc trước hiểm họa diệt vong trước mắt.

(Làm ngơ sao đành!  -  Kim Nguyên danlambaovn.blogspot.com)

 

 

Toàn dân! Nghe chăng? Sơn hà nguy biến!

Hận thù đằng đằng! Biên thùy rung chuyển.

Tuôn giày non sông rền vang tiếng vó câu.

Gây óan ngh́n thu,

Ṭan dân Tiên Long! Sơn hà nguy biến!

Hận thù đằng đằng! Nên ḥa hay chiến?

Diên Hồng tâu lên cùng Minh đế báo ân,

Hởi dân tứ dân

 

Đáp lời gọi Núi Sông:

 

Chàng tuổi trẻ vốn ḍng hào kiệt

Xếp bút nghiên theo việc binh đao

Giả nhà đeo bức chiến bào

Thét roi cầu Vị ào ào vó câu

 

Tuổi trẻ nước Việt ngày xưa lên đường:

 

Lệnh vua hành quân trống kêu dồn,

quan với quân lên đường,

đoàn ngựa xe cuối cùng,

vừa đuổi theo lối sông.

Phiá cách quan xa trường,

quan voi quân lên đường,

hàng cờ treo trống dồn

ngoài sườn non cuối thôn,

phất phơ ngậm ngùi bay.

 

Thế hệ trẻ Nước Việt 1956 tiếp nối truyền thống yêu nước của cha ông, hàng hàng, lớp lớp lên đường nhập ngủ tùng chinh, quyết chiến đấu chống cọng sản xâm lăng, bảo vệ nửa mảnh sơn hà Việt Nam Cộng Ḥa, đem lại tự do no ấm cho 18 triệu đồng bào Miền Nam.

 

Ngày bao hùng binh tiến lên

Bờ cơi vang lừng câu quyết chiến

Bước oai nghiêm theo tiếng súng đi tung hoành.

Quân Việt Nam đi hồn non nước xây thành.

 

Suốt chiều dài chinh chiến điêu linh, 250 ngàn tử sĩ vị quốc vong thân, đem máu đào tưới thắm đất quê hương, hồn tử sĩ gió ù ù thổi!

 

V́ thời thế nghiệt ngả, thất cơ, thua trận, hàng trăm ngàn tuổi trẻ Miền Nam lâm thân tù đày, vẫn giữ dạ sắc son, giữ vẹn chính nghĩa Dân tộc không suy suyển. Thua trận, mất nước vẫn ngẩng mât, cao đầu:

“Thế chiến quốc, thế xuân thu

Thời thế thế, thế thời phải thế”

 

Sống thân phận “phó thường dân” ngay trên quê hương vẫn giữ vẹn tư cách người Việt Quốc gia, không cúi luồn hèn hạ.

 

Ra hải ngoại:

Có ai hỏi: Anh từ đâu tới đây?

Đáp: Tôi từ Việt Nam tới đây

Tôi là người Việt Nam

V́ chạy nạn cọng sản mà lưu lạc tới đây.

 

Dù sang hèn vẫn không quên “Ơn Đất Nước, nghĩa đồng bào.” Những khi rảnh rổi, ngồi nh́n về bên kia bờ Đại dương, thương cho quê hương đắm ch́m trong tăm tối, đồng bào khốn khổ lầm than. Quyết giữ “ngọn lửa chống cọng” không để cho lụi tàn.

 

Ngày nay, 90 triệu đồng bào trong nước, chính tự ḿnh quyết định vận mạng của Đất nước chớ không phải ai khác.

 

Hải ngoại, trước sau, vẫn không bao giờ ngưng nghỉ. Vẫn tiếp tục cuộc chiến chống hung tàn việt cọng c̣n dang dở. Bao giờ cũng sẳn sàng tích cực yểm trọ công cuộc đấu tranh của đồng bào trong nước bằng mọi thế cách và phương tiện huy động được.

 

Vậy th́, hăy phấn khởi, cùng nhau đọc B́nh Ngô Đại Cáo:

 

“Vận nước có lúc thịnh lúc suy

Song hào kiệt thời nào cũng có”

 

“Càn khôn hết bỉ rồi lại thái

Nền vạn thế xây nên vững chắc

Thẹn ngh́n thu rửa sạch làu làu”

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính