Ổn định Trật tự Hậu Cách mạng

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Trích: “Đương nhiên mỗi câu chuyện mỗi khác nhau về mặt bản chất. Nhưng rơ ràng, cái đích đến, thân phận của người Việt, nói cho cùng, một con số không nhỏ đă cam chịu và cuồng si đảng Cộng sản này suốt nhiều chục năm. Và cái trạng thái cách mạng của người Việt có hơi hướm giống với trạng thái của người vợ hết chịu nổi ông chồng th́ nổi loạn, giết chồng hoặc cắt của quí hoặc có một hành vi nào đó mang tính trả thù, man rợ hơn là tỉnh táo suy xét thiệt hơn khi chưa quá muộn màng để đưa ra quyết định li hôn, để giải thoát cho bản thân lúc chưa quá muộn.

Đáng sợ nhất của Việt Nam nằm ở chỗ những cuộc cách mạng dù chỉ mới manh nha hay phôi thai thôi đă thấy hơi hướm của thù hận và trừng phạt nhiều hơn là bao dung và hướng đến tiến bộ, hướng đến cái chung của quốc gia, dân tộc!

(Số đông người Việt cuồng si Cộng sản?_VietTuSaiGon RFA.)

 

 

V́ sao 42 năm đă trôi qua, triển vọng về một cuộc cách mạng v́ Dân sinh - Dân chủ, v́ Độc lập tự chủ, v́ Chủ quyền Quốc gia xa tít mù khơi?

 

Câu trả lời khá rơ ràng là: Thiếu vắng sự khởi xướng của giới trí thức cũng như thiếu vắng những nhà hào kiệt.

 

Thuở nay, giới trí thức gốc cọng sản v́ quá am tường thủ đoạn gian manh, hung tàn của cọng sản chủ trương: Không làm cách mạng được dưới chế độ toàn trị việt cọng!

 

Họ lại cũng nêu lên câu tắc trách giả dối rằng: Cách mạng là bạo động, đưa tới Đổ máu - Tàn phá. Nước ta trải qua chiến tranh, đổ máu, chết chóc đă nhiều, thôi đừng gây nên chết chóc tàn phá nữa! “Chế độ nào rồi cũng qua đi - Chỉ có dân tộc là trường tồn!!!”

 

Thậm chí họ tụng kinh Phật MỘT CHIỀU, “Tâm b́nh thế giới b́nh” mặc cho ma quỷ lộng hành bức hiếp dân lành, “bồ tát” vẫn làm thinh để cho tâm b́nh!

 

Hiện tại cũng có những nhà phân tích thời cuộc rằng: Chế độ độc đảng toàn trị đang bế tắc “Nó sẽ TỰ SỤP ĐỔ!?”

 

Bây giờ, tác giả VietTuSaiGon chưa chi đă hô hoán: Đáng sợ nhất của Việt Nam nằm ở chỗ những cuộc cách mạng dù chỉ mới manh nha hay phôi thai thôi đă thấy hơi hướm của thù hận và trừng phạt nhiều hơn là bao dung và hướng đến tiến bộ, hướng đến cái chung của quốc gia, dân tộc!”

 

Hỡi ơi! Trước đây v́ sợ vc không dám làm cách mạng, bây giờ đường cùng, dân sắp nổi dậy làm loạn th́ sợ trả thù, trả oán “Thù hận và Trừng phạt nhiều hơn là bao dung!”

 

Cách mạng là “bạo lực”: Phải có đổ máu, tàn phá, TRỪNG PHẠT BỌN CẦM QUYỀN BẠC ÁC BẤT NHƠN theo công lư cách mạng.

 

Muốn có “CÔNG LƯ CÁCH MẠNG” PHẢI CÓ CÁCH MẠNG “CÓ TỔ CHỨC.”

 

V́ vậy, thay v́ theo sách lược đà điểu chúi đầu dưới cát trốn tránh thực tại và trách nhiệm, giới trẻ và trí thức cần hy sinh dấn thân HƯỚNG DẨN - GIÚP TỔ CHỨC để cho các phong trào quần chúng tranh đấu có TỔ CHỨC - LĂNH ĐẠO - CHỈ HUY - KỶ LUẬT - TRẬT TỰ hành động - chiến đấu dũng mănh theo kế hoạch.

 

Hiện tại, sự thể c̣n chưa trễ, thay v́ lo sợ suông, hăy hăng hái kêu gọi nhau tích cực sát cánh cùng đại chúng hành động.

 

Được như vậy th́ khi cách mạng bùng nổ, những nhà lănh đạo quần chúng mới có đủ uy tín và sức mạnh kềm chế các vụ trả thù, trả oán cá nhân và thu xếp để cho các vụ bắt giữ bọn tội phạm đương quyền theo một tŕnh tự pháp lư “nhất định”.

 

Bằng bất cứ cách nào, cách mạng vẫn có tổn thất ít nhiều. V́ vậy mà giới trí thức cần can đảm tham dự ngay từ buổi ban đầu mới giữ được vị trí lănh đạo, chỉ huy thực tế và hết sức cố gắng điều hướng để hạn chế tổn thất về nhân mạng và tài sản.

 

Chỉ cầu mong, cuộc cách mạng “Hoa Sen Việt Nam” được êm ả như cách mạng “Hoa Lài Tunisia”!

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính