Ngày Xuân em đọc Sử Việt

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Lời dẫn

 

Năm kia, để xóa nḥa lịch sử dân tộc hầu chuẩn bị "hội nhập gia đ́nh hán chệt," hán ngụy vc đă quyết định băi bỏ môn học Sử Việt.

 

Mới đây, chúng đi tiếp một bước táo bạo hơn: Xua tên nô bộc buồi hiền phóng ra mô h́nh cải cách chữ viết đọc theo giọng chệt kiểu như cách viết f thay ph của hồ bác cụ nhằm phá hoại ngôn ngữ chữ viết của dân tộc.

 

Để chống trả, chúng ta cần cổ xúy phong trào: Em đọc Sử Viêt.

 

Em đọc sử Việt

 

Mật ước Thành Đô:

V́ sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Cộng Sản, đảng Cộng Sản và nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam sẽ cố hết sức ḿnh để vun đắp t́nh hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đă dày công xây đắp trong quá khứ. Và Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền Trung Ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đă dành cho Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng, Quảng Tây”.

“Phía Trung Quốc đồng ư và chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để đảng CSVN “giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đ́nh các dân tộc Trung Quốc.” -ngưng trích-

 

Từ nay đến 2020 chỉ c̣n non 3 năm nữa nên hiện tại bọn phản quốc việt cọng phải gắp rút “giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đ́nh các dân tộc Trung Quốc”: Xóa nḥa môn học sử Việt để chuẩn bị việc học sử tàu “cho đúng quy tŕnh” như mật ước Thành Đô quy định!

 

Người Quốc gia chống cọng có câu:

Đừng sợ những ǵ việt cọng làm

Hăy làm những ǵ việt cọng sợ

 

Hiện tại bọn việt gian cọng sản sợ những ǵ?

 

Trước hiểm họa xâm lăng chệt cọng gây bất b́nh trong dân chúng, tinh thần Dân tộc bừng trổi dậy. Tuổi trẻ bắt đầu truy t́m lịch sử để lần về nguồn cội tổ tiên khiến bọn bán nước vc hoăng hốt t́m đường đối phó v́ chúng biết rằng: Một khi tuổi trẻ t́m về được cội nguồn, biết ḿnh là ai, từ đâu tới giải đất bên bờ biển Đông mà dựng nghiệp, tự nhận biết ḿnh là giống ṇi Lạc Việt, con Rồng, cháu Tiên, “Văn minh lúa nước” với trên bốn ngàn năm lịch sừ v́ bị họa Hán du mục xâm lấn mà phải xuống thuyền h́nh rồng phượng, vỗ trống đồng xuôi về phương Nam lập nghiệp, tinh thần Dân tộc trổi dậy th́ như sóng cuồng thác lũ cuốn sạch bọn hung tàn bán nước cầu vinh trôi sạch ra biển Đông!

 

V́ vậy bọn việt cọng phải cấp tốc làm một công hai việc. Xóa bỏ môn học Sử Việt để:

 

1/ Chuẩn bị sẳn sàng cho việc học sử chệt cho đúng quy tŕnh khi mật ước Thành Đô đáo hạn vào năm 2020.

 

2/ Ngăn chặn tinh thần Dân tộc trổi dậy cuốn phăng bọn chúng ra biển Đông trôi giạt về mẫu quốc chệt cọng.

 

Để đối phó, chúng ta cần phải làm ǵ?

 

MỞ CHIẾN DỊCH ÀO ẠT CHO TRẺ EM ĐỌC SỬ VIỆT.

 

Xin mạo muội khởi đầu bằng đôi trang THANH SỬ truyền thống.

 

ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA

 

Kinh Dương vương

 

Kể từ trời mở viêm bang,

Sơ đầu có họ Hồng bàng mới ra

Cháu đời Viêm đế thứ ba,

Nối ḍng Hỏa đức gọi là Đế Minh

Quan phong khi giá Nam hành,

Hay đâu Mai Lĩnh duyên sinh Lam kiều,

Vụ tiên vừa thuở đào yêu,

Xe loan nối gót, tơ điều kết duyên

Ḍng thần sánh với người tiên,

Tinh anh nhóm lại, thánh hiền nối ra,

Phong làm quân trưởng nước ta,

Tên là Lộc Tục, hiệu là Kinh Dương

Hóa cơ dựng mối luân thường

Động Đ́nh sớm kết với nàng Thần Long

Bến hoa ứng vẻ lưu hồng

Sinh con là hiệu Lạc Long trị v́.

 

Lạc Long Quân và Âu Cơ

 

Lạc long lại sánh Âu ky.

Trăm trai điềm ứng hùng bi lạ dường.

Noăn bào dù chuyện hoang đường,

Ví xem huyền điểu sinh Thương khác ǵ?

Đến điều tan hợp cũng kỳ,

Há v́ thủy hỏa sinh ly như lời,

Chia con sự cũng lạ đời,

Qui sơn, qui hải khác người biệt ly.

Lạc long về chốn Nam thùy,

Âu cơ sang nẻo Ba v́ Tản viên.

Chủ trương chọn một con hiền,

Sửa sang việc nước nối lên ngôi rồng.

Hùng vương và nước Văn lang

Hùng vương đô ở châu Phong,

Ấy nơi Bạch hạc hợp ḍng Thao giang.

Đặt tên là nước Văn lang,

Chia mười lăm bộ, bản chương cũng liền.

Phong châu, Phúc lộc, Chu diên,

Nhận trong địa chí về miền Sơn tây;

Định yên, Hà nội đổi thay,

Ấy châu Giao chỉ xưa nay c̣n truyền.

Tân hưng là cơi Hưng, Tuyên,

Vũ ninh tỉnh Bắc, Dương tuyền tỉnh Đông;

Thái, Cao hai tỉnh hỗn đồng,

Ấy là Vũ định tiếp cùng biên manh;

Hoài hoan: Nghệ; Cửu chân: Thanh;

Việt thường là cơi Trị, B́nh trung châu.

Lạng là Lục hải thượng du

Xa khơi Ninh hải thuộc vào Quảng yên.

B́nh văn, Cửu đức c̣n tên,

Mà trong cương giới sơn xuyên chưa tường.

Trước sau đều gọi Hùng vương,

Vua thường nối hiệu, quan thường nối tên.

Lạc hầu là tướng điều nguyên,

Vũ là Lạc tướng giữ quyền quân cơ;

Đặt quan Bồ chinh hữu tư

Chức danh một bực, đẳng uy một loài.

......................................................

 

Chính sách nhà Tây Hán

 

Giao Châu mới thuộc nước người,

Ấy về Tây Hán là đời Nguyên phong.

Bản đồ vào sách hỗn đồng,

Đất chia chín quận, quan phong thú thần.

Đầu sai Thạch Đái trị dân,

Cầm quyền tiết việt giữ phần phong cương.

Tuần tuyên mới có Tích Quang,

Dạy dân lễ nghiă theo đường hoa phong.

Nhâm Diên khuyên việc canh nông,

Đổi nghề ngư liệp về trong khuê điền.

Sính nghi lại giúp bổng tiền,

Khiến người bần khổ thỏa nguyền thất gia.

Văn phong nhức dấy gần xa,

Tự hai hiền thú ấy là khai tiên.

Luân hồi trăm có dư niên,

Trải qua Đông Hán thừa tuyên mấy người.

 


Hai bà Trưng dựng nền độc lập

 

Đường ca lâu đă vắng lời,

Đến như Tô Định là người chí hung.

Bà Trưng quê ở châu Phong,

Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên.

Chị em nặng một lời nguyền,

Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân.

Ngàn Tây nổi áng phong trần,

Ầm ầm binh mă xuống gần Long biên.

Hồng quần nhẹ bước chinh yên,

Đuổi ngay Tô Định dẹp tan biên thành.

Đô kỳ đóng cơi Mê Linh,

Lĩnh nam riêng một triều đ́nh nước ta.

Ba thu gánh vác sơn hà,

Một là báo phục, hai là bá vương.

Uy thanh động đến Bắc phương.

Hán sai Mă Viện lên đường tiến công.

Hồ Tây đua sức vẫy vùng,

Nữ nhi chống với anh hùng được nao?

Cấm Khê đến lúc hiểm nghèo,

Chị em thất thế cũng liều với sông.

Phục Ba mới dựng cột đồng,

Aỉ quan truyền dấu biên công cơi ngoài.

Trưng vương vắng mặt c̣n ai?

Đi về thay đổi mặc người Hán quan

...................................

 

 

B̀NH NGÔ ĐẠI CÁO

 

Thay trời hành hoá, hoàng thượng truyền rằng.

Từng nghe:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo

Như nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đă lâu

Núi sông bờ cơi đă chia

Phong tục Bắc Nam cũng khác

Từ Triệu, Đinh, Lư, Trần bao đời xây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương

Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau

Song hào kiệt thời nào cũng có.

....................


Vừa rồi:

Nhân họ Hồ chính sự phiền hà,

Để trong nước ḷng dân oán hận.

Quân cuồng Minh thừa cơ gây hoạ,

Bọn gian tà bán nước cầu vinh.

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,

Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ.

Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế,

Gây binh kết oán trải hai mươi năm.

Bại nhân nghĩa nát cả đất trời,

Nặng thuế khoá sạch không đầm núi.

Người bị ép xuống biển ḍng lưng ṃ ngọc, ngán thay cá mập thuồng luồng.
Kẻ bị đem vào núi đăi cát t́m vàng, khốn nỗi rừng sâu, nước độc.

Vét sản vật, bắt chim trả, chốn chốn lưới chăng,

Nhiễu nhân dân, bẫy hươu đen, nơi nơi cạm đặt.

Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,

Nheo nhóc thay kẻ goá bụa khốn cùng.

Thằng há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán  ;

Nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa.

Nặng nề những núi phu phen,

Tan tác cả nghề canh cửi.

Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,

Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi.

Lẽ nào trời đất dung tha,

Ai bảo thần nhân chịu được?

................

 

Bị ta chặn ở Lê Hoa, quân Vân Nam nghi ngờ khiếp vía mà vỡ mật!

Nghe Thăng thua ở Cần Trạm, quân Mộc Thạnh xéo lên nhau chạy để thoát thân.

Suối Lănh Câu, máu chảy thành sông, nước sông nghẹn ngào tiếng khóc

Thành Đan Xá, thây chất thành núi, cỏ nội đầm đ́a máu đen.

Cứu binh hai đạo tan tành, quay gót chẳng kịp,

Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng

Tướng giặc bị cầm tù, như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng

Thần Vũ chẳng giết hại, thể ḷng trời ta mở đường hiếu sinh

Mă Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền, ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,

Vương Thông, Mă Anh, phát cho vài ngh́n cỗ ngựa, về đến nước mà vẫn im đập chân run.

Họ đă tham sống sợ chết mà hoà hiếu thực ḷng

Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.

Chẳng những mưu kế ḱ diệu

Cũng là chưa thấy xưa nay

Xă tắc từ đây vững bền

Giang sơn từ đây đổi mới

Càn khôn bĩ rồi lại thái

Nhật nguyệt hối rồi lại minh

Ngàn năm vết nhục nhă sạch làu

Muôn thuở nền thái b́nh vững chắc

Âu cũng nhờ trời đất tổ tông linh thiêng đă lặng thầm phù trợ;

Than ôi!

Một cỗ nhung y chiến thắng,

Nên công oanh liệt ngàn năm

Bốn phương biển cả thanh b́nh,

Ban chiếu duy tân khắp chốn.

Xa gần bá cáo,

Ai nấy đều hay.

 

****************

 

ĐÔI HÀNG CA NGỢI CÔNG ĐỨC TIỀN NHÂN

LỜI HỊCH MÊ LINH

 

Một xin trả sạch nước thù

Hai xin thu lại nghiệp xưa họ Hùng

Ba kẻo oan ức ḷng chồng

Bốn xin vẽn vẹn sở công lịnh nầy

Năm 40 Tây lịch, quân Bà Trưng tiến đánh Luy Lâu, dẹp yên giặc Tô

ịnh, thu hồi giang san:

Bà Trưng quê ở châu Phong,

Giận người tham bạo thù chồng chẳng quện

Chị em nặng một lời nguyền,

Phất cờ nương tử thay quyền tướng quận

Ngàn Tây nổi áng phong trần,

Ầm ầm binh mă xuống gần Long biện

Hồng quần nhẹ bước chinh yên,

Đuổi ngay Tô Định dẹp tan biên thành

Đô kỳ đóng cơi Mê Linh,

Lĩnh nam riêng một triều đ́nh nước ta (*)

 

 

TIẾNG TRỐNG NGỌC HỒI

 

Đêm 29 tết, toàn quân làm lễ “Thệ sư” giữa núi rừng u linh vang lên lời hịch xuất quân của Quang Trung Hoàng Đế:

Đánh cho để đen răng

Đánh cho để dài tóc

Đánh cho chích luân bất phản, phiến giáp bất hoàn

Đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ …”.

 

...Cùng lúc đó, đại quân do Hoàng Đế Quang Trung đích than chỉ huy ào ạt tấn công Ngọc Hồi, một cứ điểm quân sự trọng yếu của giặc. Cứ điểm Ngọc Hồi được xây cất công phu kiên cố và có quân số đông nhất do Phó tướng Hứa Thế hanh chỉ huy để bảo vệ cho đại bản doanh của Tôn Sĩ Nghị. Trong tiếng ḥ reo, quân ta nhất loạt xung phong, đoàn voi chiến hung hăn xông trận. Hứa Thế Hanh tung đoàn kỵ binh thiện chiến nhất ra ngăn chặn nhưng bị các xạ thủ ngồi trên lưng voi nă từng loạt pháo vào đoàn kỵ binh giặc khiến người ngựa tan thây, hàng ngũ giặc náo loạn, đội h́nh giặc tan vỡ tức th́, quân giặc hoảng loạn quay đầu dẫm đạp lên nhau chạy vào trong thành tử thủ.

Kèn thúc quân, tiếng trống trận Tây Sơn vang lên như sấm dồn chớp giật, hàng hàng lớp lớp quân ta ào ạt xông lên như vũ băo. Tuyến pḥng thủ của giặc bị quân ta chọc thủng, quân giặc la hét hoảng loạn tháo chạy tán loạn. Quân Tây Sơn thừa thế chém giết giặc thù, thây nằm đầy đồng, máu chảy thành suối …”.

Trưa mồng 5 tết Kỷ Dậu 1789, Hoàng đế Quang Trung ngồi trên lưng voi, chiến bào ướt đẫm mồ hôi, đen xạm khói sung dẫn đầu đoàn quân chiến thắng tiến vào kinh thành trong tiếng reo ḥ hoan mừng khôn xiết của già trẻ lớn bé thành Thăng Long. Hai dăy bàn “Hương án” được các bô lăo bày dọc hai bên đường nghinh đón Đại đế Quang Trung và đoàn quân bách chiến bách thắng Tây Sơn. (**)

 

 

DÂN TỘC VIỆT THỀ NGUYỀN TÁI HIỆN TẾT ĐỐNG ĐA

 

Này công dân ơi! Quốc Gia đến ngày giải phóng!

Đồng ḷng cùng đi, hy sinh tiếc ǵ thân sống.

V́ tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên.

Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.

Dầu cho thây phơi trên gươm giáo.

Thù nước lấy máu đào đem báo.

Ṇi giống lúc biến phải cần giải nguy.

Người công dân luôn vững bền tâm chí.

Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi.

Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời.

Công dân ơi! mau hiến thân dưới cờ.

Công dân ơi! mau làm cho cơi bờ.

Thoát cơn tàn phá, vẻ vang đời sống.

Xứng danh ngàn năm ḍng giống Lạc Hồng.

 

 

TẾT ĐỐNG ĐA

 

Mồng năm Kỷ Dậu Tết năm xưa

Đại đế Quang Trung nhập Thăng Long

G̣ Đống Đa treo cổ Sầm Nghi Đống

Trống Hà Hồi thúc dục vang âm

Giặc nhà Thanh Tôn Sĩ Nghị

Vượt cầu phao sông Hồng đào tẩu

Việt gian Lê Chiêu Thống theo dấu

Mùa xuân Kỷ Dậu Thăng Long huy hoàng

Mùa xuân tới, mùa xuân Mậu Tuất

Toàn dân Việt theo dấu người xưa

Tái hiện Tết Đống Đa thời đại

Dân nghĩa dũng nhập Thăng Long

Đánh đuổi Việt gian cọng sản

Cả và thái thú chệt chạy về tàu

Tết Mậu Tuất, mùa xuân Dân tộc

Xóa nḥa đi những năm dài u ám

V́ hoạn họa cọng sản tham tàn

Nước Việt từ đây đi vào vận hội mới

Tái dựng lại truyền thống tổ tiên

Văn minh lúa nước hiền ḥa

Nối tiếp bốn ngàn năm văn hiến

Tỏ mặt giống con Rồng cháu Tiên

Trường Sơn hùng vĩ như gấm dệt

Giải Đất h́nh Rồng ngạo nghễ

Rạng rở bên bờ biển Đông

 

 

Nguyễn Nhơn

(*) Đại Nam Lịch sử Diễn ca

(**) Phạm Trần Anh: Quang Trung Hoàng Đế Đại Phá Quân Thanh

-----------------------------------------------------

 

 

 

 

Quốc Ca Việt Nam Cộng Ḥa

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính