Ngày Phục Sinh của Dân Tộc

(Nguyện Vọng của toàn dân Việt Nam)

 

Nguyễn Nhơn

 

 

“So sánh với “Sự kiện Ba Mươi Tháng Tư”:

Với sự trợ giúp súng AK, B40 của Satan, th́ kẻ ác đă tăng thêm sức mạnh. Chúng bất tuân các hiệp định đ́nh chiến (Paris 1973), chúng bắn phá, giết chóc, cướp bóc, gây bao đau thương.

 

Và rồi CÁI ÁC đă chiến thắng.

 

- Ngày ấy:

CÁI ÁC đă chiến thắng CÁI THIỆN,

HẬN THÙ đă chiến thắng T̀NH YÊU,

ĐỘC TÀI đă chiến thắng DÂN CHỦ ,

ĐỘC ÁC đă chiến thắng NHÂN QUYỀN,

GIAN TÀ đă chiến thắng CÔNG LƯ,

BẠO LỰC đă chiến thắng H̉A B̀NH.

 

THỨ BẨY TUẦN THÁNH:

- Thời gian 40 năm qua (1975-2015), ví như thời gian Chúa Giêsu bị mai táng trong mồ. Thời gian đủ để cho con người VN hiểu rơ Cộng Sản là ǵ?

- 40 năm qua, tôi đă từng trải nghiệm, thời kỳ tủi nhục của Dân tộc: đói khát, nghèo hèn, nhục nhă… đạo đức, văn hóa, xă hội suy đồi. Người VN phải đi làm nô dâm, nô dịch cho khắp cả thế giới.

 

LM Nguyễn Duy Tâm

giáo xứ Thọ Ḥa, Đồng Nai

 

Thưa Cha,

 

Cha và gia đ́nh may mắn là công dân VNCH Miền Nam, được hưởng 21 năm tương đối Tụ do - No ấm nên chịu họa toàn trị vi xi mới có 42 năm nay mà đă rên rẩm ê chề.

 

Đồng bào Miền Bắc chịu trận 72 năm rồi mà vẫn im re. Hay nói cho đúng ra chỉ có một số không nhỏ, sau ba đời phụ giúp bọn trùm Ba Đ́nh cướp chánh quyền mà nay lại bị bọn phỉ quyền nầy cào nhà, cướp đất chịu đời hết xiết mới “chống cưỡng chế” và nguyền rủa.

 

Dẩu sao, ngày nay dân cả hai Miền đều thấm đ̣n, sức chịu đựng xem bề “tới hạn” nên ngày cái thiện chiến thắng cái ác xem ra không c̣n xa.

 

NGÀY PHỤC SINH DÂN TỘC ĐĂ GẦN ĐẾN.

 

- Ngày nay, có khoảng 4 triệu người Việt sống lưu vong v́ chạy trốn Cộng Sản. Có khoảng 500,000 người đi xuất khẩu lao động, và khoảng 150,000 Du học sinh. Họ đă biết Dân chủ là ǵ, và Cộng Sản là ǵ?

- Với sự phát triển của internet, kẻ ác không thể che đậy và bưng bít được nữa.

- Tôi tin tưởng, chắc chắn rằng: VN sẽ PHỤC SINH.

- Ngày đó:

CÁI THIỆN sẽ chiến thắng CÁI ÁC,

YÊU THƯƠNG sẽ chiến thắng HẬN THÙ,

DÂN CHỦ sẽ chiến thắng ĐỘC TÀI,

NHÂN QUYỀN sẽ chiến thắng ĐỘC ÁC,

CÔNG LƯ sẽ chiến thắng GIAN TÀ,

H̉A B̀NH sẽ chiến thắng BẠO LỰC.

 

- Ngày đó Dân Tộc VN sẽ được hưởng một nền DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN, ḥa b́nh và thịnh vượng. Ngày đó 4 triệu dân sẽ quay trở về xây dựng lại Quê Hương.

 

Vâng, đúng như vậy thưa Cha.

 

Cha viết bài giảng nầy hồi 2015. Giả như bây giờ mà Cha viết chắc có thêm một đoạn như vầy:

 

Ngày nay, không phải chỉ người Việt trong ngoài nước “đă biết Dân chủ là ǵ, và Cộng Sản là ǵ?” mà ngay cả một số không nhỏ “đảng viên” cũng thức tỉnh “đ̣i đa nguyên - đa đảng - xă hội dân sự...”:

 

Cho nên vừa rồi “đảng trọng lú” mới ra nghị quyết ác ôn đe dọa:

Mới đây, Đảng CSVN ra bản Quy định số 102 ngày 15 tháng 11 năm 2017 với những nội dung xử lư kỷ luật đảng viên của Đảng CSVN. Điều này đă làm xôn xao dư luận trong xă hội.

 

Quyết định quái gở “Có một không hai”

Nội dung bản quy định 102 mà nói theo cách dân dă là “có một không hai” này quy định những điều tưởng như trẻ con cũng không thể nghe theo được. Chẳng hạn: Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xă hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa; đ̣i thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, “xă hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng”... th́ bị kỷ luật.

(J.B Nguyễn Hữu Vinh - Đ̣i tam quyền phân lập và xă hội dân sự bị khai trừ đảng nói lên điều ǵ?)

 

Như vậy, xem ra căn bịnh “Tự diễn biến” ngày càng trầm trọng, triệu chứng “đảng” ră bè xem ra hết thuốc chữa.

 

Đó là chuyện trong đảng.

Chuyện ngoài dân xem ra c̣n trầm trọng hơn:

 

Băn khoăn công an xă được trang bị súng

 

Nhiều đại biểu Quốc hội, luật sư, thậm chí là lực lượng công an xă tỏ ra băn khoăn về việc trang bị vũ khí cho công an xă v́ đây không phải là lực lượng chính quy và tŕnh độ chỉ từ tiểu học trở lên.

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ. Đáng chú ư, trong dự thảo thông tư, lực lượng công an xă được trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

(Bản tin Báo Người Lao Động)

 

Tăng cường vơ trang cho công an xă để làm ǵ?

Phải chăng hiện tại vùng nông thôn cũng trở nên “kém an ninh?”

 

Cho nên Cha Tâm kết thúc bài giảng với lời lẽ hùng hồn nầy là đúng lư:

 

- Tôi tin tưởng, chắc chắn rằng: VN sẽ PHỤC SINH.

 

- Ngày đó:

CÁI THIỆN sẽ chiến thắng CÁI ÁC,

YÊU THƯƠNG sẽ chiến thắng HẬN THÙ,

DÂN CHỦ sẽ chiến thắng ĐỘC TÀI,

NHÂN QUYỀN sẽ chiến thắng ĐỘC ÁC,

CÔNG LƯ sẽ chiến thắng GIAN TÀ,

H̉A B̀NH sẽ chiến thắng BẠO LỰC.

 

- Ngày đó Dân Tộc VN sẽ được hưởng một nền DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN, ḥa b́nh và thịnh vượng. Ngày đó 4 triệu dân sẽ quay trở về xây dựng lại Quê Hương.

 

Tôi, con dân Việt lưu ly nơi hải ngoại, theo truyền thống Nhân - Nghĩa của giống ṇi Lạc Việt, xin trích đọc B́nh Ngô Đại Cáo:

 

“Việc Nhân - Nghĩa cốt ở yên dân

Quân điếu phạt chỉ v́ khử bạo”

.....

Vận nước có lúc thịnh lúc suy

Song hào kiệt thời nào cũng có”

....

“Lấy Đại Nghĩa để thắng hung tàn

Đem Chí Nhân mà thay cường bạo”

....

“Càn khôn hết bỉ rồi lại thái

Nền vạn thế xây nên vững chắc

Thẹn ngh́n thu rửa sạch làu làu”

 

 

Nguyễn Nhơn

(Nửa Đêm Giáng Sinh 2017)

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính