Muốn “thoát trung” - Phải giải cọng trước

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Bao giờ Việt Nam có thể thoát Trung?

Vũ Ngọc Ánh Danlambao - Chỉ có một thể chế dân chủ, tự do, nhân quyền được thực thi trong thực tế... Việt Nam mới thoát khỏi quỹ đạo của Trung Quốc, chủ quyền quốc gia được đảm bảo.


Chư Hầu Chính Trị

.. Cuối những năm 1980 đầu 1990 thế kỷ trước, các nước XHCN ở châu Âu từ bỏ con đường XHCN tự chuyển ḿnh sang một xă hội tự do, dân chủ, văn minh, Việt Nam làm ngược lại. Cộng sản Việt Nam lại một lần nữa trói người Việt vào quỹ đạo Trung Quốc trong hội nghị Thành Đô vào năm 1990.

Lệ Thuộc Kinh Tế

Từ chư hầu về chính trị, đảng cộng sản Việt Nam đưa quốc gia trở nên lệ thuộc về kinh tế với Trung Quốc. Từ máy móc, nguyên liệu cho các ngành sản xuất, thị trường xuất khẩu nông thủy sản, đến vốn đầu tư.

 

Việt Nam chẳng được lợi ǵ trong việc đối đầu với ông hàng xóm to con, hung hăn, tham lam... phía Bắc. Tuy nhiên, cần tránh đưa quốc gia vào quỹ đạo Trung Quốc, lệ thuộc về chính trị, kinh tế như thời phong kiến và nhà cầm quyền cộng sản hiện nay. 

 

Người Việt không thể dời đất nước đến một nơi khác, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng được một xă hội có tự do, dân chủ, nhân quyền thực sự... Có như thế Việt Nam mới tránh được cái bóng và bẫy phụ thuộc của Trung Quốc.

 

...............

 

Đă từ lâu, người Việt Quốc gia/ Dân quân cán chính Việt Nam Cộng Ḥa vẫn nêu cao câu khẩu hiệu:

 

MUỐN CHỐNG TÀU XÂM LĂNG

TRƯỚC TIÊN DIỆT NỘI GIAN VIỆT CỌNG

 

Muốn chống Tàu phải diệt bọn Việt cộng trước


Trích:
"Liệu CT/Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng và TBT Nguyễn Phú Trọng cũng như 500 ĐB/QH/VN (những người mà hạt cơm nhân dân vẫn dính trong kẻ răng hàng ngày) có dám mở miệng thách đố Tập Cận B́nh = Trung cộng có đồng ư cùng Việt Nam mang tài liệu chứng tích xác định chủ quyền Biển Đông ra đối chứng trước ṭa trọng tài quốc tế về Luật Biển hay không? (Hoàng Thanh Trúc: Muốn sang đừng bắc Cầu Kiều Biển đảo nó cướp sao... ch́u Bắc Kinh?!)

 

Cái công hàm bán đảo Phạm Văn Đồng c̣n đó,

Đảng bán nước việt cọng c̣n kia,

Th́ bọn tôi tớ An nam làm sao mở miệng cho được?!

Muốn chống Tàu phải diệt bọn Việt cộng trước

 

Lời của Nah ĐMCS:

Thù trong giặc ngoài bọn Trung Cộng cũng đang đói

Muốn đuổi được nó th́ phải thay đổi trong nhà nước

Xử bọn tham nhũng và bán nước ở trong nhà trước.”


Đă từ lâu lắm rồi, người Quốc gia chống cộng

Đích xác là Quân - cán - chính VNCH

 

Vẫn nêu câu khẩu hiệu:

 

Muốn chống tàu xâm lăng

Trước tiên diệt nội gian việt cộng

 

Bây giờ tuổi trẻ cũng ư thức được như vậy

Hăy can trường hành động

Kêu gọi nhau lập thành Nhóm Công Tác

Phát triển mau lẹ thành thật nhiều nhóm

Sống sát cạnh đồng bào

Giúp tổ chức thành phong trào tranh đấu

Tiến hành Cách Mạng Dân tộc

Đánh duổi việt gian Lê Chiêu Thống

Giành lại Chủ Quyền cho Toàn dân

Giành lại quyền sống - quyền làm người

Đoàn kết toàn dân chống tàu xâm lăng

Xin Hồn thiêng Sông núi

Anh linh tử sĩ – Oan hồn uổng tử

phù hộ độ tŕ

 

Cho kẻ sĩ nước Nam sớm thức tỉnh giấc mơ nồng, thôi sống đời “cộng sinh” thân tầm gởi, ăn bám vào bọn việt cộng tự thực dân, hút máu hút mủ dân lành vinh thân ph́ gia, dơng mănh tinh tấn, đúng thẳng người lên, d́u dắt đồng bào các giới vùng lên diệt trừ bọn phản nước hại dân việt cộng, chấm dứt đêm trường tối tăm cộng sản, đưa Đất nước và Dân tộc qua cơn lầm than,

 

Để Hoàng Liên lại xinh đẹp, xuân về hoa bang nở trắng khăp núi đồi,

Để Trường Sơn hùng vĩ lại xinh như gấm dệt

Để sông Hương t́nh tứ, câu ḥ mái đẩy vẳng đưa

Để phù sa Cửu Long, ruộng ngọt câu ḥ êm ả

Để máu đỏ sông Hồng thôi đỏ rực v́ chờ mong

Để giải đất Việt h́nh Rồng lại rạng rở bên bờ biển Đông,Nguyễn Nhơn

Đầu năm, ca bài ca

Cách Mạng Dân tộc

Cứu Dân Cứu Nước

2/1/2020

 

Muốn Thoát Trung Phải Giải Cộng

 

Phan Huy

 

Ai cột ta vào với chệt Trung?

Để bây giờ rối rấm lung tung

Muốn thoát dễ ǵ lăo cho thoát

Khi con mồi đă sắp tiêu vong.

 

Câu hỏi này đây chỉ để chơi

Trả lời ta đă có đây thôi:

Làm sao thoát được khi c̣n đảng?

Cái đảng gia nô bán nước rồi!

 

Bởi thế bây giờ muốn thoát Trung

Trước tiên phải dẹp đảng anh khùng

Bao lâu c̣n đó khung liềm búa

Th́ hăy c̣n mang măi cái gông…

 

https://fdfvn.wordpress.com

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính