Muốn thoát Đời Nô Lệ, Toàn Dân Hăy Vùng Lên!

 

Nguyễn-Nhơn

 

 

Con người có nhà, con thú có hang. Nhà có thể là biệt thự hay túp lều. Nhưng nhà không thể nào chỉ là tấm giấy để ta nằm co ro ngủ qua đêm. Nhưng so ra người nguyên thủy c̣n sướng hơn ta rất nhiều. Họ ngủ trong hang gần đống lửa lớn, bên cạnh những người khác, và không phải lo dầm mưa hay dầm sương. Con thú cũng sướng hơn ta nhiều. Nó c̣n có nơi tránh mưa gió và khí lạnh khi đêm xuống.

 

C̣n ta chỉ có nhúm lửa nhỏ nhoi bên cạnh. Chỉ con người mới biết dùng lửa. Ta có lửa mà không có nhà hay thậm chí có hang, vậy th́ ta là ai? Là thú hay là người? Hay ta là giống phi nhân phi thú.

 

Ngày ta chào đời ta nằm bên mẹ giữa chăn gối ấm cúng. Lúc ấy ai cũng biết ta là người. Bây giờ tội ác ấy tước đi ở ta quyền là con người nhưng cũng không cho ta quyền là con thú. Vậy th́ ta là ai?

(Trần Quốc Việt – Ta Là Ai?)

 

Con người mà không có nhân phẩm, nhân quyền th́ đích thị lâm thân Nô Lệ.

 

Muốn thoát đời nô lệ phải vùng lên tranh đấu.

 

Cuộc giải phóng nô lệ ở Hoa Kỳ khởi đầu từ Chiến tranh Nam Bắc kéo dài măi tới thập niên 1960s vẫn c̣n phong trào tranh đấu “Chống kỳ thị chủng tộc” Martin Luther King với cuộc diễn hành lừng danh năm 1963.

 

Đó là tranh đấu dưới chế độ Tự do – Dân chủ bậc nhất thế giới như Hoa Kỳ mà c̣n cam go như vậy, hà huống chi dưới chế độ toàn trị, bạo ngược cu li việt cọng.

 

Cho nên muốn thoát khỏi t́nh cảnh “phi thú – phi cầm” nô lệ thế gian, phải cùng nhau hợp lực, vùng lên, liều thân sống chết mới giải trừ bạo ngược hán ngụy việt cọng, tự cứu ḿnh, cứu nước được.

 

Hăy Vùng Lên Những Người Nô Lệ Thế Gian !

 

Trên đây là lời kêu gọi bi ai của Các Mác hồi giữa thế kỷ19, dưới thời tư bản hoang sơ. Ngày nay, bước qua thập kỷ thứ hai, thế kỷ 21, lới kêu gọi kể trên vẫn c̣n ứng dụng được cho xă hội Việt Nam hôm nay, dưới thời độc tài toàn trị tư bản đỏ!

 

Nhân ngày Quốc tế Nhân quyền, tác giả Nguyễn Mỹ Hào viết bài nghị luận “Nh́n về đời sống người dân ở việt Nam ngày nay “với câu kết luận xác quyết như vầy: “ Bởi không có bộ mặt loài người, nên CSVN từ quốc tặc đầu sỏ Hồ Chí Minh xuống đến bọn Bắc bộ phủ ngày nay, chúng đă chỉ bán nước dâng biển đảo cho kẻ thù phương Bắc không thôi, mà chúng c̣n thi nhau vơ vét tài nguyên làm cho đất nước rách nát tang hoang, bóc lột, cướp tài sản của cải, vườn ruộng của người dân. Không những thế chúng c̣n cấm đoán, ngăn cản người trong nước dù chỉ nói hay viết ra ḷng yêu nước của ḿnh, cũng bị đọa đầy, tù tội, nhẹ th́ cũng bị dọa nạt khủng bó tinh thần. Cho nên, cũng vẫn như lời Ông Boris Yeltine rằng : “ Anh có thể xây ngai vàng bằng lưỡi lê nhưng anh không thể ngồi lâu trên đó. Cộng sản không thể nào chữa trị, cần phải đào thải chúng nó …” Và chắc chắn CSVN bằng sức mạnh tổng hợp toàn dân sẽ tiêu diệt hết sạch chúng một ngày không xa.”

 

Người Việt Nam thường lập lại tư tưởng của Lục Giả rằng: Nhà vua ngồi trên ḿnh ngựa lấy được thiên hạ, nhưng có thể ngồi trên lưng ngựa mà cai trị thiên hạ không? Vả chăng, các vua Thành Thang, Vũ Vương lấy được thiên hạ một cách nghịch, nhưng lại giữ thiên hạ một cách thuận. Dùng cả văn lẫn vũ là cái thuận lâu dài. Ngày xưa, vua Ngô Phù Sai, Trí Bá đều hết sức mạnh mà vẫn bị diệt vong, nhà Tầndùng h́nh pháp không thay đổi nên cuối cùng họ Doanh bị diệt. Giả sử trước đây sau khi nhà Tần đă thôn tính thiên hạ, lại thi hành nhân nghĩa, theo phép tắc của các vị thánh ngày xưa th́ bệ hạ làm sao mà có được thiên hạ?”

 

Trước khi già hồ và đồng bọn cơng cái nọc độc mác, lê duy vật tam vô về tṛng vào cổ dân tộc Việt Nam, xă hội ta dưới mọi thời đại vẫn chuộng bề Nhân Nghĩa truyền thống của tổ tiên:

 

Lấy Đại Nghĩa để thắng hung tàn

Đem Chí Nhân mà thay cường bạo”

 

Trước 1975, Miền Nam, dù lâm cảnh chiến tranh nghiệt ngả, vẫn nhẫn nại thực hành nền chánh trị “vương đạo”, cai trị bằng giáo dục Dân tộc – Nhân bản, thuyết phục ḷng người.

 

Cọng sản Miền Bắc thực hành “bá đạo”, cai trị bằng sức mạnh dao mác, lưỡi lê, cưỡng bức, bần cùng hóa nhân dân, xua vào đánh chiếm Miền Nam.

 

Miền Nam vương đạo hiền ḥa đành bị bá đạo cọng sản xâm chiếm. Chúng chiếm đoạt tất cả để bọn trùm đảng chia nhau, ăn một lần cho tàn mạt tất cả. Đến khi kiệt quệ mới chịu đổi mới, nhả ra cho dân làm ăn c̣ con cho bớt đói, khỏi nổi loạn,kêu là kinh tế thị trường theo định hướng xă nghĩa, nghĩa là vẫn giữ lại hệ thống kinh tế quốc doanh bệ rạc, thúi nát để ḅn rút của cải của dân.

 

Lịch sử 70 năm của quỉ cọng phản dân, hại nước là như thế!

 

Hiện tại, người dân Việt Nam sống dưới chế độ một cổ hai tṛng. Bên trong là cọng sản áp bức, cướp giựt. Bên ngoài, chệt tàu thực hành chánh sách tàm thực, xua dân lưỡng Quảng vào lập Chinatown lấn đất lần hồi. Thực tế là: Việt Nam ngày nay, dưới ách cai trị cọng sản An nam, thực chất là BÁN THUỘC ĐỊA của Tàu phù, cả về chánh trị lẫn kinh tế.

 

Ngày xưa, Các Mác tuyên truyền: Đế Quốc là thời kỳ tột cùng của chế độ tư bản với đặc điểm kinh tế “ Tư bản Độc quyền Nhà nước “, nghĩa là Tư bản cấu kết với quyền lực nhà nước thực hành độc quyền kinh tế, bóc lột dân lao động tới tận xương tủy.

 

Ngày nay, Chế độ Xă nghĩa mang tính chất đúng y như vậy: Tư bản ĐỎ + đảng cs độc tài + Nhà nước áp bức = Tư bản dộc quyền nhà nước, tức là giai đoạn tột cùng của CHẾ ĐỘ TƯ BẢN ĐỎ.

 

Nhân dân Việt Nam ngày nay đang chịu ách nô lệ hai tầng, chỉ c̣n một con đường là vùng lên tự cứu ḿnh, cứu nước:

 

HĂY VÙNG LÊN NHỮNG NGƯỜI NÔ LỆ VIỆT NAM!

 

 

Nguyễn-Nhơn

Đông Xuân 13/1/2019

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính