Muốn chống tàu xâm lăng

trước tiên phải đánh đuổi việt gian Lê Chiêu Thống

 

 

Trích: “Nhà cầm quyền nhất định đàn áp dữ dội bất cứ cuộc biểu t́nh chống Trung Quốc nào trong tuần tới, nhưng họ sẽ không thể nào bịt miệng được tất cả những tiếng nói yêu nước đồng loạt của tất cả các công dân. Chúng ta phải thắng trong cuộc chiến một tuần này với tên Tập Cận B́nh. Tuần tới chúng ta phải đứng lên làm người Việt Nam yêu nước để cảnh cáo họ Tập, để nhắc cho y và đồng bọn nhớ lại những bài học lịch sử đau đớn.”

(Trần Quốc Việt: Tập Cận B́nh đến Việt Nam và hành động của Chúng ta)

 

 

Trên đây chỉ là đề nghị hành động trong lúc cấp thời.

 

Trong khi việt gian cọng sản vẫn cứ cúc cung thờ chệt với khẩu hiệu 16 chữ vàng – Bốn tốt:

 

16 chữ vàng khè:

“Sơn thủy tương liên, Lư tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan” nghĩa là sông núi gắn liền, cùng chung lư tưởng, hoà nhập văn hoá, có chung định mệnh, được dịch là “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” do lănh đạo Trung Quốc đưa ra xác định tư tưởng chỉ đạo và khung tổng thể phát triển quan hệ hai nước Việt

 

4 Tốt làm:

Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt”.

 

Chúng coi chệt là “bạn bè tốt – Đồng chí tốt” là Đồng minh chết sống: “Ổn định lâu dài – Hướng tới Tương lai”: Việt cọng và tàu cọng cùng chung một tương lai th́ c̣n ǵ để nói nữa!?

 

Trong trường kỳ lịch sử nước nhà, muốn đánh đuổi tàu xâm lăng, tổ tiên ta luôn luôn đánh đuổi bọn việt gian, nội phản trước tiên.

 

Ngày nay lại cũng y như vậy: Muốn chống tàu xâm lăng, trước tiên diệt nội gian việt cọng hoặc chí ít cũng phải đánh đuổi chúng chạy về tàu.

 

Sau đây là bài viết cũ để nhắc lại câu chuyện chệt Tập tuần du An Nam năm 2012 khi c̣n là Phó vương chệt cọng.

 

NGÔI SAO OAN NGHIỆT

 

Nh́n h́nh ảnh các cháu gái nhỏ Việt Nam hồn nhiên, xinh đẹp, tay cầm ngọn cờ Tàu sáu sao nghênh đón giặc Tàu Tập Cận B́nh, (hồi năm 2012) buồn thương chảy nước mắt. Nghĩ giận thân, giận đời, v́ sao để cho sự thể ra nông nỗi?! V́ sao để cho lũ bán nước cầu vinh, ngang nhiên tổ chức cuộc tiệc bán nước rềnh rang như thế?! Ba trăm triệu đô la! Chỉ v́ ba trăm triệu tờ giấy xanh mà đành đoạn bán tổ quốc như vậy sao?! Nhưng ngẫm nghĩ lại mới nhớ rằng, bè đảng chúng đă bán nước từ lâu!


CHÚNG ĐĂ BÁN NƯỚC TỪ LÂU


Ngay khi bè lũ giặc Hồ kéo về Hà Nội tháng 7 năm 1954, nửa phần Đất nước phía Bắc đă thống thuộc Tàu. Không phải vậy sao? Mỗi khi họ Hồ đi Nga triều kiến, đều phải ghé Bắc Kinh tâu tŕnh Mao sếnh sáng trước là qua Nga bàn tính việc ǵ? Tàu Mao phóng tay cải cách ruộng đất mười phần hung bạo. Giặc nhà Hồ hiện đại làm theo gấp trăm lần tàn bạo hơn, kể cả con giết cha, giết mẹ! Mao phát động trăm hoa đua nở, nhà nhà đua tiếng để gạt gẫm, bách hại văn nghệ sĩ Tàu. Hồ đốc xúi, cởi mở phong trào Nhân văn giai phẩm, chỉ trong một năm mà tù đày, triệt hạ biết bao văn nghệ sĩ tài hoa đất nước ta! Mỗi khi sắp họp đại hội thảo khấu là phải đem danh sách bộ sậu qua Tàu tŕnh duyệt trước. Khi lên ngôi thái thú lại phải đem đầu qua thiên triều cầu phong và nhận sắc chỉ đem về An Nam y lịnh thi hành.


Năm 1958, Hồ – Đồng công khai bán nước có văn tự, khi Đồng tuân lệnh Hồ kư công hàm bán hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho Tàu cộng để đổi lấy súng đạn chuẩn bị đánh chiếm Miền Nam.


Năm 1975, giặc nhà Hồ xẻ dọc Trường Sơn đánh chiếm nửa mảnh sơn hà tổ quốc ở phía Nam hợp thành một mối để ngày nay dâng trọn cho Đại Hán!


Năm 1990, tổ quốc cs Liên xô, Đông Âu ră bè, bọn cs An Nam lang thang như chó mất chủ, nhục nhă mang đầu về Thành Đô quỳ lạy chủ cũ xưng tội, xin cho được qui hồi Bắc triều như cũ. Để chuộc tội chúng xin y lệnh trên dạy: Trong ṿng mười năm phải qui hoàn đất biên giới và lănh hải. Trong ṿng ba mươi năm phải dâng trả toàn bộ Giao châu, kể cả phần đất khai phá về sau ở phía Nam.


Trước là tính như vậy, nay t́nh thế biến chuyển đă nột rồi, thay v́ năm 2020 nay rút lại là 2012 là phải làm lễ hạ cờ máu một sao đem ráp vô cờ mẫu quốc thành sáu sao, chánh thức thành “tân quốc kỳ Đại Hán” kéo lên trên toàn cơi An Nam.


Cho nên trong kỳ đón rước Thái tử Tập ngày 20/12 vừa qua, bọn thổ quan An Nam mới xua các cháu ngoan đáng thương của bác Tập thập thành, phất rặc cờ đỏ sáu sao c̣n cờ máu một sao của bọn tôi tớ đem liệng vô sọt rác. Đây chẳng qua là diễn tập với hai mục đích:


Một là trắc nghiệm phản ứng của sĩ phu Đất Việt, đặc biệt là giới trẻ.


Hai là tập cho dân bản xứ làm quen để khi chánh thức xử dụng không c̣n bở ngở.


Cho nên cái vụ sở ngoại vụ An Nam đính tà, đính chánh là chỉ để tung hỏa mù gây phân vân, chia rẽ công luận, bởi v́ bọn CAM, công an mạng viết rơ ràng: Việc cờ mấy sao là việc của 2 đảng người ta, mấy người có liên quan ǵ mà xía miệng vào?!


Ở đây phải nói ngay rằng: Việc ở đây là việc dân, việc nước chớ chẳng phải việc riêng của cái đảng chó chết nào. Chúng hỗn xược đem áp đặt lá cờ máu một sao lên Miền Bắc đă 66 năm, Miền Nam 36 năm nay. Nay chúng tỏ rơ ư định đem sáp nhập nước VN vào nước Tàu bằng cách gán vào cờ Tàu ngôi sao thứ 6, biểu tượng sắc dân Việt cùng với 4 ngôi sao nhỏ, biểu tượng các sắc dân Mông, Hồi, Màn, Tạng cùng chầu ngôi sao lớn Đại hán.


V́ vậy, bất cứ người VN nào dù ở trong nước hay hải ngoại vẫn có quyền chửi rủa hành động bán nước cầu vinh ấy. Cũng chẳng phải chửi rủa suông mà c̣n phải hành động quyết liệt ngăn chặn mưu đồ bán nước, cầu vinh ấy.


Trên đây là vài nét chủ yếu về tiến tŕnh sáp nhập VN vào lănh thổ Tàu. Dưới đây là vài nét chủ yếu về việc thi hành công cuộc sáp nhập trên thực tế.

 


CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH HÀNH CHÁNH


Ngân sách là khí cụ điều hành của một đơn vị hành chánh, là bản kế họach hoạt động trong một năm của đơn vị sở quan. Ngày trước ở Miền Nam, hàng năm Phó tỉnh trưởng hành chánh thường đến các xă yếu kém duyệt xét, giúp đở cân bằng ngân sách. Xă Tân Hiệp, Quận Dĩ An, Tỉnh Biên Ḥa nằm sát b́a rừng Cù Mi, căn cứ du kích nổi tiếng Miền Đông Nam bộ nên lâm vào t́nh trạng xă lưu vong, nghĩa là phải đem bộ sậu qua xă B́nh Trị kế bên ngồi mần việc. Năm 1965, xă nầy vừa được b́nh định nên ủy ban hành chánh trở về bản địa làm việc. Cuối năm đó, Phó tỉnh xuống duyệt xét ngân sách, thấy xă mới qui hồi thiếu hụt 300 ngàn mới xuất quỹ bổ trợ tỉnh giúp cho để cân bằng ngân sách xă.


Vừa rồi Phó vương Tập tuần du phương Nam cũng làm y như vậy, nghĩa là xét thấy ngân sách “An Nam phủ” mới qui hồi do bọn “thổ quan” ngu dốt tiêu xài quá lố nên hụt mất 300 triệu, có thể làm cho hệ thống tài chánh sở tại phá sản nên cho xuất quỹ bổ trợ của Tỉnh Quảng Đông y số để cân bằng ngân sách. Từ nay, ngân sách An Nam phủ sẽ do Tỉnh Quảng Đông quản trị, cho đến khi nào bọn thổ quan ố nàm dành học tập điều hành cho thông thạo sẽ cứu xét cho tách ra lập Tỉnh mới “Quảng Nam”. (Bà con Quảng Nam ta chuẩn bị lo rầu đi! Mai mốt Xứ Quảng ta chỉ c̣n là một xă thuộc Huyện Miền Trung của Tỉnh “Quảng Nam mới”!)


Trên đây là việc điều hành hành chánh, bây giờ là việc phối trí lực lương quân sự.

 


CHIẾM ĐÓNG LĂNH THỔ


Người ta thường nói, bọn cs ôm nhau hôn thắm thiết, nhưng tay mỗi đứa đều thủ dao găm chực lụi nhau. Ngay CIA Mỹ cũng nhận định, bọn tướng Tàu rất gờm tướng con hoang Chí Vịnh. Biết như vậy nên bọn Tàu đă bố trí kế hoạch khống chế. Lũ tay sai An Nam dù muốn làm phản cũng vô phương cục cựa. Tại sao?


Các chiến lược gia Miền Nam thường nói: Ai trấn dóng Tây nguyên là ở thế khống chế toàn Miền Nam. Bài học thực tế 1975 c̣n trưu trướu đó! Khi TT Thiệu rút bỏ Tây nguyên, binh lực của bọn xâm lược Bắc phương từ đó đánh dồn xuống, chỉ trong ṿng 55 ngày nuốt chửng Miền Nam.


Ngày nay, bọn Tàu cộng là bực thày của bọn cs cu li ố nàm nên đă ém vài vạn “đặc công” dưới lớp ngụy trang công nhân khai thác bauxite, trấn giữ Tây nguyên.


Tôi có lần nghe một Trung tá Đoài Loan từng trấn đóng, bảo vệ đảo Mă Tổ kể: Bọn lính đặc công Tàu cộng rất thiện nghệ trong công tác phá hoại.


Nay, nếu bọn thổ quan ố nàm cả gan tính chuyện làm phản thiên triều th́ … cốt ḿn china, đặc công cho nổ b́nh b́nh. Cả đàn, cả lũ bộ đội “cụ hồ” suốt dọc vùng duyên hải Miền trung từ Nam-Ngăi-B́nh-Phú chí B́nh Thuận, không cần một phát súng cũng ôm đầu chạy chết v́ quặng độc bauxite. Trong lúc đó, Ilyuchin không vận vũ khí thảy xuống trang bị cho sư đoàn đặc công làm mủi nhọn tiên phong đánh mở đường xuống thành hồ. Đại quân vừa nhảy dù, vừa không vận ào ạt kéo theo, th́ … chỉ trong ṿng mươi bữa, nửa tháng chớ chẳng cần 55 ngày, quân Mao thập đă có mặt nơi đă từng đại thắng mùa xuân 1975.


Trong Nam tính vậy, c̣n Miền Bắc lẽ nào? Dzụ nầy cũng dễ tính. Hiện tại, các công trường do china ta thầu rải rác suốt dọc duyên hải An Nam, mỗi nơi có vài ngàn thợ “đặc công”, tính sơ sơ mỗi nơi vài tiểu đoàn, có khi quân số bằng lữ đoàn cũng nên. Khi ngày N điểm, cho nổ tanh banh các công tŕnh hiện tại đang cà rà xây dựng câu giờ, rồi bôn tập đến vị trí chấm điểm làm băi đổ quân trên bờ biển, tiếp nhận vũ khí do phi cơ thả dù xuống và thiết lập đầu cầu dể “lính thủy đánh bộ” và đại quân từ Biển Đông đổ bộ lên, đánh rốc một hồi là ngồi chồm hổm trên đèo Tam Điệp, dừng quân bày thế trận. Tới đây là học mót chiến thuật “Hành quân thần tốc” của Hoàng đế Bắc B́nh Vương Nguyễn Huệ của nhà chúng nó, đánh thốc xuống như thế chẻ tre. Như vậy, chỉ cần tuần lễ, mươi bửa là tái hiện chiến thắng mùa xuân Kỷ Dậu như tổ tiên bọn chúng, vào Thăng Long thành như chỗ không người.


Trên đây là kế hoạch Z, chỉ thực hiện khi kế hoạch A, đang thực hiện xong phần cơ bản, bị bế tắc. Kế hoạch A là cái giống ǵ? Là kế hoạch tàm thực, giản dân, lấn đất.

 


TÀM THỰC, GIẢN DÂN, LẤN ĐẤT


Sau hiệp định Paris 1975, theo qui định ngưng bắn tại chỗ, bọn vc được phép đóng quân ở đâu, cứ ở đó. Nhân cơ hội nầy, bọn du kích vc mon men về các vùng xôi đậu treo cờ “giải phóng”. Tương kế tựu kế, VNCH tiến hành hai kế hoạch. Một là tung các đoàn cán bộ XDNT bán vơ trang vào các vùng xôi đậu vẽ cờ Quốc gia lên cửa nhà, biểu tượng dân vùng QG. Đồng thời vẽ cờ QG lên nóc nhà để phi cơ tránh ngộ nhận. Hai là mở các khu khẩn hoang lập ấp, thọc sâu vào các trục giao liên giữa các mật khu vc, đưa dân nghèo Miền Trung vào khai phá theo kế hoạch “giành dân lấn đất.”


Ngày nay, bọn Tàu phù cũng làm y như vậy! Chúng mở những khu phố Tàu rải rác khắp cỏi An Nam. Đông đô Đại phố, B́nh Dương là mẫu mực, chiếm cả 3 làng của dân Việt. Chúng cũng thi hành kế hoạch giản dân ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, đưa dân vào VN lấn chiếm lần hồi theo sách lược tàm thực, giống y như trường hợp Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng. Tấm da mẹ Việt Nam ngày nay lấm tấm điểm đen phố chệt. Lần hồi các điểm đen nở rộng, tấm da mẹ giống h́nh da beo. Để lâu nữa, da mẹ giống in h́nh da chó vá. Cuối cùng là thế cài răng lược, một nửa, một nửa, tức là bầy con của mẹ chỉ được sống một nửa trên đất nước của ḿnh, xen kẽ với bọn chệt Tàu!!!


T́nh cảnh bi đát như vậy biết tính lẽ nào? Đành chịu chết chăng?!


KHÔNG!


Dân tộc Việt con Rồng, cháu Tiên đâu chịu như thế được, phải hành động.
 

Bằng cách nào?


Toàn dân vùng lên, đánh đuổi bọn thái thú Tô Định chạy về Tàu như Hai Bà Trưng, tổ tiên ta đă làm như thế!

 


TOÀN DÂN VÙNG LÊN ĐÁNH ĐUỔI BỌN THÁI THÚ TÔ ĐỊNH CHẠY VỀ TÀU


Nói là toàn dân nhưng thật ra chỉ cần hai tầng lớp chủ yếu can trường hành động là được. Đó là: Sĩ phu và Giới trẻ.


Trước nay, chúng ta chỉ tranh đấu trên b́nh diện chính trị: Giải trừ chế độ độc tài toàn trị. V́ vậy không thu hút được sự tham dự mạnh mẽ của giới trẻ ít quan tâm tới vấn đề chánh trị.


Giờ đây, câu chuyện bọn cầm quyền dâng đất nước cho Tàu lộ liểu đến nỗi ngay trên mạng, dân Tàu vừa bêu riếu bọn thổ quan của chúng vừa vui mừng giang san của chúng từ đây thu về một mối từ Măn châu trải dài tận … MŨI CÀ MAU.


Giờ đây, giới nhân sĩ lăo thành cách mạng không c̣n lấn cấn ǵ nữa về mặc cảm chống “đảng”. Giờ đây quí vị thanh thản hiệp cùng giới trẻ lo bề tụ nghĩa, đánh đuổi bọn tham quan, ô lại tay sai Bắc quốc ra khỏi đất nước ta.


Ngày trước, thanh niên Miền Nam tới tuổi nhập ngũ, trong buổi tiệc ly, giă biệt gia đ́nh, thân thuộc lên đường nhập ngũ, cao giọng ngâm:


Chàng tuổi trẻ, vốn gịng hào kiệt

Xếp bút nghiên theo việc binh đao

Giă nhà đeo bức chiến bào

Thét roi cầu Vị, ào ào vó câu

 

Ngay khi khoác lên ḿnh bộ quân phục, bước chân vào ngưỡng cửa quân trường, dơng dạc cất tiếng ca:


Này bao hùng binh tiến lên

Bờ cơi vang lừng câu quyết chiến

Bước oai nghi theo tiếng súng xa tung hoành

Quân Việt Nam đi- HỒN NON NƯỚC XÂY THÀNH

 

Khi cầm súng chiến đấu, họ sẳn sàng đổ máu, quyết ǵn giữ nửa mănh dư đồ Tổ quốc trước họa xâm lăng từ phương Bắc.

 

Ngày nay, các bạn trẻ ở vào vị thế thuận lợi hơn, giương cao ngọn cờ CHÁNH NGHĨA DÂN TỘC, sát cánh cùng đồng bào các giới, đánh đuổi bọn Việt gian Lê Chiêu Thống, cả và bọn thái thú Tô Định chạy về Tàu. Cho dù có phải ngả gục cũng thanh thản ra đi trong ṿng tay thân thương của đồng bào kề cận!


Phen nầy, nhất định tuổi trẻ Việt Nam đứng lên làm lịch sử!


Thế hệ già hải ngoại trông chờ và tin tưởng nơi các bạn.

 

 

Nguyễn Nhơn

(Mùa Đông Hy vọng)

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính