Muốn chống Tàu phải diệt bọn Việt cộng trước

 

 

Trích: "Liệu CT/Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng và TBT Nguyễn Phú Trọng cũng như 500 ĐB/QH/VN (những người mà hạt cơm nhân dân vẫn dính trong kẻ răng hàng ngày) có dám mở miệng thách đố Tập Cận B́nh = Trung cộng có đồng ư cùng Việt Nam mang tài liệu chứng tích xác định chủ quyền Biển Đông ra đối chứng trước ṭa trọng tài quốc tế về Luật Biển hay không? (Hoàng Thanh Trúc: Muốn sang đừng bắc Cầu Kiều Biển đảo nó cướp sao... ch́u Bắc Kinh?)Cái công hàm bán đảo Phạm Văn Đồng c̣n đó,

Đảng bán nước việt cọng c̣n kia,

Th́ bọn tôi tớ An nam làm sao mở miệng cho được?!

 

Muốn chống Tàu phải diệt bọn Việt cộng trước

 

Lời của Nah ĐMCS:

“Thù trong giặc ngoài bọn Trung Cộng cũng đang đói

Muốn đuổi được nó th́ phải thay đổi trong nhà nước

Xử bọn tham nhũng và bán nước ở trong nhà trước.

 

 

Đă từ lâu lắm rồi, người Quốc gia chống cộng

Đích xác là Quân - cán - chính VNCH

Vẫn nêu câu khẩu hiệu:

 

Muốn chống tàu xâm lăng

Trước tiên diệt nội gian việt cộng

 

Bây giờ tuổi trẻ ư thức được như vậy

Hăy can trường hành động

Kêu gọi nhau lập thành nhóm công tác

Phát triển mau lẹ thành thật nhiều nhóm

Sống sát cạnh đồng bào

Giúp tổ chức thành phong trào tranh đấu

Đánh duổi việt gian Lê Chiêu Thống

Giành lại chủ quyền cho toàn dân

Giành lại quyền sống - quyền làm người

Đoàn kết toàn dân chống tàu xâm lăng

Xin Hồn thiêng Sông núi

Anh linh tử sỉ – Oan hồn uổng tử

phù hộ độ tŕ

 

Cho kẻ sĩ nước Nam sớm thức tỉnh giấc mơ nồng, thôi sống đời “cộng sinh” thân tầm gởi, ăn bám vào bọn việt cộng tự thực dân, hút máu hút mủ dân lành vinh thân ph́ gia, dơng mănh tinh tấn, đúng thẳng người lên, d́u dắt đồng bào các giới vùng lên diệt trừ bọn phản nước hại dân việt cộng, chấm dứt đêm trường tối tăm cộng sản, đưa Đất nước và Dân tộc qua cơn lầm than,

 

Để giải đất Việt h́nh Rồng lại rạng rỡ bên bờ biển Đông,

Để Hoàng Liên lại xinh đẹp, xuân về hoa bang nở trắng khắp núi đồi,

Để Trường Sơn hùng vĩ lại xinh như gấm dệt

Để sông Hương t́nh tứ, câu ḥ mái đẩy vẳng đưa

Để phù sa Cửu Long, ruộng ngọt câu ḥ êm ả

Để máu đỏ sông Hồng thôi đỏ rực v́ chờ mong

 


Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính