Muốn cho Nước Việt Rạng Cơ Đồ

 


Chào Năm Mới! Mừng non sông Độc Lập!

Mừng đồng bào hân hoan đón Tự Do!
Mừng độc đảng sắp về chầu tiên tổ!
Mừng dân oan sắp thoát kiếp lao tù!

Mừng Donald Trump đập tan Tàu cộng sản!
Cứu Trường Hoàng thoát ách giặc Tàu ô!
Để đất nước cùng năm Châu bốn Biển
Tay trong tay xây Hạnh Phúc Cơ Đồ!...

(Đặng Huy Vân - Chào mừng Năm Mới 2019)


Muốn cho dân oan hết lao tù

Muốn cho đảng việt cọng về chầu mác hồ

Để nước có Độc Lập – dân có Tự Do

Phải khuyên bảo khích lệ nhau

Noi dấu cha ông truyền thống Diên Hồng

Đồng ḷng đứng lên “Quyết chiến – Hy sinh”

Đánh đuổi việt gian lê chiêu thống việt cọng

và cả thái thú chệt cọng chạy về tàu


Tổng thống Hoa Kỳ dù đập tan chệt cọng

Không phải đương nhiên thu hồi

Hoàng Sa, Trường Sa trả lại cho ta

Muốn thu lại hai mảnh Việt Nam về Đất Mẹ

Phải diệt trừ nội gian việt cọng

Giành lại chủ quyền Quốc Gia

Kết ước liên minh với Mỹ Nhật Ấn Úc

Và nhất là khối các nước Đông Nam Á

Chờ khi chệt cọng sụp đổ đem quân thu hồi lại

hai mảnh Việt Nam trôi giạt trên Biển Đông

Tổ quốc giang san tái hợp thành một mối

Dân Việt lại cao giọng hát “Việt Nam Minh Châu Trời Đông”

 


Gă chức việc già VNCH

Nguyễn Nhơn

Đầu năm phấn khởi đặt lời ca

2/1/2018

 

 


Vời vợi

 

 

Quê nhà tôi ơi, muôn trùng vời vợi

Một ngày về, nào ai đợi được đâu

Bốn hai năm rồi, thật đă quá lâu

Và phải đợi đến ngày nào đây nữa.!

Mấy hôm nay, Ca li mưa mờ mịt

Những sợi mưa sao y hệt Việt Nam

Quê nhà tôi ơi, xa mấy mươi năm

Nhớ da diết, biết làm sao quên được.

Nhớ, nhớ quá những cơn mưa ngày trước

Thuở c̣n thơ thường chạy ra tắm truồng

Mẹ luôn nhắc: “đừng tắm lâu bị lạnh”

Nay c̣n đâu ngào ngọt tiếng yêu thương!

Nhớ làm sao, ôi thật nhớ vô cùng

Những cơn mưa vùng đất đỏ B́nh Long

Cùng đồng đội vẫn luôn gh́ tay súng

Ôi,bạn bè xưa giờ biết c̣n không.

Tôi lại nhớ những ngày trong trại tù.

Nước mất nhà tan, trĩu nặng niềm đau

Cá nhân bé nhỏ, rồi sao cũng mặc

Chỉ buồn đau, đất nước sẽ về đâu.!!!

Bốn hai năm, tóc bạc màu sương gió

Bốn hai năm, dân tộc mất tự do

Trong đêm đen, b́nh minh chưa ló dạng

Và biết đâu, ngày bắc thuộc không xa.

Quê nhà tôi ơi, muôn trùng vời vợi

Vận nước tới hồi, vẫn măi nổi trôi

Đàn con viễn xứ, lạc loài đất khách

Chẳng lẽ ly hương đến phút cuối đời!?

 

 

- Cảm xúc những ngày mưa tại Cali-2017-

Hoài Việt

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính