Mùa Xuân Kỷ Dậu, Bắc B́nh Vương Nguyễn Huệ Đại Phá Giặc Nhà Thanh

 

Nguyễn Nhơn

 

 

 

 

Chuẩn bị tưởng niệm Nhân dân Việt Nam Đại thắng Quân Thanh năm Kỷ dậu Tết 1789 cách đây 228 năm Anh hùng Đại đế Quang Trung thống, từ Huế- Phú Xuân, thống lănh quân lực nhân dân Đại phá quân Thanh phương bắc: mời đọc tài liệu lịch sử Trung Hoa thời nhà Thanh nói rỏ kế hoạch chi tiết sử dụng thợ mỏ người Hoa vùng biên giới phía bắc làm dân quân tiền phong xâm lược nước ta; hợp lực với bọn Việt gian phản quốc Lê chiêu Thống và bè lũ hèn nhát phản nước; Ôn Cố tri Tân!

 

GS. NGUYỄN Thái Sơn

 

Cố vấn Khoa học và Ngoại giao Viện Địa Chính Trị Paris,Cộng hoà Pháp.

 

Lần giở trang Sử Việt, Việt Nam 12 lần Đại Thắng giặc nhà hán xâm lăng.

Năm 1789, bên trời Tây nỗ ra cuộc Cách Mạng Tư sản Dân quyền lừng danh Thế giới.

 

Cùng năm ấy bên trời Nam, Đại đế Quang Trung hành quân thần tốc nhập Thăng Long, đánh tan giặc xâm lược nhà Thanh, đuổi cổ Tôn Sĩ Nghị và việt gian Lê Chiêu Thống chạy về tàu.

 

Tết Đống Đa

 

Mồng năm Kỷ Dậu Tết năm xưa

Đại đế Quang Trung nhập Thăng Long

G̣ Đống Đa bức tử Sầm Nghi Đống

Trống Hà Hồi thúc dục vang âm

Giặc nhà Thanh Tôn Sĩ Nghị

Vượt cầu phao sông Hồng đào tẩu

Việt gian Lê Chiêu Thống theo dấu

Mùa xuân Kỷ Dậu Thăng Long huy hoàng

Xuân nay, xuân Kỷ Hợi

Toàn dân Việt theo dấu người xưa

Tái hiện Tết Đống Đa thời đại

Dân nghĩa dũng nhập Thăng Long

Đánh đuổi Việt gian cọng sản

Cả và thái thú chệt chạy về tàu

Tết Kỷ Hợi, mùa xuân Dân tộc

Xóa nḥa đi những năm dài u ám

V́ hoạn họa cọng sản tham tàn

Nước Việt từ đây đi vào vận hội mới

Tái dựng lại truyền thống tổ tiên

Văn minh lúa nước hiền ḥa

Việt Nam cộng ḥa Dân chủ – Pháp trị

Nối tiếp bốn ngàn năm văn hiến

Tỏ mặt giống con Rồng cháu Tiên

Trường Sơn hùng vĩ như gấm dệt

Giải Đất h́nh Rồng ngạo nghễ

Rạng rỡ bên bờ biển Đông

 

 

ÔN CỐ TRI TÂN

 

Ngày xưa, việt gian Lê Chiêu Thống cơng rắn chệt cắn gà nhà gây hoạn họa.

 

Ngày nay con cháu hồ bác cụ nêu câu “16 vàng – 4 tốt” làm nội gian cho hán chệt bành trướng (Expansionist China) xâm thực, gậm nhấm da mẹ Việt Nam, từ Bắc chí Nam, lỗ chỗ như da báo. Mai mốt thành da chó vá. Cuối cùng chiếm cứ thị thành, đuổi con mẹ Việt Nam lên rừng xanh thành dân thiểu số!

 

Hỡi những ai con cháu hậu duệ Đinh Lư Trần Lê Nguyễn, nếu cứ mắt lấp tai ngơ, họa mất nước, diệt tộc thấy liền trước mắt!

 

Muốn cứu nước, trước hết phải triệt hạ nội gian việt cọng.

 

Triệu tập Quốc Dân Đại Hội theo truyền thống Diên Hồng xưa.

 

Trên dưới đồng một ḷng, tái dựng nước Việt Nam Cộng Ḥa

 

Dân Chủ – Pháp trị trên nền tảng Dân tộc – Nhân bản – Tâm linh.

 

Tái thiết, phát triển Quốc gia, xây dựng, củng cố nội lực Quốc dân,

liên minh kết ước với các cường quốc Mỹ – Nhật – Ấn – Úc.

 

Đặc biệt nỗ lực tái lập Khối Liên Pḥng Đông Nam Á (South East Asia Treaty Organization ) có thực chất, nội lực và đoàn kết.

 

Làm thế ỷ giốc kháng cự lâu dài họa hán ngụy bành trướng xâm lăng.

 

Đó là tấm ḷng tha thiết của người Việt Quốc gia thương nước mến nhà, lưu vong, lạc xứ!

 

 

Nguyễn Nhơn

Giáp Tết Kỷ Hợi

2/2/ 2019

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính