Một nét về Tinh thần Dân tộc

 

Nguyễn Nhơn

 

 

THƠ THẦN, Tuyên ngôn Độc Lập LƯ THƯỜNG KIỆT

 

Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Tiệt nhiên phận định tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư

 

Sông núi nước Nam, vua nước Nam ở,

Phân vị rạch ṛi đă ghi trong sách trời.

Cớ sao lũ giặc bạo ngược đến xâm phạm,

Chúng bây rồi xem, sẽ chuốc lấy thất bại tan tành.

 

 

TRẦN B̀NH TRỌNG

Trần B́nh Trọng vốn là con cháu vua Lê Đại Hành (Lê Hoàn), ông cha làm quan đời Trần Thái Tông, được đổi sang họ của nhà vua. Thế giặc đương mạnh. Trần B́nh Trọng v́ quân ít nên bị bắt. Quân Nguyên tra hỏi về việc nước, trước sau Trần B́nh Trọng đều không trả lời. Ông cũng không chịu ăn uống ǵ. Giặc quay sang dụ dỗ ông:

- Có muốn làm vương đất Bắc không?

Trần B́nh Trọng quắc mắt quát vào mặt giặc:

- Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc!

 

 

B̀NH NGÔ ĐẠI CÁO

 

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo;

Như nước Đại Việt ta từ trước,

Vốn xưng nền văn hiến đă lâu,

Núi sông bờ cỏi đă chia,

Phong tục Bắc Nam cũng khác;

Từ Triệu, Đinh, Lư, Trần bao đời xây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương;

Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,

Song hào kiệt thời nào cũng có.

............................

Vừa rồi:

Nhân họ Hồ chính sự phiền hà

Để trong nước ḷng dân oán hận

Quân cuồng Minh thưà cơ gây hoạ

Bọn gian tà c̣n bán nước cầu vinh

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn

Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ

Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế

Gây thù kết oán trải mấy mươi năm

Bại nhân nghĩa nát cả đất trời.

Nặng thuế khoá sạch không đầm núi.

Người bị ép xuống biển ḍng lưng ṃ ngọc, ngán thay cá mập thuồng luồng.

Kẻ bị đem vào núi đăi cát t́m vàng, khốn nỗi rừng sâu nước độc.

Vét sản vật, bắt ḍ chim sả, chốn chốn lưới chăng.

Nhiễu nhân dân, bắt bẫy hươu đen, nơi nơi cạm đặt.

Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,

Nheo nhóc thay kẻ goá bụa khốn cùng.

Thằng há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán,

Nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa?

Nặng nề những nổi phu phen

Tan tác cả nghề canh cửi.

Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,

Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi !

Lẽ nào trời đất dung tha? Ai bảo thần dân chịu được?

....................

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,

Lấy chí nhân để thay cường bạo.

Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật,

Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay.

Sĩ khí đă hăng

Quân thanh càng mạnh.

......................

Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng

Tướng giặc bị cầm tù, như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng

Thần Vũ chẳng giết hại, thể ḷng trời ta mở đường hiếu sinh

Mă Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền, ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,

Vương Thông, Mă Anh, phát cho vài ngh́n cỗ ngựa, về đến nước mà vẫn tim đập chân run.

Họ đă tham sống sợ chết mà hoà hiếu thực ḷng

Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.

Chẳng những mưu kế ḱ diệu

Cũng là chưa thấy xưa nay

Xă tắc từ đây vững bền

Giang sơn từ đây đổi mới

Càn khôn bĩ rồi lại thái

Nhật nguyệt hối rồi lại minh

Ngàn năm vết nhục nhă sạch làu

Muôn thuở nền thái b́nh vững chắc

Âu cũng nhờ trời đất tổ tông linh thiêng đă lặng thầm phù trợ;

 

 

TRIẾT LƯ GIÁO DỤC VNCH

Nhân bản - Dân tộc - Khai phóng

 

Nhân bản. Triết lư nhân bản chủ trương con người có địa vị quan trọng trong thế gian này; lấy con người làm gốc, lấy cuộc sống của con người trong cuộc đời này làm căn bản; xem con người như một cứu cánh chứ không phải như một phương tiện hay công cụ phục vụ cho mục tiêu của bất cứ cá nhân, đảng phái, hay tổ chức nào khác. Đề cao những giá trị thiêng liêng của con người. Chủ trương sự phát triển quân b́nh và toàn diện của mỗi người và mọi người. Triết lư nhân bản chấp nhận có sự khác biệt giữa các cá nhân, nhưng không chấp nhận việc sử dụng sự khác biệt đó để đánh giá con người, và không chấp nhận sự kỳ thị hay phân biệt giàu nghèo, địa phương, tôn giáo, chủng tộc... Với triết lư nhân bản, mọi người có giá trị như nhau và đều có quyền được hưởng những cơ hội đồng đều về giáo dục.

 

Dân tộc. Giáo dục tôn trọng giá trị đặc thù, các truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong mọi sinh hoạt liên hệ tới gia đ́nh, nghề nghiệp, và quốc gia. Giáo dục phải biểu hiện, bảo tồn và phát huy được những tinh hoa hay những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc để không bị mất đi hay tan biến trong những nền văn hóa khác. Giáo dục c̣n nhằm bảo đảm sự đoàn kết và trường tồn của dân tộc, sự phát triển điều ḥa và toàn diện của quốc gia.

 

Khai phóng. Tinh thần dân tộc không nhất thiết phải bảo thủ, không nhất thiết phải đóng cửa. Ngược lại, giáo dục phải không ngừng hướng tới sự tiến bộ, tôn trọng tinh thần khoa học, mở rộng tiếp nhận những kiến thức khoa học kỹ thuật tân tiến trên thế giới, tiếp nhận tinh thần dân chủ, phát triển xă hội, tinh hoa văn hóa nhân loại để góp phần vào việc hiện đại hóa quốc gia và xă hội, làm cho xă hội tiến bộ tiếp cận với văn minh thế giới, góp phần phát triển sự cảm thông và hợp tác quốc tế, tích cực đóng góp vào sự thăng tiến nhân loại.

 

TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM QUÂN NHÂN - CÔNG CHỨC VNCH

 

Ứng viên phải có Tinh thần - Lập trường Quốc gia/Dân tộc vững chắc.

 

********

 

(TM

VIỆT CỘNG QUÁNH CHỆT CỘNG.

Quí vị bênh ai?

Tôi bênh Việt-cộng.

 

WISSAI

Tôi cũng bênh VC trong trường hợp nầy. Đánh đâu có ăn nhằm ǵ. Phải giết Tầu Chệt. Tàu và Miên là tử thù của Dân Việt.

Toàn dân Việt Nam phải nổi dậy đuổi, giết Tàu Chệt ra khỏi Nước Việt Nam. Nếu cần, t́nh nguyện là Tiểu Bang thứ 51 của Mỹ để bảo tồn Đất và Dân. Là tiểu bang của Mỹ không bị diệt chủng. Là tỉnh của Tàu sẽ bị đồng hoá và diệt chủng.

 

Tổng bí vc TRỌNG LÚ

Tôi đă nhiều lần giải tŕnh rằng cơ chế Liên Bang XHCN Trung quốc là một mô h́nh hiện đại, đă tỏ ra thành công ở nhiều nơi, tuyệt vời. Ví dụ như Liên Âu (EU), Mỹ (USA), Úc, Canada. Nay, Đảng và Nhà nước ta đang phấn đấu đề xuất và tham gia Liên Bang XHCN Trung quốc (United States of Scocialist China – USSC). Trong khuôn khổ cơ chế này, hai Đảng Cộng sản sẽ hoà nhập hài hoà; vấn đề Nam sa, Tây sa đươc vĩnh viễn giải quyết dứt khoát trong t́nh hữu nghị Trung Việt. Đây cũng là môt mặt của quá tŕnh triển khai phạm trù triết học: bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế và giúp chủ nghĩa xă hội ở Việt nam tiến lên với thế giới giàu mạnh, đẹp đẽ bên cạnh đại cường Trung quốc.” ).

 

 

Cứ như những dữ kiện liệt kê kể trên, xem ra tinh thần dân tộc tự chủ ngày càng hao ṃn suy thoái:

 

Từ chỗ “Nước Nam - Dân Nam ở”

Từ chỗ “Từ Triệu, Đinh, Lư, Trần bao đời xây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương;

Từ chỗ “Thà làm quỷ nước Nam, quyết không thèm làm vương Đất Bắc”

 

Đến nay th́:

 

Kẻ nầy nói:

Nếu cần, t́nh nguyện là Tiểu Bang thứ 51 của Mỹ để bảo tồn Đất và Dân.”

 

Kẻ kia bảo:

“Nay, Đảng và Nhà nước ta đang phấn đấu đề xuất và tham gia Liên Bang XHCN Trung quốc (United States of Scocialist China – USSC).”

 

Chung qui là: Dù cho dựa Mỹ, dựa tàu làm bang phụ dung ǵ cũng được miễn sao sống lây lất qua ngày đoạn tháng dựa theo người cho được sang trọng th́ thôi!

 

Nói cho thật, ở khoảng giữa cho tới trước ngày 30 tháng tư, 1975 oan nghiệt, nhờ nền giáo dục Dân tộc - Nhân bản VNCH và nền hành chánh có quy củ, nhân dân Miền Nam vẫn c̣n giữ được tinh thần, ḷng tự hào dân tộc khá vững chắc.

 

Chỉ từ ngày oan nghiệt kể trên, bọn quỉ đỏ hồ tinh hán ngụy xâm chiếm Miền Nam, tàn phá tan hoang, đưa Đất nước vào ṿng tối tăm nô lệ chệt bắc phương mà thành ra nông nỗi.

 

C̣n như bây giờ, muốn phục hồi Tinh thần Dân tộc - Truyền thống Nhân nghĩa của giống ṇi Lạc Việt thời phải noi gương, nối chí người xưa trên tinh thần B́nh Ngô Đại cáo:

 

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo;”

 

Trước nền chuyên chế toàn trị khắc bạc, vô nhân của hán ngụy việt cọng, toàn dân phải đồng ḷng đứng lên tụ nghĩa, đem sức mạnh toàn dân tiểu trừ hán ngụy bạo ngược việt cọng.

 

Trừ xong bạo ngược việt cọng mới:

 

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,

Lấy chí nhân mà thay cường bạo.”

 

Tái lập đạo lư Nhân - Nghĩa, vỗ yên ḷng dân, rồi mới theo truyền thống Diên Hồng, đoàn kết toàn dân, tập trung sức mạnh, uy quyền Quốc gia, kết ước Liên minh với các cường quốc lo bề phục hưng, tái thiết, phát triển Quốc gia mới có đủ tiềm năng tự vệ trong thời b́nh và chiến đấu chống xâm lăng khi lâm chiến.

 

Chỉ cầu mong mọi người c̣n chút ḷng tha thiết về vận nước, mỗi người tùy theo năng lực, cương vị góp một bàn tay th́ việc dấy nghĩa phục hưng Đất nước cũng có ngày.

 

Xin trích dẫn lời tha thiết của một người dân đang tranh đấu gian nguy trong nước:

 

“Hỡi ai, ai đứng bên lề

Nhặt dùm viên sỏi gồ ghề vướng chân”

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính