Một Lời Nói Thẳng với một Bạn tự xưng “Khối Hậu duệ California”


Nguyễn Nhơn

 

 

Kính gửi nhị vị niên trưởng

Trần Doản Thường và Nguyễn Nhơn

 

Đọc Lộ tŕnh dân chủ hóa Việt Nam từng lời một, từng chữ một, đến toàn bộ bản văn hoặc xem video youtube «Thư gửi đồng gửi đồng bào và thông điệp gửi bộ Chính trị đảng CSVN của LS Lê Trọng Quát » trên Radio Tiếng Nói Quốc dân và các đài khác, dài 16 phút 24 dây, một trí óc b́nh thường, biết suy nghĩ, đang lo âu cho vận mệnh của dân tộc VN trước đại nạn Hán hóa không khỏi mừng thầm ít nhiều trước một khởi động tích cực, ngay thẳng, phù hợp với ḷng dân trong nước, thích ứng với t́nh thế địa-chính trị Đông Nam Á Châu, đúng với Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Hiệp Định Paris 1973 về quyền Dân Tộc Tự Quyết, hợp với sự mong ước và chờ đợi của các nước dân chủ trong vùng.

. Riêng về Cụ Nguyễn Nhơn th́ thật là một điều rất đáng ngạc nhiên đến độ không hiểu bài phản bác lộ tŕnh dân chủ hóa có thật là Cụ viết hay một kẻ nào lấy trộm danh tính Cụ để viết ra với ác ư phá Cụ.

Chúng cháu thật sự phân vân v́ từ h́nh thức đến nội dung, bài viết đă tố cáo một t́nh trạng loạn trí của tác giả đến độ dùng những từ ngữ « ḥa hợp, ḥa giải » để chụp mủ một cách ngu xuẩn Chính Phủ Pháp Định VNCH và Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết Việt Nam mà vị lănh đạo, LS Lê Trọng Quát, một vị niên trưởng mà dĩ văng dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Ḥa cũng như hiện tại ở hải ngoại đă minh chứng tư cách, năng lực, trí tuệ và một nhăn quan chính trị sáng suốt, một lập trường quốc gia kiên định trước sau như một.

Chính v́ các lư do trên, chúng cháu cùng các vị chú, bác đă dày công thỉnh cầu LS Lê Trọng Quát đứng ra lănh đạo chính phủ ở hải ngoại để tiếp tục cùng đồng bào yêu nước tranh đấu cho sự sống c̣n của quê hương trước đại nạn Hán hóa và cho một Việt Nam tự do, dân chủ, hùng cường.

Cuối cùng niên trưởng đă phải nhận lời, hy sinh quyền được an nghỉ, để - như lời niên trưởng bảo chúng cháu – làm gạch lót đường cho thế hệ kế tiếp tiến lên cứu nước và tái thiết đất nước.


Kính thư,

Hoàng Thị, Khối Hậu duệ California

 

 

Tôi là Nguyễn Thành Nhơn

Đốc sự Hành chánh Quốc gia

Trung úy Trừ bị BPNN

 

Tôi nghiêm chỉnh nói với các bạn như vầy:

 

Nếu các bạn thực sự là “Hậu duệ Việt Nam Cộng Ḥa”, các bạn là con em của Quân - Dân - Cán - Chính Việt Nam Cộng Ḥa th́ các bạn phải NỐI CHÍ CHA ANH chỉ có một con đường: ĐƯỜNG VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG GIẢI TRỪ CHẾ ĐỘ TOÀN TRỊ việt cọng.

 

Các con đường cải lương - thỏa hiệp với việt cọng - kể cả LÀM CHÁNH TRỊ CÙ CƯA (6 - 7 - 8 bước gọi là rân chủ hóa VN) đều là thứ Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Ḥa TẨY CHAY - SỔ TOẸT.

 

Tôi gởi lại đây bài viết của Lăo Móc để các bạn đọc và suy nghiệm về dzụ cà lơ “6 Bước” làm tàn đời một nhân sĩ Đại Việt và một số vị Đại Việt c̣n lại trong nước.

 

TỪ “KẾ HOẠCH 6 BƯỚC” CỦA GIÁO SƯ STEPHEN YOUNG

ĐẾN “ĐẠI HỘI DIÊN HỒNG THỜI ĐẠI”

Lăo Móc

 

*

 

Năm 1993, Giáo sư Stephen Young và nhóm Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây dựng Dân Chủ tổ chức một hội nghị quốc tế về Việt Nam. Trên nguyên tắc được chấp thuận với sự tham dự của ông Young, Tướng Westmoreland và Thượng Nghị sị John McCain, nhưng hội nghị đă bị cấm 1 ngày trước khi khai mạc. Ông Young và các thủ lănh của Phong Trào là Giáo sư Nguyễn Đ́nh Huy và một số người thuộc đảng Tân Đại Việt đă bị bắt giữ. Ông Young bị trục xuất khỏi VN ngay sau đó. Giáo sư Nguyễn Đ́nh Huy bị kết án 17 năm tù. Sau khi măn án, ông này vẫn ở VN và sau đó đă qua đời.


Mới đây, Giáo sư Stephen Young có phổ biến bài viết “Nhắc lại: Một tiến tŕnh dân chủ hoá Việt Nam” có nhắc lại kế hoạch 6 bước của ông ta, như sau:

 

Bước Một:

Mặt Trận Tổ Quốc, sau khi thỏa thuận với đảng cộng sản, điều này rất dễ v́ Ban lănh đạo Mặt Trận Tổ Quốc gồm đảng viên Trung ương đảng cộng sản, đứng ra tổ chức một Dân tộc Đại hội để tiến tới thực hiện Đại đoàn kết toàn dân. Khi chuẩn bị làm việc này, chánh phủ bắt đầu trả tự do cho tất cả tù chánh trị, tôn giáo, bất đồng chánh kiến, nhứt là những thanh niên, sinh viên, học sinh chống giặc tàu xâm lược, đồng thời mời những người, những nhóm, những Diễn đàn dân sự cùng tham dự Đại hội Dân tộc để cùng suy nghĩ chuẩn bị cho những bước kế tiếp.

 

Bước Hai:

Thực hiện Đại Đoàn kết Dân tộc, Mặt Trận Tổ quốc sẽ phục hồi vai tṛ của thành viên trong Mặt Trận để họ sanh hoạt đúng theo luật pháp, chu toàn nhiệm vụ đúng theo thiên chức của họ. Tự do sanh hoạt Tôn giáo, tự do báo chí, tự do nghiệp đoàn, tự do lập hội và hội họp. Trước giờ, các tổ chức xă hội này bị bắt buộc đứng trong Mặt Trận Tổ quốc để chịu sự kiểm soát của đảng cộng sản mà thôi. 
Xă hội nhờ đó sẽ nảy nở. Đất nước sẽ trở lại với đời sống hoàn toàn b́nh thường và tự nhiên. Mặt trận Tổ quốc sẽ không cần thiết tồn tại nữa hoặc không cần giữ vai tṛ cũ khống chế xă hội nữa. Có thể tồn tại mà phải sanh hoạt b́nh thường như một tổ chức xă hội dân sự trong thể chế dân chủ tự do.

 

Bước Ba:

Luật pháp quốc gia quản lư xă hội. Mọi người, mọi tổ chức đều sanh hoạt trong luật định. Nhà nước thi hành luật pháp nhưng phải tuân thủ luật pháp. Không có một cá nhơn hay một tổ chức nào có thể đứng trên luật pháp.


Đảng cộng sản vẫn sanh hoạt như một chánh đảng, tôn trọng qui chế chánh đảng do Quốc hội ban hành. Có luật chánh đảng và luật hội họp, nhiều tổ chức quần chúng ra đời, hoạt động theo mục đích riêng của từng tổ chức nhưng phải chấp hành tuyệt đối luật pháp quốc gia. Các chánh đảng khác sẽ cạnh tranh với đảng cộng sản cùng tranh cử để nắm chánh quyền. Chánh quyền do dân chọn lựa như vậy mói đúng và thật sự là chánh quyền của toàn dân.


Sanh hoạt xă hội sẽ như trăm hoa đua nở. Người người tranh đua phát triển khả năng của ḿnh để mưu cầu phúc lợi tối đa cho gia đ́nh. Đất nước do đó sẽ phát triển tối đa, sớm vượt lên với hàng cường quốc. Dĩ nhiên những người cộng sản sẽ không thiếu cơ hội và điều kiện thi thố tài năng phục vụ đất nước hoặc kinh doanh làm giàu một cách chánh đáng.

 

Bước Bốn:

Thi hành quyền dân tộc tự quyết bắt đầu từ cơ sở. Chánh quyền xă ấp sẽ thành lập trước do dân tự do ứng cử và bầu lên. Các tổ chức đưa người ra tranh cử. Ủy ban tổ chức bầu cử sẽ theo dơi, quan sát diễn tiến bầu cử cho đúng theo luật pháp. Nếu muốn, Mặt Trận Tổ quốc có thể vẫn giới thiệu ứng cử viên cho một hay hai kỳ bầu cử. 


Xă hội khi tự tổ chức chọn người cai trị chính ḿnh là xă hội trưởng thành và thật sự văn minh. Tới đây, công an, quân đội bắt đầu trở về đúng cương vị của ḿnh v́ mọi người đă ư thức được vai tṛ và nghĩa vụ công dân của ḿnh. Ngân sách các ngành an ninh tiết giảm, nhơn viên nghỉ hưu nếu cao tuổi, ai c̣n tuổi lao động chuyển đổi ngành có sản xuất sau những lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên môn. V́ từ nay, công việc theo dơi, khủng bố, đàn áp xă hội không c̣n cần thiết nữa.


Sĩ quan, lính, và nhơn viên an ninh/t́nh báo sẽ ra khỏi Đảng Cộng sản và không vào đảng nào cả.


Đồng thời, các công ty Quốc doanh sẽ được tư nhơn hóa lấy tiền về cho chánh phủ tái đầu tư để tăng cường phát triển đất nước.

 

Bước Năm:

Tổ chức bầu lại Quốc hội với sự tham gia hoàn toàn tự do dành cho mọi công dân hợp pháp. Những người cũ như đảng viên cộng sản, thành viên Mặt Trận Tổ quốc, quân nhơn, cảnh sát,… có thể tham dự nếu lư lịch tốt, không tội h́nh sự, để góp công phát triển đất nước.


Xă hội thật sự không c̣n bị đảng cộng sản khống chế nữa. Chánh quyền thật sự pháp trị. Quốc hội thật sự đại diện quốc dân. Chánh quyền sẽ tổ chức theo nguyên tắc dân chủ trên nền tảng tam quyền phân lập, ba cơ quan quan độc lập nhau (Theo cộng sản, ba cơ quan tổ chức theo phân nhiệm dưới sự lănh đạo của đảng cộng sản). 


Chánh quyền tổ chức dân chủ, các thẩm phán, luật sư, tất cả các ngành nghề,… không có thể giữ đảng tịch của ḿnh và sẽ làm việc tuyệt đối tuân thủ luật pháp. Mọi thăng thưởng tùy khả năng.


Vấn đề an sinh xă hội sẽ được ưu tiên tổ chức nhằm giải quyết đời sống cho mọi người đă làm việc từ tuổi lao động. Cán bộ đảng viên cũ hưu trí đều có phụ cấp hưu trí và bảo hiểm sức khỏe.

 

Bước Sáu:

Quốc hội đă bầu lại mới, Hiến pháp phải được Quốc hội sửa đổi cho phù hợp với chế độ dân chủ dân bản, tức do dân và v́ dân. Các nước Đông âu thuộc Liên-xô cũ đă thành công tốt đẹp trong việc tổ chức lại quốc gia dân chủ mà hoàn toàn giữ được ổn định, xă hội phát triển mạnh. Người cộng sản cũ sanh sống hài ḥa với cả những nạn nhơn trước đây của họ. Không có trả thù, cướp đoạt tài sản phi pháp như dưới chế độ công sản độc tài trước đây.”


Nhưng “kế hoạch 6 bước” “mơ hồ và nhiều ẩn ư” này của ông Stephen Young có dính líu ǵ tới “Đại Hội Diên Hồng thời đại” vừa được các lănh tụ của tổ chức này là sử gia Phạm Trần Anh, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Thứ Trưởng Giáo Dục của CVNCH, nhân sĩ Chu Tấn (Trần Như Huỳnh)… ra mắt tại Nam California vào ngày 2 tháng 11 năm 2014?


Xin thưa là có đấy ạ!


Ngay trong kế hoạch “2 tấm ngắn, 4 tấm dài” đă đưa Giáo sư Nguyễn Đ́nh Huy của Phong Trào Quốc Gia Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ vào nhà tù VC và sau đó đă qua đời sau 17 năm tù tội. Mới đây, ông giáo sư “người Mỹ có vợ Việt, viết bài bằng Việt ngữ dạy dỗ cho người Việt sản xuất dân chủ cho người dân VN”có nhắc đến vai tṛ của Mặt Trận Tổ Quốc. Đây là một tổ chức ngoại vi của CSVN, nhưng ai cũng biết là do đảng viên cao cấp của đảng CSVN lănh đạo.


Theo bài tường thuật của “Đại Hội Diên Hồng Thời Đại”th́ “Chủ Tịch Danh Dự của Cố Vấn Đoàn là Bô Lăo Vơ Toàn 104 tuổi đồng sáng lập Hội Nhân Sĩ Diên Hồng Thời Đại với GSTS Nguyễn Thanh Liêm và sử gia Phạm Trần Anh”.


Trong quan khách tham dự có TS Lê Phước Sang. CT Hội Đồng Trị Sự Phật Giáo Hoà Hảo. Nhiều năm trước đây, chúng tôi được biết TS Lê Phước Sang có một chức vụ rất lớn là Chủ Tịch Hội Đồng Việt Nam Tự Do Hoa Kỳ. Trong tổ chức này có GSTS Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Thứ Trưởng Giáo Dục VNCH là Chủ Tịch Hội Đồng Việt Nam Tiểu bang California. Nay, không thấy ghi chức “Chủ Tịch Hội Đồng Việt Nam Tự Do Hoa Kỳ” trước tên của TS Lê Phước Sang nên không biết tổ chức Hội Đồng Việt Nam Tự Do Hoa Kỳ vẫn c̣n sống hay đă “chuyển sang từ trần”?


Chúng tôi cũng được biết nhiều năm trước đây, TS Lê Phước Sang, cũng giống như cố Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ đă về VN để triều kiến Phạm Thế Duyệt, cựu CT Mặt Trận Tổ Quốc. Nay, thấy TS Lê Phước Sang vẫn hiện diện ở “Đại Hội Diên Hồng Thời Đại”mà GSTS Nguyễn Thanh Liêm, CT Hội Đồng Việt Nam Tự Do tiểu bang California là một trong 3 người sáng lập, nên chúng tôi xin được nêu thắc mắc: Có khi nào TS Lê Phước Sang lại cũng khuyên GSTS Nguyễn Thanh Liêm làm giống như Thủ Tướng Chu Tấn (Trần Như Huỳnh) mấy năm trước đây đă tuyên bố thuê máy bay Boeing 707 đưa Chính phủ Bịp Việt Nam Tự Do của Nguyễn Hữu Chánh về nhận bàn giao quyền điều hành đất nước VN từ tay Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng?


Thấy TS Lê Phước Sang đă có dịp triều kiến Phạm Thế Duyệt, cựu CT Mặt Trận Tổ Quốc, chúng tôi xin đề nghị TS Lê Phước Sang môi giới giới thiệu những “lănh tụ”Đại Hội Diên Hồng Thời Đại với Nguyễn Thiện Nhân, CT Mặt Trận Tổ Quốc hiện nay, đề nghị ông này mời các “lănh tụ”Đại Hội Diên Hồng Thời Đại về Hà Nội vào toà nhà Quốc Hội của CSVN, nghe nói mới được đổi tên Diên Hồng cùng phối hợp với “lănh tụ” Diên Hồng ở trong nước là “Ngài” Lincoln Lê Thăng Long. Hai hội Diên Hồng trong ngoài kết hợp và thực hiện kế hoạch 6 tấm “2 tấm ngắn, 4 tấm dài” mà ông người Mỹ có vợ Việt Stephen Young đă “thí nghiệm” với GS Nguyễn Đ́nh Huy hồi năm 1993 th́ chắc chắn là VC chết đít là cái chắc!

 

LĂO MÓC

tieng-dan-weekly.blogspot.com

 

Và sau đây là bài viết mà cái “ khối hậu... duệ” cho là “t́nh trạng loạn trí của tác giả”:

 

Bàn đề về

Đề nghị của Ls Lê Trọng Quát về “Lộ Tŕnh Dân Chủ Hóa Việt Nam”

 

Thưa ông Lê Trọng Quát:

Ông viết:

''V́ vậy, phải thẳng thắn đặt ngay với bộ Chính trị đảng Cộng sản vấn đề sinh tử của dân tộc:...''

 

Chúng tôi ṭ ṃ muốn hỏi, làm sao  ''Đặt'' ''Đặt'' như thế nào?

 

katumtran

 

***********************

 

 

Thằng Đực làng Bưng Cầu, xứ Thủ

chẳng đặng đừng xí xọn đôi câu:

 

Cầm tay đặt.

Và đặt ngay chỗ đó, đó!

 

Sư phụ Stephen Young từng đặt “Lộ tŕnh 6 tấm” dzô chỗ đó.

Kết quả là: Đại Việt Nguyễn Đ́nh Huy đi tù lần thứ 2 tới 17 năm.

Và một số đồng chí Đại Việt trong nước cùng vô tù theo ông!

Giờ phút nầy mà phục hồi HĐ Paris cái mẹ rượt ǵ!?

C'est fini l'eau dire!

 

Lại tṛ con tườu ḥa hợp - ḥa giải

 

Rất chán và nhạt nhẽo để bàn tiếp thất bại của ḥa hợp, ḥa giải dân tộc sau 44 năm chiến tranh đă kết thúc trên quê hương Việt Nam. Nhưng sẽ hữu ích nếu những người Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam có can đảm giải thích v́ sao sau bằng đó năm mà “dân tộc ta vẫn chưa ḥa giải được với nhau”?

 

Đó không phải là câu hỏi của riêng trên 4 triệu người Việt Nam, đa phần tị nạn Cộng sản ở nước ngoài và của hàng triệu người trong nước mà là nỗi ray rứt của ông Nguyễn Đ́nh Bin, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài (VNVNONN).

 

Ông Bin đă giải bầy tâm tư của ḿnh trong bài viết kỷ niệm 15 năm ra đời Nghị quyết 36 NQ/TW (26/03/2004 – 26/03/2019) do ông đóng vai chính h́nh thành.

 

Ông viết: “Sau 15 năm đi vào cuộc sống, Nghị quyết 36 NQ/TW đă được thực thi phần nào, được cộng đồng hoan nghênh, tạo ra khá nhiều đổi thay. Nhưng tôi vẫn buồn: vết thương dân tộc thực sự vẫn chưa lành!!! Với các nước ngoài đă từng đô hộ, xâm lược nước ta, gây ra biết bao tội ác tầy trời, biết bao đau thương, mất mát, hậu quả khủng khiếp, nặng nề… mà nhân dân ta vẫn c̣n phải gánh chịu, với truyền thống khoan dung, ḥa hiếu, chúng ta đă gác lại quá khứ, b́nh thường hóa quan hệ và kết bạn, trở thành những đối tác chiến lược, hợp tác toàn diện… v́ tương lai của mỗi quốc gia, v́ ḥa b́nh, hợp tác và phát triển trên thế giới. Vậy mà, v́ sao, cuộc chiến ác liệt nhất đă kết thúc và đất nước đă thu về một mối hơn 4 thập kỷ mà dân tộc ta, nói cho cùng đều là nạn nhân của sự đô hộ và xâm lược của nước ngoài nói trên, vẫn chưa ḥa giải được với nhau? Cũng chính sự đô hộ và xâm lược của nước ngoài đó đă chia ly bao gia đ́nh Việt và cả dân tộc Việt, gây ra cảnh huynh đệ tương tàn trên đất nước ta. Thế mà ta đă ḥa giải được với họ, c̣n chúng ta, anh em một nhà “nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”, th́ lại chưa ḥa giải được với nhau?”

(Phạm Trần - Chia rẽ - hận thù tại ai?)

 

 

Căn cọt là căn cọt.

 

Người Việt “không cọng sản” Phạm Trần, v́ có liên lạc thân hữu với bọn lăo thành kắt mạng, tiêu biểu như “hùm xám đường số 4” đặng văn việt nên mới đem câu kênh kiệu xấc láo của tên cán ngố bin bin ra tán phét dài ḍng.

 

Tôi, người Việt Quốc Gia chính danh, tôi chửi bố nó, bởi v́ nó xạo ke: Mỗi năm, cứ gần đến ngày bọn cọng sản bắc kỳ xâm chiếm Miền Nam Việt Nam Cộng Ḥa là bọn đầu trâu mặt ngựa trùm việt cọng lại tổ chức lễ lộc “Mừng ngày mùa xuân đại thắng (ăn cướp Miền Nam)” vừa lên mặt hạ cố rêu rao chiêu bài ḥa hợp ḥa khí.

 

15 năm, tốn bạc triệu đô la thi hành cái nghị quyết 36 kiểu mắc toi để chiêu dụ, phân hóa cộng đồng người Việt tị nạn việt cọng mà trớt he.

 

Đă không biết xấu mặt c̣n nho nhe cái mẹ rượt ǵ?! bin bin thứ trưởng vc chuyên nghề nói mép.

 

Người Quốc Gia hiền ḥa, nhân nghĩa nhưng không ngu như vẹm.

 

30 tháng tư: Xu mị ḥa hợp ḥa giải

 

Trích: “Đă qua 40 năm (1975-2015) một Hội Đồng Quốc Gia Ḥa Giải và Ḥa Hợp Dân Tộc Việt Nam gồm có sự tham gia của những đại diện tất cả các đảng phái chính trị Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài và đại diện tất cả các chủng tộc sinh sống ở Việt Nam cùng nhau làm việc v́ lợi ích của tổ quốc Việt Nam vẫn c̣n là một yêu cầu, nguyện vọng tha thiết của toàn dân Việt Nam. Khi chia sẻ quyền lực lănh đạo xă hội Việt Nam th́ sẽ chấm dứt t́nh trạng độc tôn, độc quyền, độc tài đảng trị và xóa bỏ sự nô lệ ư thức hệ ngoại bang./.
(Nguyễn Thành Trí (Danlambao) - Nhìn lui, nhìn tới, sao không nhìn thẳng hiện tại?)


Ḥa hợp ḥa giải với việt cộng là TỰ SÁT.


Kinh nghiệm lịch sử:


1/ Chánh phủ Liên Hiệp 1946: Lúc giặc đỏ họ hồ và bè đảng suy yếu, chúng lưu manh kêu gọi các đảng phái Quốc gia hợp tác thành lập Chánh phủ Liên hiệp - Đoàn kết Quốc gia. Khi tên cáo hồ bắt tay thỏa hiệp được với thực dân Pháp, nó ra lệnh cho Giáp rách dựng lên cái gọi là vụ án Ôn Như Hầu, đem quân tàn sát lực lượng Việt Quốc - Việt Cách trên phố Ôn Như Hầu, chỉ có những lănh tụ Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam, Nguyễn Hải Thần... nhờ Quân đội QDĐ Tưởng Giới Thạch che chở là chạy thoát qua tàu.


2/ Hiệp định đính chiến Genève 1954: Giặc cờ đỏ họ hồ toa rập với thực dân Pháp ép Quốc Gia Việt Nam tham dự hội nghị để rồi thực - cộng chia đôi Đất nước VN. Một nửa nước bị nhuộm đỏ màu sắt máu cộng sản. Một triệu đồng bào Miền Bắc gạt nước mắt rời bỏ nhà cửa, ruộng vườn, mồ mả tổ tiên lên đường chạy vào Nam t́m Tự do!


3/ Hiệp định ngưng bắn Paris 1973: Mỹ ép VNCH nói chuyện với việt cộng và tay sai MTGPMN để rồi 2 năm sau mất cả Miền Nam VNCH. Toàn quốc bị nhuộm đỏ, toàn dân sống dưới gông cùm việt cộng và tư bản đỏ bốc lột cho tới ngày nay!


Đó là 3 câu chuyện THỎA HIỆP với việt cộng lưu manh trên b́nh diện Quốc gia.

Những vụ lừa gạt giết người cướp của lẻ tẻ không kể. Đó là sự thật lịch sử và những thủ đoạn gian manh cộng sản c̣n đang diễn tiến. Vậy những ai c̣n mơ hồ ǵ về ḥa giải - thỏa hiệp với việt cộng, một thứ siêu lưu manh cộng sản, hăy liệu liệu đó mà đi vào chỗ chết không có đất chôn!


Trước thềm 30 tháng tư NGÀY QUỐC HẬN,


Trong khi đồng bào trong nước, từ Thạnh Hóa, Long An chí Nghệ An “truyền thống Quỳnh Lưu Khởi Nghĩa”, phất cao ngọn cờ CHÁNH NGHĨA QUỐC GIA VNCH lẫm liệt nêu cao ư chí kháng cự đánh đổ bạo quyền cộng sản,


Bọn ngụy quyền vc phản nước hại dân hốt hoảng ra sức tuyên truyền trấn an và đẩy mạnh chiêu bài xu mị ḥa hợp ḥa giải để hóa giải.


Thành tâm kêu gọi những ai c̣n nghĩ tới vận mệnh của Đất nước, tiền đồ của Dân tộc, xin đừng tiếp tay với phường sói lang việt cộng, giúp chúng ru ngủ, đẩy lùi khí thế đấu tranh của đồng bào đang sôi sục.


Và hiện tại, nội bộ bọn trùm vc hỗn loạn như nồi cháo heo.

Có tin trọng lú dzô hanh ổ dũng xà mâu dương oai bị trúng tà đột quỵ.

 

Cân phải hô hào, cổ vơ mọi người mọi giới phấn khởi vùng lên diệt sói lang phản nước, hại dân hậu duệ hồ bác cụ.

 

Đừng ṭ vè việt cọng làm chánh trị cù cưa.


Làm như vậy là đắc tội với Dân tộc và lịch sử nước Việt.

 


Nguyễn Nhơn

Quốc hận 44, 

chửi bố vc bin bin chủ xị nghị quyết 36 kiểu

4/4/2019

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính