Mồ cha thằng bí trọng nói điêu

 

“Có bao giờ đất nước được như thế này?”

 

QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI TỪNG NGÀY

 

Có những đứa cháu ngoan bác cụ hồ

U mê thổi ống đu đủ ṭ le

Dưới sự lănh đạn bác đảng ta

Quê hương đổi mới từng ngày

Trùm Khả Phiêu ở lầu từng

Pḥng khách chưng trống đồng Ngọc Lũ

Trồng rau trên sân thượng ăn

Cho khỏi nhiễm độc hóa chất

Ngoài kia bà lăo dắt tay cháu thơ

Bươi rác sống từng ngày

Trên miền núi cô giáo trẻ

Chun bao nylon cho anh chú

Kéo qua sông suối đi dạy

Tṛ nhỏ đeo dây cáp qua sông đi học

Bé gái tan học về đói lă người

Men cầu ván gập gh́nh té kinh chết đuối

Đó là thảm trạng dân nước ngày nay

Đâu phải là đổi mới từng ngày

Có những đứa chạy chết ra hải ngoại

Ngày nay sống phởn phơ quên hết

Những ngày lê lết dưới gông cùm cọng sản

Áo gấm về làng xênh xang

Về lại hải ngoại om ṣm phát loa

Tuyên truyền bợ đít việt cọng

Quê hương lột xác từng ngày

Đỗ mười mấy đứa vô tri, mất dạy

 

 

Gă nhà quê xứ Thủ

Nguyễn Nhơn

 

 

 

 

"Có bao giờ ........

đất nước được như thế này ?"

 

Chúng giả mù

Ngợi ca Thiên Đàng bánh vẽ

Đảng giàu sang tiền rừng bạc bể

Biệt thự đền đài chót vót ngôi cao

Cam cúi đầu đội đít giặc Tàu

Mong suốt đời làm tên Thái Thú

Mặc dân đen cơ hàn lam lũ

Bán biển bờ bán nốt đặc khu

Phạm B́nh Minh đâu phải hắn ngu :

"Biên giới ta, ta không quyền đóng cửa"

Nhà của ta cũng là nhà "Người Lạ"

Đóng mở cửa nhà phải hỏi Tập Đại Ca

Mời "Người Lạ" mặc sức vào ra

Mang "bệnh lạ" truyền sang dân Việt

Chúng muốn dân Nam tận diệt

Để chỉ c̣n "Người Lạ" chủ nhân ông

Đánh làm chi phí sức mất ḷng

Chiếm nước Việt đâu cần vũ khí

Vũ khí nào bằng dịch bệnh Corona

Vũ khí nào bằng ô nhiễm Formosa

Triệt hậu dân Nam, ǵ bằng hóa chất

Mươi năm nữa ta vẫn đi bằng chân đất

Cả giống ṇi thành dị dạng Bombie.......!

 

 

Ngư Sĩ

5-2-2020

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính