Loạn đến nơi.

 

Nguyễn Nhơn

 

 

 

Tôi, công dân nhập tịch

thân phận nhỏ nhoi 

vẫn kiên tŕ kêu gọi

 

MAU LẸ XÓA BỎ

CÁC THÁI ĐỘ KỲ THỊ CHỦNG TỘC

MAU LẸ VÀ CƯƠNG QUYẾT

THỰC THI CÁC QUYỀN HIẾN ĐỊNH

 

PHẢI MAU LẸ QUAY VỀ TRUYỀN THỐNG

TỰ DO – B̀NH ĐẲNG – NHÂN QUYỀN

 

Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ

“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”

 

(Chúng tôi tin chắc những sự thật tự thân rằng CON NGƯỜI SINH RA B̀NH ĐẲNG CON NGƯỜI ĐƯỢC TẠO HÓA BAN CHO NHỮNG QUYỀN BẤT KHẢ TRIỆT TIÊU QUYỀN SỐNG - QUYỀN TỰ DO VÀ QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC)

 

TRƯỚC HẾT, PHẢI TÔN TRỌNG

QUYỀN TỤ TẬP KHIẾU NẠI

HÀNH ĐỘNG GÂY TỖN HẠI

CỦA CHÍNH PHỦ

 

Tu chính án I Hiến pháp Hoa Kỳ

Nội dung tu chính án thông qua năm 1791 như sau:

Quốc hội không được làm luật liên quan đến bất cứ tôn giáo nào, hoặc ngăn cản sự tự do tín ngưỡng, hoặc ngăn cản sự tự do ngôn luận, báo chí, hoặc ngăn cản sự hội hợp ôn ḥa, hoặc cấm đoán sự khiếu nại của dân về việc làm của chính phủ. (nguyên văn: Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.)

 

Để mau lẹ chấm dứt t́nh trạng hỗn loạn hiện nay

Nếu không

Vũng lầy Portland, Ore có ngày sẽ đổ máu

 

VÀ VỤ  Hundreds of armed, predominantly Black, activists demanded justice for Breonna Taylor during demonstrations Saturday in her Kentucky hometown that drew counter-protesters from a white militia group. NẦY

                       

Nếu không mau lẹ giải quyết

có ngày đánh nhau bằng súng đạn

 

 


 

From: vietnguyen2016@aol.com <vietnguyen2016@aol.com>
Sent: Saturday, July 25, 2020 8:48 PM
To: tcaomls@gmail.com  
Subject: Loạn đên nơi.

 

 

Dân quân da đen biểu t́nh cả Tiểu Đoàn với súng tự động đ̣i chính quyền giải thích vụ Cảnh sát xông vào nhà (không có án ṭa) bắn chết một phụ nữ. chính phủ thúc thủ: 

 

https://www.aol.com/article/news/2020/07/25/competing-protesters-converge-on-breonna-taylors-hometown/24571713/

 

Tien Chu.

 

Truth will set you free

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính