Lật Tẩy Chiến Dịch Nịnh Việt Nam Cộng Ḥa - Chào Chờ tiền!

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Theo thống kê “kiều hối”, mỗi năm hải ngoại gởi về “chi viện” trên 10 tỉ đô.

Năm ngoái, bỗng dưng tuột xuống chỉ c̣n trên 5 tỉ!

 

Đó là do hậu quả nỗ lực hải ngoại kêu gọi bà con tị nạn việt cọng bớt gởi tiền về cho hoặc giúp đỡ bà con trong nước vốn làm ăn để bị bọn ăn cướp việt cọng cưỡng đoạt.

 

Để cứu gỡ, hán ngụy mở chiến dịch dụ khị, xu mị, nâng bi Việt Nam Cộng Ḥa kể cả lễ lạy anh hồn tử sĩ VNCH kiếm tí tiền.

 

Hay hơn nữa là dụ khị huề hợp, ḥa khí, câu mấy đứa chánh trị hoạt đầu hám danh.

 

Nâng bi VNCH theo kiểu xỏ lá vẹm

 

Bên trong nước, Phó giáo sư, tiến sĩ vi xi Cường gáy:

 

Báo Người Lao Động việt cọng:

 

THAY ĐỔI TRONG CÁCH VIẾT SỬ CỦA VN.

(NLĐO)- Chỉ đích danh quân Trung Quốc xâm lược Việt Nam, không gọi chính quyền Việt Nam Cộng ḥa là ngụy quân, ngụy quyền như trước... Đó là những điểm mới của bộ Lịch sử Việt Nam vừa được tái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa, bổ sung, do Viện Sử học Việt Nam biên soạn

.... Ông Cường cũng cho hay thời gian trước, nhắc đến chính quyền Việt Nam Cộng hoà, nhiều người vẫn quen gọi là nguỵ quân, nguỵ quyền.Nhưng trong bộ sách gọi là “quân đội Sài G̣n, chính quyền Sài G̣n”.Theo ông Cường, lịch sử cần phải khách quan, viết thế nào để cho mọi người chấp nhận.Theo ông Cường, chính quyền Việt Nam Cộng hoà là một thực thể ở miền Nam Việt Nam. Nó tồn tại trong gần 21 năm. Năm 1954 c̣n có một thể chế nữa gọi là Quốc gia Việt Nam. Sau đó đến năm 1955 th́ Ngô Đ́nh Diệm mới phế Bảo Đại để làm quốc trưởng, sau đó trưng cầu dân ư, bầu Tổng thống.

 

Thằng Đực làng Bưng Cầu đọc thấy, đặt vè chọc quê chơi:

 

Đù má thằng cha viết sử ziệt cọng.

Tại sao tui chửi tục?

Bởi ź hổng nhịn được!

Chỉ trong một đoạn văn ngắn

mà câu sau chửi cha câu trước

Rằng th́ là Việt Nam Cộng Ḥa

LÀ MỘT THỰC THỂ

Là một Quốc Gia theo công pháp quốc tế

Thế mà câu trước lại nói

Nay không c̣n gọi là

“Ngụy quân, ngụy quyền” như ngày trước

Trong bộ phịa sử của nó gọi là:

“quân đội Sài G̣n, chính quyền Sài G̣n”

Ra cái điều đảng ta hạ cố

không c̣n nặng lời với bọn ngụy nữa!?

Đù má thằng vi xi viết sử xỏ lá:

Việt Nam Cộng Ḥa là một Quốc Gia

Đặt trên nền tảng DÂN CHỦ - PHÁP TRỊ

DÂN TỘC - NHÂN BẢN

Không phải thứ cu li DU CÔN ĂN CƯỚP

kêu là VN dân chủ cộng ḥa

mà THỰC CHẤT là

ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ

đặt trên nền tảng

VÔ SẢN CHUYÊN CHÍNH Mác xít

Hiện nay kêu là

cộng ḥa xă hội chủ nghĩa VN

 

Phải gọi Quân lực - Chính phủ Miền Nam là:

QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG H̉A

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CỘNG H̉A

Biết chưa thằng vc viết sử lưu manh?

 

 

Đáng lư ra chỉ chữi thề rồi bỏ

Sở dĩ viết mấy câu để cho bọn phịa sử vc biết rằng:

Người Việt Quốc gia hiền lành tử tế

nhưng có học thức, sáng suốt

không để bọn cu li vc trịch thượng, lừa phỉnh

 

Cở mấy đứa vc nằm vùng

kêu là Mặt trận phỏng giái miền nam

có học thức mà c̣n bị lật tẩy dài dài

bọn cọng sản bắc kỳ lưu manh sá ǵ!

 

Phen nầy hết mong dụ khị

Ơn ẽn kiếm tí tiền hết linh

Fini linh tinh!

 

Cù lũ phụ họa cù cưa

 

Ở hải ngoại, cù công tử đỏ đang chầu ŕa “đế quốc Mỹ” cũng nỏ giọng cù cưa, đạo đức giả bà tú để đồng ca:

 

“Thông qua công bố các sách sử mới biên soạn, chính quyền cộng sản Việt Nam đă chính thức chấp nhận yêu cầu của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ về công nhận chính thể Việt Nam Cộng ḥa, chấm dứt chấm dứt mạt sát chính thể Việt Nam Cộng ḥa là “ngụy quân”, “ngụy quyền”.

 

'Cần công nhận VNCH và Liệt sĩ ở Hoàng Sa'

http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2016/01/160119_cu_huy_ha_vu_on_spratly_paracels_scs

 

Đực Bưng Cầu tức ḿnh chửi:


Hề cù lũ có muốn đóng tuồng khóc mướn th́ cứ việc

Tử sĩ VNCH Hải quân Thiếu tá Ngụy Văn Thà và 73 đồng đội

V́ bảo vệ Tổ quốc chống tàu xâm lăng mà vong thân

Anh linh vinh dự lừng lững đi vào thanh sử Việt

Bọn hán ngụy bán nước và cù con cháu hồ bác cụ xê ra

cọng sản vong bản làm sao mà công nhận được

Chánh nghĩa Dân tộc - Việt Nam Cộng Ḥa

Và tử sĩ Hoàng Sa?!

Đồ quỉ đỏ xê ra!

 

 

Đực Bưng Cầu, xứ Thủ

Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính