Lại nói về Tấm gương Miến Điện

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Trích: “Mặc dầu ai cũng biết là không thể nào cưỡng lại được xu thế dân chủ của thời đại nhưng những kẻ bán nước hại dân, vẫn mặc cho người dân sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Lúc này là cơ hội rất tốt cho những người cộng sản nếu họ muốn làm được một việc ǵ hữu ích cho dân tộc. Tấm gương sáng chói của Miến Điện đă hiện ra trước mắt th́ mọi nguy biện để đánh lừa nhân dân chỉ là điểu giả dối.
Bài này viết không phải để kêu gọi bọn “Ba Đ́nh” thức tỉnh, mà chỉ là để tiếp sức cho nhân dân đủ sức mạnh làm cách mạng đường phố hầu nhanh chóng lật đổ cái chính quyền phản quốc mà mọi người đều ghét bỏ.

“Trước nguy cơ mất nước xin mọi người dân Việt Nam
hăy anh dũng đứng lên để cứu nguy dân tộc”.

(Nguyễn Cao Quyền - Việt Nam nên noi gương Miến Điện như đă song hành trong dĩ văng)

 

 

Không thể so sánh chxhcnVN với Miến Điện
Ngay cả trường hợp thỏa hiệp được với quân phiệt
Một chế độ “bán độc tài” cũng không đi tới đâu!
Khôi nguyên Ḥa B́nh Suu Kyi chỉ v́ thỏa hiệp
Mà ngày nay ô danh bị đề nghị tước giải khôi nguyên
V́ a ṭng với quân phiệt Miến tàn sát dân thiểu số Rohinya
Đó là tội h́nh sự quốc tế “diệt chủng”
Đó là tấm gương tày liếp HIỆN TIỀN
Để cho những ai
Ăn phải bă “Ḥa hợp Ḥa giải”
Chủ trương “KHÔNG CHỐNG CỌNG”
Thỏa hiệp với việt cọng phản nước hại dân
Dựng nên một thứ chế độ cọng sản trá h́nh
như bán độc tài quân phiệt Miến hiện nay
Đó là tội ác tiếp tay với loài quỷ dữ việt cọng
Kéo dài khổ nạn cho Dân tộc
Và dẫn tới nguy cơ mất nước về tay hán chệt

 

 

KHÔNG THỂ SO SÁNH chxhcn VN VỚI MIẾN ĐIỆN

 

Đem đạo Phật nói với việt cọng
Khác nào đờn khảy tai trâu
Tía má nó mà nó c̣n giết được
Nói làm ǵ nghiệp quả xa xôi
Làm sao so sánh
Việt Nam xă nghĩa cọng sản lưu mamh
Với hàng tướng lănh có học thức Miến Điện
Xứ Phật giáo hiền lành, chỉ sai lầm một lúc
Về xă nghĩa tầm phơ, nhưng vẫn giữ được
Chủ quyền Quốc gia, chế độ tư sản
Đâu phải thứ cọng sản độc tài toàn trị
Kinh tế độc quyền, sở hữu “tàn dân”
Thực tế chệt tàu nắm thóp đă từ lâu
Viêt Nam cũng không có một Suu Kyi
khôi nguyên Nobel Ḥa B́nh
Cũng không có một Liên Đoàn Dân Chủ
Hy sinh kiên cường chiến đấu
Cho nên đừng ngồi đó ước ao
Có ngày cọng sản buông dao đồ tể
Trái lại càng ngày nó càng hung dữ
Ban đầu chỉ bắt bỏ tù những người chống đối
Hiện nay th́ các bloggers bị bắt bỏ tù dài dài
Có cái danh sách b́a đen tới vài ba chục mạng
Xếp vào hạng “tù trừ bị” đó!
Cho nên Việt Nam không thể hợp tác
Chuyển hóa chế độ từ từ như Miến Điện
Trái lại phải lật đổ cho được
Chế độ việt gian cọng sản nô lệ tàu
Mới giành lại CHỦ QUYỀN QUỐC GIA

TỰ DO - DÂN CHỦ - NHÂN QUYỀN

và PHÁT TRIỂN Đất Nước được

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính