Ngậm ngùi kể lại câu chuyện hơn 18 năm về trước:

 

Kinh nghiệm của Nguyễn Thành Nhơn về Hoàng Duy Hùng

 

Nguyễn Nhơn

 


Kính gởi Anh Nguyễn Phát Quan


Tôi là Nguyễn Thành Nhơn, Khóa 6 Ban Đốc sự. Nhân đọc Tuyên Cáo của Hội
CSVQGHC Texas do Anh Điều chuyển, tôi vội viết mấy gịng nầy gởi tới Anh. Để cho việc tŕnh bày được thoải mái và thân mật, xin Anh cho phép tôi dùng
tư cách bạn bè đồng môn kể chuyện cho nhau nghe ngoài khuôn khổ chính thức.


Cách đây mươi, mười hai niên, LS trẻ Hoàng Duy Hùng từ xứ Texas cặp kè Phạm Văn Thành, cựu đoàn viên Mặt Trận HCM từ Pháp Quốc, qua San Jose, cấu kết với Đoan Trang, chủ Đài Phát thanh Quê Hương mở Phong trào hoạt động rầm rộ.


TẤN TUỒNG MƯỢN ĐẦU HEO NẤU CHÁO

TREO ĐẦU DÊ BÁN THỊT CHÓ


Đầu tiên, hai trự nầy xáp vô mụ chủ đài soạn tuồng kể trên. Khi người Miền Nam kêu ai là trự là có ư khinh miệt là đồ cà lơ, ngơ ngáo chẳng ra ǵ. Khi họ gọi mụ là để thay chữ con mẹ đó, lại ngầm ư gần như mụ tú bà.


Từ đây, tôi sẽ dùng văn thể nửa thơ, nửa vè, nửa biền ngẫu, nửa sớ táo quân cho tiện đường múa bút.


Mở đầu, mụ chủ đài rao nam, rao bắc

Rằng th́ là ÔN HOÀNG (AL HOANG) tuổi trẻ, tài cao

Đậu tới bằng luật sư xứ Mỹ

Lại thêm can trường, dũng cảm

Đường đường là Ủy viên Trung ương trẻ của Đại Việt Duy Dân

Ai nấy đều biết và ... VC ... cũng biết

Lại dám đơn thương, độc mă, hùng hùng, hổ hổ

Về Việt Nam dở tṛ hoạt động lật đổ, xem như tṛ chơi

Vậy có ngu không?! Phần chắc là diễn tuồng đánh vơ cuội

Tại sao? Bởi v́ làm chuyện bán trời không mời thiên lôi như vậy

Tại xứ sở côn đồ VC

Mà chỉ ở tù "tới" ... 18... THÁNG!!!

Chư vị thức giả nghe có xuôi không!


Hồi đó, ở xứ Cộng Ḥa Xă Nghĩa

Ai can trường đứng lên hoạt động PHỤC QUỐC bị bắt

Người cầm đầu: Bắn bỏ ngay tại chỗ

Cán bộ phụ trách: Chung thân biệt xứ

Đoàn viên: Vài mươi năm cấm cố, mút mùa lệ thủy

Vậy mà Ôn Hoàng (dịch vật) từ Mỹ bay về, làm việc tày trời

Rồi chỉ ăn cơm nhà nước xă nghĩa vẻn vẹn có 18 tháng, rồi thơ thới ra d́a
Vậy là sao?


Một là: Hoạt động cho xịa nên được họ vận động lănh về

Hai là: Được VC thả ra để thi hành ngụy kế "Diễn biến luồn sâu, leo cao"
Phần chắc là: T́nh báo NHỊ TRÙNG, tức là hoạt động hai mang theo kiểu
sớm đầu, tối đánh

Vậy mà thiên hạ ở Xán Hố Dề hồi đó bùi tai nghe Đài CU HÁT (QH: Quê
Hương) chiêng trống tưng bừng

Rầm rộ quảng cáo cho cặp kép độc Ôn Hoàng & Bi-e Phạm (chữ Bi-e nầy
do tôi tự chế ra, âm theo chữ Pierre để cho nó có vẻ dân Tây đối xứng với
chữ Al dân Mỹ) sắp sửa diễn tuồng "Đối thọi đối cuội với Mặt trận Cụ Hồ,
xin lỗi: Mặt trận Hoàng Cơ Minh"


Hồi đó, tấn tuổng bươi móc MT/HCM ở đây rất ăn khách. Biết vậy cho nên
Đài Cu Hát mặc t́nh múa gậy vườn hoang, quảng cáo rùm beng, không sợ
chết
Đến nỗi không biết bao nhiêu người bỏ tiền mua giấy trước, tức là ủng hộ
Cuộc Hội Thảo

Mà đâu phải là bạc chục, thường khi là bạc trăm, lác đác có kẻ bị gà mái xịt bỏ cả bạc ngàn

Cho nên sau buổi Hội thảo gọi là đối chất mà dĩ nhiên Mặt Trận chạy làng, để cho cặp bài trùng Ôn hoàng/Bi-e Phạm một ḿnh, một cơi tung hoành
Lũ đàn em của mụ Đờ Tờ (ĐT: Đoan Trang), đọc theo giọng Tàu là Đúi Thiếm, ôm thùng tiền thâu góp đem vào pḥng riêng của bà chủ xị trên Trụ sở Cái Đài để Lệnh bà một ḿnh đóng cửa khui đếm


Một lát, bà bước ra hô: Một trăm ba mươi mấy ngàn Đô

Xin lặp lại: MỘT TRĂM BA MƯƠI MẤY NGÀN đô la xanh. Đó là chưa kể phần đóng góp gởi cho cái Đài trước Hội thảo cũng như phần rơi rớt trong pḥng riêng khi khui thùng là bao nhiêu


Sau đó, Bà Tổng Tư Lệnh (đừng tưởng chuyện đùa: Đó là danh xưng chính thức trong Vương quốc Bọ ngựa Đài Cu Hát) mới sai Tổng Thống không quân Duy Hờ (tuy là không có quân nhưng vẫn là danh xưng chính thức trong nội các Phong Trào Hoàng Duy Hờ) đem số tiền khui thùng bỏ vô account của nó, rời kư cái check giao cho Phạm Văn Thành đem về Paris để

... "MUA CHUỘC TƯỚNG, TÁ VC LÀM DIỄN BIẾN ... ĐĂO CHÁNH,
LẬT ĐỔ ... TRÙM CS TRONG NƯỚC"

Nghe có ghê gớm không?!


Nhưng nghĩ kỹ lại: Chuyện thật giống như đùa! Tại sao?

Ai nấy đều biết rằng: Bọn tướng tá VC ngày nay tiền rừng, bạc bể, triệu nầy qua triệu nọ

Mà không phải "tiền Đồng VN$" giấy lộn

Mà chính cống "Đô la xanh US$" lồ lộ

Cho nên chuyện đem đưa vài trăm ngàn Đô để bọn chúng bán mạng làm đảo chánh, đập bể túi tiền bạc triệu của chúng chỉ là "chiện" ruồi bu

Đích thị là "Tấu hài" (chữ VC) toan qua mặt cả Tổ Sạt Lô (Charlot)


Cho nên thời gian sau thấy trong nước vẫn im re, không cục cựa

Bà “Tổng không súng” mới sai Ông “Tổng không quần” qua Paris hạch hỏi
Bi-e Thành

Thằng du côn Tây nầy chẳng những không trả lời, trả vốn ǵ, c̣n xách súng
rượt gă điếm Mỹ Ôn Hoàng chạy có cờ

Vậy đó, h́, h́!


Vậy mà hồi đó, ở Xán Hố Dề nầy vẩn có những người bản thân là chức sắc
của các Hội đoàn có thế giá lại đi xum xoe nịnh bợ, tôn gă Ôn Hoàng lên
làm Lănh tụ Tối cao, Thủ lănh Phong Trào gọi là Quốc Dân Hành Động
Lại c̣n ngô nghê đưa ngực ra cho thằng nhỏ gắn mề đai phong cho làm Ủy
viên Trung ương Đảng, xin lởi UVTU Phong trào

Tệ hơn nữa là c̣n xua đàn em chun vô tổ quỷ làm tiểu hiệu, chạy cờ cho nó
đủ bộ tam sên


Tôi nổi sùng làm hai "chiện" nghịch thường, cá lội ngược gịng, gây náo
động cả Phong trào Quốc Dân Cục Cựa lẫn Tổ quỷ Đài Cu Hát


Chuyện Thứ nhất: Lật tẩy tṛ "Mượn Đầu Heo Nấu Cháo" của Ôn Hoàng


Hồi đó, hầu như hàng ngày tôi đều có mặt tại Khu Hội Cựu Tù Nhân Chánh Trị
Gặp Anh em đều giải thích, năn nỉ rằng:

Anh em ḿnh đều lớn tuổi, từng chiến đấu đổ máu, đổ mủ

Lại thêm ở tù CS cũng đủ lâu

Hiện trong tay nắm giữ Tổ chức do chính ḿnh xây dựng

Trước nay vẫn hoạt động kiến hiệu

Sao đành vô cớ đem dâng cho người

Tuổi trẻ th́ cũng đă đành đi một nhẽ

Nhưng tư cách xem ra không đứng đắn

Mặt mày trắng trẻo nhưng cặp mắt láo liên

Xem ra có bề dối trá


Nhưng vụ xem tướng nầy cũng chẳng đáng kể làm chi

Điều trọng yếu cần xem xét kỹ là: Quá tŕnh hoạt động

Vụ xâm nhập xứ xă nghĩa hoạt động lật đổ mà chỉ nằm ấp có 18 tháng

Đó là dấu hỏi lớn chớ chẳng phải chuyện tầm thường

Xin Anh em thận trọng, đừng buông tay phú thác


Năn nỉ miết mà chẳng ai nghe, tôi túng thế làm liều

Ngày ngày ra Khu Hội bô bô:

Bà con hăy coi chừng Ôn Hoàng và Đúi Thiếm!

Sự thể được phúc tŕnh lên Bộ Tổng trên Đài Cu Hát

Lệnh ban xuống: Ghi sổ b́a đen chờ phán quyết

Mà nào phải chỉ một ḿnh lăo già điếc lác

Mà luôn cả bà vợ già và thằng con cả tuổi sồn sồn


Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí

Tới đây bất đồ nổ ra vụ thứ hai: Trúng ngay yếu huyệt "chị" Tờ Đờ


Chuyện Thứ hai: Treo đầu dê: Truyền thông chống Cộng

Bán thịt chó: Bán Cộng đồng cho Vẹm thu tiền


Trong phiên họp khoáng đại gồm Ban Đại Diện Cộng đồng và các Hội đoàn
nhằm thảo luận v/v tổ chức Hội chợ Tết năm 2000

Tôi ngồi kế bên cụ Chủ tịch nghe cụ thở dài, than thở:

Tôi đă thưa với cô Đoan Trang mấy lần mà cô vẫn biểu:

Năm nay cô bận lo "Phát thanh về VN", không rảnh để tổ chức Chợ Tết
Để năm tới rảnh rang sẽ tính

Trời đất hởi! nghe Anh già nói vậy có chịu được không?!

Tôi tức ḿnh thở ph́ ra khói, la toáng lên rằng:


Chúng ta là những Hội đoàn độc lập

Tại sao việc ǵ cũng phải thưa bẩm với cô Đoan Trang, chờ cổ bật đèn xanh,
đèn đỏ?!

Cứ cái mửng ấy th́ ngày nào" NÓ" mua đứt được cô nầy th́ thấy mẹ hết thảy!!!


Cả hội trường lặng trang!

Ngay cả cụ Chủ tịch ngồi kế bên cũng im ĺm, không rầy la, trách cứ ǵ

Phải chăng tôi đă "điểm trúng vào ngay yếu huyệt"?

Vậy là bế mạc, dời qua phiên họp khác


Vài ngày sau, bước vô Khu hội vừa ngồi xuống, đă thấy hai thằng khỉ đột xông vô
Một thằng xôm lại hô:

Mầy là thằng chống Đài Phát thanh Quê Hương và Phong Trào Hoàng Duy
Hùng
Vậy mầy là VC, tao đấm bể mặt mầy ra!

Tội nghiệp Bác già Nguyễn Hữu Có lật đật can ra

Thằng kia lại xôm vô, lặp lại điệp khúc chống "Bà", chống "Cậu" rồi sủa:

Tao bắn nát óc mầy ra! (Ḍm lại không có súng)

Thằng con tôi tướng tá kềnh càng dư sức đương đầu

Nhưng nó có học nên b́nh tĩnh cầm điện thoại lên, gọi cảnh sát

Hai trự cốt đột liền chuồn êm


Vài ngày sau, tôi được Chủ tịch khu hội mời họp để thu xếp việc kể trên
"Theo yêu cầu của Cảnh sát v́ có liên quan đến súng ống" (mặc dầu là súng
miệng)
Vừa bước vô, đă thấy một thằng đứng bên cửa, cầm máy la to:

Báo cáo Bà Tổng tư lệnh: Thằng đó đă tới rồi

Tôi cứ tưởng anh ta đang cà rỡn chơi

Chẳng ngờ vừa mới ngồi xuống đă thấy Bà Đ...Tổng xâm xâm bước vô thiệt
Chủ tịch Khu hội lật đật đứng lên, kéo ghế toan mời "Bà" ngồi

Tôi chận lại bảo: Khoan. Bữa nay là phiên họp nội bộ

Chiếu Nội Quy (Tôi là Ủy Viên Giám Sát Khu Hội mà), người ngoài không
được tham dự

Tội nghiệp Chủ tịch nhà tôi v́ điều nầy không có dự liệu trong kịch bản của
Bộ Tổng

Nên xừ lũy ngơ ngác một hồi, tỉnh hồn lại mới nhỏ nhẽ thưa:

Xin lỗi Cô Đoan Trang cho tôi một phút để tôi hỏi ư kiến Anh em, lấy biểu
quyết
Tôi lại ách lại: Đây là nguyên tắc Nội Quy, chỉ có chấp hành chớ không có ư
kiến, biểu quyết ǵ hết trơn hết trọi

Phải công nhận rằng: Con mẹ Đờ Tờ nầy dày dạn phong trần, phản ứng
nhanh nhẹn

Con mẻ nhỏ nhẹ thưa: Xin quí vị cho tôi vài phút để tŕnh bày về số tiền giao
cho Phạm Văn Thành để ... "vận động nổi dậy" (sic)

Rằng th́ là tôi đă nhờ HDHùng qua Paris gặp PVThanh để hỏi về việc chi
tiêu số tiền nầy ...v v... và ...v...v...

Tôi để cho con mẻ nói một hồi v́ tôi đă biết tỏng nội vụ rồi

Tôi liền chận lại: Xin lỗi cô Đoan Trang. Cô xin phép cho nói vài phút.

Chưa được phép mà cô đă nói một hơi quá vài phút rồi


Yêu cầu: chấm dứt

Bà Tổng khị xem chừng không ngờ tôi quyết liệt như vậy

Nên cặp mắt đỏ hoe, tiu nghỉu ra d́a.


Cuộc họp nội bộ v/v bắn súng miệng cũng có nhiều điều cười ra nước mắt,
nhưng dài quá nên cho nhảy lớp

Sau nầy tôi được biết: Bữa đó chẳng phải là họp nội bộ cái ǵ

Chỉ là dàn cảnh để Lệnh bà chỉ huy âm binh dần cho tôi một chặp, rồi tống
cổ ra khỏi Khu hội

Phúc chí tâm linh, tôi đảo ngược được t́nh thế, mời Bà Tổng khị xếp giáp,
lui binh.

Từ đó mà đi, tôi rút lui ra khỏi mọi sinh hoạt cộng đồng, sống trong thinh
lặng
Không phải v́ tôi sợ họ

Bọn CÁ (Công An) hung dữ trong các trại tù VC tôi c̣n không sợ

Đă từng phen chày cối, trả treo với chúng

Sá ǵ mấy tay bắn súng miệng ở đây

Chỉ v́ cám cảnh t́nh đời tráo chác, đen bạc như vôi

Mới hôm qua là chiến hữu, sát cánh đấu tranh

Bữa nay bôi mặt chửi nhau là VC, việt gian

Nghỉ có thảm không?!

Đành ngậm ngùi lui về an dưỡng tuổi già, vui cùng con cháu!


Thời gian nước chảy qua cầu

Thấm thoát mà mười năm đă trôi qua như chiếc lá bay vèo

Những điều tôi mạnh miệng phỏng đoán ngày trước, nay đă thành hiện thực

Vài năm trước đây, ở San Jose nầy, mụ Đúi Thiếm đă lộ mặt bán đứng cộng
đồng
Khi mụ cấu kết với Nghị viên gái (nhại giọng VC) Má Đĩ Sồn (Madison)
quyết liệt chống lại Cộng đồng

Trong việc đặt tên Khu buôn bán của người Việt là SAIGON NHỎ

Cũng cần nói thêm rằng: khi Cộng đồng c̣n chịu sự sai sử của mụ Tờ Đờ

Chính mụ thúc dục Cộng đồng bỏ tiền của, công sức ra vận động bầu cho
được Má Đĩ Sồn vào nghị viên Thành Phố

Để rồi một mụ già, một gái trẻ theo lệnh của ai đó trên Thành Frăng Xít
Dắt tay nhau chống phá Cộng đồng

Thiên Anh hùng ca chống cặp Đúi Thiếm - Má đĩ sồn c̣n dài nên tạm lượt
qua ở đây

 

Trở lại vụ Ôn hoàng bên đó

Gă nầy quỉ quyệt hơn hoặc biết rút kinh nghiệm của đàn chị Đờ Tờ

Nín thở, lặn sâu hơn nên đến nay mới lộ bộ mặt phản bội ra

Nhưng mà trong điều dở cũng có điểm hay

Nếu nó kiên tŕ, luồn sâu thêm chút nữa, chưa biết chừng có thể leo cao tới
bậc Dân Biểu Tiểu Bang, Thậm chí Dân Biểu Liên Bang

Điều chắc chắn là hiện tại Cộng Đồng đă phát giác, ngăn chặn nó được rồi

Chờ dịp thuận tiện, nỗ lực mạnh mẻ, cũng có thể bứng nó ra khỏi chức vụ
Nghị viên Thành Phố Houston

 


LỜI KẾT

 

Nói rằng là bạn bè kể chuyện cho nhau nghe, t́nh thật là muốn lấy kinh
nghiệm bản thân, cung cấp một số dữ kiện, may ra hữu ích, gọi là một chút
đóng góp trong khi Anh em đang lo toan chống lại kẻ phản bội.

 

Cuối cùng, xin cám ơn Anh Quan thông qua Anh Điều cho tôi có dịp nói ra
điều ẩn ức, chất chứa trong ḷng từ hơn mười năm qua, liên quan đến tên
Ôn Hoàng phản bội.


Chúc Anh em tranh đấu, đạt nhiều kết quả

 

Thân chào,

 

Nhơn
2/17/11

-------------------------------------------

 

V́ sao báo Nhân Dân đăng bài Hoàng Duy Hùng viết?

 

Nguyễn Quang Duy

 

Có bạn đọc thắc mắc luật sư Hoàng Duy Hùng từng nổi tiếng chống cộng, ông từng là đảng viên đảng Đại Việt Cách Mạng và là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia ở Houston, vậy v́ sao báo Nhân Dân ngày 29/10/2019 cho đăng bài viết “Một góc nh́n về tổ chức chính trị của người Việt ở hải ngoại”?

Ông nổi tiếng chống cộng là nhờ năm 1992 về nước bị bắt và bị kết án 15 tháng tù. Đến năm 2001, ông lại về nước với ư định đặt bom tại Sài G̣n nhưng không thành phải trốn sang Thái Lan.

Ông càng “nổi tiếng” khi chuyển sang hoạt động chính trị Mỹ trở thành nghị viên thành phố Houston. Tháng 12/2012, ông đại diện thành phố Houston tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn. Sang đến tháng 3/2013 ông hướng dẫn một phái đoàn nghị viên thành phố Houston thăm Việt Nam.

Ông nhiều lần được báo chí và truyền h́nh cộng sản ca ngợi như một khuôn mặt chống cộng nay thay đổi lập trường.

Trên diễn đàn PhobolsaTV (trước khi bài viết được đăng) ông Hùng công khai tuyên bố ông cộng tác với báo Nhân Dân và cộng tác với nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội.

 

Nội dung bài viết

Ông Hùng chỉ trích đảng Đại Việt Cách Mạng xây dựng trên quan niệm “lănh tụ chế”, đảng Việt Tân sống nhờ tiền quyên góp và kinh doanh giỏi, ông Nguyễn Hữu Chánh đảng Dân Tộc là “bịp”, ông Đào Minh Quân là “phịa” lập “chính phủ phường chèo” và các “chính phủ” mọc ra như nấm… bài viết đi đến kết luận:

“Chuyện đất nước là chuyện hệ trọng, phải cân nhắc kỹ lưỡng, và không phải là chuyện đùa, hoặc vô tổ chức.

“Người Việt ở nước ngoài có quá nhiều đảng phái, tổ chức, hội đoàn, chính phủ, nhóm, không ai phục ai, ai cũng muốn làm “lănh chúa trong giang san CÁI TÔI” đầy kịch tính của họ, mà họ c̣n muốn mang cái quan niệm này về áp dụng cho đất nước, th́ đó là mầm họa loạn lạc của dân tộc đưa đến mất nước.

“Sự loạn lạc đó đă và đang được chứng minh qua hoạt động chính trị của một số người trong các cộng đồng Việt Nam trên thế giới, không có quyền, không có tài chính, chỗ nào cũng phân hóa chia năm xẻ bảy, phe này “choảng” phe kia hằng ngày.

“Chỗ nào có chút thực quyền và lợi ích như hội đồng thành phố th́ nạn chụp mũ, phân hóa như đang xảy ra ở Westminster, làm ô nhục cộng đồng gốc người Việt.

“Đa đảng dân chủ kiểu này mang về áp dụng cho Việt Nam th́ đất nước sẽ loạn, nước ngoài sẽ lợi dụng phân hóa, nguy cơ mất nước không c̣n là giả thuyết.

“V́ thế tôi kêu gọi các bạn trẻ hăy cảnh tỉnh cao độ trước cảnh đa đảng, dân chủ loạn cào cào này, v́ đó sẽ là sự tiêu vong của dân tộc Việt.”

 

Lên tiếng về bài viết

Được chương tŕnh Nửa Ṿng Trái Đất phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Chánh đảng Dân Tộc cho biết ông phải lên tiếng v́ bài viết đă xúc phạm đến tổ chức của ông, đến những người đấu tranh và những người hoạt động cộng đồng.

Ông Chánh cho biết đảng Dân Tộc và những người chống cộng đều là những người yêu nước.

Ngược lại, Hoàng Duy Hùng “thiếu đạo đức chính trị” phản lại lời thề trung thành với đảng Đại Việt Cách Mạng, với Chủ Tịch đảng ông Hà Thúc Kư đă đỡ đầu chính trị cho ông Hùng.

Ông Hùng ngây thơ tin rằng “buông đao thành Phật” có khả năng thuyết phục nhà cầm quyền Hà Nội thay đổi.

Ông Hùng phản bội cộng đồng người Việt quốc gia, tuyên truyền cho nhà cầm quyền cộng sản nhằm thực hiện Nghị Quyết 36.

 

CÁI TÔI của ông Hùng

Trên diễn đàn PhobolsaTV ông Hùng cho biết trước đây ông như con tàu nhỏ “đối đầu” với con tàu lớn cộng sản, c̣n ngày nay ông thay đổi chiến thuật áp sát con tàu nhỏ của ông vào chiếc tàu lớn để đẩy nó đi đúng hướng.

Ông Hùng không phải là thuyền nhân tỵ nạn, chưa từng lênh đênh trên biển nên không lượng được sức của con tàu nhỏ chỉ cần va nhẹ vào tàu lớn là vỡ tan tành.

Ông Hùng cũng chưa từng sống với cộng sản nên chưa biết trên con tàu cộng sản chỉ v́ không làm vừa ḷng tầng lớp lănh đạo nhiều đảng viên bị thanh trừng, đến đời con, đời cháu vẫn c̣n bị ảnh hưởng. Nhiều người bị thủ tiêu hay bị chết trong tù.

Bởi thế đến nay người dân vẫn tiếp tục rời bỏ con thuyền cộng sản liều chết t́m cách thay đổi cuộc đời, như trường hợp 39 nạn nhân trên chuyến xe t́m đường sang Anh Quốc.

Ông Hùng may mắn từ nhỏ được cha mẹ đưa sang Mỹ một xứ sở tự do muốn làm ǵ th́ làm, muốn nói ǵ th́ nói miễn là tôn trọng luật pháp Hoa Kỳ.

Nhưng việc ông Hùng công khai cộng tác với báo Nhân Dân và nhà cầm quyền Hà Nội cho thấy giá trị của tự do mà các thế hệ trước đây phải hy sinh bảo vệ nay bị CÁI TÔI của ông Hùng phản bội.

 

Chính trị người Mỹ…

Ông Hùng cho rằng người Việt hải ngoại khi có chút thực quyền và lợi ích là xảy ra phân hóa như đang xảy ra tại hội đồng thành phố Westminster.

Là người học ngành luật có tham gia chính trị Mỹ, ông Hùng quên rằng chuyện phân hóa đang xẩy ra ngay tại Hạ Viện Liên Bang nơi Tổng thống Trump đang bị tiến hành luận tội và đang xảy ra ở nhiều nơi khác trên đất Mỹ.

Tranh căi, luận tội và truất phế dân cử là thủ tục dân chủ tuyệt vời được những nhà lập quốc Hoa Kỳ nghĩ ra và ghi vào Hiến Pháp.

Nhờ đó nước Mỹ mới giảm thiểu được tệ nạn lạm quyền, tránh được độc đảng và độc tài xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, nhất là tại Việt Nam.

 

Sinh hoạt người Việt hải ngoại

Sau 30/4/1975, người Việt bỏ nước ra đi, nơi nào có đông người Việt nơi đó có các sinh hoạt cộng đồng dựa trên tinh thần và nguyên tắc bất vụ lợi hay không v́ quyền lợi cá nhân.

Các sinh hoạt cộng đồng bao gồm các tổ chức tôn giáo, từ thiện, đồng hương, đồng nghiệp, phụ nữ, cao niên, dạy tiếng Việt, hướng đạo, văn nghệ, vơ thuật, văn hóa, yểm trợ đấu tranh… và hầu hết người Việt hải ngoại đều có đóng góp tốt cho các sinh hoạt nói trên.

Đương nhiên chính trị là lư do người Việt phải bỏ nước ra đi, chính nhờ ư thức chính trị luôn gắn liền với sinh hoạt cộng đồng của người Việt hải ngoại, mà hơn 44 năm qua đảng Cộng sản đă tốn bao công sức nhưng vẫn không kiểm soát được người Việt tự do.

Nghị Quyết 36 tự nó chính là một dấu hiệu nh́n nhận sự thất bại của nhà cầm quyền Hà Nội trong việc kiểm soát người Việt hải ngoại.

Chính Nghị Quyết 36 đă cho người Việt tự do thấy rơ hơn Hà Nội luôn ŕnh ṃ mọi sinh hoạt của họ và v́ thế càng phải chống cộng và yểm trợ đấu tranh quốc nội ngày một tích cực hơn.

 

Cách mạng và chính trị.

Một tỷ lệ rất nhỏ những người sinh hoạt cộng đồng tham gia vào các đảng phái hay tổ chức cách mạng hải ngoại.

Các tổ chức như đảng Đại Việt Cách Mạng, đảng Việt Tân, đảng Dân Tộc, bao gồm đảng Cộng sản đều là các đảng cách mạng.

Bản chất các đảng cách mạng là đối đầu hay đối kháng đến cùng nên đương nhiên đa đảng cách mạng dễ dẫn đến loạn lạc chiến tranh. Lịch sử tranh quyền của đảng Cộng sản Việt Nam đă chứng minh điều này..

Bài viết của ông Hùng trên báo Nhân Dân là một bằng chứng mới nhất. Cộng tác với đảng Cộng sản, ông Hùng sẵn sàng tập trung vào góc nh́n tiêu cực nhất của các đảng cách mạng quốc gia để chỉ trích sinh hoạt chính trị của người Việt hải ngoại.

Nếu đảng Cộng sản không thay đổi tiếp tục đối đầu với dân chúng th́ cuối cùng số phận của nó cũng như số phận của các đảng Cộng sản ở Nga và Đông Âu.

 

Và nếu các đảng cách mạng quốc gia không chịu thay đổi để trở thành các đảng chính trị, tiếp tục chủ trương đối đầu tranh giành quyền lực th́ cũng sẽ bị lịch sử đào thải.

 

Bỏ Điều 4 Hiến Pháp Cộng sản

 

Trên diễn đàn PhobolsaTV ông Hùng cho biết tổ chức Phục Hưng đấu tranh ôn ḥa đ̣i bỏ Điều 4 Hiến Pháp nên trong bài viết khi chưa bị kiểm duyệt ông có ư muốn nói tốt cho tổ chức này nhưng bị báo Nhân Dân cắt bỏ.

 

Báo Nhân Dân không đăng phần này là v́ trong Cương Lĩnh tổ chức Phục Hưng đă nói rơ “…chủ trương tiến hành công cuộc phục hưng đất nước trên căn bản xây dựng Dân Chủ Hiến Định, Pháp Trị và Đa Nguyên...”  như thế Việt Nam cần có một hiến pháp mới, do một quốc hội lập hiến được toàn dân bầu lên và soạn thảo.

 

Mục đích của tổ chức Phục Hưng là Việt Nam phải có tự do chính trị, c̣n đ̣i bỏ điều 4 Hiến Pháp chỉ là mục tiêu đấu tranh ngắn hạn.

 

Ông Hùng đă lầm lẫn giữa mục tiêu và mục đích nên mới bị báo Nhân Dân kiểm duyệt đục bỏ phần này.

 

 

Kết luận

 

Mục đích của bài ông Hùng viết là chứng minh đa đảng gây phân hóa chia năm xẻ bảy, phe này “choảng” phe kia, không có lợi ǵ cho dân tộc, đất nước sẽ loạn, đưa đến việc mất nước.

 

Bài viết được đăng trên báo Nhân Dân, cơ quan tuyên truyền chính thức của đảng Cộng sản, xưa nay chỉ được cán bộ đảng viên xem.

 

Người dân nhất là người trẻ không đọc báo Nhân Dân, như thế bài viết không phải để “cảnh tỉnh cao độ” các bạn trẻ “đa đảng là rối loạn” như câu cuối cùng của bài viết.

 

Mà mục tiêu chính là để Hà Nội răn đe và ngăn cản cán bộ đảng viên đang tự diễn biến, tự chuyển hóa đ̣i đa nguyên dân chủ dẫn đến sụp đổ thể chế độc đảng cộng sản tại Việt Nam.

 

 

Nguyễn Quang Duy

Melbourne, Úc Đại Lợi

13/11/2019

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính