Không có diễn biến trước nội thù ǵ cả

 

Nguyễn Nhơn

 

 

V́ sao mà dám khẳng định rằng: Không có diễn biến trước mặt kẻ nội thù ǵ cả?

 

Bởi v́ có 2 lư do hiện tiền không thể chối cải:

 

1/ Trong thế giới ṇi cọng sản, đặc biệt cọng sản cu li việt cọng, việc bọn trùm đảng ŕnh ṃ, chực chờ cơ hội hạ bệ nhau để tranh giành ngôi vị, quyền lực là việc thường xuyên ở mọi cấp bộ đảng: Từ việc Lê Duẫn - Lê Đức Thọ cô lập Hồ bác cu tới hạ bệ Vơ Nguyên Giáp và cả một đám công thần trong vụ “ xét lại - phản đảng “ và ... vân vân. Do đó, khỏi cần “ thế lực thù địch nào “ tạo diễn biến ḥa b́nh, cũng không phải bọn trùm đảng nào thức tỉnh “tự diễn biến - tự chuyển hóa” ǵ hết trơn.

 

Hiện tại, phe đương quyền Trọng lú dùng mọi cách thế để loại trừ cho tuyệt nọc tàn dư của đ̣ng chí X, ba dê để củng cố ngôi vị, thế lực được lâu chừng nào hay chừng nấy.

 

2/ Cái gọi là “diễn biến ḥa b́nh do thế lực thù địch” “ám chỉ” đế quốc Mỹ “do an ninh tuyên giáo vẹm chế tạo ra để chỉ vào sách lược” “Kết giao - Mở rộng” của Hoa Kỳ nhằm khuyến khích đối tác việt cọng thay đổi dân chủ đă chánh thức chấm dứt vào năm 2015 sau ngày bí Trọng viếng thăm Hoa Kỳ, ngay cả trước khi TT Obama viếng thăm xứ việt cọng.

 

Bọn trùm việt cọng biết rơ ràng là như vậy, nhưng chúng vẫn mồm loa, mép giải lu loa “Diễn biến huề b́nh - Tự diễn biến - Tự chiển hóa” để có cớ thanh toán, loại trừ nhau, vậy thôi.

 

Cho nên, đừng nói ǵ về ai đó giúp tạo “diễn biến huề b́nh” hoặc chúng nó “tự diễn biến, tự chuyển hóa “ làm chi mà hăy khuyến khích, cổ vơ nhau, mỗi người một bàn tay cùng chung vai sát cánh tẩy trừ cho sạch sẻ bọn bán nước, buôn dân việt cọng để cứu nước - giữ nước và phát triển quốc gia.

 

Diễn biến Ḥa b́nh đă chấm dứt. Chúng ta phải làm ǵ?

 

Nguyễn Nhơn

 

Năm 1995, chánh quyền Clinton ban hành sách lược “A NATIONAL SECURITY STRATEGY OF ENGAGEMENT AND ENLARGEMENT” (Chiến lược An ninh Quốc gia - Kết ước và Mở rộng.).

Kết ước: Bang giao - Kết ước - Giao thương.

 

Mở rộng: Chế độ Tự do - Dân chủ

 

Nội dung chủ yếu là: Dùng các thỏa ước giao thương có lợi cho nước đối tác làm đ̣n bẩy để khuyến khích các thay đổi dân chủ.

 

Đối với Việt Nam, Hoa Kỳ đă kư kết “Quy chế Tối huệ quốc” trong hiệp ước thương mại song phương từ năm 2000.

 

Yểm trợ cho Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới ( WTO ) từ năm 2007.

 

Từ bấy đến nay, việc giao thương có lợi cho xă nghĩa VN th́ có, khuyến khích cải đổi dân chủ chẳng được bao nhiêu, ngoài một số hội đoàn mệnh danh “tổ chức xă hội dân sự” tự phát chớ không được hán ngụy việt cộng thừa nhận.

 

Hoạt động của các nhóm nầy hầu như chỉ làm việc tương trợ và cùng kư tên lên tiếng mỗi khi có sự kiện quan trọng rồi thôi!

 

Tuy vậy, từ chủ trương “khuyến khích thay đổi dân chủ của Hoa Kỳ,” an ninh phản gián việt cộng diễn dịch thành “âm mưu diễn biến Ḥa b́nh” của thế lực thù địch và dùng chiêu bài nầy để trấn áp các nhà hoạt động dân chủ trong nước.

Nội dung “Con đường Ḥa b́nh” cải cách dân chủ tiệm tiến được Hà Sĩ Phu, thủ lănh nhóm “ Trí thức Đà Lạt “ tŕnh bày trước Phó Đại sứ Mỹ Palmer hồi mùa xuân 2011 như vầy:

 

Mấy nhận thức cơ bản cần thiết cho xă hội Việt Nam

- Cần hiểu chủ nghĩa CS thực tiễn như một thể nghiệm không thành công của nhân loại trong một giai đoạn lịch sử, chẳng may VN cũng thuộc một trong các nước rơi vào sự thể nghiệm không thành công ấy. Du nhập chủ nghĩa Mác Lê vào là rước cả nạn NỘI XÂM và NGOẠI XÂM (Tàu Cộng) cùng vào khiến đưa đến hậu quả mất sức mạnh căn cốt truyền thống của dân tộc (dân tộc yếu đi trông thấy trước họa xâm lăng), tiêu vong cả lịch sử (đến một phim về người sáng lập triều đại tự chủ là Lư Thái Tổ cũng phải đội lốt Tàu để thể hiện), và nguy cơ nền độc lập đă giành được lại có có thể mất vào tay nước CS khổng lồ “anh em” (họ lấy danh nghĩa Đảng đàn anh để ép buộc hướng đi mang “tính Đảng” của Đảng thống trị của nước ḿnh).

- T́nh h́nh đất nước bị cả Nội xâm và Ngoại xâm khống chế đến tận hang cùng ngơ hẻm là một thế cờ vô cùng hiểm nghèo, nếu chưa muốn công nhận là ngơ cụt. Phải có ư chí thật mạnh để thoát ra, nhưng đồng thời phải cực kỳ khôn khéo, biết đi đúng cách và kiên nhẫn (đây là điểm khác với Đông Âu, v́ chủ nghĩa Mác Lê mọc trên đất phong kiến lạc hậu châu Á mới đúng là mảnh đất bám sâu của nó).

Chủ nghĩa Mác đă nhân danh Nhân dân nhưng dẫn đến kết quả là tước sạch vũ khí vật chất và tinh thần của Nhân dân. Nhân dân bị trắng tay, mất sở hữu, mất tự do tư tưởng, mất sạch xă hội dân sự, không c̣n đất để đứng lên. Phải nhen nhóm Xă hội dân sự từ đầu, đó là lư do không thể làm ngay một “cách mạng Hoa” như Tunisia, Ai Cập… là những nước ít nhiều vẫn c̣n xă hội dân sự.

- Chúng tôi nghĩ hăy khoan đ̣i những tiêu chuẩn dân chủ cao. Khi chưa có quyền Tự do ǵ mà muốn có Dân chủ sẽ được xơi Dân chủ giả hiệu ngay. Trước hết hăy nâng cao Dân trí trong những nỗ lực giành các quyền Tự do hiến định: Quyền Tự do Thông tin-báo chí, và Quyền Tự do lập các Hội dân sự, nghề nghiệp, Ái hữu… mà tuy trên danh nghĩa đă có, nhưng nay phải giành cho có thực chất. Chúng tôi phải dựa trên thế hợp pháp mà gỡ từng bước, tiến tới quyền làm chủ đích thực của dân. Có hai loại Quyền nói trên mới mong tiến lên đ̣i Quyền thứ ba là Quyền ứng cử và bầu cử để cải biến dần các cơ quan quyền lực, tiến tới một chính thể mới Dân chủ pháp trị văn minh phù hợp với Dân tộc.

- Khi chưa có khả năng huy động quần chúng để làm “Cách mạng” trực tiếp, th́ đây là cung cách duy nhất để thoát khỏi đêm dài toàn trị. Đây chính là con đường HOÀ B̀NH. Kiến tạo Dân trí và xă hội dân sự làm nền tảng, chính là tích cực tạo điều kiện để thời cơ xuất hiện.

Con đường diễn biến như vậy tuy có chậm (không phải ta muốn chậm) nhưng bù lại cũng có ưu điểm là vững bền và hợp với t́nh tự dân tộc và không thể có sự can thiệp của “thế lực thù địch” mà người cầm quyền lo sợ.

(Hà Sĩ Phu - Tổ Quốc là trên hết)

 

CON ĐƯỜNG H̉A B̀NH ấy được Hoa Kỳ khuyến khích từ khi tái lập bang giao năm 1995 cho đến năm 2015, sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng 7/2015, th́ ván bài “ diễn biến ḥa b́nh “ bị lật ngửa:

 

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam mới lên tiếng nhấn mạnh rằng Mỹ không có ư định thay đổi hệ thống chính trị của Việt Nam, đồng thời nói rằng việc tôn trọng sự khác biệt sẽ thúc đẩy quan hệ sâu rộng giữa hai nước.

Ông Ted Osius vừa gặp gỡ báo giới vào đầu tuần này ở Hà Nội để thông báo về kết quả của chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ hai tuần trước đó.

Nhà ngoại giao của Mỹ cho biết rằng trong cuộc gặp song phương ở pḥng Bầu dục trong Ṭa Bạch Ốc, Tổng thống Barack Obama và ông Trọng đă khẳng định sẽ “tôn trọng hệ thống chính trị của nhau”.

Trước khi trở lại Việt Nam làm nhiệm vụ, sau khi chứng kiến cuộc hội kiến giữa các nhà lănh đạo hai nước, đại sứ Osius đă tiếp xúc với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Little Saigon ở California.

Trong cuộc tiếp xúc này, ông cho biết đă trả lời thẳng thắn một câu hỏi mà nhiều người Việt ở Mỹ vẫn hay đặt ra:

Tôi đă nhận được câu hỏi rằng Mỹ sẽ có chương tŕnh ǵ để thay đổi chính phủ Việt Nam và tôi đă trả lời thẳng rằng đó không phải là chính sách của Mỹ. Chính sách của Mỹ là tôn trọng sự khác biệt trong hệ thống chính trị của các quốc gia khác. Cách duy nhất để có thể tăng cường ḷng tin giữa hai nước là phải nói rơ sự tôn trọng của chúng tôi đối với một hệ thống chính trị khác biệt. Đó không phải là câu trả lời mà những người đó muốn nghe, nhưng đó là chính sách của nước Mỹ và điều đó đă được Tổng thống Hoa Kỳ nói nhiều lần. Lợi ích của Mỹ là chúng tôi muốn thấy một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng, độc lập, tôn trọng dân chủ, nhân quyền và pháp quyền. Việt Nam thành công th́ điều đó cũng nằm trong lợi ích của Mỹ”.

 

(Mỹ không t́m cách ‘thay đổi thể chế chính trị’ của Việt Nam - VOA tiếng Việt)

 

Như vậy, con đường H̉A B̀NH dù là vận động cải lương, cải cách dân chủ tiệm tiến hay hiểu theo nghĩa diễn biến ḥa b́nh âm mưu lật đổ đều bị phủ nhận.

 

Lập trường của Hoa Kỳ là như vậy. C̣n csVN th́ thế nào?

 

Cương quyết toàn trị tiến lên xă hội chủ nghĩa


Đầu năm nay, 2017 tổng bí Trọng bất ngờ triều kiến thiên triều, kết thúc với bản thông cáo chung và 15 văn kiện kư kết nội dung như vầy:


Hai bên cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có truyền thống hữu nghị lâu đời, đều là nước xă hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lănh đạo, có chế độ chính trị tương đồng, con đường phát triển gần gũi, có tiền đồ tương quan, chia sẻ vận mệnh chung; sự phát triển bền vững của mỗi nước và quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước có ư nghĩa quan trọng đối với cả hai nước.


Trong điều kiện lịch sử mới với t́nh h́nh quốc tế, khu vực thay đổi sâu sắc, phức tạp, việc kiên định sự lănh đạo của Đảng Cộng sản và con đường xă hội chủ nghĩa là lựa chọn đúng đắn phù hợp với lợi ích căn bản, lâu dài của hai nước và nhân dân hai nước.


... Phía Việt Nam khẳng định kiên tŕ chính sách một nước Trung Quốc; ủng hộ quan hệ hai bờ phát triển ḥa b́nh và sự nghiệp lớn thống nhất Trung Quốc; kiên quyết phản đối hành động chia rẽ “Đài Loan độc lập” dưới mọi h́nh thức. Việt Nam không phát triển bất kỳ quan hệ chính thức nào với Đài Loan. Phía Trung Quốc bày tỏ hoan nghênh lập trường trên của phía Việt Nam.


... Phía Việt Nam ủng hộ Trung Quốc tổ chức thành công và sẵn sàng tích cực tham gia Diễn đàn Thượng đỉnh Hợp tác quốc tế về “Một vành đai, một con đường” do Trung Quốc tổ chức trong năm 2017.

(Trích Vietnam Net )


Như vậy là Việt Nam xă nghĩa ta, bất chấp mọi phản kháng, kiên tŕ theo chân hán chệt tiến lên xă hội chủ nghĩa, xác quyết thân phận chư hầu, triệt để tuân theo các chủ trương lớn của thiên triều: chống Đài Loan độc lập - ủng hộ “con đường tơ lụa” một vành đai, một con đường của hán chệt.
Nghĩa là thay v́ cố gắng thoát trung, csVN cương quyết đưa đầu cho chệt Tập siết chặt thêm dây tḥng lọng.


Trước t́nh cảnh ấy, chúng ta phải làm ǵ?

 

Khỏi cần biện luận dài ḍng, mọi người đều thấy, chúng ta chỉ c̣n một con đường: Con đường vận động toàn dân vùng dậy xóa bỏ hán ngụy việt cộng, giải ách tàu cộng xâm thực, khống chế, tức là giải cộng - thoát trung.

 

Bằng không th́ hiện tại làm nô lệ hán ngụy việt cộng. Mai nầy bị xâm chiếm, đồng hóa thành dân chệt.

 

 

Nguyễn Nhơn

------------------------------------

 

Trích: "Bây giờ là Thế kỷ 21 mà người Cộng sản Việt Nam (CSVN) vẫn suy tư và hành động như khi họ c̣n ăn hang ổ chuột để lừa dân vào “kháng chiến chống Pháp dành độc lập” và “chống Mỹ cứu nước”. Có muôn vàn chuyện để chứng minh, nhưng chỉ cần nêu ra vài chủ trương rất độc tài, lạc hậu và kệch cỡm để thấy đảng CSVN đă bị tụt hậu sau lưng thế giới đến mấy chục năm.

 

Đó là khi người Cộng sản muốn che giấu tham quyền cố vị th́ họ đ̣i việc ǵ cũng phải do “đảng lănh đạo” và “nhà nước quản lư” cho phù hợp với chủ trương đảng cầm quyền là “yêu cầu tất yếu của lịch sử”.

 

........ Nhưng DBHB là ai?

 

Đảng trả lời: “Trong những năm qua, tùy từng đối tượng và phạm vi tác động mà các thế lực thù địch, cơ hội trong và ngoài nước đă sử dụng những thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” khác nhau. Trong đó chúng đặt trọng tâm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào cơ quan lănh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Bởi đây là nơi hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của nước ta. Khi quan điểm, đường lối không chuẩn th́ sự chệch hướng xă hội chủ nghĩa của đất nước là khó tránh khỏi. Và khi đường lối, chủ trương không v́ cuộc sống, lợi ích của nhân dân th́ niềm tin của quần chúng đối với Đảng, với Nhà nước và chế độ sẽ bị xói ṃn, mất niềm tin.” (Tạp chí Tuyên giáo, 30/05/2017)

 

Nhưng chẳng lẽ cán bộ, đảng viên đă suy thoái tư tưởng, lập trường đă bị chao đảo xuống cấp dữ lắm hay sao mà hai nguy cơ “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đă có thế len lỏi vào thượng tầng lănh đạo của nhà nước?

 

....... Minh c̣n cho biết kế hoạch mới có nội dung: “Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lănh tụ tiền bối và lănh đạo Đảng, Nhà nước. Chúng đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, gây bất lợi, phá hoại quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia...”

 

Bài viết nh́n nhận rằng: “Những đơn thư mạo danh đó có thể làm tổn hại cả thanh danh của những cán bộ, tướng lĩnh trung kiên, cả một đời hy sinh, cống hiến nay bị mang tiếng “đổi màu”, “trở cờ”, “tự diễn biến” trong mắt đồng chí, đồng đội và nhân dân. Với thủ đoạn đó, chúng đồng thời đạt được mục đích vừa tấn công vào những cán bộ lănh đạo đương chức, vừa hạ thấp uy tín các vị lănh đạo lăo thành, nghỉ hưu; vừa gây nghi kỵ, mâu thuẫn trong nội bộ, giữa đội ngũ cán bộ đi trước và lớp trẻ, giữa cấp trên và cấp dưới...”

 

Với t́nh h́nh nêu trên, có ai ở Việt Nam c̣n chưa tin đảng và nhà nước cũng đang “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trước mặt kẻ nội thù?

 

(Phạm Trần - Nhận diện mặt nội thù)

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính