Huyền Thoại cọng sản “Buông Đao Đồ tể Lập tức Thành Phật!”

 

Nguyễn Nhơn

  

 

Trích: “Trên thực tế, nếu Việt Nam bùng lên một cuộc cách mạng mà nền tảng của cuộc cách mạng này là sự phẩn uất của người dân bị đè nén đến đường cùng th́ các đảng viên Cộng sản khó tránh khỏi thảm sát. Nhưng ngược lại, nếu đảng Cộng Sản tự diễn biến, tự xóa bỏ quyền lực của Bộ Chính trị, thừa nhận bản Hiến Pháp Việt Nam Cộng Ḥa, vốn đă có từ trước năm 1975, th́ vấn đề đổ máu thảm sát do thù hận lại khó có thể xảy ra.

... Việt Nam Cộng Ḥa và bản Hiến Pháp của chính thể này mang đầy t́nh tự dân tộc, truyền thống, đoàn kết và phát triển mà lịch sử nước nhà, trải qua bao năm phong kiến thực dân mới đạt được. Mỗi người Việt chúng ta cần phải trân trọng giá trị và tinh thần Việt Nam Cộng Ḥa, để ngày càng xích lại gần nhau hơn, trong t́nh tự yêu thương đồng loại, một t́nh thương cao hơn mọi chủ nghĩa hay học thuyết.

 

... Trở về với Việt Nam Cộng Ḥa không những là để cứu dân tộc mà c̣n là để cứu chính tương lai của chính ḿnh và gia đ́nh ḿnh.

 

(Nguyễn Trọng Dân - Việt Nam Cộng Ḥa là cửa ngơ của ḥa hợp ḥa giải dân tộc!)

 

Tóm tắt tinh hoa nét đẹp của hai nền Việt Nam Cộng Ḥa:

 

Việt Nam Cộng Ḥa Mến Yêu

 

1956


Chàng trai tuổi mười tám

Tham dự Lễ Chào Mừng

Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa

Ḷng vui mừng hớn hở


Trên chiếc xe kiệu hoa

Vung mạnh tay chém

Rắn Ba Đầu: Phong - Thực - Cộng

Cảnh diễn, ḷng mong thực


Hiến Pháp Đầu Tiên viết:

Quốc Dân Việt Nam long trọng công bố

CHỦ TRƯƠNG DÂN TỘC KHAI PHÓNG

Toàn dân có nghĩa vụ thực hiện


Chủ trương chỉ bốn chữ

Thực hiện, việc dài lâu

Chỉ có bốn năm đầu

Được b́nh yên xây đắp


Năm Một chín sáu mươi

VC tập trung binh lực

Đánh trận lớn Trảng Sụp

Quân lực VNCH bị bất ngờ, thất thế


Tổng Thống phải tuyên bố:

Tổ Quốc Lâm Nguy

Quốc sách Ấp Chiến Lược

Mới khởi sắc đành khựng lại


Ba năm sau xảy ra Binh Biến

Đệ Nhất Cộng Ḥa sụp đổ

Nạn tranh giành quyền lực

Liên miên suốt ba năm

 

1967

 

Nội bộ mới được yên

Quốc Hội Lập Hiến được triệu tập

Công bố tân Hiến Pháp

Thành lập Đệ Nhị Cộng Ḥa

 

Lần nầy mơ ước c̣n cao hơn

Thêm vào Bốn chữ Dân tộc Khai phóng

Hai chữ NHÂN BẢN đầy dân tộc tính

Làm nức ḷng Quân Dân


Ước mơ th́ nhiều

Nhưng chẳng được bao nhiêu

V́ giặc Cộng xua toàn lực

Tổng tấn công Tết Mậu Thân


Toàn quốc vành khăn sô

Tưởng như mất nước từ khi ấy

Nhờ chiến binh VNCH dũng cảm

Không tiếc máu xương giữ vững Miền Nam


Năm Một chín bảy lăm

Đơn dộc chiến đấu, đành thất trận

Mất nước, nhưng vẫn ngẩng mặt, cao đầu:


“Thế chiến quốc, thế xuân thu

Thời thế thế, thế thời phải thế”

 

 

Dân tộc Khai Phóng

 

Vài chục năm lại đây

Lác đác trên sách vở Âu Mỹ

Mới thấy xuất hiện mấy chữ

Liberal Nationalism

Chủ thuyết Quốc Gia cởi mở


Mấy chữ đó chỉ hạn hẹp trong phạm vi Chánh Trị

Bốn chữ: Dân tộc Khai phóng bao quát hơn nhiều

Là ư chí xây dựng DÂN TỘC TÍNH

Vừa vun bồi tính tốt dân tộc, vừa học đức tính dân tộc khác


Điều hănh diện là ở chỗ nầy:

Dân tộc Việt Nam long trọng công bố

Chủ trương Dân tộc Khai phóng

Trên Hiến PhápVNCH từ hơn nửa thế kỷ trước

 


Dân tộc Nhân Bản

 

Vài năm trở lại đây, học giả Brzezinski

Thường nói vê Human Dignity

Ư muốn nói là Thời Đại sắp tới

Sẽ vượt qua Thời Đại Nhân Quyền hiện tại


Không phải chỉ bó hẹp trong phạm vi luật pháp

V́ Nhân Phẩm (Dignity) là tính chất tự thân con người

hông cần luật pháp ban bố

Không ai có quyền tước đoạt


Hai chữ: NHÂN BẢN c̣n sâu hơn hai chữ NHÂN PHẨM

Nhân phẩm là hoa trái

Từ gốc gác (Bản) con người (Nhân)


Dân tộc Việt Nam từ non nửa Thế kỷ trước

Đă long trọng công bố trên Hiến Pháp Đệ Nhị Cộng Ḥa


Nhân bản là t́nh thương

Không đương cự được súng đạn

Nhưng súng đạn rồi sẽ hết

T́nh người c̣n dài lâu

 

Hiến Pháp Đệ Nhị VNCH tân tiến nhất cho đến hiện tại

 

Về hiến pháp học, đại cương có 3 loại h́nh:

- Đại nghị chế hay Thủ tướng chế

- Tổng Thống chế

- Tổng Thống chế có Thủ tướng

 

Thể chế Tổng thống có Thủ tướng là thể chế “dung ḥa” giữa Thủ tướng chế và Tổng thống chế, tiêu biểu như Hiến Pháp Đệ Ngủ Cộng Ḥa Pháp, hiện nay vẫn là hiến pháp tân tiến bậc nhất.

 

Hiến pháp Đệ nhị VNCH mô phỏng theo hiến pháp cộng ḥa Pháp, lại c̣n đưa vào “Định chế Giám Sát Viện” theo hiến pháp Trung hoa Dân Quốc nhằm ngăn ngừa “nạn nội xâm tham nhũng, nghĩa là Hiến pháp Đệ Nhị VNCH c̣n trội hơn Hiến pháp Cộng ḥa Pháp một nét trọng yếu.

 

Làm Thế Nào Để Trở Lại Việt Nam Cộng Ḥa?

 

Nói liền một trật: Phải xóa bỏ hiến pháp cọng sản hiện hành để thay thế bằng hiến pháp Việt Nam Cộng Ḥa.

 

Làm sao để được như vậy?

 

Phải tiến hành MỘT CUỘC CÁNH MẠNG TOÀN TRIỆT triệt hạ hoàn toàn HỆ THỐNG CHẾ ĐỘ XHCN hiện hành và TRƯỚC HẾT LÀ BỘ MÁY NHÂN SỰ đang cầm quyền.

 

Sau đó phải tổ chưc Tổng Tuyển Cử bầu ra Quốc Hội Lập Hiến.

- Quốc hội Lập hiến sọan thảo “Dự thảo Hiến pháp” để đưa ra cho toàn dân chung quyết.

 

- Trưng cầu Dân Ư để chung quyết Tân Hiến Pháp.

 

Như vậy, muốn trở lại Hiến Pháp Đệ Nhị VNCH tu chỉnh để thành “Hiến Pháp Đệ Tam VNCH” th́ phải thuyêt phục Quốc Hội Lập Hiến chấp nhận HPĐIIVNCH làm dự thảo Tân Hiến pháp đưa ra để toàn dân chung quyết.

 

KHÔNG MỘT AI HAY ĐOÀN THẺ, ĐẢNG PHÁI NÀO ĐƯỢC PHÉP ĐƠN PHƯƠNG ĐẶT RA HIẾN PHÁP BUỘC TOÀN DÂN THI HÀNH.

 

Nếu làm như vậy th́ cũng giống y toàn trị việt cọng!

 

Huống chi Hiến pháp chỉ là bản văn luật Tối cao.

 

Phải có bộ máy nhân sự có khả năng thi hành đúng đắn và hiệu quả.

 

V́ vậy mà DÙ CHO VIỆT CỌNG CÓ PHÉP MẦU, BỖNG NHIÊN GIÁC NGỘ, TỰ XÓA BỎ HIẾP PHÁP ĐỘC QUYỀN CAI TRỊ, QUAY SANG HIẾN PHÁP VNCH TH̀ CŨNG KHÔNG LẤY AI TỔ CHỨC THỰC THI?!

 

Huống chi hiện tại toàn bộ nhân sự việt cọng đang cai trị dù có nguy cơ vẫn thụ đắc đặc quyền, đặc lợi th́ làm sao mà bỗng nhiên “buông dao đồ tể lập tức thành Phật” cho đặng?

 

Cho nên mới nói đó chỉ là huyền thoại.

 

MUỐN CÓ TỰ DO DÂN CHỦ PHẢI DẤN THÂN CHIẾN ĐẤU

TỰ DO KHÔNG CHO KHÔNG, BIẾU KHÔNG

AI KHÔNG DÁM CHIẾN ĐẤU V̀ TỰ DO - DÂN CHỦ

KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC HƯỞNG HAI GIÁ TRỊ ẤY

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính