Học Phật và U mê Đạo Phật

 

Nguyễn Nhơn

 

 

 

Xin đừng lẫn lộn giữa:

  • Người học Phật có ư thức

  • và người u mê về “Đạo Phật”

Luận Trung Quán dạy:

 

“KHÔNG sanh cũng KHÔNG diệt

KHÔNG thị cũng KHÔNG phi

KHÔNG thường cũng KHÔNG đoạn

KHÔNG đến cũng KHÔNG đi

Con cúi đầu đảnh lễ

Như Lai tối tôn thắng

(Như như BẤT KHỨ LAI)

 

Vậy mà những người tự thị là “Đệ tử Phật”

Cứ măi chấp chặc vào tiếng THỊ tiếng PHI

Cứ măi thầy tôi về “cơi Niết Bàn!”

Bất chấp lời Phật dạy: “Như như Bất Khứ Lai”

 

Đạo Phật, Đạo Giải Thoát

Giải thoát là TỰ DO

Tự do khỏi THÀNH KIẾN - CỐ CHẤP buộc ràng

Chớ không phải

Mang bàn thờ Phật xuống đường làm loạn

 

Trang lịch sử đau thương đă qua

Bao nhiêu đổ vỡ, xương máu chất chồng

Sự thể diễn ra trước mắt

Mà nhân danh đệ tử Phật hổng chịu mở mắt

Làm sao giác ngộ cho được?!

 

Nếu cứ u mê “Tôi và cái của tôi”

“Thầy tôi - Chùa của tôi - Đạo Phật chúng tôi”

Th́ dù thánh tăng cũng vô phương giải thoát

 

Tuệ Trung Thượng Sĩ dạy:

 

“Thôi đừng Thiếu Thất với Tào Khê

Tánh sáng chưa từng bị lấp che

Trăng thanh đâu ngại cành cao thấp

Gió thu đâu quản ánh nắng hè

Điệu hát Diệu Huyền nên khởi xướng

Đông Tây Nam Bắc chạy t́m chi” (*)

 

Thôi, ngưng lại chuyện thánh tăng phàm tục

Khỏi nhọc nhằn tiếng THỊ tiếng PHI

 

Kẻ học Phật

Nguyễn Nhơn

 

(*) Đọc theo tuồng bụng, có thể sai lạc đôi chữ

 


From: thi lan luong <luonglan@hotmail.de>
Sent: Sunday, November 17, 2019 11:44 AM
To: Thuc Vu <thucvu_1@yahoo.com>; AU DANG <bangphongdva033@gmail.com>; Thao Than <thaothan@live.com>; Thach Do <thachndo@yahoo.com>; Nhon Nguyen <nhon37@hotmail.com>; Liên-Thành <nguyenphuclt1966@gmail.com>
Subject: AW: ĐÔI ĐIỀU VỚI ÔNG LƯỠNG LAN VỀ NGỌC THỦ CỦA NGÀI TRÍ QUANG VÀ TRÁI TIM BẤT DIỆT THÍCH QUẢNG ĐỨC. : [PSXH] KÍNH ANH CHỊ LỄ THẢO VỀ SỰ PHÁT BIỂU HỖN LÁO CỦA THÀY THÔNG LAI ĐỐI VỚI BỒ TÁT THÍCH TRÍ QUANG - TT Thich Thông Lai, đọc thư một Phật Tử, ḥa t...

 

​                                           Kính qúy vị.

                                   Thưa ông bà Thục vũ.

 

Qua những điểm ông bà Thục vũ đă tŕnh bày như dưới đây, tôi xin phép chứng minh vài nét để làm sáng tỏ   mong rằng ông bà thông cảm cho.

 

1/ Về trái Tim bất diệt của  Ḥa Thượng Thích quảng Đức... trước sự chứng giám của nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ... Từ đó không ai c̣n thắc mắc nữa?  (ngưng trích).

 

a/ Tôi muốn ông bà Thục vũ  hiểu cho rằng: Hiện tại đảng dân chủ ở Mỹ léo lận đủ điều để đánh Tổng Thống Trump ,ai cũng thấy cả. Thế mà vẫn không ít người muối mặt ủng hộ như thường.Họ bất chấp sự thật đang hiện hữu trước mặt họ. (Chuyện bây giờ).

 

​b/ Chuyện xưa như trái đất về trái Tim của ông Thích quăng Đức, tôi thiết nghĩ ông bà Thục Vũ đâu phải là chứng nhân của sự thật về vấn này cho nên làm sao biết rơ?  Chính v́ điều này tôi không bao giờ cho rằng những điều ông bà Thục Vũ viết trong điểm số (​1) được nêu ở phần trên ​có sự thuyết phục đối với cá nhân tôi và mọi người khác.

 

**Ông Thích nhất Hạnh đă viết sách tuyên bố: Có ba trăm ngàn (300.000) người dân vô tội  tại Tỉnh Bến Tre đă bị máy bay của Mỹ và VNCH sát hại.

**Đến giờ phút này, tôi chưa thấy ông bà Thục Vũ lên tiếng rằng: Ông Thích nhất Hạnh mang tội nói láo (vọng ngữ) ǵ cả???

 

                                   V́ thế cho nên:

Tôi rất cẩn thận phải minh định: Dứt khoát tôi không bao giờ  theo:

                                                Đạo Hùa. 

Vô h́nh trung biến tôi trở thành người nói thiếu chân thật - (​vọng ngữ). 

                                    (xin lỗi ông bà Thục vũ).

 

2 / Về Ngọc thủ của Ḥa Thượng Thích trí quang... tuy chưa đốt lại... Ông

Lương Lan không thấy lạ hay sao? (ngưng trích).

 

a/ Giả sử Ngọc thủ của ông Thích trí quang được đốt lại, tôi đâu phải là người phụ trách phần kỹ thuật trong vấn đề này, làm sao tôi dám tin?

 

Tôi thiết nghĩ ông bà Thục Vũ cũng không ngoại lệ.

 

b/ Trong cuộc đời này: Bất cứ việc ǵ khi cố t́nh (có chủ đích manh nha) lừa đảo, tựa như chuyện đảng Dân chủ ở Mỹ muốn   bóp cổ ông Trump cho bằng được, họ cứ lộng giả thành chân bất chấp b́nh đẳng và công bằng. Không biết chân lư đó có nằm ở chỗ này không thưa Qúy vị?

             

3 /Đối với Tinh thần của Phật giáo...  khi đạo đức con người ngày nay dưới thời cộng sản đă suy đồi quá rồi. (ngưng trích)...

Như vậy chính ông bà Thục Vũ đă rơ: Khi đạo đức con người    ngày nay 

dưới thời cộng sản đă suy đồi quá rồi.

 

Từ đó suy ra,Chế độ thời Đệ nhất VNCH (Tổng Thống Ngô đ́nh Diệm)  có Đạo đức không đến nỗi suy đồi như đám Việt cộng là cái chắc.

 

Thế,tại sao các ông Thích trí Quang, Thích nhất Hạnh, Thích Quảng Độ.. v.v... từ 30-04-1975 cho đến ngày hôm nay không dám đấu tranh đơn cử như:

***Tiếp tục mang bàn thờ Phật xuống đường.v.v...   để đ̣i lại phần nào công 

bằng cho người Dân VNCH mà các Ngài đă từng phá banh như ư?

 

Song song đó,chúng tôi là những người công dân VNCH phải ​cộng Nghiệp xấu 

mà qúy vị đă gây ra?Với Tinh thần Phật Giáo,xin ông bà Thục Vũ lấy lại sự  b́nh đẳng như thuở nào nhé.Nếu không,chắc chắn tụi Việt cộng không những  cười mà c̣n khinh thường Phật giáo thuộc trường phái của ông bà Thục Vũ hết ḷng Trân qúy.

Điểm thứ ba (ngưng trích).

 

Nói như ông Lương lan mà người đời gọi là đấng Toàn Năng...  Tín đồ của Chúa cầu nguyện hàng đêm mà người nghèo vẫn nghèo,người đói rách vẫn đói rách và Việt Nam cầu Đấng toàn năng hơn 44 năm qua đến nay vẫn  không thoát ra được gông cùm cộng sản?

 

a/ Chúa không mắc nợ ai cả,cho nên chuyện cầu nguyện Chúa có nhậm lời hay 

không lại là chuyện khác,chắc chắn Chúa căn cứ ​tính công bằng để cứu độ.

 

Hơn nữa,từ một chế độ tốt hơn biết bao nhiêu lần đối với cộng sản,   ai đă phá 

hoại và hủy diệt cho bằng được ?Nói như  ông bà Thục Vũ:

​Ai Tu nấy hưởng.C̣n ai phá hoại th́ sao?? Phá hoại được nhận tới chức Tổ sư Bồ đề, vẫn chưa thỏa măn,rồi lại cầu nguyện bắt Chúa phải chịu trách nhiệm, có thể điều này chắc ở cơi dưới may ra mới có thưa ông bà Thục Vũ.  B́nh đẳng của nhà Phật h́nh như có ngón nghề ăn vạ hay sao?

 

Hơn nữa,Phật Giáo tại VN có ​hơn 80%, đáng lư bao nhiêu năm qua Phật giáo luôn song hành với Dân Tộc,cớ sao hơn 44 năm rồi Dân tộc Việt nam vẫn nghèo đói và chưa thoát khỏi gông cùm của Việt cộng là thế nào?

Không lư Phật giáo quá đông nhưng thiếu linh th́ phải? Măi cầu nguyện nhưng biết đâu đă chấm dứt mang ​Phật xuống đường nên không có thành quả “Xóa đói, giảm nghèo” và chính v́ vậy mà tháo gỡ gông cùm cộng sản vẫn chưa xong chăng?

 

Qua ba điểm mà ông bà Thục Vũ đă giáo huấn cho tôi về: Trái Tim của ông Thích quảng Đức và cái sọ của ông Thích trí quang,Chắc tối nay tôi phải chiến đấu trong giấc ngủ đầy ác mộng.Rất tiếc tôi ​không có ái lực với Tâm Linh mà ông bà Thục Vũ ​vừa trao tặng.

 

Trọng kính Qúy vị.

 luonglan.

 

TB: Tôi xin cám ơn ông bà Thục vũ đă chuyển đến tôi bài viết của tác giả Ư Dân.....

Tôi rất thắc mắc Ư Dân của Phật giáo Quốc Doanh, Ư dân của Mặt Trận Tổ Quốc Việt nam cộng sản? Hay Ư Dân thuộc trường phái hang Pacpó. Ư Dân này trong bụi nhảy ra hay đă được người Dân ở cơi trên hoặc cơi dưới đặt để   nói theo Ư Dân ở cơi Âm Binh?.v.v...

Xin ông bà Thục Vũ thông cảm: V́ Ông Bà chưa cho tôi biết rơ xuất xứ của Ư Dân này từ đâu đến.v.v... cho nên tôi ngộ nhận hai chữ Ư Dân.

 

Xin ông bà vui ḷng tha thứ (nếu tôi có lỗi) gây ra sự ngộ nhận này.

 

​Đây là lần đầu tiên,tôi xin phép hầu chuyện với ông bà Thục Vũ.

 

Rất tiếc tôi không có th́ giờ để hầu chuyện với ông bà lần thứ hai.

 

Thành thật cám ơn ông bà rất nhiều.

 


Von: Thuc Vu <thucvu_1@yahoo.com>

Gesendet: Sonntag, 17. November 2019 17:02

An: AU DANG <bangphongdva033@gmail.com>; Thao Than <thaothan@live.com>; Thach Do <thachndo@yahoo.com>; Thi Lan Luong <luonglan@hotmail.de>; Nhon Nguyen <nhon37@hotmail.com>; Liên-Thành <nguyenphuclt1966@gmail.com>
Betreff: ĐÔI ĐIỀU VỚI ÔNG LƯỠNG LAN VỀ NGỌC THỦ CỦA NGÀI TRÍ QUANG VÀ TRÁI TIM BẤT DIỆT THÍCH QUẢNG ĐỨC. : [PSXH] KÍNH ANH CHỊ LỄ THẢO VỀ SỰ PHÁT BIỂU HỖN LÁO CỦA THÀY THÔNG LAI ĐỐI VỚI BỒ TÁT THÍCH TRÍ QUANG - TT Thich Thông Lai, đọc thư một Phật Tử, ḥa thượn...

 

 

Kính ông Lưỡng Lan. 

Thục Vũ xin được trả lời ông: 

 

1. Về Trái tim bất diệt của HT Thích Quảng Đức để lại, vào thời Đệ II Cộng Ḥa, một số người cũng lập luận  như ông vậy, GHPGVNTN đă minh chứng bằng cách cho đốt lại trái tim, nhưng trái tim vẫn không cháy, trước sự chứng kiến của nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ. Từ đó không ai c̣n thắc mắc nữa.

 

2.  Về Ngọc Thủ của HT Thích Trí Quang tuy chưa đốt lại, nhưng với kiến thức của người hiểu biết, xương cốt tro rụi mà Ngọc Thủ không cháy, ông Lương Lan không thấy lạ hay sao?

 

3. Đối với tinh thần Phật giáo, ai tu người đó hưởng, không ai tu được cho ai, nhất là trong khi đạo đức con người ngày nay dưới thời Cọng sản đă suy đồi quá rồi. Nói như ông Lưỡng Lan th́ Chúa Giê Su mà người đời gọi là Đấng Toàn Năng, sao ông Lưỡng Lan không hỏi với chính ông Đấng Toàn Năng ǵ mà tín đồ của Chúa cầu nguyện hàng đêm mà người nghèo vẫn nghèo, người đói rách vẫn đói rách và Việt Nam cầu Đáng Toàn Năng hơn 44 năm qua đến nay vẫn chưa thoát ra được gông cùm Cọng sản? 

 

Thục Vũ tin rằng qua 3 đều trên đă trả lời ông  Lưỡng Lan về mặt tâm linh qua Trái Tim Ngài Quảng Đức, Ngọc Thủ của Ngài Trí Quang.

 

Xin kính chuyển đến ông bài viết của tác giả Ư Dân để ông Lưỡng Lan hiểu rơ nguyên nhân sâu xa tường tận hơn 

Kính ông

Thục Vũ  

 

Ư Dân – Nguyên Măn: Những xuyên tạc sai lạc về các cuộc đấu tranh đ̣i tự do tôn giáo của Phật Giáo 1963

https://tienglongta.com/2019/11/12/y-dan-nguyen-man-nhung-xuyen-tac-sai-lac-ve-cac-cuoc-dau-tranh-doi-tu-do-ton-giao-cua-phat-giao-1963/

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính