Hăy Kiêu Hănh nhớ Ḿnh là Ai!

 

 

Lịch Sử Trung Hoa Thời Cổ Đại Là Cuả Tộc Việt_Phạm Trần Anh.

 

Từ trước đến nay, sách sử cổ thường viết là lịch sử Trung Hoa cổ đại hoặc dựa theo Kinh Thư viết “Phương Bắc” để chỉ nước Hạ của người Hoa Hạ. Các nhà nghiên cứu thường không phân biệt rơ khái niệm Trung Hoa và Trung Quốc, cũng như không phân biệt người Hoa Hạ và người Trung Quốc. Thậm chí c̣n cho rằng Trung Hoa là Trung Quốc và người Hoa Hạ là người Trung Quốc, từ đó đưa tới nhiều nhận định sai lầm đáng tiếc.

Viêc phục hồi sự thật lịch sử về lịch sử Trung Hoa cổ đại hết sức quan trọng v́ sư thật lịch sử được chứng minh bởi kết quả của những công tŕnh nghiên cứu, những kết quả khảo cổ, khảo tiền sử, huyết học, Đại Dương học và nhất là phân tích di truyền DNA đă làm thay đổi nhận định từ trước đến nay về lịch sử tiến hoá cũng như tiến tŕnh lịch sử của dân tộc Việt Nam và Trung Quốc.

Trước đây, người ta cho rằng thời “Tam Đại” là thời kỳ 3 ḍng họ Hạ, Thương và Chu tranh giành lănh đạo Trung Nguyên (Hà Bắc Hà Nam), thế nhưng ngày nay, giới nghiên cứu lịch sử đă xác nhận triều Thương chữ Trung Quốc viết là 商朝 (Thương triều) hay triều Ân (殷代, Ân đại), Thương Ân (殷商) là triều đại đầu tiên được công nhận về mặt lịch sử là một triều đại Trung Quốc.

 

Cổ sử chép rằng năm 1766 TDL, Thành Thang tộc Thương từ Tây Bắc đem quân đánh chiếm tiêu diệt Nhà Hạ. Tư Mă Thiên, sử gia chính thống của tộc Hán viết: chữ “Hạ” () là danh hiệu bộ lạc do 12 thị tộc lập thành: Tự tính Hạ hậu thị, Hữu Hỗ thị, Hữu Nam thị, Châm Tầm thị, Đồng Thành thị, Bao thị, Phí thị, Kỉ thị, Tăng thị, Tân thị, Minh thị, Châm Quán thị… Vua Hạ là thủ lĩnh của bộ lạc, do vậy sau khi kiến lập triều Hạ, lấy tên bộ lạc làm quốc hiệu. TƯ Mă Thiên cũng viết trong “Sử kư-Hạ bản kỉ” và “Đại Đái Lễ Kư-Đế hệ”, rằng Cổn là con của Chuyên Húc. Trong “Luận ngữ”, Khổng Tử chủ trương “hành Hạ chi thời”, đến nay nông lịch truyền thống vẫn là Lịch Nhà Hạ. Lịch nhà Hạ được ghi chép trong các văn hiến thời Tiên Tần như “Thi Kinh”, “Tả truyện”, “Trúc thư kỉ niên”.

 

Năm 1920, học giả J. Gunnar Anderson đă t́m thấy những di tích của thời đồ đá ở miền Tây tỉnh Hà Nam Trung Quốc mà trước đây giới khảo cổ gọi là “Văn hoá Ngưỡng Thiều” có niên đại C14 = 4.115 - 110 TDL (1950).[1] Giới khảo cổ xác nhận rằng vùng Hà Nam, Thiểm Tây (Shian) đă có người hiện đại sinh sống từ thời đồ đá mới (Neolithic). Đồng thời giới khảo cổ cũng xác nhận là không có dấu hiệu của con người đă cư ngụ trước đó một cách liên tục và những người hiện đại này khi đến định cư ở Hà Nam đă có một nền văn minh khá cao chứng tỏ họ đă từ nơi khác đến chứ không phải có nguồn gốc bản địa.

 

Giới khoa học đă chứng minh ngược lại là nền văn hóa này đă được khai sinh ở miền Nam rồi di chuyển lên phía Bắc Trung Quốc. Đặc biệt, bằng phương pháp phóng xạ C14, các nhà khảo cổ đă xác minh được những người Ngưỡng Thiều, Long Sơn đa số thuộc chủng phương Nam như người miền Nam Trung Quốc hiện nay và cũng không khác những người nay thuộc lănh thổ Việt Nam và cả Nam Dương.[2] Như vậy, cả 2 nền văn hoá Long Sơn và Ngưỡng Thiều đều bắt nguồn từ nền văn hóa Ḥa B́nh ở Việt Nam.

 

Chứng cứ khảo cổ này đă phục hồi sự thật lịch sử là nhà Hạ trong lịch sử Trung Hoa là của Việt tộc đă định cư ở vùng sông Bộc mà truyền thuyết kể là ngành Thần Nông phương Bắc đă thành lập các triều đại Đế Nghi, Đế Lai đến đời Đế Du Vơng th́ các thủ lĩnh Li Vưu (Hmong Mien), Đế Du Vơng và Đế Hoàng tranh giành quyền lănh đạo. Cuối cùng Đế Hoàng thắng và truyền ngôi cho Đế Chuyên Húc, Đế Cốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn và Đế Hạ Vũ nhà Hạ.

 

**********************

 

Nói một cách vắn tắt, suốt một giải đất từ bờ Nam Trường Giang Dương Tử xuôi về Phương Nam là Hoa Hạ, thuộc “nền Văn Minh Lúa Nước” LẠC VIỆT.

 

Sau ngàn năm “Bắc thuộc” và các triều đại về sau bị ảnh hưởng thể chế, văn hóa tàu thành ra cứ tưởng rằng ḿnh từ văn minh hán chệt tách ra!

 

Ngày nay, mọi sự hầu như xác định VIỆT NAM LÀ CHỦ THỂ VĂN MINH H̉A B̀NH VỚI TRỐNG ĐỒNG ĐẶC SẮC LẠC VIỆT.

 

C̣n như bây giờ, quá tŕnh hán hóa đang âm thầm lập lại một cách lặng lẽ mà thâm độc: Xâm thực tầm ăn lá dâu!

- Từ LẤN ĐẤT biên giới hàng ngàn cây số vuông, lấn biển 1/3 Vịnh Bắc bộ,

- Tới GIÀNH DÂN lập làng tàu sinh con lai khắp nơi khắp chốn.

 

Hiện tại là ÂM MƯU xóa bỏ LỊCH SỬ và NGÔN NGỮ: Môn học lịch sử Việt đă xóa bỏ rồi. Đă thiết đặt chương tŕnh học “sinh ngữ hán chệt” từ lớp ba trường làng để khi lên đại học thông thạo tiếng tàu như ngôn ngữ thứ hai!

 

Độc địa hơn hết là XÓA BỎ CHỮ QUỐC NGỮ: Anh buồi hiền, dù dốt nát cách nào cũng không thể một ḿnh phịa ra thứ chữ đọc ra nghe ngọng nghịu như chú chệt nói tiếng Việt như vậy mà lại dám công khai công bố ngang tàng như vậy.

 

Đó phải là có sự “đôn đốc, khích lệ” của đảng (chi bộ của chệt cọng) và nhà nước (lệ thuộc tàu) mới thực hành được nhằm mục đích TRẮC NGHIỆM PHẢN ỨNG CỦA TOÀN DÂN như trong vụ CÂY CỜ CHỆT CỌNG 6 SAO vậy.

 

Phạm Quỳnh ngày xưa dơng dạc nói: “Truyện Kiều c̣n, tiếng ta c̣n, tiếng ta c̣n, nước ta c̣n.”

 

Trải qua ngàn năm bị đô hộ, dân tộc Việt vẫn trường tồn là do c̣n giữ được ngôn ngữ dân tộc.

 

Trong cơn quốc nạn 72 năm ĐÊM TRƯỜNG CỌNG SẢN, “đêm trường u tối mênh mông, ḷng căm nghe gió Thăng Long thổi về...”, chừng nào dân tộc thức tỉnh, tự biết ḿnh là ai th́ bọn hán ngụy phản nước hại dân lẫn bọn thực dân chệt hàm răng không c̣n.

 

Và cũng giống như tổ tiên giống ṇi Lạc Việt, con cháu Hai bà Trưng, vẫn giữ vẹn giang sơn gấm vóc của tổ tiên:

 

ĐỒNG TRỤ PHỦ LẤP – ĐẠI VIỆT TRƯỜNG TỒN – Nguyễn Nhơn

 

Ngày ngày, dân nước Việt, mỗi người một bàn tay, quăng vào trụ đồng Mă Viện “ Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt “ một viên sỏi. Thời gian, năm tháng lững lờ trôi theo ḍng thanh sử Việt. Cột đồng xâm lăng Mă Viện vùi chôn. Dân, nước Việt măi trường tồn:

Đồng trụ phủ lấp – Đại Việt trường tồn

Trong bài “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt”, tác giả Đại Nghĩa viết: “V́ sự tồn vong của cái đảng của chúng mà chúng cam tâm quỳ lụy trước giặc để cho giặc xem như là “đứa con hư hỏng”, rơ ràng là “người ta lớn v́ ta quỳ xuống”. (TH) “.

 

Trước thềm cuộc Cách mạng Tư sản Dân quyền Pháp 1789, nhà cách mạng Marat lẫm liệt hiệu triệu quốc dân:

“Il est” grand “parce que vous – vous mettez à genoux.

Citoyens! Levez – vous droitement! “

“Nó” vĩ đại v́ các ngươi chấp tay quỳ gối.

Nầy công dân! Hăy đứng thẳng người lên!”

Hăy kêu gọi nhau vùng lên chiến đấu

Kẻo không c̣n kịp nữa!

Về biển đảo Hoàng Sa – Trường Sa

Trọng lú tính sáp nhập VN vào cái gọi là

Liên bang Cộng ḥa xhcn china (United States of Socialist China)

Đă từ lâu!

V́ vậy không c̣n vấn đề chủ quyền Hoàng Trường Sa ǵ nữa hết.

 

Tôi vừa nhận được bản tin ngắn không rơ xuất xứ do bạn chuyển. Đọc rồi, ngơ ngẩn như vừa mới chiêm bao! Xoay trở cách nào vẫn không b́nh tâm được.


Vẫn biết rằng đây chỉ là một đ̣n cân năo do bọn t́nh báo chệt Tàu và bọn con cháu Trần Bạch Đằng, tổ sư t́nh báo – phản gián VGCS tung ra vừa để trắc nghiệm phản ứng của công luận vừa thách thức lương tri của người Việt Nam yêu nước, nhưng vẫn đau xót và tức giận.


Hỡi ơi! Nếu những ai c̣n chút ḷng thương nước không biết cùng nhau toan liệu th́ sự thể Việt Nam trở thành một tiểu bang phụ dung cho chệt Tàu là có thể thấy trước mắt như câu chuyện của thằng bán nước trơ tráo Trọng lú dưới đây:

Nguyễn Phú Trọng vừa tuyên bố…trong buổi tiếp tân…

Tôi đă nhiều lần giải tŕnh rằng cơ chế Liên Bang XHCN Trung quốc là một mô h́nh hiện đại, đă tỏ ra thành công ở nhiều nơi, tuyệt vời. Ví dụ như Liên Âu (EU), Mỹ (USA), Úc, Canada.

Nay, Đảng và Nhà nước ta đang phấn đấu đề xuất và tham gia Liên Bang XHCN Trung quốc (United States of Socialist China – USSC).

 

Trong khuôn khổ cơ chế này, hai Đảng Cộng sản sẽ hoà nhập hài hoà; vấn đề Nam sa (Hoàng Sa VN), Tây sa (Trường Sa VN) đươc vĩnh viễn giải quyết dứt khoát trong t́nh hữu nghị Trung Việt.

 

Đây cũng là môt mặt của quá tŕnh triển khai phạm trù triết học: bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế và giúp chủ nghĩa xă hội ở Vietnam tiến lên với thế giới giàu mạnh, đẹp đẽ bên cạnh đại cường Trung quốc.”

 

Đó c̣n là chuyện nhỏ.

 

Chuyện mất nước ngày nay là từ cái nầy đây:

 

BÍ MẬT HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ NĂM 1990

 

Wikileaks công bố một tài liệu “tuyệt mật” động trời: Năm 2020 Việt Nam sẽ là một tỉnh của Trung Cộng?

Tổ chức Wikileaks công bố một tài liệu “tuyệt mật” động trời liên quan đến Việt Nam. Đó là biên bản họp kín giữa ông Nguyễn Văn Linh Tổng BT Đảng CSVN, ông Đỗ Mười Chủ tịch HĐBT đại diện cho phía Việt nam và ông Giang Trạch Dân Tổng BT và ông Lư Bằng Thủ tướng Chính phủ đại diện cho phía Trung Quốc trong hai ngày 3-4/9/1990 tại Thành Đô.

Trong tài liệu tuyệt mật liên quan tới Việt Nam này của ḿnh, Wikileaks khẳng định thông tin dưới đây nằm trong số 3.100 các bức điện đánh đi từ Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh của cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt nam gửi chính phủ Hoa Kỳ, tài liệu này có đoạn ghi rơ:

“… V́ sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công CNCS, Đảng CSVN và nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước.
Phía Việt Nam xin làm hết ḿnh để vun đắp t́nh hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ và Việt nam bày tỏ mong muốn đồng ư sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung Quốc để Việt Nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đă từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây….

Phía Trung Quốc đă đồng ư và chấp nhận đề nghị nói trên, cho thời hạn phía Việt Nam trong thời hạn 30 năm (1990-2020) để Đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đ́nh các dân tộc Trung Quốc”…

 

Cha nó lú, c̣n chú nó khôn. Cha “hồ bác cụ” của bọn cộng sản bán nước lú, đem giang sơn Tổ quốc dâng cho tàu khựa.

 

Sĩ phu, hào kiệt Đất Việt vẫn c̣n đây. Tất cả đều hiểu rơ ràng trên tinh thần Đại văn bản B́nh Ngô Đại Cáo:

 

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt chỉ v́ khử bạo.

Như nước Việt ta từ trước vốn xưng văn hiến đă lâu.

Sơn hà cương vực đă chia, phong tục Bắc – Nam cũng khác.

Từ Đinh, Lê, Lư, Trần gây nền Độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Ngyên hùng cứ một phương.

Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có”

 

Vậy cho nên, dẫu bọn con cháu gian tặc “già hồ giả danh” có trăm phương, ngàn kế, t́m đường bán nước cầu vinh lẽ nào, kẻ sĩ, hào kiệt và toàn dân Việt quyết không dung tha loài nghịch tặc, quyết diệt tan bọn thảo khấu việt gian cộng sản, giành lại Quyền tự quyết và Độc lập Dân tộc:

 

ĐỘC LẬP DÂN TỘC

 

La Quán Trung viết lời mở đầu Tam Quốc chí:

“Thiên hạ chia lâu rồi lại hợp. Hợp lâu rồi lại chia “

Đó là điều thiên kinh địa nghĩa trong trời đất

 

Bà “ngoại” Hillary Clinton nói:

“The Chinese system is doomed to collapse.

Its leaders on a fool’s errand”


Ư muốn nói rằng:

“Chế độ chệt tiệt nhiên sụp đổ

Bọn lănh đạo chạy quanh như điên”

Quảng Đông – Quảng Tây – Vân Nam

Từ xa xưa vốn là Lĩnh Nam của Nam Việt

Lư Thường Kiệt chỉ roi ngựa về phương ấy

Hẹn ngày tích tụ đủ nội lực sẽ thu hồi

Quang Trung Đại đế tiếp nối chí người xưa

Sau Đại thắng mùa Xuân Kỷ Dậu


Long trọng hứa hẹn trước toàn quân:

Kỳ cho mươi, mười lăm năm nữa

Thao luyện xong ba quân, sĩ tốt

Hẹn ngày thu hồi Lưỡng Quảng về một mối

Mộng chưa thành, nửa đường đứt gánh

Ngày lưu lạc trên Kinh Tế Mới Di Linh – Bảo Lộc

Đực làng Bưng Cầu đêm đêm đọc kinh Phật

Đọc miết rồi say chữ ngất ngư

Một buổi hừng đông, nửa thức nửa ngủ

 

Bên tai nghe tiếng nói vẳng đưa:

“Chừng nào Cộng Ḥa Hoa Hạ ra đời

Thiên hạ an nhiên kiến Thái B́nh”

Hoa Hạ bên bờ Nam Trường giang Dương Tử

Đất căn cơ của giống ṇi Lạc Việt

V́ chạy giặc Hán du mục hung tàn

Mới xuống thuyền h́nh Rồng – chim Phượng

Vỗ trống đồng cầm nhịp xuôi về phương Nam

Trụ lại trên giải đất h́nh Rồng bên bờ biển Đông

Hoàng Liên – Trường Sơn xinh như gấm dệt

Ngày nay con cháu nẩy sanh loài nghịch tặc

Giặc họ “ giả hồ “ cỏng chủ thuyết Duy vật

Vô thần – Vô Gia đ́nh – Vô Tổ quốc mác lê mao

Về tàn hại Đất nước, Dân tộc, điếm nhục gia phong

Mai nầy diệt xong loài nghịch tặc việt gian cộng sản

Đại Việt cùng Hoa Hạ hùng cứ một một phương

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính