Hăy cùng toàn dân trổi lên khúc Kèn Rạng Đông

 

 

Cờ VNCH phất phơ trên xứ sở năm 2017 bởi dân miền Trung, nạn nhân của Formosa.

 

 

 

 

Nếu nói đây là âm mưu của thế lực thù địch phản động th́ hoá ra thế lực thù địch hiểu dân cần ǵ, muốn ǵ và làm thế nào để có họ hơn mặc dù cái thế lực đó toàn được nghe tên chứ không ai biết và thấy là ai. C̣n thế lực chánh quyền th́ dân biết ai, rơ tên, tỏ mặt, gần dân. Vậy mà tuyệt nhiên từ khi dân gặp nạn, họ chỉ cầm cờ ngũ sắc, giờ là cờ VNCH. Có bao giờ chánh quyền tự hỏi, cớ ǵ sống cạnh dân mà tuột mất ḷng tin của dân, vuột cán cờ khỏi tay dân để dân cầm cán cờ khác không?

(Ngọn cờ biểu tượng trong đấu tranh với Formosa?_FB Phạm Lê Vương Các. )

 

Anh nghe chăng cung kèn rạng đông

Đang uy linh lừng vang trên không

Đang thiết tha hùng hồn

Khơi chí gan Lạc Hồng

Cháy lên nhuộn bao ánh hồng?

Anh nghe chăng .… ánh hồng?

          Rạng Đông - Hùng Lân

 

Ngày xưa, "Quỳnh Lưu khởi nghĩa" cô đơn bị 2 sư đoàn hồ tinh bác cụ d́m trong biển máu.

 

Ngày xưa, Quỳnh Lưu vang lên bài hát:

BÀI CA QUỲNH LƯU KHỞI NGHĨA

 

Rạng ngày 13/11/1956, 1 cuộc biểu t́nh vĩ đại với sự tham gia của gần 100,000 đồng bào tỉnh Nghệ An. Bài hát Quỳnh Lưu Khởi Nghĩa đă đượctruyền đi khắp nơi, hoà với những đợt trống, mơ vang lên liên tục:


Anh đi giết giặc lập công

Con thơ em gửi mẹ bồng

Để theo anh ra tiền tuyến

Tiêu diệt đảng cờ Hồng

Ngày mai giải phóng

Tha hồ ta bế ta bồng con ta.

 

Ngày nay, người dân Việt, sau những năm dài ch́m đắm, lần hồi thức tỉnh, nhận biết, đâu là chánh nghĩa dân tộc, đâu là lũ gian tà bán nước cầu vinh, quyết cùng Quỳnh Lưu, Nghệ An - Hà Tĩnh, phất cao NGỌN CỜ VÀNG CHÁNH NGHĨA QUỐC GIA, vùng lên "Tiêu diệt đảng cờ Hồng", dựng lại nền VIỆT NAM CỘNG H̉A Dân tộc - Nhân Bản - Tự do.

 

Sau 72 năm dài u tối dưới ách nạn cọng sản tham tàn, bây giờ là lúc toàn dân vùng dậy tẩy trừ sạch sẻ "nọc độc cọng sản" tàn phá cơ thể MẸ VIỆT NAM, cùng nhau xây dựng lại cơ đồ NƯỚC VIỆT.

 

Việt là VƯỢT. Hăy cùng nhau trỗi lên hồi kèn Rạng Đông, vượt lên vũng bùn nhơ cọng sản, xây dựng lại ngôi nhà Việt Nam hùng vĩ, tô điểm lại giang sơn gấm vóc của tổ tiên để cho:

 

GIẢI ĐẤT H̀NH RỒNG NƯỚC VIỆT LẠI RẠNG RỞ BÊN BỜ BIẺN ĐÔNG

 

 

Nguyễn Nhơn

(Viết cho Ngày Quốc Hận 2017)

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính