Hào kiệt nước Việt đâu hết rồi?!

 

 

 

Trường tồn

..... Rất nhiều tướng lănh quân đội Việt Nam họ rất căm phẫn, nuốt nhục trước trận chiến Gạc Ma năm 1988 dưới lệnh cấm nỗ súng của tên phản quốc Lê Dức Anh để bao nhiêu người lính vô tội hy sinh v́ muốn giữ lấy tổ quốc.

Vậy, điều thiết yếu của toàn dân Việt Nam ngày hôm nay là đừng sợ hăi.

Tôi thiết nghĩ rằng trong quân đội hiện thời vẫn luôn có những vị tướng lănh yêu nước thật sự. Mặc dù trước rất nhiều áp lực nhưng họ luôn sẵn sàng đứng về với chánh nghĩa, với dân tộc Việt Nam của chúng ta.

Sức mạnh của nhân dân là thiết yếu. Hăy mạnh dạn đập tan chế độ bán nước để dân tộc Việt Nam được trường tồn.

19.07.2018

Hermine Huynh

 

 

Dân th́ hết sợ rồi, đông đảo đứng ra công khai chửi bới cường quyền trong các cuộc biểu t́nh đôi khi chỉ có mươi người!

 

Quân đội mà lên tới cấp tướng th́...có quyền sanh ra tiền. Tướng làm kinh tế cũng giàu sang, lâu đài biệt thự như ai. Làm sao khi không lại quay về với nhân dân làm cách mạng? Đảo chánh tranh giành quyền lực c̣n họa may!

 

Vấn đề hiện tại là: Đông đảo dân chúng bất b́nh sẳn sàng nổi dậy, chỉ c̣n chờ bộ phận đứng ra chủ tŕ, tổ chức hành động và thu xếp đại cuộc: Nói cho rơ là tổ chức lănh đạo.

 

B́nh Ngô Đại cáo viết:

" Vừa khi cờ nghĩa dấy lên,

Chính lúc quân thù đang mạnh.

Lại ngặt v́:

Tuấn kiệt như sao buổi sớm,

Nhân tài như lá mùa thu,

Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần,

Nơi duy ác hiếm người bàn bạc,

Tấm ḷng cứu nước, vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông,

Cỗ xe cầu hiền, thường chăm chắm c̣n dành phía tả. "

 

Việc khởi nghĩa cần một tổ chức lănh đạo chỉ huy chớ không một lănh tụ anh minh nào làm một ḿnh được.

 

T́nh thế hiện nay, dưới chế độ độc tài toàn trị hán ngụy vừa lưu manh vừa hung dữ việc tổ chức " Một tổ chức lănh đạo chỉ huy " vừa hung hiểm vừa bất khả thi v́ an ninh phản gián vc như rươi, tiền của, phương tiện ê hề, phủ giăng khôn bề hành động.

 

Cho nên chỉ c̣n lại phương cách " Nhóm Hành động ", tiêu biểu như mô thức:

- Nhóm Dân Trị Nha Trang dùng vũ lực uy hiếp khách chẹt khựa bỏ chạy.

- Đặc biệt: Nhóm Hành Động Phan Rí với bom b́nh gas, bom chai xăng có tổ chức tiếp vận, bức hàng cả trăm công an cơ động.

- Nhóm đặc công Sài G̣n ném bom chất nỗ TNT vào đồn công an phường 12, Tân B́nh.

 

NHÓM VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG

 

Hồi mới qua Mỹ, tuy tuổi đă 53, vẫn cắp cặp ghi danh vào học lớp chánh trị nhập môn 101, đại học cộng đồng. Giảng khóa là quyển The Irony of Democracy (TD:Sự trớ trêu của nền dân chủ.) Chủ đề chính là Học thuyết “Elitism”(Theo mặt chữ là Ưu tú trị nhưng tôi thích dịch là “Quân tử trị” theo quan niệm Á Đông). Tôi đọc lướt qua một hồi, nhớ lấy câu mở đầu và câu kết luận rồi qua văn pḥng xin lại tiền đóng học phí và ra về.

 

Câu mở đầu như vầy: Whether in name of the one or the many, government is government by the few (TD:Cho dù nhân danh độc tài hay dân chủ, việc cai trị vẫn do một số ít người đảm nhận).

Câu kết luận: If the democracy is to survive, the ruling elite must govern wisely (Nếu muốn cho nền dân chủ sống c̣n, giới quân tử cai trị phải cai trị một cách khôn ngoan).

 

Té ra cái học thuyết nầy chẳng phải là học thuyết chánh trị ǵ. Nó chỉ nói về kinh nghiệm thực tiển trong việc cai trị hơn là lư thuyết chánh trị bởi v́ “khôn ngoan” thuộc phạm vi “học làm người” hơn là học làm chánh trị! Nói là nói vậy chớ từ hai câu trên, tôi học được hai điều trọng yếu:

 

1/ Làm việc cai trị phải khôn ngoan, đừng để bị kẹt cứng vào bất kỳ thứ chủ thuyết nào, đơn nguyên, độc đảng cũng vậy mà đa nguyên, đa đảng cũng thế. C̣n như ư thức hệ thời phải mau mau cáo thối!

 

2/ Dù Tổng thống chế, Đại nghị chế hay Độc tài toàn trị, việc cai trị vẫn do một nhóm nhỏ: Tổng thống hay Thủ tướng đều phải có ban tham mưu phụ giúp. Độc tài Đảng trị th́ cũng có Bộ Chánh trị cầm đầu.

 

Vấn đề là nhóm cai trị đó phải có tài năng vượt trội kêu là “ Ưu tú”. Gă nhà quê tui th́ theo quan niệm Á đông chuộng người cai trị có tài, có đức hay nói cho rơ là người có tài năng, tư cách ngay chính và ḷng nhân hậu kêu là “Quân tử”.

 

Biết vậy rồi tôi trở về lo học làm người: Người Việt Nam chống cộng, bởi vi phải dẹp cho được bạo quyền VC, gở cái hoạn họa CS mà đồng bào đang nhọc nhằn gánh chịu cũng như tôi đă từng chung chịu suốt 15 năm đoạn trường rồi mới tính chuyện quân tử trị được.

 

NHÓM VẬN ĐỘNG BIỂU T̀NH

 

Tôi xin gia nhập Khu hội Cựu Tù Nhân Chánh Trị. Nói là KHCTNCT nhưng thực tế chỉ có năm, bảy anh em thực sự làm việc. Công việc lúc nầy chỉ là lo kiện toàn tổ chức, kết nạp hội viên và...kiếm chổ cắm dùi! Cho đến khi chánh quyền Clinton bắt đầu thi hành chánh sách Engagement-Enlargement (Kết giao-Mở rộng) vào năm 1994 mới thực sự hoạt động. Theo sách vở, cái vụ Kết giao- Mở rộng nầy là dành cho 6 Nước CS c̣n sót lại sau khi khối CS Nga sô và Đông Âu sập tiệm, đại cương gồm ba bước:

 

1/ Băi bỏ cấm vận để mở đường giao tiếp

2/ Khuyến khích doanh nhân Mỹ vào khảo sát việc làm ăn và mở chương tŕnh trao đổi sinh viên, học sinh để truyền bá tư tưởng tự do, dân chủ.

3/ Chính thức thiết lập bang giao và dùng các thỏa ước có lợi như qui chế Tối huệ quốc để “khuyến khích các thay dổi dân chủ.”

 

Chớp được cái chính sách nầy, quí ông “trí thức” gốc phản chiến và chính khứa hoạt đầu hí hửng bảo là Mỹ đă bật đèn xanh làm “diễn biến ḥa b́nh” nên mới tính chuyện xáp vô làm ăn với VC.

 

Những người chống cộng tuy ít bằng cấp, nhưng vẫn hiểu rằng đó là chính trị ngoại giao của nước Mỹ: Việc làm ăn kinh tế là chính. Việc khuyến khích thay đổi dân chủ là phụ, có cũng được mà không cũng được v́ đó là việc nội trị của VN.

 

Ngày trước, ở trong nước, quân dân Miền Nam chiến đấu chống cộng sản xâm lăng để bảo vệ Tự do, Dân chủ cho Miền Nam. Ngày nay ở Mỹ, quân chánh, cựu tù nhân chánh trị tiếp tục vận đông đồng bào tị nạn cộng sản chống VC xâm nhập khống chế cộng đồng. Cho nên những ai, dù nhân danh chánh sách ngoại giao Hoa Kỳ mà hể bắt tay, thỏa hiệp với VC th́ những người chống cộng coi là kẻ địch và quyết liệt chống đối.

 

V́ vậy, cái ngày mà nhóm thanh niên đi VN về mang theo tài liệu, kể cả Slides minh họa, tổ chức hội thảo kêu là “vận hội mới, hành động mới” nhằm vận động giới trẻ mang tiền bạc, kiến thức về giúp nước VC th́ Khu hội CTNCT huy động 15 chiến hữu, quân phục chỉnh tề đường hoàng vào hôi trường chống đối. Hai diễn giả chánh mà thực tế là người chủ tŕ cuộc hội thảo là Vũ Đức Vượng, gốc sinh viên được VNCH cho đi du học rồi nhập bọn phản chiến Mỹ ở lại trốn lính, nay làm nghề “định cư” công khai hợp tác với VC. Người kia là thủ lănh nhóm Phục Hưng, bí danh Ngô Quốc Sĩ. Cả hai lánh mặt chờ xem t́nh h́nh. Chờ lâu không thấy diễn giả đăng đàn, Thiếu tá công binh Vơ văn Sĩ bèn lên diễn đàn phát biểu, đại ư: Cái nước mà các bạn trẻ tính về giúp đó, hiện nay do lũ phỉ VC chiếm đóng. Vậy, các bạn hăy chờ đó, đợi khi toàn dân đánh đuổi được chúng rồi sẽ về giúp xây dựng lại đất nước cũng không muộn!

Nghe thấy vậy, hai lăo bợm đâm rét, bèn … cáo thối, chém vè!

 

Sau ngày chánh thức bang giao Mỹ-VC, trùm phó thành Hồ Nguyễn Bất Trực, gốc VC nằm vùng nay lên chức trùm, hướng dẫn “phái đàn” chánh thức viếng thăm hữu nghị thành phố nổi danh phản chiến San Francisco.

 

Các nhóm với danh xưng CTNCT,CSQG, Biệt động quân, Thủy quân lục chiến và v...v... liên kết, huy động một Đại đội trừ, nghĩa là chừng năm, bảy chục chiến hữu chận đánh.

 

Tiếng là tiếp tân, hội thảo chánh thức nhưng bên ngoài tiền đ́nh chẳng có lá cờ máu nào, thậm chí một biểu ngữ chào mừng cũng không!

 

Trái lại phía đối diện, một đám đông mặc quân phục, cờ vàng phất phới, biểu ngữ,khẩu hiệu giăng giăng, tiếng hô đả đảo VC vang vọng.

 

Cho nên đám cán ngố thành hồ trốn biệt bên trong, thậm chí khách mời người Mỹ cũng ái ngại, vội vă bước mau vào pḥng họp.

 

Nhưng cuộc truy đuổi bọn vẹm sang thành phố Oakland chiều hôm sau mới thật hào hứng. Lần nầy các bà, các chị xung trận. Các chị phục kích bên cửa hông, chộp đúng bọn vẹm đang lén lút tiến vào, bèn hô hoán, phất cờ vàng rượt đuổi. Bọn cán ngố hốt hoảng chạy va cả đầu vào cửa kính.

 

Người ta bảo VC ĺ lợm thật chí lí bởi v́ mất mặt như vậy mà chỉ ít lâu sau, chính phó tướng Trần Bất Lương của Thủ Kẹt lại tới SF nữa.

 

Lần nầy th́ các hội đoàn và cả Ban Đại diện cộng đồng mới thành lập, họp nhau thành lập Ban tổ chức biểu t́nh và đồng loạt phổ biến lời kêu gọi biểu t́nh trên các hệ thống truyền thanh và báo chí.

 

Cho nên cái ngày bợm Bất Lương hí hửng đến SF thời đụng ngay phải một cuộc biểu t́nh đông đảo chưa từng thấy. Trên bốn ngàn người từ hai miền Nam Bắc Cali cùng đồng bào TNCS từ các Tiểu bang khác kể cả đồng bào từ Canada cũng bay về tham dự.

 

Khí thế uy hiếp đến nỗi qua ngày hôm sau, cảnh sát SF phải huy động một plateform vỉ đại che chắn cho chiếc xe của trùm Bất Lương mới vào được hội trường, mà phải xuống xe chạy vào pḥng họp thật lẹ bởi v́ lon nhôm, chai nhựa bay tới tấp khó bề né tránh.

 

Thuật lại sơ lược vài ba cuộc biểu t́nh kể trên để xét xem mô thức sinh hoạt nhóm phát triển / vận động / thành quả lẽ nào?

 

Chỉ riêng trong vùng San Jose, từ vài nhóm nhỏ, sau thời gian hoạt động khởi sắc, nhiều nhóm khác hứng khởi thành lập, có lúc lên đến trên 30 hội đoàn.

 

Về hiệu quả vận động quần chúng biểu t́nh mới thật là đáng kể: Trong khi các Đoàn thể lớn như Mặt trận HCM, cương lĩnh chánh trị đường bệ, nhân lực bề bề gồm toàn chuyên gia, học giả, tiền bạc dồi dào, chưa một lần với danh nghĩa tự thân, tổ chức được một cuộc biểu t́nh mặt đối mặt với VC tương xứng tầm mức tổ chức của họ, thời các nhóm nhỏ nồng cốt là cựu tù nhân chánh trị cùng chung sức hành động lại đạt được kết quả như kể trên.

 

Câu hỏi là tại sao? Câu trả lời giản dị: Bởi v́ hàng ngày, người của các nhóm nhỏ đó sanh hoạt cận kề giới b́nh dân. Đồng bào quen thuộc và hiểu biết họ là những người ngay t́nh tranh đấu, không tham vọng chánh trị ǵ nên tin cậy. V́ vậy, khi họ kêu gọi biểu t́nh, đồng bào nhiệt t́nh hưởng ứng. Trái lại, Mặt Trận và các đảng phái v́ bản chất trưởng giả với cương lĩnh, sách lược nầy nọ chỉ thích dụng trong việc tranh giành quyền lực chánh trị, không liên quan ǵ trong giai đoạn tranh đấu chống cộng ở hải ngoại cũng như làm Cách mạng lật đổ chế độ độc tài toàn trị VC trong nước. V́ vậy, quần chúng chẳng những không tin cậy mà lắm khi thấy quí ông mon men tḥa hiệp với VC lăm le chia ghế thời đồng bào rầy rà, có khi là...chửi.

 

Thành quả các cuộc biểu t́nh là ǵ? Giữ vững Cộng Đồng không bị VC khống chế.

 

Cứ nh́n lại mà xem: Cứ mỗi khi đám trùm VC trong nước ra, bị đánh vỗ mặt, nhục nhă là mấy tên chánh trị hoạt đầu, nhất là mấy tên viết lách ăn tiền nham nhở cả giọng miệt thị người chống cộng, nào là phường bát nháo, nào là chống cộng quá khích, cực đoan đẻ đở đ̣n cho chủ.

 

Biết vậy nên cả các nhóm vận động lẫn đồng bào vẫn ngạo nghể: “ Chó sủa, mặc chó, đường ta, ta cứ đi.” Thử thời không có những cuộc biểu t́nh chống cộng kiên cường th́ VC đă ngồi chồm hổm trên cộng đồng người Việt TNCS xứ nầy chớ đâu phải nặn óc viết ra cái Nghị quyết 36 kiểu rồi bỏ tiền ăn cướp của dân ra thực hiện mà chỉ mua chuộc được một nhúm bất lương, không có chút ḷng ruột nào, trơ tráo viết lách quấy phá cộng đồng.

 

Vẫn biết rằng vận động biểu t́nh trên đất Mỹ lừng danh tự do, dân chủ chỉ tốn công sức nhưng không có ǵ nguy hiểm làm sao sánh được với việc vận động tranh đấu cách mạng dưới chế độ độc tài sắt máu VC cho được. Nhưng cứ lượt qua để đối chiếu để xem có điểm nào thích dụng không?

 

NHÓM ĐẤU TRANH CHỐNG XÂM LĂNG TÀU

 

Cho tới ngày khởi phát cuộc biểu t́nh lừng lẩy ngày 5 tháng 6 năm 2011, chưa ai nghĩ là dưới chế độ công an trị hà khắc VC lại có thể nỗ ra một cuộc biểu t́nh do dân chúng “ tự phát” như vậy. Càng lạ hơn nữa là công việc trọng đại như vậy mà được tiến hành chỉ bằng vào lời kêu gọi của một nhóm “ Nhật kư yêu nước” đơn độc và chỉ được đăng vỏn vẹn trên hai Blog Nguyễn Xuân Diện và Dân Làm Báo mới kỳ!

 

Trong cuộc biểu t́nh ngày ấy ở Saigon Bến Nghé, trên ba ngàn (có người nói là trên bảy ngàn) đồng bào hăm hở ra quân. Nơi Cố Đô Thăng Long, trên một ngàn chiến binh, dẫn đầu là một vị cựu Tướng và nhân sĩ, trí thức Hà thành, lần đầu tiên sau 66 năm dài, tham dự biểu t́nh do nhân dân “ tự phát.”

 

Kế tiếp là 10 cuộc biểu t́nh nữa, liên tiếp mổi Chúa Nhật hàng tuần, trong thời gian 3 tháng. Nhân số tham dự sút giảm nhiều. Hà Nội cố gắng duy tŕ ngọn lửa đấu tranh liên tục, tuy nhân số đôi khi chỉ c̣n vài mươi chiến sĩ. Saigon bị kềm kẹp gắt gao, chỉ c̣n biểu t́nh ngồi uất nghẹn nơi công viên Thống Nhất.

 

Trước cuộc biểu t́nh lần thứ 11, ngụy quyền Hà Nội ra cái Thông báo nặc danh, không người kư, ra lịnh cấm biểu t́nh. Vi vậy, cuộc biểu t́nh lần thứ 11 diễn ra đầy biến động. Công an Hà Nội huy động toàn bộ lực lượng kể cả dân pḥng và du đảng thuê mướn trấn giữ khu vực vườn hoa Lư Thái Tổ ngay từ đêm trước. Khi cuộc biểu t́nh khởi phát, chỉ trong 10 phút đầu, chúng đă ập vào hốt trọn 46 người can trường biểu t́nh, bất chấp lịnh cấm bất hợp pháp của ngụy quyền Hà Nội.

 

Lần nấy công an Từ Liêm đối phó thô bạo hơn. Chúng giữ người biểu t́nh lấy cung cả ngày, lại bắt giữ cả người đem thực phẩm tiếp tế. Cuối ngày chúng giữ lại 9 người. Ba người nổi tiéng Phương Bích, Minh Hằng và Dũng Phú Thọ giải về Hotel Hỏa Ḷ, chính thức xộ khám. Chúng nhốt họ 5 ngày, chỉ cho “tại ngoại hậu cứu” sau khi Tân Đại sứ Mỹ chính thức ra Thông cáo Báo chí yêu cầu thả những người biểu t́nh bị bắt.

 

Đến đây là chấm dứt giai đoạn vận động biểu t́nh trên danh nghĩa “ Chống xâm lăng Tàu cộng.”

 

Bây giờ thử nh́n lại xem việc vận động phong trào biểu t́nh diễn tiến thế nào và v́ sao đến cuộc biểu t́nh lần thứ 11 là khựng lại?

 

Trước hết, xét về các nhóm vận động biểu t́nh. Cứ nh́n xem thành phần tham dự th́ biết.

 

Ở Hà Nội, dẫn đầu biểu t́nh là nhóm nhân sĩ, trí thức “lăo thành cách mạng” đứng đầu là Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.

 

Trong Nam, theo truyền thống “VC nằm vùng”, núp sau lưng đồng bào biểu t́nh là Huỳnh Tấn Mẫm và bộ sậu kể cả thằng Tây cà chớn Mền Rách Hồ Cương Quyết, con cháu bợm họ Hồ.

 

Về thành phần tham dự, ở Hà Nội có nhóm nồng cốt, tiêu biểu như Phương Bích, Minh Hằng, Nguyễn Văn Phương...Về các tỉnh thành về tham dự, người viết không rành nên không dám kể, chỉ nhận xét rằng chí ít cũng có mặt một nhóm đến từ Phú Thọ với sự hiện diện của Dũng Aduka.

 

Trong Nam, ngoài đồng bào Bến Nghé, Saigon c̣n có các nhóm từ Đồng Nai, Xuân Lộc, hoặc từ xa hàng trăm cây số như Bà Rịa, Vũng Tàu.

 

Như vậy, công cuộc nầy đâu phải chỉ bằng một lời kêu gọi của nhóm Nhật Kư Yêu Nước đăng trên 2 blog Xuân Diện và Dân Làm Báo mà thành tựu được.

 

Cuộc vận động nầy do nhiều nhóm khác nhau dày công thực hiện. Ngoài các nhóm chủ yếu ở Saigon, Hà Nội c̣n có các nhóm ở Tỉnh, Thành xa như Vũng Tàu, Phú Thọ. Ngoài ra c̣n có những cá nhân hỗ trợ như Mẹ Nấm Như Quỳnh từ Nha Trang bay vào Saigon, Nhà văn Nguyên Ngọc từ Đà Nẳng bay ra Hà Nội.

 

Mặc dầu nhân số sút giảm, mặc dầu bị đàn áp bắt bớ nhưng các cuộc biểu tinh vẫn được thực hiện đều đặn mỗi Chúa Nhật hàng tuần. V́ sao đến cuộc biểu t́nh lần thứ 11 th́ khựng lại?!

 

Để hiểu rơ vấn đề, tưởng nên nhắc lại đây câu chuyện Hà Sĩ Phu tiếp kiến Bà Phó Đại sứ Mỹ hồi tháng 3/2011. Trong cuộc tiếp kiến, Hà Sĩ Phu có thưa tŕnh Bà Phó Đại sứ ư đồ của trí thức trong nước muốn dựa vào uy tín của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh để vận động mở rộng dân chủ theo phương pháp “Tự diễn biến từ trên xuống”, nghĩa là vận động “các ông vua tập thể” chấp thuận cải biến cơ chế, mở rộng dân chủ để lấy lại uy tín, tiếp tục cai trị.

 

V́ vậy, sau Bản Tuyên ngôn trong cuộc biểu t́nh thứ 5, hai mươi Nhân sĩ, Trí thức thừa thắng tung ra “ Bản Kiến Nghị” gởi Bộ Cá Tra (BCT) thỉnh cầu như trên. Tiếp theo, 36 (sau c̣n 35) “Trí thức” hải ngọai thừa cơ nối ṿng tay lớn, thiếm xực thêm cái “Lá Thơ Ngỏ” báo hại như sẽ kể sau.

 

Trước cuộc biểu t́nh lần thứ 12 b́nh thường vào ngày Chúa Nhật 28/9/11 một ngày, ngụy quyền TP Hà Nội triệu Tướng Vĩnh và 4 vị nhân sĩ “có tham dự biểu t́nh” lên gặp Trùm Phạm Quang Nghị, Ủy viên BCT kiêm bí thư Thành ủy. Trùm Nghị lật con bài tẩy: Trưng bằng chứng nhân sĩ trong nước 'tư thông' với trí thức phản động bên ngoài thông qua “Lá thơ ngỏ”. Vậy là quí vị, mặc dầu cứ chối bai băi rằng th́ là chỉ tham dự biểu t́nh chớ không phải chủ xướng hay chủ tŕ vẫn bị kẹt nặng. Nó mà quy cho quí vị cái tội “tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước” theo điều luật c̣ng c̣ng đôi 88 ôi th́ cũng đủ mệt rồi huống chi điều 79(?) về tội “âm mưu lật đổ nhà nước xă nghĩa” th́ tù mọt gông là cái chắc!

 

Cho nên quư vị lẳng lặng ra về và nín thinh về cuộc biểu t́nh lần thứ 12! Biết vậy nên Nguyễn Chí Vịnh, (Tướng mà chẳng biết là con rơi con rớt của ai: Nguyễn Chí Thanh hay Lê Đức Thọ?) mới mạnh miệng tâu tŕnh tướng Tàu Mă Hiểu Thiên rằng: Các cuộc “tụ tập đông người” ở VN từ nay quyết xin chừa!

 

Vậy là vai tṛ “nhân sĩ trí thức lăo thành cách mạng” với tấn tuồng “ tự diễn biến từ trên xuống” hay cải lương “Đổi mới cơ chế” chấm dứt từ đây!

 

Từ đây nhường lại trận địa cho các nhóm trẻ thật ḷng yêu nước, can đảm và cương quyết tự thân xoay trở t́m phương thức khác: Vận động CÁCH MẠNG TỪ DƯỚI LÊN hay cách mạng toàn dân th́ cũng vậy.

 

NHÓM VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG

 

Ngay từ ngày đầu, tuy danh nghĩa thống nhất là chống Tàu cộng xâm lược, nhưng mục tiêu ngầm bên dưới có chỗ dị biệt.

 

Mục tiêu của nhóm trí thức cao niên là nhằm vận động “Đổi mới đảng” như kể trên.

 

Trong lúc đông đảo giới trẻ tham dự th́ tỏ lộ ỳ muốn rơ rệt: Tranh đấu lật đổ bạo quyền VC.

 

Một số điềm tỉnh lư luận: Muốn huy động sức mạnh toàn dân chống Tàu cộng xâm lăng, trước hết phải xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị VC. Đa số bộc trực phát biểu thẳng thừng: Bằng mọi cách phải đập tan đảng VC bán nước, hại dân.

 

Sau khi quí vị nhân sĩ, trí thức im tiếng, nhóm Nhật kư Yêu nước phối hợp với nhóm Ngày Chúa Nhật kêu gọi biểu t́nh lần thứ 12, chỉ đăng trên Blog Dân làm báo. Cuộc biểu t́nh nầy, bề ngoài có vẻ bất thành, nhưng phân tích cho kỷ, nó đánh dấu một bước ngoặc trọng yếu.

 

Vế phía người biểu t́nh, nó đem lại ḷng tự tín và niềm tin để kiên tŕ vận động tranh đấu: Suốt trong ngày, để thi hành lời cam kết với chủ Tàu cộng, ngụy quyền Hà Nội huy động toàn lực ngăn chặn khiến các nhóm biểu t́nh không tụ hội được.

 

Ở Saigon, t́nh trạng cũng như vậy. Nhưng đến 5 giờ chiều, dưới cơn mưa thu nặng hạt, mười lăm thanh niên nam nữ Bến Nghé phát khởi “cuộc biểu t́nh thầm lặng trong mưa.” Sau biến thành “cuộc biểu t́nh chạy dưới mưa” từ Thanh Đa diễu qua cả dinh Thái thú Tàu mà công an, mật vụ không sao ngăn chặn kịp.

 

Về phía ngụy quyền VC, chúng xác định các cuộc biểu t́nh từ nay là vận động “Cách mạng đường phố” đ̣i “tự do, dân chủ, nhân quyền”, đ̣i “đa nguyên, đa đảng”.

 

Xin trích vài đoạn từ Bản Phụ trương Thông tin nội bộ của Thành Ủy Hà Nội:

 

Sau sự việc ngày 21/8/2011, bộ mặt thật của các phần tử nầy đă lộ nguyên h́nh. Vẫn bằng phương tiện mạng internet, nhân danh “yêu nước”, họ ráo riết kích động kêu gọi quần chúng xuống đường biểu t́nh tuàn hành với một “màu sắc” mới vô cùng nguy hiểm:

 

-Về nội dung phản đối, họ chuyển từ phản đối Trung quốc xâm lược sang trực diện chống phá đảng và nhà nước ta, như: Đ̣i đa nguyên đa đảng; đ̣i đất cho nông dân; đ̣i “tự do, dân chủ, nhân quyền”

...Bốn là, không c̣n thấp thoáng đâu đây về “tiền đề cách mạng đường phố”, mà với những ǵ họ đang kêu gào về “ đa nguyên đa đảng”, về “tự do, dân chủ, nhân quyền” khi nhân danh “yêu nước” kêu gọi, kích động nhân dân xuống đường biểu t́nh, tuần hành trái pháp luật th́ thực chất là họ đang rắp tâm toan tính về một cuộc “cách mạng đường phố”, gây bất ổn về an ninh chính trị – xă hội trên địa bàn Thủ đô.

 

...Thứ năm, các Quận, huyện, thị xă thành lập Ban Chỉ Đạo theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Thành phố để trực tiếp triển khai giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sanh trên địa bàn.”

 

Về h́nh thức, trên đây là tài liệu học tập của Thành ủy Hà Nội. Xét về nội dung, đây là Quyết nghị TW đảng chỉ đạo toàn đảng, các đoàn thể ngoại vi và chánh quyền các cấp chấp hành, bởi v́ khi nói tới “ cuộc Cách mạng” th́ là cách mạng toàn quốc chớ không phải chỉ ở Hà Nội thôi.

 

Như vậy, ngụy quyền VC đă bày xong thế trận chống Cách mạng. Ngụy quyền có bộ máy cầm quyền và công an, mật vụ nhưng ở thế pḥng ngự.

 

Phía cách mạng có lưc lượng nhân dân ở thế vận động tấn công. Chừng nào các nhóm cách mạng huy động được một lực lượng quần chúng đủ mạnh để tràn ngập lực lượng công an mật vụ th́ ở thế tất thắng, bởi v́ việc xử dụng binh lực đàn áp, bắn giết th́ … xem gương Gadhafi.

 

Nói ví von th́ như vầy: Chế độ độc tài tập thể VC như rít độc trăm chân. Lực lượng cách mạng nhân dân như Phật Bà ngàn tay, ngàn mắt. Mười tay Phật ngắt một chân rít ắt trăm chân rít phải rụi, chỉ c̣n cái ḿnh trùi trụi là phải chết.

 

Vấn Đề Kết Hợp Đấu Tranh

 

Trích: “Chúng ta đă nhẫn nhịn lâu quá 41 năm rồi c̣n ǵ, chúng ta đă để đám tay sai cho Quốc Tế CS ngồi trên đầu trên cổ 90 triệu Dân, bắt mọi người phải phục tùng cho chúng từ khi đảng chúng ra đời đến nay, chúng ta đă c̣ng xương sống làm è cổ đổ mồ hôi, sôi nước mắt để cá nhân lănh đạo của chúng ngồi mát ăn bát vàng, vơ vét mọi tài nguyên, tài sản của chúng ta để gởi ra ngoại quốc.

 

Chúng ta vẫn im lặng thờ ơ cho chúng rước giặc vào trong nhà, đă mở rộng cánh cổng cho hàng hóa độc hại chui qua cửa khẩu tuồn vào VN, từng ngày, từng giờ giết chết người VN để chúng dễ bề đồng hóa sau năm 2020 tới đây.

 

Chúng ta có miệng mà không dám nói, có sức mạnh của toàn dân mà chúng ta không sử dụng, tại sao vậy?

 

V́ chúng ta chưa biết tân dụng đoàn kết là sức mạnh để đánh đổ bọn chúng.

 

Hăy phát động phong trào kêu gọi tất cả 90 triệu người Dân trong nước cùng đồng tâm hiệp lực đứng lên lật đổ chế độ CSVN. Không lẽ 90 triệu Dân mà cúi đầu chịu cái bọn phản bội tiền nhân bán nước cho giặc, dẫn dắt tới bước đường nô lệ mai sau hay sao...

(Hăy cùng nắm tay làm lên Lịch Sử - Cánh Dù lộng gió)

 

Đă từ lâu rồi, ở hải ngoại, từng chập và từng chập, các đoàn thể, hội đoàn vẫn dấy lên phong trào “Liên kết Trong - Ngoài” thành mặt trận tranh đấu.

Thực tế cho thấy, chính tự thân, các đoàn thể hải ngoại cũng chưa liên kết được, nói ǵ tới liên kết với các tổ chức trong nước.

 

Vả lại, vấn đề ở đây, không phải là liên kết thành mặt trận “đấu tranh chánh trị” với việt cọng.

 

Vấn đề ở đây là: Vận động cách mạng toàn dân nhằm xóa bỏ “chế độ Toàn trị” phản nước, hại dân việt cọng.

 

Hành động vận động cách mạng “phải bí mật và linh động”, không thể tổ chức thành đảng phái, với “tổ chức, cương lĩnh” cổ điển, tranh đấu công khai.

 

Tôi vẫn kiên tŕ cổ vơ phương thức “Công tác nhóm”:

 

NHÓM VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG

 

Có Tổ chức mà Không có Một Tổ chức

Có Lănh đạo mà Không có Một Lănh tụ

 

Một bữa đi khám bịnh

Ngồi nh́n vẩn vơ trong pḥng khách

Trên tường treo khung h́nh

Dăy Vạn lư Trường thành hùng vĩ

Bên trên ghi một chữ to: Teamworks

Phía dưới phụ đề:

Many hands - Many minds - Many hearts:

ONE TARGET

Nhiều bàn tay, nhiều tâm trí, nhiều tấm ḷng

Chỉ cùng nhằm MỘT MỤC TIÊU DUY NHẤT

 

Đó là câu khẩu hiệu SINH HOẠT NHÓM

 

Trong cuộc chiến chống tập đoàn sài lang cọng sản

Gồm non bốn triệu đảng viên

VỚI MỘT HỆ THỐNG CAI TRỊ KỀM KẸP

Từ trung ương tới tận xă thôn

Với cả TÀI NGUYÊN QUỐC GIA

Không có MỘT ĐẢNG PHÁI VÀ LĂNH TỤ

nào đương cự được

 

Cần quan niệm thật rơ ràng dứt khoát


ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤU TRANH CHÁNH TRI

TRANH GIÀNH QUYỀN LỰC VỚI ĐẢNG CỌNG SẢN

 

ĐÂY LÀ VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ

ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ CỌNG SẢN.

 

Muốn vận động đại chúng tham dự đấu tranh

Cần phải thành lập một số lớn nhóm vận động NỒNG CỐT.

Rồi mới nhân nhóm và phát triển khắp mọi nơi.

Trên PHƯƠNG THỨC SINH HOẠT NHÓM kể trên

 

Phương thức nầy nhằm vào hai điểm:

 

1/ Mỗi nhóm gồm 5 - 7 thành viên

Là bạn bè chí cốt, chết sống có nhau nên bọn t́nh báo - phản gián cọng sản không chen vào được/

 

2/ Phát triển nhóm ào ạt khắp mọi nơi

Tràn ngập lực lượng an ninh cọng sản

Chúng không truy ra được hết

V̀ KHÔNG CÓ MỘT TỔ CHỨC THỐNG NHẤT

Bắt nhóm nầy lần ra nhóm kia.

 

Cuối cùng là vấn đề LIÊN KẾT - TẬP TRUNG HÀNH ĐỘNG

Trong quá tŕnh hoạt động, các trưởng nhóm lần hồi nhận biết nhau

Kết họp thành một NHÓM CHỈ ĐẠO - PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG

 

Lư luận th́ DỄ

Thực hành thật GIAN NAN

Trước hết cần phải quyết tâm và hy sinh

Việc bị bắt bớ, tù đày, có khi mất mạng là phải chấp nhận trước

Nếu muốn đánh đổ bạo quyền cứu dân, cứu nước

Th́ phải chấp nhận như thế: Không có cách nào khác!

 

B́nh Ngô Đại Cáo cũng viết:

 

" Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo

Như nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đă lâu

Núi sông bờ cơi đă chia

Phong tục Bắc Nam cũng khác

Từ Triệu, Đinh, Lư, Trần bao đời xây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương

Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau

Song hào kiệt thời nào cũng có"

 

Hiện tại cuộc Cách Mạng Mùa Hè 2018 vừa khởi phát đă bị hán ngụy đàn áp tàn bạo có bề ch́m lắng.

 

Nếu các hào kiệt thời nay, tức là " các nhóm hành động " kiên tŕ chấn chỉnh lực lượng, dũng mănh tái công kích với những sáng kiến mới độc đáo th́ cũng nắm vững cơ tất thắng.

 

Như câu kết lẫm liệt B́nh Ngô Đại Cáo:

"Họ đă tham sống sợ chết mà hoà hiếu thực ḷng

Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.

Chẳng những mưu kế ḱ diệu

Cũng là chưa thấy xưa nay

Xă tắc từ đây vững bền

Giang sơn từ đây đổi mới

Càn khôn bĩ rồi lại thái

Nhật nguyệt hối rồi lại minh

Ngàn năm vết nhục nhă sạch làu

Muôn thuở nền thái b́nh vững chắc

Âu cũng nhờ trời đất tổ tông linh thiêng đă lặng thầm phù tŕ"

 

Cầu mong công cuộc Cách Mạng "Giải cọng Thoát hán" của Dân tộc Việt ngày nay cũng được như vậy!

 

 

Nguyễn Nhơn

(Mùa Hè đỏ lửa 19/7/2018)

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính