Hà sĩ phu “kể chiện” lạng quạng về một đảng viên “bảng đỏ”

 Nguyễn Nhơn

 

 

Trích: Dựa vào “Bác Hồ” để bàn kế Thoát Trung là trúng kế của địch, là mở cửa thành cho Bành trướng tiến vào. V́ thế “muốn Thoát Trung phải Thoát Cộng, muốn Thoát Cộng phải Thoát Hồ”, triết lư cuối cùng của sự nghiệp Thoát Trung là như vậy, nhưng bước đi cụ thể th́ không thể cứng nhắc mà phải từng bước phối hợp linh hoạt giữa 3 cuộc “Thoát” nói trên. Người đảng viên Cộng sản c̣n yêu nước cũng phải thoát khỏi “cái gông CS” mới cứu được nước, tất nhiên Thoát Cộng là thoát trong tư tưởng, trong ư thức (và điều này dễ dàng kiểm chứng) chứ không ở chỗ có tuyên bố Thoát Cộng hay không.

 

... Hăy từ bỏ những điểm tựa sai lầm chỉ gây sự phân ly, để cùng nhau kết lại cứu nước khỏi t́nh trạng “quốc gia không chịu phát triển” và thảm họa Bắc thuộc mới mỗi lúc một tới gần!

 

(Hà Sĩ Phu danlambaovn.blogspot.com  Bỏ đảng v́ e tội “cơng rắn”!)

 

 

Nội dung câu chuyện chỉ là câu chuyện đơn giản của một ông đảng viên già không có tuyên bố bỏ đảng mà chỉ “ lặng thinh “ thôi sinh hoạt đảng.

 

Vậy mà sĩ phu Hà cà kê dê ngỗng dài nhằng giống như Trần Dân Tiên kể chiện bác hù, từ câu chuyện trốn sinh hoạt đảng tới phân tích lịch sử về quá tŕnh đảng ta hết dựa vào Mác lê là chính chuyển sang dựa vào tư tưởng bác hù là chính nhưng vẫn trớt he thành ra trớt quớt và ... vân vân.

 

Để rồi “ chốt lại “ xuống xề kết luận như trích dẫn trên.

 

Gă nhà quê xứ Thủ đọc một hồi lấy làm lạ v́ sao dzụ đảng viên “ bảng đỏ “ rầm rộ, sôi nổi một hồi khi cựu việt cọng nằm vùng lê hú đằng “tiên ngôn bỏ đảng” hồi năm 2012 tới nay đă thành ra chuyện thường sự ít ai “ke” mà lại được sĩ phu ta tô vẽ hoa ḥe làm vậy?!

 

Đọc lại cho kỷ th́...

 

Té ra ngài họ Hà vẫn cứ chơi tṛ “Diện - Điểm vẹm”

Lại c̣n xuống xề “ḥa hợp ḥa giải” đoàn kết giúp đảng cứu nước!

 

Đây tṛ Diện - Điểm:

 

Diện: “ Dựa vào “Bác Hồ” để bàn kế Thoát Trung là trúng kế của địch, là mở cửa thành cho Bành trướng tiến vào. V́ thế “muốn Thoát Trung phải Thoát Cộng, muốn Thoát Cộng phải Thoát Hồ”, triết lư cuối cùng của sự nghiệp Thoát Trung là như vậy, “

 

Câu diện dài lê thê và hợp lư quá chừng! Nhưng mà coi chừng đó, bởi v́ câu điểm ngắn ngủn nhưng chết người:

 

ĐIỂM: “nhưng bước đi cụ thể th́ không thể cứng nhắc mà phải từng bước phối hợp linh hoạt giữa 3 cuộc “Thoát” nói trên.”

 

Nói huỵch toẹt là như vầy: PHẢI linh hoạt từ từ cải lương - tiệm tiến. KHÔNG ĐƯỢC “cực đoan - quá khích” (làm cách mạng) gây “đổ máu tàn phá”.

 

Và xuống xề kết thúc:

 

Hăy từ bỏ những điểm tựa sai lầm chỉ gây sự phân ly, để cùng nhau kết lại cứu nước khỏi t́nh trạng “quốc gia không chịu phát triển” và thảm họa Bắc thuộc mới mỗi lúc một tới gần!”

 

Diễn nôm là như vầy: Hăy bỏ qua quá khứ sai lầm ĐỂ CÙNG NHAU (cọng sản CUÔI và quốc gia ǵ cũng được) đoàn kết ( sau lưng “nhà nước việt cọng”) chống “thảm họa Bắc thuộc mới (sic)!”

 

Nói theo kiểu cải lương hề Ngạn B40: “Hăy xem cuộc chiến như là tiền kiếp, rủ nhau về xây dựng lại quê mẹ mến yêu! (Bất kể bọn việt cọng phản nước hại dân ǵ cũng được)

 

Coi bộ cái bài dài nhằng nầy chỉ có bấy nhiêu!

 

Nó là liều thuốc an thần cho t́nh trạng khẩn trương mà hiện tại đảng ta thúc thủ vô sách như gà nuốt dây thun:

 

- Giàn khoan HD. 981 chệt hiện nằm lù lù tại cửa Vịnh Bắc Bộ trên “ vùng Dặc quyền Kinh tế VN “ mà đảng ta bất lực nín thinh!

 

- Trong khi công ty khoan dầu Tây Ban Nha vừa t́m thấy khí đốt ngay trên Vùng Đặc quyền Kinh tế Trường Sa của ta th́ lại phải lật đật rút lui khi chệt đe dọa dùng vũ lực!

 

Hởi ơi! Đâu phải “Dựa vào “Bác Hồ” để bàn kế Thoát Trung là trúng kế của địch, là mở cửa thành cho Bành trướng tiến vào” mà thực tế là:

 

Bành trướng chệt đă nuốt hết Biển Đông - Xâm thực nặng nề trên Đất liền, chỉ c̣n chờ ngày chánh thức tiếp quản theo mật ước Thành Đô, nếu quốc nội cứ nghe theo khuyến cáo hà sĩ phu” nhưng bước đi cụ thể th́ không thể cứng nhắc mà phải từng bước phối hợp linh hoạt giữa 3 cuộc “Thoát” nói trên.

 

Cứ từng bước, từng bước đi trong khi chệt chạy khinh tốc đỉnh trên biển, xe tăng bát nhất trên xa lộ cao tốc Lào Kay - Hà Nội và Móng Cáy - Hà Nội, ngồi chong ngóc ở Ba Đ́nh, kéo cờ 6 sao trước lăng vệ sinh hồ chí minh th́ c̣n (cái tự do) ǵ mà linh hoạt phối hợp?

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính