Gởi cho bọn bưng b liếm dỉa việt cọng ở hải ngoại hm nay

 

 

 

Tơ lụa thấm mu đo

 

VNCH mất bởi v c

Những đứa phản chiến hn nht

Bọn vc nằm vng thế hệ trước

Lai sanh bọn c bơ xạo ke

Nửa nạc nửa mở tr hnh

Ra sức tuyn truyền bưng b vc hm nay

 

Bọn sanh ra từ Miền Nam

Ăn cm vẹm hn nhục

Bưng b vc kiếm miếng ăn

Lm điếm nhục gia phong

Đừng lớn tiếng rộng họng

 

Đy tội c si lang vc:

 Tơ lụa thấm mu đo

 

Sau su năm lưu lạc từ Nam ra Bắc

Từ Nh Đỏ, Bnh Dương qua Gia Ray, Xun Lộc

Xuống Tn cảng đp tu Hồng H ra Bắc

Thượng Trung tm Cải tạo Trung ương số 1

Phong Quang, Hong Lin Sơn

Hạ sơn xuống Tn Lập, Vĩnh Ph

Rồi mới đp tu Thống Nhất trở về Nam

Thượng Kinh tế Mới Bảo Lộc, Lm Đồng

Pht quang ph rừng chồi cy cuốc

Lập một khoảnh vườn du tầm

Cung cấp cho quốc donh tầm tơ Bảo Lộc

Ngy ngy cuốc đất Di Linh cứng như đ

Ăn cơm gạo cng nhn, mt luộc chấm muối

Mẻ l du đầu tin xanh um tươi tốt

Hẹn cn bộ thu mua hm sau vo tiếp thu

Sng sớm mượn cc em gi nhỏ hi l du

Trả cng hi năm ho một k

Cn bộ thu mua p gi chỉ chịu trả hai đồng một k

Chưa trừ cng hi lượm của cc em nhỏ

Ni vậy rồi ngoe nguẩy bỏ ra về

Bn đem l du vo cha An Lạc gởi

Cha lợp tn thiếc nng như hơ

Lại đem đệm chiếu phủ l du

Khng khc no hấp nồi nng

Sng hm sau giở ra th i thi

Đống l du xanh tốt chỉ cn một bi nu sậm nhầy nhụa

Vừa đau xt vừa uất ức, thổ huyết lng lai!

 

***

 

Nầy ti bảo đờ mi vẹm hui thi hay

Chế độ x nghĩa của ch bạc c, bất nhơn như vậy đ

Ch c mắt như đui, c tai như điếc

Nếu ch cn cht lương tm, lim sỉ

Thời phải biết rằng:

Sợi tơ lụa lấp lnh hm nay m ch quảng co đ

Đ từng thấm mu đo của kẻ cng khốn năm xưa

Một chế độ như vậy m cứ l lợm ngụy biện bao che

L kẻ a tng tc c đng mun đời nguyền rủa

 

 

Nguyễn Nhơn

Cựu t khổ sai Hong Lin Sơn Việt Bắc

Cựu dn Kinh tế Mới Bảo Lộc khốn nạn

Cựu Ph thường dn Nam bộ ngho khổ

ĐMCS - ĐMVG hui thi

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh