Giờ Phút của Sự Thật Lịch Sử Chung Cuộc Sắp Điểm

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Năm 2013, linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành nhận được lời đề nghị tiếp nối việc giúp đỡ cho các quư ông TPB-VNCH từ ḥa thượng Thích Không Tánh. Lúc đó sức của chùa Liên Tŕ không c̣n đủ để lo cho các quư ông TPB-VNCH nữa, vốn số lượng tăng lên ngày càng nhiều, cũng như các cuộc ngăn cản của công an tại chùa Liên Tŕ, Thủ Thiêm, khi đó ngày càng gắt gao hơn.

 

Linh mục Phạm Trung Thành nói rằng lúc đó, ông chợt nhận ra một sứ mạng lớn phải theo đuổi, không chỉ là việc giúp đỡ cho kẻ khó, mà như ông tâm t́nh dưới đây, đó là một hành tŕnh lên tiếng cho sự thật và công bằng.

 

Đây đă là năm thứ 6 của chương tŕnh Tri ân TPB-VNCH “Bên nhau đi nốt cuộc đời”, đến năm nay th́ chương tŕnh đă có những điều ǵ đáng lưu ư, thưa Cha?

 

Lm Phạm Trung Thành:Phải nói là nhà nước này không tiết kiệm một lực lượng nào, một ảnh hưởng nào, sức mạnh nào… để can thiệp điều họ không thích. Tôi rút ra được điều này từ việc sống 44 năm dưới chế độ cộng sản. Họ không muốn một tập hợp nào, một thành phần nào lớn lên, mạnh lên mà không thuộc hệ thống của họ. Bất cứ điều ǵ tập hợp, phải thuộc về họ như Đoàn thanh niên của họ, Hội phụ nữ của họ, Hội luật sư của họ…

 

Nhưng phải nói là cái ǵ hiện nay mà đụng đến chế độ VNCH là họ rất sợ.(cười)Cho dù đó là những ông đă què cụt hay đui mù, già yếu ǵ đó th́ họ cũng rất sợ.

 

Nhưng cũng không thể phủ nhận là chính quyền rất sợ những hoạt động của tôn giáo nói chung, đặc biệt lúc này là giới Công giáo. Một phần th́ người theo đạo đă nhiều, và bên cạnh đó c̣n có phần là họ thấy ḿnh không đủ sức kiểm soát được đám đông này.

 

Lm Phạm Trung Thành:Khi năy anh nói một ư về hoạt động từ thiện của chúng tôi. Nhưng tôi xin phép được nói thêm đôi chút về chuyện này.

 

Với tư cách là linh mục, và là linh mục Ḍng Chúa Cứu Thế chúng tôi không coi công việc chúng tôi đang làm là chuyện từ thiện.

 

Nghĩa là, với chúng tôi từ thiện là chia sẻ, nâng đỡ về vật chất cho những người kém may mắn nhưng hiện tại, chúng tôi coi đây là sứ mạng của nhà Ḍng, của anh em chúng tôi trong việc đi nói lên sự thật, nói lên lẽ phải và trả lại công bằng cho những người bị tước đoạt. Chúng tôi không đơn thuần gây quỹ, chi tiền, giúp cư trú… Những việc đó chỉ là một phần thôi, v́ chúng tôi không phải là một tổ chức hoạt động từ thiện, chúng tôi làm v́ sứ mạng công bố một sự thật. Chúng tôi phải tiếp tục, phải làm theo sức cúa ḿnh.

 

Sự thật là những con người đó không có tội. Sự thật là những người đó không “ngụy” như lời tuyên truyền. Lúc này là lúc cần phải trả lại sự công bằng cho họ. Hơn nữa là phải cám ơn họ, tri ân họ, v́ họ đă hy sinh một phần thân thể cùng tuổi thanh xuân của họ cho sự b́nh an của Miền Nam Việt Nam.

 

Có vẻ như các Cha đang rất cô đơn trong xă hội này, dù chỉ khởi đi bằng ḷng yêu thương. Hiện t́nh đất nước cho thấy những ǵ làm trái ư nhà nước độc tài, thường đem lại những kết quả rất xấu. Và liệu khi điều xấu nhất đến, thưa Cha, mọi người đă chuẩn bị ǵ cho bối cảnh đó?

 

Lm Phạm Trung Thành:Chúng tôi luôn luôn sẵn ḷng đối diện với mọi sự khó khăn. V́ đó cũng là điều căn bản trong sự dấn thân mà chúng tôi đă chọn. Trong cuộc đời của chúng tôi, Chúa chưa bao giờ hứa hẹn cho chúng tôi sự vinh quang của trần gian này, nhưng Chúa lại chỉ rơ nơi đến của thập gía và nỗi khổ đau. Thậm chí, lúc này Chúa hứa hẹn những khung cửa hẹp, những sự bắt bớ những không phải là con đường thênh thang dễ bước.

 

Nếu không dám chọn đối diện, chúng tôi đă không chọn làm linh mục, không chọn Tin mừng để đi.

 

Điều quan trọng mà tôi đă thưa chuyện với anh, là chúng tôi đi để công bố một sự thật, lấy lại sự công bằng cho những con người đă bị tước đoạt. Chúng tôi luôn tin rằng nếu đó là việc của Chúa th́ không ai có thể phá được. C̣n nếu đó không phải là việc của Chúa, tức nó sẽ bị tiêu diệt. Tôi vừa mới nói với anh em cộng tác viên của chương tŕnh TPB-VNCH là chúng ta không cần lo ǵ cả khi phụng sự ư Chúa. Nếu đây là điều mà chúng ta tạo dựng để t́m tên tuổi hay quyền lợi cho riêng chúng ta – th́ tự chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn tin rằng ḿnh sẽ đối diện với khó khăn nhưng sẵn ḷng chấp nhận và tin, và hy vọng.

 

Nếu Chúa đóng cánh cửa này, th́ ắt sẽ mở một cánh cửa khác. Những ǵ đă diễn ra trong những năm qua, đều chứng minh rơ như vậy.

 

Tuấn Khanh - Trả lại sự thật cho Lịch sử

 

Sách có chữ: Các chế độ độc tài càng sợ, càng phát xít hóa.

 

Nhưng phải nói là cái ǵ hiện nay mà đụng đến chế độ VNCH là họ rất sợ.(cười)Cho dù đó là những ông đă què cụt hay đui mù, già yếu ǵ đó th́ họ cũng rất sợ.”

 

V́ sợ hăi như vậy nên hán ngụy việt cọng càng ra sức, trăm mưu ngàn kế, triệt tiêu cho được chương tŕnh “ Bên nhau đi nốt cuộc đời “ như đă thấy.

 

Và bọn hán ngụy vc lại càng sợ khi Cha Phạm Trung Thành khẳng khái xác quyết:

 

Với tư cách là linh mục, và là linh mục Ḍng Chúa Cứu Thế chúng tôi không coi công việc chúng tôi đang làm là chuyện từ thiện.

 

Nghĩa là, với chúng tôi từ thiện là chia sẻ, nâng đỡ về vật chất cho những người kém may mắn nhưng hiện tại, chúng tôi coi đây là sứ mạng của nhà Ḍng, của anh em chúng tôi trong việc đi nói lên sự thật, nói lên lẽ phải và trả lại công bằng cho những người bị tước đoạt. Chúng tôi không đơn thuần gây quỹ, chi tiền, giúp cư trú… Những việc đó chỉ là một phần thôi, v́ chúng tôi không phải là một tổ chức hoạt động từ thiện, chúng tôi làm v́ sứ mạng công bố một sự thật. Chúng tôi phải tiếp tục, phải làm theo sức cúa ḿnh.

 

Và “Sự Thật Lịch Sử” đó đă được xác quyết:

 

Sự thật là những con người đó không có tội. Sự thật là những người đó không “ngụy” như lời tuyên truyền. Lúc này là lúc cần phải trả lại sự công bằng cho họ.

 

Hơn nữa là phải cám ơn họ, tri ân họ, v́ họ đă hy sinh một phần thân thể cùng tuổi thanh xuân của họ cho sự b́nh an của Miền Nam Việt Nam.

 

Đó là Sự thật của một bộ phận của Quân lực Việt Nam Cộng Ḥa.

 

Và lớn lao trên hết là Sự Thật của Nước Việt Nam Cộng Ḥa: Một chế độ Dân Tộc – Nhân Bản giữ cho nửa mảnh dư đồ của Tổ tiên khỏi bị họa hung tàn cọng sản và đem lại cho 18 triệu đồng bào Việt Nam 21 năm Tự do – No ấm.

 

Hiện tại, v́ bọn việt cọng phản nước, hại dân hoành hành đă 44 năm nay, Đất nước tang thương chưa từng thấy, thành tâm kêu gọi tất cả noi theo gương Cha Phạm Trung Thành:

 

chúng tôi đi để công bố một sự thật, lấy lại sự công bằng cho những con người đă bị tước đoạt.”

 

Nếu mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau cất bước lên đường th́ việc xóa bỏ chế độ bạo ngược vc, trả lại sự công bằng lịch sử cho Việt Nam Cộng Ḥa và trên hết là tái lập một Xă Hội Việt Nam CÔNG BẰNG – NHÂN ÁI theo tuyền thống của giống ṇi Lạc Việt chắc chắn được thực hiện.

 

 

Nguyễn Nhơn

Như lời thúc giục cho cuộc Tranh đấu Mùa Hè 2019

21/5/2019

---------------------------------

 

Phụ đính:

 

Trả lại sự thật cho Lịch sử

Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành

 

Tuấn Khanh

 

 

Năm 2013, linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành nhận được lời đề nghị tiếp nối việc giúp đỡ cho các quư ông TPB-VNCH từ ḥa thượng Thích Không Tánh. Lúc đó sức của chùa Liên Tŕ không c̣n đủ để lo cho các quư ông TPB-VNCH nữa, vốn số lượng tăng lên ngày càng nhiều, cũng như các cuộc ngăn cản của công an tại chùa Liên Tŕ, Thủ Thiêm, khi đó ngày càng gắt gao hơn.

 

Linh mục Phạm Trung Thành nói rằng lúc đó, ông chợt nhận ra một sứ mạng lớn phải theo đuổi, không chỉ là việc giúp đỡ cho kẻ khó, mà như ông tâm t́nh dưới đây, đó là một hành tŕnh lên tiếng cho sự thật và công bằng.

 

Và rồi chương tŕnh tri ân “Bên nhau đi nốt cuộc đời” bắt đầu và ngày càng lớn mạnh. Hàng ngàn người đă t́m đến Pḥng công lư và ḥa b́nh của Ḍng Chúa Cứu Thế, 38 Kỳ Đồng, Sài G̣n. Những món quà được trao đi, những bữa cơm thân t́nh chia sẻ và những niềm vui hiếm hoi sau hàng chục năm, ngày miền Nam Việt Nam được “giải phóng”. Nhưng điều lớn lao hơn là những con người từ lịch sử của một cuộc chiến tranh gặp nhau, thanh thản v́ thấy ḿnh được trả lại phẩm giá, được sống với sự thật và danh dự.

 

Trong cuộc tṛ chuyện với linh mục Phạm Trung Thành vào cuối năm 2018, có lúc ông ngừng lại một chút v́ điện thoại, rồi sau đó quay sang cười lớn “an ninh nào đó cảnh báo rằng sân nhà thờ treo cờ hoàng kỳ, nhưng đâu có, chỉ là những băng rôn có mai vàng mừng Tết thôi”. Gương mặt ông lúc nào cũng vậy, cười vui và thanh thản với mọi thứ ập đến.

 

Và ngay trong phần trả lời về những điều xấu nhất có thể đến, ông vẫn luôn xen kẻ bằng nụ cười hiền lành của ḿnh. An nhiên.

 

Đây đă là năm thứ 6 của chương tŕnh Tri ân TPB-VNCH “Bên nhau đi nốt cuộc đời”, đến năm nay th́ chương tŕnh đă có những điều ǵ đáng lưu ư, thưa Cha?

 

Lm Phạm Trung Thành:Mỗi năm, chi phí cho hoạt động này mỗi năm lại tăng. Thí dụ năm 2106 là 21 tỷ, đến năm 2017 đă là 26 tỷ. Đến hôm nay, vừa rồi chúng tôi tổng kết là 28 tỷ. Con số tăng nói lên một điều là người đến tham gia mỗi ngày một nhiều. Việc này đồng nghĩa với việc những người góp sức thực hiện chương tŕnh này cùng chúng tôi cũng đă biết đến chương tŕnh nhiều hơn để tiếp cận.

 

Chỉ là những hoạt động mang tính từ thiện, nhưng theo Cha, v́ sao nhà cầm quyền lại t́m nhiều cách, hết lần này đến lần khác ngăn cản chương tŕnh TPB-VNCH, thậm chí nối kết với các tỉnh xa để ngăn chận?

 

Lm Phạm Trung Thành:Phải nói là nhà nước này không tiết kiệm một lực lượng nào, một ảnh hưởng nào, sức mạnh nào… để can thiệp điều họ không thích. Tôi rút ra được điều này từ việc sống 44 năm dưới chế độ cộng sản. Họ không muốn một tập hợp nào, một thành phần nào lớn lên, mạnh lên mà không thuộc hệ thống của họ. Bất cứ điều ǵ tập hợp, phải thuộc về họ như Đoàn thanh niên của họ, Hội phụ nữ của họ, Hội luật sư của họ…

 

Nhưng phải nói là cái ǵ hiện nay mà đụng đến chế độ VNCH là họ rất sợ.(cười)Cho dù đó là những ông đă què cụt hay đui mù, già yếu ǵ đó th́ họ cũng rất sợ.

 

Nhưng cũng không thể phủ nhận là chính quyền rất sợ những hoạt động của tôn giáo nói chung, đặc biệt lúc này là giới Công giáo. Một phần th́ người theo đạo đă nhiều, và bên cạnh đó c̣n có phần là họ thấy ḿnh không đủ sức kiểm soát được đám đông này.

 

Trực diện mà nói th́ riêng nhà Ḍng chúng tôi cũng bị coi là có “vấn đề” với chính quyền do chúng tôi luôn lên tiếng trước bất công, luôn suy nghĩ độc lập… Với những điều nói trên, họ ra sức đánh phá nhưng nhiều năm qua, với nhiều h́nh thức, nhiều cách… họ đă không thành công trong việc ngăn cản. Nhưng dù vậy, công việc chăm sóc các quư ông TPB-VNCH ngày càng rộng, ngày càng sâu hơn.

 

Chúng tôi được kể lại nhiều chuyện mà họ ngăn cản. Tệ nhất là họ chọn tấn công từ phía các quư ông từ chính quyền địa phương nơi các quư ông cư ngụ. Nhưng càng ngày càng không thành công do nhiều ông đă thoát ra được nỗi sợ hăi thường ngày để ghi danh và tham gia chương tŕnh này.

 

Gần đây râm ran tin đồn là nhà cầm quyền ở Sài G̣n đă rất khó chịu, muốn chấm dứt các hoạt động TPB-VNCH tại Nhà thờ Ḍng Chúa Cứu Thế. Thậm chí có tin họ là sẽ t́m cách cho chương tŕnh ngừng hoạt động trong năm 2019 này, theo Cha nghĩ, mọi thứ sẽ c̣n được tiếp tục b́nh yên không, trong năm nay?

 

Lm Phạm Trung Thành:Khi năy anh nói một ư về hoạt động từ thiện của chúng tôi. Nhưng tôi xin phép được nói thêm đôi chút về chuyện này.

 

Với tư cách là linh mục, và là linh mục Ḍng Chúa Cứu Thế chúng tôi không coi công việc chúng tôi đang làm là chuyện từ thiện.

 

Nghĩa là, với chúng tôi từ thiện là chia sẻ, nâng đỡ về vật chất cho những người kém may mắn nhưng hiện tại, chúng tôi coi đây là sứ mạng của nhà Ḍng, của anh em chúng tôi trong việc đi nói lên sự thật, nói lên lẽ phải và trả lại công bằng cho những người bị tước đoạt. Chúng tôi không đơn thuần gây quỹ, chi tiền, giúp cư trú… Những việc đó chỉ là một phần thôi, v́ chúng tôi không phải là một tổ chức hoạt động từ thiện, chúng tôi làm v́ sứ mạng công bố một sự thật. Chúng tôi phải tiếp tục, phải làm theo sức cúa ḿnh.

 

Sự thật là những con người đó không có tội. Sự thật là những người đó không “ngụy” như lời tuyên truyền. Lúc này là lúc cần phải trả lại sự công bằng cho họ. Hơn nữa là phải cám ơn họ, tri ân họ, v́ họ đă hy sinh một phần thân thể cùng tuổi thanh xuân của họ cho sự b́nh an của Miền Nam Việt Nam.

 

Có vẻ như các Cha đang rất cô đơn trong xă hội này, dù chỉ khởi đi bằng ḷng yêu thương. Hiện t́nh đất nước cho thấy những ǵ làm trái ư nhà nước độc tài, thường đem lại những kết quả rất xấu. Và liệu khi điều xấu nhất đến, thưa Cha, mọi người đă chuẩn bị ǵ cho bối cảnh đó?

 

Lm Phạm Trung Thành:Chúng tôi luôn luôn sẵn ḷng đối diện với mọi sự khó khăn. V́ đó cũng là điều căn bản trong sự dấn thân mà chúng tôi đă chọn. Trong cuộc đời của chúng tôi, Chúa chưa bao giờ hứa hẹn cho chúng tôi sự vinh quang của trần gian này, nhưng Chúa lại chỉ rơ nơi đến của thập gía và nỗi khổ đau. Thậm chí, lúc này Chúa hứa hẹn những khung cửa hẹp, những sự bắt bớ những không phải là con đường thênh thang dễ bước.

 

Nếu không dám chọn đối diện, chúng tôi đă không chọn làm linh mục, không chọn Tin mừng để đi.

 

Điều quan trọng mà tôi đă thưa chuyện với anh, là chúng tôi đi để công bố một sự thật, lấy lại sự công bằng cho những con người đă bị tước đoạt. Chúng tôi luôn tin rằng nếu đó là việc của Chúa th́ không ai có thể phá được. C̣n nếu đó không phải là việc của Chúa, tức nó sẽ bị tiêu diệt. Tôi vừa mới nói với anh em cộng tác viên của chương tŕnh TPB-VNCH là chúng ta không cần lo ǵ cả khi phụng sự ư Chúa. Nếu đây là điều mà chúng ta tạo dựng để t́m tên tuổi hay quyền lợi cho riêng chúng ta – th́ tự chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn tin rằng ḿnh sẽ đối diện với khó khăn nhưng sẵn ḷng chấp nhận và tin, và hy vọng.

 

Nếu Chúa đóng cánh cửa này, th́ ắt sẽ mở một cánh cửa khác. Những ǵ đă diễn ra trong những năm qua, đều chứng minh rơ như vậy.

 

 

Tuấn Khanh

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính