Đổi tên nước, tên đảng, th́ lấy tên ǵ ?

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Trích: “Lần đầu tiên trong lịch sử của đảng CSVN, Bộ chính trị phải đối diện với những câu chữ tận cùng của ḷng trung thực, mạnh mẽ chưa từng thấy của nhiều đảng viên CS trung & cao cấp, thư ngỏ viết:

"Ư chí quyết tâm chuyển đổi thể chế chính trị của Đại hội XII cần được biểu thị bằng những hành động cụ thể như đổi tên đảng (không gọi là Đảng Cộng sản); đổi tên nước (không gọi là Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa); trả lại tự do cho những người khác chính kiến đang bị giam giữ; chấm dứt sự trấn áp ngăn chặn nhân dân thực hiện quyền tự do dân chủ theo Hiến pháp”. (Hoàng Thanh Trúc (Danlambao ) - Đổi tên nước, tên đảng th́ lấy tên ǵ?)

 

 

Đực làng Bưng Cầu chẳng đặng đừng góp ư:

 

Đổi tên nước tên đảng thành tên ǵ? Dễ ợt mà cũng hỏi!

 

·                     Tên nước: Các lăo thành kách mạng nói hoài rồi: Trờ về kách mạng đời đầu hồ bác cụ, lấy lại tên nước là: VN Dân chủ Cọng (sản) huề u như kỹ (y như cũ)

 

·                     Tên đảng: Trong “ những ngày nằm bịnh “ ngáp ngáp, cựu cố việt cọng nằm vùng Lê hú đằng mách nước: Cho ly khai lập đảng mới (với đảng viên cũ) tên là Đảng Dân chủ Xă hơi trá h́nh theo kiểu dân chủ xă hội Bắc Âu.

 

Nói túm lại là chơi tṛ cắc kè đổi màu: Cọng sản đổi màu " cọng sản hườn cọng sản ". Thay tên đổi họ mà ra dzô vẫn là thằng cha khi năy!

 

C̣n dzụ 127 cụ kiến nghị mạnh mẽ chưa từng thấy th́...nếu muốn tờ sớ khỏi bị liệng vào sọt rác như thường lệ th́ phải...liều chết làm cách mạng thứ thiệt, nghĩa là xóa bỏ chế độ toàn trị bạc ác, bất nhơn việt cọng hiện hành thay thế bằng chế độ mới tốt đẹp hơn theo đúng tinh nghĩa của chữ Cách Mạng.

 

Khi đó th́:

 

- Tên Nước do tân Hiến pháp do toàn dân Việt chung quyết quy định.

 

- Tên đảng: Mỗi đảng tự đặt tên cho đảng của ḿnh theo hệ thống Dân chủ - Đa nguyên - Đa đảng.

 

C̣n muốn cải xà lách tiệm tiến như Miến Điện th́ phải có các điều kiện tiên quyết như là:

 

1/ Một Suu Kyi khôi nguyên Nobel Ḥa b́nh hy sinh chịu tù trong, tù ngoài, giam lơng vài chục năm.

 

2/ Một Liên đoàn Quốc gia v́ Dân chủ mà nhiều vị thủ lănh bị bắt bớ, tù đày, thủ tiêu cũng bộn.

 

Dân tộc Miến Điện kiên cường chiến đấu không tiếc máu xương mấy chục năm trường mới có “bước đầu” thành tựu như ngày nay.

 

Chí như Venezuela độc tài tập sự kiểu xă nghĩa như Chavez mà không biết bao nhiêu thủ lănh đối lập bị bắt bớ, thủ tiêu và sinh viên- học sinh cùng người dân Venezuela hàng hàng lớp bị đánh đập, bắt bớ tơi bời khi biểu t́nh ồ ạt liên tục nhiều năm tới nay mới chiếm được đa số áp đảo trong cuộc bầu cử vừa qua.

 

Chớ c̣n xuân thu nhị kỳ viết sớ kiến nghị XIN – CHO, gọi là “phản biện trong phạm vi cơ chế” như các cụ công thần kách mệnh xă nghĩa ta th́ đ... khá. Xin lỗi nói tục v́ không nhịn được.

 

 

Đực làng Bưng Cầu

Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính