Đôi hàng vắn tắt về “Sinh hoạt Nhóm” (Teamworks)

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Ở hải ngoại ngày nay hầu hết các tổ chức đấu tranh chính trị đều rơi vào bế tắc.

Nhưng nơi nào cũng phát triển Cộng Đồng với nhiều tổ chức hội đoàn và hầu hết đều mong muốn đóng góp cho Việt Nam tự do.

C̣n trong nước việc thành lập tổ chức có mục đích và nội quy rơ ràng bị hạn chế rất nhiều.

Thành lập nhóm là tốt nhất, vài ba người cùng tâm huyết ngồi lại trao đổi về đường hướng sinh hoạt và hành động, đồng thời t́m kiếm bạn bè, tổ chức cùng chí hướng là việc rất cần làm.

nhỏ hợp thành lớn.

Khi các tổ chức, các nhóm nhỏ đă hoạt động tốt gặp điều kiện thuận lợi tiến đến kết hợp hay liên minh tạo sức mạnh tổng hợp.

(Nguyễn Quang Duy - Tập tranh căi chuẩn bị tranh cử tự do)

 

 

Nôi dung chủ yếu của học thuyết “Ưu Tú Trị” ( Elitism ) có thể tóm gọn một câu như vầy: “Cho dù nhân danh Một Người hay Nhiều Người, việc cai trị luôn luôn do Một Số Ít đảm nhiệm, ( Wether in name of The One or The Many, Government is always by The Few ).

 

Thực tế, đúng là như vậy: Từ tổ chức Quốc gia chí tới một đoàn thể, tập hợp nhó “Việc Điều Hành luôn luôn do MỘT SỐ ÍT đảm nhiệm”:

Việc điều hành Nhà Nước , nói là do 3 ngành Hành pháp – Lập pháp – Tư pháp.

Thực tế là:

·         Hành Pháp do Tổng thông hay Thủ tướng và nhóm nhỏ Tham mưu.

·         Lập pháp do Chủ tịch Quốc Hội và các nhóm nhỏ “Ủy Ban chuyên môn.”

·         Tư pháp do 9 Ủy viên Tối cao Pháp viện điều hành.

 

Các Tổ chức – Đoàn thể lại cũng như vậy:

Tổ chức dù lớn như đảng việt cọng gồm trên 4 triệu đảng viên vẫn chỉ do “Bộ chánh trị 17 tên” điều hành.

 

Cho nên, nói nhân danh “ Độc tài Một Người” hay nhân danh “Dân chủ Nhiều Người”, việc cầm chịch vẫn do “Một số Ít Ưu Tú” đảm nhận.

Ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ ra tranh cử là Nhân vật ƯU TÚ của đảng Dân chủ hay Cộng ḥa, quy tụ chung quanh là MỘT NHÓM NHỎ THAM MƯU.

 

Nhóm thiết kế kế hoạch – chủ trương – sách lược để thi hành khi đắc cử chỉ huy ngành Hành Pháp.

 

Trước hết là kế hoạch tranh cử, chủ yếu là rao hàng – quảng cáo cho “Chương tŕnh làm việc” để cử tri xem xét và chọn lựa.

 

Việc tranh luận chỉ nhằm làm sáng tỏ “Lập trường của ứng cử viên” như kể trên.

 

Và người dân Mỹ căn cứ vào đó mà quyết định, bỏ lá phiếu của ḿnh cho ứng viên nào.

 

Như vậy, ứng cử viên và NHÓM ƯU TÚ của ḿnh được lựa chọn căn cứ vào tài năng và kế hoạch làm việc của nhóm ḿnh.

 

Nội dung học thuyết Ưu Tú Trị nói vắn tắt chi có bấy nhiêu.

 

Đó là nói về NHÓM LÀM VIỆC (Teamworks) trong tranh cử Tự do – Dân chủ,

 

Bây giờ là việc của người Việt chúng ta dùng Phương thức CÔNG TÁC NHÓM để VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG GIẢI TRỪ TOÀN TRỊ VIỆT CỌNG.

 

NHÓM VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG


Một bửa đi khám bịnh

Ngồi nh́n vẫn vơ trong pḥng khách

Trên tường treo khung h́nh

Dăy Vạn lư Trường thành hùng vĩ

Bên trên ghi một chữ to: Teamworks

Phía dưới phụ đề:

Many hands -Many minds - Many hearts:

ONE TARGET

Nhiều bàn tay, nhiều tâm trí, nhiều tấm ḷng

Chỉ cùng nhằm MỘT MỤC TIÊU DUY NHẤT


Đó là câu khẩu hiệu SINH HOẠT NHÓM


Trong cuộc chiến chống tập đoàn sài lang cọng sản

Gồm trên bốn triệu đảng viên

VỚI MỘT HỆ THỐNG CAI TRỊ KỀM KẸP

Từ trung ương tới tận xă thôn

Với cả TÀI NGUYÊN QUỐC GIA


Không có MỘT ĐẢNG PHÁI VÀ LĂNH TỤ nào đương cự được


Cần quan niệm thật rơ ràng dứt khoát

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤU TRANH CHÁNH TRI

TRANH GIÀNH QUYỀN LỰC VỚI ĐẢNG CỌNG SẢN


ĐÂY LÀ VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG

LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ CỌNG SẢN.


Muốn vận động đại chúng tham dự đấu tranh

Cần phải thành lập một số lớn nhóm vận động NỒNG CỐT

Rồi mới nhân nhóm và phát triển khắp mọi nơi

Trên PHƯƠNG THỨC SINH HOẠT NHÓM kể trên


Phương thức nầy nhằm vào hai điểm:

 

1/ Mỗi nhóm gồm 5 - 7 thành viên

Là bạn bè chí cốt, chết sống có nhau

nên bọn t́nh báo - phản gián cọng sản không chen vào được

 

2/ Phát triển nhóm ào ạt khắp mọi nơi

Tràn ngập lực lượng an ninh cọng sản

Chúng không truy ra được hết


V̀ KHÔNG CÓ MỘT TỔ CHỨC THỐNG NHẤT

ắt nhóm nầy lần ra nhóm kia.


Cuối cùng là vấn đề LIÊN KẾT - TẬP TRUNG HÀNH ĐỘNG

Trong quá tŕnh hoạt động, các trưởng nhóm lần hồi nhận biết nhau
Kết họp thành một NHÓM CHỈ ĐẠO - PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG

 

Đây cũng là Sách lược:

Tranh đấu CÓ TỔ CHỨC mà không có MỘT TỔ CHỨC

Tranh đấu CÓ LĂNH ĐẠO mà không có MỘT LĂNH TỤ

để cho an ninh việt cọng giăng lưới hốt.


Lư luận th́ DỄ

Thực hành thật GIAN NAN

Trước hết cần phải quyết tâm và hy sinh

Việc bị bắt bớ, tù đày, có khi mất mạng là phải chấp nhận trước

Nếu muốn đánh đổ bạo quyền cứu dân, cứu nước

Th́ phải chấp nhận như thế: Không có cách nào khác!

 

Trước thái độ hèn nhát đầu hàng tàu cọng của bọn việt cọng hiện nay,

Chỉ c̣n hành động DUY NHẤT là nổi dậy xóa bỏ toàn trị việt cọng.

 

 

Nguyễn Nhơn

Vào Thu 5/10/2019

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính