Để trả lời câu hỏi “định nguyên là ai?”

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Tôi đọc E-mail này, thấy có điều tệ quá. Trích: (Con gái nói: "Sao ghê quá vậy mẹ? Sao người Việt Nam kỳ quá! Sao họ ngu quá vậy?") "... đi làm tay sai không công cho một tên vô lại?!"

Có cách nào lư giải được điều ấy không? Xin trả lời lịch sự

 

            định nguyên là ai?

 

Sao người việt định nguyên ngu quá dzậy

giờ phút nầy c̣n giở giọng tả khuynh?

 

Thiên cộng ḥa hay dân chủ

là sở thích của mỗi người

Cũng giống như tả hữu khuynh

hổng ai bảo ai được

 

Cũng như ngày xưa Việt Nam Cộng Ḥa

Nền Dân chủ c̣n non trẻ

Lại đang lâm chiến

vẫn để cho tên biên tập viện cảnh sát

định nguyên

đệ tử phản loạn thích trí quang

lăng làng mất nết

ṭ le thân cọng

 

Hồi đó ngọng

bây giờ cũng ngọng

hỏng

 

 

QCVNCH

Nguyễn Nhơn

---------------------------------------------

 

Để trả lời câu hỏi “định nguyên là ai?”

                                                         

 

CHINH TRAN <chinhphap89@gmail.com>

 

Định Nguyên chống các viên chức VNCH (bao gồm quân nhân và dân sự) v́ tuân theo chỉ thị của Trí Quang và Tập Đoàn Tăng Lữ B́nh Trị Thiên..

 

Chúng tôi chống Thích Trí Quang và GH Ấn Quang v́ bọn này góp công sức giúp VC chiếm miền Nam VN. Trong khi ông Liên Thành chỉ mới ra sách BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG vào năm 2008 và TRÍ QUANG - TỘI ĐỒ DÂN TỘC vào năm 2010. Năm 2012, ông Liên Thành ra mắt sách tại Sacramento (cựu Thiếu Tá Trần Văn Ngà là Trưởng Ban Tổ Chức, có đạt giấy mời Trầm Kiêm Đoàn và Định Nguyên đến đối chất)

 

Từ San José, tôi lái xe lên Sacramento tham dự (cốt để xem mặt 2 lăo tướng của phe Giao Điểm) nhưng cả 2 Trần Kiêm Đoàn và Định Nguyên "LẬN SÂU và LẶN KỸ "không thấy đâu cả.

 

Bây giờ che dấu tông tích THÂN CỘNG bằng cách gán cho phe ta là PHE CUỒNG TRUMP,

 

Định Nguyên cố t́nh lờ đi một sự thực là ông TRUMP mới chỉ lên làm Tổng Thống từ 2017 !!! và quân dân cán chính VNCH chống TRÍ QUANG và GH Ấn Quang từ sau 30-4-1975 .

 

Nhắn gởi ĐỊNH NGUYÊN và DAVID HOANG là nên đi học lại TIẾNG VIỆT v́ viết chỉ có 2-3 ḍng mà sai chính tả tùm lum.

 

Măt khác trong mail list của David Hoang tại sao lại có báo QĐND dưới địa chỉ "webmaster@qdnd.vn".

 

Phải chăng cả David Hoang và Định Nguyên là thành viên của mạng lưới T̀NH BÁO VĂN NGHỆ cho VC ?

 

Trần Trung Chính - San José

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính