Đă đến lúc toàn dân Việt đứng lên đáp lời sông núi

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Bảo Giang (Danlambao) - Hỡi nhân dân Việt Nam anh hùng, c̣n chờ ǵ nữa, hăy đứng dậy mà đi. Hăy chung nhau một ṿng tay. Hăy cùng nhau một lời quyết chiến. Thề đạp tan sự thống trị độc ác của tập đoàn CS mà viết lại trang sử Nhân Bản cho nhà Việt Nam. Để ở đó, không phải là nơi cho lá cờ máu của CS trú ẩn để chúng mang oan khiên, độc ác đến cho người dân. Ở đó không c̣n là nơi để cho các đoàn đảng viên Tàu cộng, Việt cộng nhớn nhỏ đấu tố cuộc sống an b́nh của con dân Việt Nam... (Bảo Giang - Cờ chiến thắng mang hồn… VC)

 

Toàn dân nước Việt

"Đứng lên Đáp lời Sông núi"

Triệt hạ sói lang việt cọng

Hỏa thiêu cờ in máu

Phản nước - hại dân việt cọng

Quyết tâm dựng lại Ngọn Cờ Vàng

Cờ Chánh Nghĩa Dân tộc

Đồng hát vang Quốc ca VNCH

"Công dân ơi! mau hiến thân dưới cờ.

Công dân ơi! mau làm cho cơi bờ.

Thoát cơn tàn phá, vẻ vang đời sống.

Xứng danh ngàn năm ḍng giống Lạc Hồng.”

 

Câu chuyện Quốc Kỳ = Quốc Ca

 

Trích: “Cờ Vàng là màu cờ mang theo Hồn Nước, mang theo trọn niềm tin yêu, hy vọng của con dân và của núi sông Việt Nam hôm nay và mai sau. Cờ Vàng là truyền thống, là lịch sử là nền văn hóa của chúng ta và thuộc về chúng ta. Đó là màu cờ của sự sống của Tự Do của Độc Lập Dân Tộc.


Cờ Đỏ là cờ của sự chết, của man rợ. Nó là màu cờ mang tâm huyết của CS Phúc Kiến. Nó giết chết hết tất cả mọi niềm tin, mọi hy vọng, mọi yêu thương, mọi nhân ái trong ḷng người Việt nam. Nó là tội ác và là gian trá. Nó là cờ của Nô Lệ, có truyền thống, lịch sử và nền văn hóa thuộc về nô lệ. Không thuộc về truyền thống, lịch sử, văn hóa Việt Nam
. (Bảo Giang: Lá Cờ, Màu Cờ và Hồn Nước)

 

Nhân tác giả Bảo Giang luận về Màu Cờ và Hồn Nước, tôi mạo muội đôi lời về Quốc Ca.

 

Câu khởi đầu của cái gọi là quốc ca việt cộng:

“Đoàn quân Việt Nam đi, chung ḷng cứu quốc

Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa”

 

Quốc ca Quốc gia Việt Nam Cộng Ḥa:

“Nầy công dân ơi!

Đứng lên đáp lời sông núi”

 

Đoàn quân đi theo bước quân hành làm sao sánh được tiếng gọi công dân:


Một bên chỉ là thúc dục quân hành. Một bên là kêu gọi công dân “Đáp lời sông núi!”.

 

Quốc ca việt cộng vẽ vời tiếp về lá cờ máu và chiến thắng vinh quang xây xác quân thù, cuối cùng chỉ là lập chiến khu:

Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước,

Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca.

Đường vinh quang xây xác quân thù,

Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu.”

 

Trong khi Quốc Ca Quốc Gia – Việt Nam Cộng Ḥa kêu gọi cùng nhau hy sinh v́ tương lai Quốc dân. Từng câu, từng câu đều mang ư niệm Dân tộc – Non sông – Ṇi giống:

 

Đồng ḷng cùng đi, hy sinh tiếc ǵ thân sống.

V́ tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên.

Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.

Dầu cho thây phơi trên gươm giáo.

Thù nước lấy máu đào đem báo.

Ṇi giống lúc biến phải cần giải nguy.

Người công dân luôn vững bền tâm chí.

Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi.

Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời”

 

Quốc ca việt cộng kết thúc với vẽn vẹn hai chữ Nhân dân và Nước non ngắn ngủn:

 

V́ nhân dân chiến đấu không ngừng,

Tiến mau ra sa trường,

Tiến lên, cùng tiến lên.

Nước non Việt Nam ta vững bền.”

 

Và Quốc Ca Quốc Gia Việt Nam Cộng Ḥa kết thúc với Điệp khúc lẫm liệt:


“Điệp khúc:

Công dân ơi! mau hiến thân dưới cờ.

Công dân ơi! mau làm cho cơi bờ.

Thoát cơn tàn phá, vẻ vang đời sống.

Xứng danh ngàn năm ḍng giống Lạc Hồng.”

 

Và để kết luận, xin nhắc lại đây lời nói lẫm liệt của Thống Tướng Lê Văn Tỵ, Tổng Tham Mưu Trưởng QLVNCH xin ǵn giữ lại ngọn Cờ Vàng Quốc Gia.
Hồi mới thành lập Đệ Nhất VNCH, Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm có ư định thay đổi Quốc Kỳ – Quốc ca.


Được hỏi ư kiến, Thống tướng dơng dạc thưa:

 

Xin Tổng thống làm ơn giữ lại ngọn cờ Vàng Quốc Gia, bởi vi anh em chúng tôi:

“Khi sống, đứng dưới là cờ Vàng chiến đấu

Khi chết, lá cờ Vàng bọc thây!”

 

Đó là lời nói cương trực của “Người lính già không bao giờ chết. Người chỉ nhạt nḥa theo năm tháng!” (The Old Soldier never dies. He just fades away!)

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính