Dạo nầy “ḥa hiệp” hơi nhiều


Nguyễn Nhơn

 

 

Thời nội chiến Bắc Nam, Hà Nội cũng đă từng đu dây giữa hai nước đàn anh Nga Sô và Trung cộng, nhưng cuối cùng phải phụ thuộc vào Nga.

 

 

Đổi mới chính trị để ḥa giải dân tộc…

Sức mạnh của một quốc gia dựa trên ḷng dân đồng thuận.

Sự đồng thuận chỉ có thể có khi tiếng nói mọi công dân được tôn trọng và chỗ đứng mọi người đều ngang nhau, một xă hội tự do, dân chủ, thượng tôn luật pháp.

44 năm đă quá đủ để chứng minh chế độ cộng sản chọn sai đường không mang lại đồng thuận dân tộc.

Tham nhũng cường hào ác bá tràn ngập khắp nơi.

Dân nghèo khó, quan chức giàu có, đất nước kiệt quệ.

Đă đến lúc Hà Nội phải trao trả các quyền tự do cho dân, trả lại tư hữu ruộng đất cho dân, chuyển đổi từ một thể chế cộng sản sang một thể chế tự do, dân chủ.

Thay đổi thể chế chính trị, Hà Nội cũng chứng tỏ đă ḥa giải với khuynh hướng cải cách ngay trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam.

Chính Ủy viên Bộ Chính Trị đảng Cộng sản ông Trần Xuân Bách vào năm 1989 đă cố vấn cho Bộ Chính Trị như sau:

Có nước tự cho ḿnh không cần đổi mới, đă bị bục vỡ.

Có nước coi đổi mới kinh tế phải làm nhanh, c̣n đổi mới chính trị th́ chầm chậm cũng bục chuyện.

Có nước chỉ đổi mới kinh tế, không đổi mới chính trị, đă bục to.

Có nước làm cả hai, nhưng không nhịp nhàng, gặp khó khăn.

Hai lănh vực này phải nhịp nhàng, không chân trước chân sau, không tấp tểnh đi một chân.”

 

Đổi mới kinh tế như ḥa hợp, c̣n đổi mới chính trị chính là ḥa giải.

 

Lẽ ra đổi mới chính trị phải làm trước, người dân phải được quyền quyết định con đường phát triển và quyền giám sát việc nhà nước quản trị quốc gia.

Đến nay ḥa giải vẫn chưa được tiến hành, đổi mới chính trị vẫn bị đ́nh trệ.

Ông Trần Xuân Bách từng là Phó Chính ủy Bộ chỉ huy tối cao cuộc tấn công vào Campuchia và sau đó làm trưởng Ban B68 chỉ huy bộ máy hành chính của Campuchia nên chắc đă hiểu rơ những thảm bại của dân tộc trong cuộc chiến tại Campuchia.

Trước đe dọa bành trướng và chiến tranh của Bắc Kinh, việc cải cách chính trị, ḥa giải và t́m đồng thuận dân tộc là việc làm hết sức cần thiết và quan trọng.

Chưa quá trễ để đảng Cộng sản thay đổi thể chế, giảm thiểu đau thương và thiệt hại cho dân tộc.

(Nguyễn Quang Duy-Đổi mới chính trị để ḥa giải dân tộc)

 

 

Pham Trung Kien <ptrungkien71@gmail.com>

Mon 5/27/2019 10:16 PM


Kính chào Nhân sỉ Thanh Phạm và Quư Đồng hương

 

Ở trong nước cũng như hải ngoại đă có khá nhiều tổ chức, đoàn thể, tập thể, đảng phái với lập trường, chí hướng và mục tiêu đấu tranh khác nhau, cũng có cả TẬP HỢP QUỐC DÂN VIỆT và LIÊN HIỆP HỘI ĐỒNG QUỐC DÂN VIỆT nhưng không thấy có chủ trương, mục tiêu, đường lối rơ ràng!

 

TK tôi thiết tha kính mong Quư vị hăy liên kết chặt chẽ với nhau thành “TỔNG LỰC QUỐC DÂN VIỆT” với mục tiêu và nhiệm vụ; tạo sự “HOÀ GIẢI + HOÀ HỢP + ĐOÀN KẾT DÂN TỘC” và thúc đẩy DÂN CHỦ hoá Việt Nam.

 

V́ TỔ QUỐC và DÂN TỘC VIỆT NAM…Kính mong Quư Nhân Sĩ, Trí thức, Tu sĩ các Tôn giáo (ở trong nước cũng như hải ngoại), đặc biệt là Qúy Ngài;  LM Nguyễn Văn Lư, LM Nguyễn Hữu Giăi, Hoà Thượng Thích Không Tánh, HT Thích Minh Tuyền, Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Quăng Độ…

 

Quư Đại Biểu Quốc Hội VN, quư tướng tá trong QĐNDVN, Quư cựu cán bộ đảng viên, (kể cả những người trong chính quyền) …

 

Hăy mạnh dạn lên tiếng góp ư, cổ vũ, cùng chung tay xây dựng „TỔNG LỰC QUỐC DÂN VIỆT

 

********************

 

Tổng thống Hoa Kỳ tay phất cờ việt cộng.

 

Thủ fuc việt cọng cười toe quơ cờ Mỹ.

 

Mỹ – việt cọng đè huề lưng túi gió trăng.

 

Bây giờ lót tót “theo sau có một vài thằng con con. ”

 

Ông Nguyễn Quang Duy xứ Kangaroo nhận định “Chiến tranh Việt Nam” là NỘI CHIẾN.

 

V́ nhận định sai lệch như vậy nên lập trường không vững: Cứ mơ hồ về “ḥa hợp – ḥa giải anh em!”

 

Mới đặt ra câu thiệu: “Đổi mới kinh tế như ḥa hợp, c̣n đổi mới chính trị chính là ḥa giải. ”

 

Cái dzụ đặt vè tuyên truyền nầy là nghề riêng của cọng sản.

 

C̣n dzụ Kinh tế – Chánh trị là Hai chân của một thân thể th́ ai học Kinh Tế Chánh Trị Học đều biết, khỏi cần dẫn “ủy viên bộ chánh trị vc” Trần Xuân Bách.

 

·         Năm 1986, Vơ Văn Kiệt mà không làm bướng “băi bỏ ngăn sông – cấm chợ”. Miền Nam dân đói nổi loạn chớ không có “ḥa hiệp” ǵ hết trơn.

·         Năm 1990. cho Quân cán chính VNCH quy mả để đổi lấy viện trơ Mỹ và nới rộng cấm vận, mở rộng giao thương chớ hổng có ḥa hiệp cái mẹ rượt ǵ.

 

V́ không có Ḥa hiệp nên việt cọng không cần đổi mới chánh trị để “ḥa giải” làm chi, một khi nó c̣n nguyên “Bộ máy Nhân sự – Công an – Bộ đội” cai trị nghiêm nhặt, nhất là khi Hoa Kỳ khen lao “VN (cọng sản) là đối tác thương mại “tàn bạo” (brutal) có nghĩa là buôn bán giỏi giang.

 

Cho nên tác giả Nguyễn Quang Duy không nên hô quảng, hô tiều làm chi:

Trước đe dọa bành trướng và chiến tranh của Bắc Kinh, việc cải cách chính trị, ḥa giải và t́m đồng thuận dân tộc là việc làm hết sức cần thiết và quan trọng.

Chưa quá trễ để đảng Cộng sản thay đổi thể chế, giảm thiểu đau thương và thiệt hại cho dân tộc.”

 

Riêng “hậu bối (?)” Pham Trung Kien c̣n chơi bạo hơn: Hô hào ḥa hợp ḥa giải với cả tướng tá – Dân biểu việt cọng và cả đảng viên cọng sản “để … Xây dựng Toàn lực Quốc gia”:

 

“ … V́ TỔ QUỐC và DÂN TỘC VIỆT NAM…Kính mong Quư Nhân Sĩ, Trí thức, Tu sĩ các Tôn giáo (ở trong nước cũng như hải ngoại), đặc biệt là Qúy Ngài;  LM Nguyễn Văn Lư, LM Nguyễn Hữu Giải, Hoà Thượng Thích Không Tánh, HT Thích Minh Tuyền, Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Quảng Độ…

Quư Đại Biểu Quốc Hội VN, quư tướng tá trong QĐNDVN, Quư cựu cán bộ đảng viên, (kể cả những người trong chính quyền) …

Hăy mạnh dạn lên tiếng góp ư, cổ vũ, cùng chung tay xây dựng “TỔNG LỰC QUỐC DÂN VIỆT

 

 

Hỡi ơi! Bọn việt cọng đang quyền uy một cơi, giàu sang phú quí, gởi con đi Mỹ du học, chuyển tiền của ra ngoại quốc đề pḥng hữu sự, làm sao mà tự nhiên lại nghe lời hô hào của một “nhân sĩ ” PTK:

 

Quư Đại Biểu Quốc Hội VN, quư tướng tá trong QĐNDVN, Quư cựu cán bộ đảng viên, (kể cả những người trong chính quyền) …

 

Hăy mạnh dạn lên tiếng góp ư, cổ vũ, cùng chung tay xây dựng “TỔNG LỰC QUỐC DÂN VIỆT

 

Mà quay đầu cho đầu cho được?!

 

Cọng sản là duy vật biện chứng,

 

Cọng sản cu li việt cọng chỉ biết “tương quan lực lượng”, có sức mạnh tới đâu tranh giành quyền lực tới đó.

 

Chừng nào giới trẻ Việt Nam thức tỉnh theo gương tuổi tẻ Hong Kong “Vận Động” cho được “Sức mạnh Toàn lực Quốc Gia” th́ mới mong giải trừ được toàn trị việt cọng.

 

 

Nguyễn Nhơn

Hong Kong đă khởi phát Đấu Tranh Mùa Hè đầy phấn khởi

Tuổi trẻ Việt Nam hùng cường Lạc Long c̣n lưu lạc nơi nao?!

12/6/2019

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính