“Đài vinh quang… xây xác quân thù!”(*)

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Ta đánh đây (đánh Mỹ cứu nước) là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”. Câu nói của TBT Lê Duẩn sau 1975, và đă được ghi khắc trước đền thờ của ông - bây giờ vẫn hiện hữu – đă xác nhận rất rơ ràng cho một cuộc chiến: không phải cứu nước, giải phóng dân tộc, mà là “đánh thuê”, làm tay sai cho cộng sản quốc tế (CSQT) trong mưu đồ “cộng sản hóa” toàn thế giới, mà CSVN do Hồ Chí Minh lănh sứ mạng thi hành.

 

Hằng năm họ tổ chức ŕnh rang để mừng chiến công và thành tích. Ḷn cúi không biết nhục, làm tay sai không biết hổ thẹn, và đem dâng nạp đất đai, lănh thổ, đưa dân tộc đến cùng cực khổ nghèo, đi vào bước đường làm nô lệ, họ không hề cải hối ăn năn. Vẫn cao ngạo, tự hào cho “sự nghiệp làm tôi tớ”. Vẫn vui say, an hưởng vinh sang trên những tiệc “đầu lâu”. Họ không c̣n là giống người… từ lâu đă là dă thú rừng xanh, và tiến dần lên loài ác quỷ.

 

Đất nước ta chưa bao giờ có được như hôm nay”? Phải. Đất nước trải qua trên mấy ngàn năm, biến thiên qua bao thời đại với những thăng trầm: vui buồn, sướng khổ, với những thịnh, suy… Đă có lúc ta mất nước. Lúc yếu, thế cô, giặc mạnh, ta đành phải thua cuộc, qui hàng, làm dân nô lệ. Nhưng mà, chờ cơ hội, tổ tiên ta vùng lên, và đă bao phen đánh đuổi quân xâm lược, dựng lại cơi bờ. Không khiếp nhược, không tự nguyện làm khuyển mă. Không cúi ḷn để được hưởng “quang vinh”. Và nhất là không bao giờ hèn với giặc, ác với dân… Đó là lịch sử dân tộc hào hùng thuở trước.

 

Nhưng bây giờ: Tự hào cho một thành tích “chưa bao giờ có được như hôm nay” là đem đổi chác sự tồn tại sống c̣n bằng dâng nạp lănh thổ. Mưu cầu vinh sang lợi quyền là quyết tâm đàn áp người dân, đưa đưa dân tộc vào nô lệ… Đó là thời đại của hôm nay - thời đại HCM gian manh lừa dối - Thời đại tự hào cao ngạo một đảng quang vinh mà đất nước phát triển đi lùi, đầu độc ngu dân để độc quyền cai trị.

(Ng. Dân - 30/4/1975: Xây vinh quang trên những xác người - không giải phóng, mà là cưỡng chiếm, cướp đoạt)


Đài vinh quang … xây xác Dân lành

Tội ác diệt chủng CẢI KÁCH RUỘNG ĐẤT


“…Thống kê chính thức của nhà nước Cộng sản Việt Nam được đăng trong cuốn Lịch sử kinh tế Việt Nam tập hai cho biết là đă có 172.008 người bị quy vào thành phần địa chủ và phú nông, là những người bị xếp vào loại kẻ thù của nhân dân, bị “đào tận gốc, trốc tận rễ” nghĩa là không bị bắn tại chỗ th́ cũng bị lănh án tù rồi chết trong nhà giam.

Con số này có thể không chính xác, nhưng số nạn nhân quyết không thể thấp hơn thế được v́ nó được ghi trong Văn kiện đảng toàn tập do nhà xuất bản chính trị quốc gia ấn hành, và v́ nó không nói ǵ đến những người bị kết án là Quốc Dân đảng thừơng th́ bị bắn ngay tại chỗ. Trong số này, có cả những đảng viên Cộng sản trung kiên, mà trước khi chết vẫn c̣n hô to khẩu hiệu: đảng Cộng sản muôn năm.


Năm 1956 cũng là năm mà ông Hồ Chí Minh và đảng Lao động công khai lên tiếng nhận sai sót trong quá tŕnh thực hiện cuộc cải cách ruộng đất, rồi thực hiện một số biện pháp kỷ luật và tiến hành sửa sai. Bản thống kê chính thức cho biết là trong số 172.008 ngừơi bị quy là địa chủ và phú nông trong cải cách ruộng đất th́ 123.266 người bị quy sai, tức là bị oan. Tính theo tỷ lệ là 71,66%. Có lẽ chưa bao giờ và ở đâu tỷ lệ giữa số bị oan và nạn nhân lại cao đến như thế…”

(Hồ sơ tội ác cuộc Cải Cách Ruộng Đất (1949-1956) | VINH DANH CỜ ...

https://vinhdanhcovang.wordpress.com/.../hồ-sơ-tội-ac-cuộc-cải-ca..)

 

Đài vinh quang … xây xác quân ḿnh

Chiến tranh chống Pháp 1946 – 1954

 

Chiến tranh Việt Nam kỳ thứ nhất 1946-1954.


Ngay sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt 1945, cộng sản Việt Nam vận động được toàn dân, cướp chính quyền, tuyên ngôn độc lập.

Năm 1946 Pháp theo chân người Anh trở lại Việt Nam. Cuộc chiến chống Pháp bắt đầu. Toàn dân tham gia kháng chiến, không phân biệt Quốc Cộng. Nhưng về sau phe quốc gia đa số là dân thành thị, trí thức, tiểu tư sản từ bỏ cộng sản, về hợp tác với Pháp chống kháng chiến do phe cộng sản tiếp tục lănh đạo nông dân. Cuộc chiến gia tăng từ 1946 đến 1954. Phe quốc gia dần dần dành được chủ quyền nhưng cuộc chiến vẫn do người Pháp chỉ huy. Chiến tranh kéo dài trong 8 năm. Sau khi Pháp thất trận Điện Biên Phủ, hai phe kư kết hiệp định Genève chia đôi đất nước. Một triệu dân miền Bắc từ bỏ cộng sản di cư vào Nam. Hơn 100 ngàn cán bộ cộng sản từ Nam ra Bắc. Phe cộng sản chiếm giữ miền Bắc được Nga Sô và Trung Cộng yểm trợ. Phe quốc gia xây dựng miền Nam do Hoa Kỳ yểm trợ. Pháp hoàn toàn rút lui. Tổng kết tổn thất của Pháp là 140, 000, trong đó có 79.000 chết và mất tích, 65.000 bị thương. Quân đội Quốc gia Việt Nam tổn thất chung là 419.000 chết, bị thương hoặc bị bắt..

 

Số thương vong của Việt Minh là 192.000 người chết Khoảng 300.000 đến 400.000 dân thường thiệt mạng.

(Tổn thất trong chiến tranh - B́nh Luận - Việt Báo Daily Online

https://vietbao.com/a272739/ton-that-trong-chien-tranh )

 

Đài vinh quang ... xây xác quân ḿnh

Chiến tranh Việt Nam chống Mỹ cứu nước

 

Chiến tranh Việt Nam kỳ thứ hai 1962-1975.


Đất nước chia đôi tại vỹ tuyến 17. Sông Bến Hải là ranh giới của tự do và cộng sản. Đầu thập niên 60, Hà Nội đưa cán bộ tập kết trở về.Tổ chức Mặt Trận Giải Phóng miền Nam bắt đầu cuộc chiến vơ trang để đánh phá trong Nam. Luôn luôn có sự yểm trợ toàn diện và chỉ đạo từ miền Bắc. Năm 1964 quân Mỹ chính thức tham chiến. Cộng sản đă thực hiện 2 cuộc tổng tấn công lớn năm 1968 và năm 1972. Cả hai chiến dịch này, QLVNCH trực tiếp chiến đấu và đă chiến thắng trong việc pḥng thủ. Năm 1973 hai phe kư kết hiệp định Paris, Mỹ rút quân. Năm 1975 trong trận cuối cùng, miền Nam thất thủ.

 

Chấm dứt cuộc chiến 13 năm. Trong cuộc chiến lần thứ hai tổng kết tổn thất là bao nhiêu, xin xem phần kế tiếp. Trong cuốn phim tài liệu The Vietnam War hai nhà báo phe cộng sản là Huy Đức và Bảo Ninh đều có kết luận như nhau. Số người bị hy sinh quá nhiều. Nói một cách khác. Cái giá của chiến tranh quá cao.

Ghi nhận tổn thất từ Việt Museum.


Tổng cộng hơn 3 triệu người chết ở cả hai phe và trên 2 miền đất nước. Hoa Kỳ chết 58 ngàn chiến binh với 300 ngàn thương binh trong đó có trên 50% bị tàn phế, hoàn toàn bất khiển dụng. Đa số tử sĩ là bộ binh và Thủy quân Lục Chiến. Trong số phe Đồng Minh th́ Hàn quốc tổn thất 5 ngàn lính và 11 ngàn thương binh. Việt Nam Cộng Ḥa có 320 ngàn chiến binh tử trận cùng với một triệu 200 ngàn thương binh.

 

Phía cộng sản đă hy sinh 1 triệu chiến binh và có 500 ngàn thương binh.

 

(Tổn thất trong chiến tranh - B́nh Luận - Việt Báo Daily Online

https://vietbao.com/a272739/ton-that-trong-chien-tranh)

 

Sách có chữ:

“Nhất tướng công thành, vạn cốt khô”.

Nay cải biên:

Nhất “đảng” công thành triệu nhà tan!

 

Mà phải chi sau khi “cướp chánh quyền” với triệu mạng vong, đảng ăn cướp việt cọng đem lại cho dân Việt chút b́nh an, no ấm th́ cũng mang ơn.

Đàng nầy, bọn sói lang, hồ tinh bác cụ chỉ mang lại thêm tội ác chất chồng và lớn hơn hết là tội bán nước – diệt tộc.

 

Đài vinh quang ... xây xác tương tàn

“Tù cải tạo” tận diệt Quân – Dân – Chính Miền Nam

 

“HỌC TẬP CẢI CẢI TẠO”: TỘI ÁC CHỐNG NHÂN LOẠI CỦA CỘNG SẢN

 

SỐ NẠN NHÂN BỊ GIAM CÂM, SỐ NẠN NHÂN CHÉT và SỐ “TRẠI TÙ CẢI TẠO”

Theo sự ước tính của các tài liệu nghiên cứu có tính hàn lâm đă được phổ biến tại Hoa Kỳ và Âu Châu “…According to the published academic studies in the United States and Europe…” th́ số nạn nhân và số các “trại tù cải tạo” được ước tính như sau.

- 1 triệu nạn nhân đă bị giam giữ không bị chính thức kết án hay xét xử (without formal charge or trial).

- 165,000 nạn nhân chết tại các “trại tù cải tạo.”

- Có ít nhất 150 “trại tù cải tạo” sau khi Sàig̣n sụp đổ.

Thời Gian “Cải Tạo”: Theo bộ ngoại giao Hoa Kỳ th́ tuyệt đại đa số những người tù bị giam cầm từ ba tới 10 năm. Nếu lấy con số trung b́nh là bẩy năm tù cho mỗi người th́ số năm tù của mội triệu người là 7,000,000 năm.

Tất cả những sự kiện tŕnh bày trên đây đă chứng minh rằng cái danh xưng “học tập cải tạo” là nguỵ danh để che đậy năm tội ác chống nhân loại của Hồ Chí Minh và bè lũ cộng sản đối với những quân dân cán chính VNCH đă bị chúng giam cầm phi pháp sau ngày 30-4-1975.

(https://tiengquehuong.wordpress.com/2015/04/17/hoc-tap-cai-tao/)

 

Đài vinh quang … xây xác dân lành

Tội ác diệt chủng “ Kinh Tế Mới “

 

Kinh tế mới

 

Đầu năm 1977, cậu bé Thái Cẩm Hoàng328   thấy nhà ḿnh thường xuyên có khách. Ông tổ trưởng tổ dân phố cùng vài cán bộ ngày nào cũng tới vận động gia đ́nh đi kinh tế mới. Ông nói với mẹ Hoàng: “Chị phải đi th́ chồng chị mới được về sớm”. Cha Hoàng, Đại úy Thái Tú B́nh, đại đội trưởng đại đội chiến tranh chính trị thuộc tiểu khu Quảng Nam, giờ ấy đang là tù cải tạo. Ông B́nh bị bắt ngay sau ngày 29-3-1975, ngày Đà Nẵng được “giải phóng”.

Mẹ Hoàng h́nh dung được điều ǵ chờ đợi gia đ́nh ở khu kinh tế mới. Nhưng đấy không phải là lựa chọn của những người vợ lính. Hàng xóm chạy qua chạy lại, những người có cùng hoàn cảnh chỉ biết nh́n nhau gạt nước mắt. Biết không thể “chống chính quyền cách mạng”, trước thời điểm rời Hội An, mẹ Hoàng nhờ bà nội qua sống cùng, hy vọng giữ lại được căn nhà. Bà nội tuổi cao, chính quyền không thể buộc bà đi kinh tế mới.

 

… Từ những ngày cuối tháng 8-1975, chính quyền cho xe chở hàng chục ngh́n dân về quê. Tính đến đầu tháng 10-1975, có hơn 15.000 dân được đưa đi xây dựng các vùng kinh tế mới. Người th́ lên B́nh Phước, Tân Phú, Tây Ninh; người th́ xuống Sóc Trăng, Kiến Tường, Vĩnh Long. Chỉ riêng tháng 10-1975, đă có “hơn 100.000 đồng bào Thành phố lên đường xây dựng vùng kinh tế mới. Tính cả gần năm tháng sau giải phóng, đă có gần 240.000 người phấn khởi trở về quê cũ làm ăn”331. Ngày 28-10-1975, hội nghị mở rộng của Thường vụ Thành ủy chính thức thông qua chủ trương “đẩy mạnh cuộc vận động chính trị sâu rộng trong quần chúng nhân dân nhằm đưa 1,5 triệu người không có công ăn việc làm đi xây dựng các vùng kinh tế mới”.

 

… Một lượng lớn người dân thuộc diện “hồi hương” hoặc đi kinh tế mới sau đó đă quay trở về Thành phố. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 1975-1980, vẫn c̣n hơn 700.000 người dân đă từng sống ở Sài G̣n trước ngày 30-4-1975 không có cơ hội quay lại Sài G̣n sau khi bị buộc “hồi hương” hoặc bị đưa đi kinh tế mới334. Từ 1976-1995, có gần 4,5 triệu người từ các địa phương trên cả nước được đưa đi xây dựng vùng kinh tế mới.

(BTC I. " Giải Phóng " Chương VII: “Giải Phóng” (#15) - Facebook

https://vi-vn.facebook.com/notes/việt...i.../501586259923775/ )

 

Trong số 4 triệu rưởi nhân mạng “ giải phóng “ đi Kinh Tế Mới hồi đó, bao nhiêu người tử vong v́ rừng sâu, nước độc, v́ dói khát, bệnh tật?!

Mồ hoang, rừng thẩm, nào ai biết!

 

Đài vinh quang … xây xác “vượt biên”

 

Tội ác tống dân bỏ xứ tị nạn ôn hoàng cọng sản

 

Sau đây là vài trích đoạn từ các tác phẩm viết về tỵ nạn:

 

“Người Việt Nam chỉ ra đi trong thế cùng, không c̣n cách nào có thể sinh sống tại quê hương của ḿnh. Đây là một cuộc bỏ phiếu vĩ đại chống lại chế độ cộng sản Hà Nội bằng chính mạng sống của ḿnh. Trong số nầy, rất nhiều người mang hoài bảo sẽ có một ngày trở về quang phục quê hương. Số người tử nạn trên bước đường vượt biên không thể thống kê chính xác được. Người ta phỏng chừng từ 400.000 đến 500.000 thuyền nhân bỏ ḿnh trên biển cả hay bị hải tặc bắt giết.


Vượt biên năm 1975 là cuộc xuất ngoại vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam kể từ ngày lập quốc. Đây là một sự kiện hoàn toàn bất ngờ đối với Nam Việt, Bắc Việt, Hoa Kỳ và cả thế giới. Trước đó, không một ai có thể tiên đoán được phong trào vượt biên sẽ xảy ra đến mức lớn lao như thế. Phong trào vượt biên kéo dài từ 1975 đến 1996 ngang bằng với thời gian chiến tranh từ 1954 đến 1975. Tổng số người rời bỏ đất nước bằng tất cả các cách, cộng với những người tử nạn trên đường vượt biên, lên đến khoảng gần bằng tổng số dân chúng và quân nhân Việt Nam cả Nam lẫn Bắc tử trận trong cuộc chiến từ 1954 đến 1975 (khoảng 3,000,000).“Chúng tôi cần gạo và thực phẩm. Trong những ngày này, chúng tôi không có tiền để mua thêm thức ăn. Chúng tôi không được phép có công việc làm. Nếu thực phẩm được phát trễ, chúng tôi chỉ việc nhịn đói. Chúng tôi có rất ít nước uống, v́ đang là mùa khô. Tôi nghĩ nếu mọi chuyện không thay đổi, chúng tôi sẽ chết hết."

Refugee: Thailand, 1978 (www.vietvungvinh.com › cong-dong › thoi-su)

 

Trong tổng số 3 triệu người gạt nước mắt rời bỏ Đât nước Quê hương ra đi có đến 4 – 5 trăm ngàn vùi thân nởi biển cả!

Con số lạnh lùng và tàn nhẫn!

Đó là tội ác diệt tộc của hán ngụy việt cọng chớ không phải vinh quang.

 

Tháng Tư buồn, ngồi ghi lại những oan khiên ngày cũ.

Thắp nén nhang vọng bái những oan hồn uổng tử đồng bào.

Chỉ trông ngóng cho những ai có hiểu biết trong nước lấy lại dũng khí, noi gương anh thư Bà Trưng Bà Triệu, hào kiệt Lê Lợi Quang Trung đứng ra dẫn dắt đồng bào vùng lên diệt sói lang phản nước, hại dân việt cọng, giải trừ ách nạn cọng sản cho quê nhà Việt Nam.

 

 

Nguyễn Nhơn

Quốc Hận 44

6/4/2019

(*) quốc ca việt cọng

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính