Đại hội đẻng 13 chưa ra tuồng mà đă xuống xề trớt quớt

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Việt Nam cử phái đoàn lo Đại hội 13 sang ‘nghiên cứu thực tiễn chính sách’ của Mỹ

Một đoàn công tác của Việt Nam, bao gồm các thành viên của Tổ biên tập Tiểu ban Kinh tế-Xă hội Đại hội Đảng XIII do Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu, vừa có các buổi làm việc với lănh đạo và chuyên gia của các tổ chức nghiên cứu chính sách ở thủ đô Washington nhằm mục tiêu “nghiên cứu thực tiễn chính sách” của Hoa Kỳ.

Theo tường thuật của TTXVN, phái đoàn Việt Nam đă đến Mỹ vào ngày 10/9 và làm việc với Ngân hàng Thế giới, Viện Brookings, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) và hăng The Asia Group.

Nội dung của các buổi làm việc tập trung vào nhiều chủ đề, trong đó ngoài mục tiêu đưa ra giải pháp kinh tế cho Việt Nam trong bối cảnh chung toàn cầu, c̣n có các chủ đề về địa chính trị Biển Đông, chiến lược “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc và sáng kiến “Ấn Độ Dương-Thái B́nh Dương” của Mỹ.

Tổ biên tập Tiểu ban Kinh tế-Xă hội Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhóm chịu trách nhiệm chính trong việc tổng hợp ư kiến và hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế, xă hội từ năm 2021-2023 và Phương hướng phát triển kinh tế xă hội từ năm 2021-2025.

Cũng như kỳ Đại hội 12, Đại hội Đảng thứ 13 sắp tới đang đặt ra nhiều câu hỏi về việc liệu Hà Nội có nghiêng hẳn về phía Mỹ hay không sau khi bị Bắc Kinh dồn ép, dẫn đến những đối đầu căng thẳng trên Biển Đông trong thời gian gần đây.

Tại cuộc họp với Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 hôm 6/9, Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói rằng t́nh h́nh chính trị, an ninh quốc tế “diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường, gây mất ổn định”, theo Thanh Niên.

Tuy nhiên, ông cho rằng thời gian qua, Hà Nội đă “thành công v́ đă xử lư tốt các mối quan hệ, không cực đoan, không phiến diện”, đồng thời nhấn mạnh đến mục tiêu phát triển đất nước là “mở nhưng phải bám sát cương lĩnh”, kiên định mục tiêu, lư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xă hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tăng cường vai tṛ lănh đạo của Đảng Cộng sản.

VOA 13/09/2019

 

 

Phùng mang, đá giáp mở hàng:

 

Việt Nam cử phái đoàn lo Đại hội 13 sang ‘nghiên cứu thực tiễn chính sách’ của Mỹ”

 

Tuồng tích quảng cáo xem ra xôm tụ:

 

Nội dung của các buổi làm việc tập trung vào nhiều chủ đề, trong đó ngoài mục tiêu đưa ra giải pháp kinh tế cho Việt Nam trong bối cảnh chung toàn cầu, c̣n có các chủ đề về địa chính trị Biển Đông, chiến lược “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc và sáng kiến “Ấn Độ Dương-Thái B́nh Dương” của Mỹ.”

 

Từ Kinh tế tới địa chính trị Biển Đông tới cả chiến lược Obor tàu - Indo Pacific Mỹ trong mấy ngày du hí!

Qui embrasse trop mal étreint: Ôm rơm nhiều rậm bụng.

Ngốn cho nhiều, khó tiêu!

 

Nhắc lại CHỦ ĐỀ Đại hội thật hoanh tráng:

 

Cũng như kỳ Đại hội 12, Đại hội Đảng thứ 13 sắp tới đang đặt ra nhiều câu hỏi về việc liệu Hà Nội có nghiêng hẳn về phía Mỹ hay không sau khi bị Bắc Kinh dồn ép, dẫn đến những đối đầu căng thẳng trên Biển Đông trong thời gian gần đây.”

 

Khán giả đang gay cấn chờ xem,

 

Tổng tịt lú bước ra xuống xề trớt quớt:

 

Tại cuộc họp với Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 hôm 6/9, Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói rằng t́nh h́nh chính trị, an ninh quốc tế “diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường, gây mất ổn định”, theo Thanh Niên.

Tuy nhiên, ông cho rằng thời gian qua, Hà Nội đă “thành công v́ đă xử lư tốt các mối quan hệ, không cực đoan, không phiến diện”, đồng thời nhấn mạnh đến mục tiêu phát triển đất nước là “mở nhưng phải bám sát cương lĩnh”, kiên định mục tiêu, lư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xă hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tăng cường vai tṛ lănh đạo của Đảng Cộng sản.”

 

Cái giống cọng sản thiệt là kỳ dị.

Lúc nào mở hàng rao Nam, rao Bắc cũng lă lướt, ngọt ngào.

Đến khi kết thúc lại hô khẩu hiệu “u như kỷ!”

 

Thế kỷ 21, chệt cọng đang đè đầu bóp cổ giành dầu hỏa trên Biển Đông, đảng việt cọng trọng lú vẫn ca dạ cổ hoài lang: kiên định mục tiêu, lư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xă hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tăng cường vai tṛ lănh đạo của Đảng Cộng sản” muôn năm!

 

Mặc dầu không biết đến cuối thế kỷ 21 nầy có được xă nghĩa hoàn thiện hay chưa?!

 

“Cà cuống chết đến đít c̣n cay”

Hội đại 13 là con số xui không khá

Chưa chi mà đă ra nghị quyết

Đẻng ta vẫn cố lỳ y như cũ

lú lú lú

 

 

Nguyễn Nhơn

14/9/2019

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính