Đă đến lúc thực thi Đông Ḥa Tôn Quyền – Bắc Cự Tào Tháo

 

Nguyễn Nhơn

 

 

VNTB - Không có lời kêu gọi biểu t́nh v́ đă có đảng và nhà nước lo?

Trúc Giang

(VNTB) - Ngày Chủ nhật 14-7 đă trôi qua lặng lẽ tại Sài G̣n và Vũng Tàu. Không có một cuộc biểu t́nh nào của người dân để sẻ chia với người lính hải quân Việt Nam đang đối mặt với giặc Trung Quốc ở băi Tư Chính.

Về mặt hành chánh, băi Tư Chính thuộc phạm vi quản hạt của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Sở dĩ không có biểu t́nh, v́ theo nhà báo Trần Đ́nh Thu, “nếu c̣n tồn tại chủ nghĩa xă hội th́ đừng bao giờ nói đến chuyện chống Trung Quốc. Điều đó vô nghĩa lắm. Chỉ nói đến chuyện chống Trung Quốc, khi nào Việt Nam trở thành một nước dân chủ đa đảng, kư các hiệp ước đồng minh với Mỹ, Nhật, Hàn Quốc…”

….................


Măi tới bây giờ nhà báo Trần Đ́nh Thu mới khạc ra được câu nói trên th́ thật là chậm trễ!

 

Dân Quân Cán Chính VNCH đă khẳng định từ lâu:

 

Muốn chống tàu XÂM LĂNG

Trước tiên diệt NỘI GIAN việt cọng


Đối với hán xâm lược, Việt Nam nước nhỏ lại thiếu nội lực mà cứ “BA KHÔNG” đứng thoi loi một ḿnh th́ CHỈ LÀM MỒI CHO giặc hán bành trướng.

 

Câu 16 chữ vàng “Vận mạng Tương quan” bị chệt cọng trói đầu mới thật là ngu.


Bây giờ là lúc, “trước sự thể hán ngụy việt cọng thần phục chệt cọng rơ ràng” sĩ phu trí thức trong nước không thể nói suông cho qua tang lề. Muốn thật ḷng cứu nước, phải dấn thân hy sinh, vận động giới trẻ và đồng bào các giới, đoàn kết vùng lên diệt trừ bọn phản nước, hại dân việt cọng, Giành lại Chủ quyền cho toàn dân.

 

Tổng tuyển cử bầu ra Chánh phủ Quốc gia CHÍNH DANH – CHÍNH THỐNG.

 

Nhân anh Quốc Dân Việt Nam,

Liên Minh Kết ước với các cường quốc

Tứ cường KIM CƯƠNG Mỹ – Nhật – Ấn – Úc

Và tái kết Khối Liên Pḥng Động Nam Á (SEATO)

 

Thành thế bao vây con gấu đỏ tàu cọng gian tham lăm le mở đường thống trị thế giới.


Bây giờ là lúc thực thi:


Đông Ḥa Tôn Quyền, Bắc Cự Tào Tháo


Vừa rồi ông “Ai là sĩ phu” viết bài “Giải cộng nhi thoát”, diễn giải đại ư rằng: Muốn thoát khỏi sự kềm kẹp của nước lớn Tàu, xă nghĩa An Nam phải giải trừ chủ nghĩa cọng sản. Tôi bỗng nhiên nhớ lại câu chuyện Quan Vân Trường thất thủ Kinh Châu trong pho Tam Quốc Chí đọc khi c̣n ở tuổi học tṛ. Câu chuyện đơn giản như vầy: Trước khi kéo đại binh vào Hán Trung, tức Tứ Xuyên ngày nay với thủ phủ Thành Đô, Lưu Bị giao lại Kinh Châu, căn cứ địa cho Quan Vân Trường trấn giữ. Quân sư Khổng Minh ân cần lưu lại câu quân lệnh: Đông ḥa Tôn Quyền, Bắc cư Tào Tháo. Quan Công ỷ ḿnh thao lược, dũng mănh quên đi huấn lệnh của quân sư, cự một lượt cả Tôn Quyền lẫn Tào Tháo. Cho nên mới lâm đại họa sát thân, thất thủ Kinh Châu.

 

Ngẫm việc xưa, luận việc ngày nay: ông Hà Sĩ Phu luận rằng phải giải bỏ cọng sản để thoát ách Tàu c̣n chưa đủ, bởi v́ thực tế Đất nước đă mất từ lâu!

 

Cho nên phải tính chuyện lấy lại Đất nước chớ không phải chỉ đơn thuần băi bỏ chế độ cs để thoát khỏi sự khống chế của Tàu phù.

 

THỰC TẾ, NƯỚC ĐĂ MẤT TỪ LÂU

 

Nước đă mất từ cái ngày già hồ xè tay nhận lănh súng đạn Nga Tàu đánh Pháp để mở đường cho quốc tế cs xích hóa Đông Nam Á.

 

Nước đă mất trên văn tự cho Tàu đỏ từ ngày Đồng tuân lệnh già hồ kư cái công hàm bán hai Quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa cho chệt tàu để đổi lấy súng đạn xâm chiếm Miền Nam, dâng cả nước cho Quốc tế cs Nga – Tàu như chính miệng hung thần Lê Duẫn nói.

 

Nước đă mất một cách ô nhục từ 1990 khi bọn trùm “đảng cướp sạch VN” đem đầu qua Thành Đô cúi lạy, dâng nạp cho Tàu phù, thể hiện bằng ngôi sao thứ sáu trên cờ chệt đỏ khi chúng ŕnh rang tiếp đón phó vương Thập B́nh mùa hè năm ngoái.

 

Nước đă mất từ ngày bọn tôi tớ Tàu kư hiệp ước dâng đất biên giới và nửa thác Bản Giốc và vịnh Bắc Việt cho chủ Tàu của chúng.

 

Hiện tại, nước c̣n đó mà như đă mất rồi:

 

Trên đất liền, các cao điểm chiến lược trên biên giới do dân quân tàu cọng chiếm lĩnh dưới vơ bọc công nhân khai thác rừng đầu nguồn.

 

Nóc nhà Tây nguyên do đặc công tàu đỏ ngụy trang công nhân khai thác quặng mỏ bauxite khống chế.

 

Suốt dọc duyên hải, từ Bắc chí Nam, lỗ chổ những ổ công binh tàu phù chiếm đóng nơi các công tŕnh xây dựng do chệt tàu bao thầu.

 

Những bè cá chệt tàu canh giữ chặt chẻ những vùng vịnh trọng yếu từ vịnh Cam Ranh cho đến Vũng Rô.

 

Đạo quân thứ năm, nội tuyến chệt tàu đầy dẫy khắp nơi từ Đông đô Đại phố tàu B́nh Dương đến các làng chệt tàu mọc lên như nấm từ Nam chí Bắc.

 

Ngoài hải đảo, chệt tàu vừa thiết lập căn cứ hành chánh, quân sự tên gọi huyện Nam Sa, bao gồm cả Hoàng Sa-Trường Sa, lănh thổ của dân tôc ta.

 

Lănh hải và cả vùng đặc quyền kinh tế trên biển của Việt Nam, bọn cs tôi tớ ố nàm làm ngơ cho chủ tàu của chúng mặc t́nh khai thác: hàng vạn tàu 9áng cá chệt vào ra vùng ngư nghiệp truyền thống VN như chỗ không người, lại c̣n bắt bớ, đánh đập ngư phủ VN!

 

Mỏ dầu “Cây Dừa số 9” ngoài khơi, trên thềm lục địa VN, do VNCH phát hiện, nay bọn hèn vc để cho chủ Tàu của chúng đem ra đấu thầu khai thác!

 

Về mặt kinh tế, dân sinh, hàng hóa tàu tràn ngập từ thành thị đến thôn quê. Trong lúc hải sản kể cả nông sản, chệt tàuthu vét mang về biến chế, tiêu thụ hoặc xuất cảng trong khi nhà máy sản xuất người Việt trơ mắt nh́n. Tệ hơn hết là chệt tàu xài tiền nhân dân tệ của chúng trên đất Việt tự nhiên như trên đất nhà của chúng.

 

Ngày nay, dân tàu ra vào VN tự do không cần xin chiếu khán, cư trú, mua bán, làm ăn như trên đất tàu của chúng.

 

Tóm lại là: VN xă nghĩa ngày nay thực chất là một An Nam đô hộ phủ thời hiện đại. Bọn cai trị csvn hành xử với tư cách thái thú và thổ quan tàu: Mỗi khi có việc quan trọng là phải bệ kiến thiên triều xin thượng lệnh. Dân VN thắc mắc về chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa, cái tên gọi là Thứ trưởng ngoại giao An Nam xă nghĩa phải đem đầu qua Bắc Kinh xin quan tàu ban cho huấn lệnh 16 chữ vàng, 4 tốt đem về dạy lại cho bọn nhân sĩ an nam ṭ ṃ!

 

Khi giới trẻ VN biểu t́nh yêu nước, chống xâm lăng tàu, cái tên gọi là tướng Chí Vịnh lật đật chạy qua tàu xin triều kiến và cam kết “các cuộc tụ tập đông người từ nay xin cấm tuyệt”. Và bọn “chỉ biết c̣n đảng, c̣n ḿnh” y lịnh làm như vậy: Cố sống, cố chết triệt hạ cuộc biểu t́nh chống tàu lần thứ 12 mùa hè năm ngoái.

 

Thân phận An Nam đô hộ phủ của nước ta ngày nay dưới bàn tay bọn thái thú, thổ quan cọng sản ố nàm thê thảm là như vậy đó!

 

Cho nên muốn thoát khỏi tai ách Tàu đỏ để Đông ḥa Tôn Quyền, Bắc cự Tào Tháo th́ trước tiên phải đánh đuổi bọn thái thú, thổ quan, tay sai Tàu phù ra khỏi khỏi đất nước.

 

TOÀN DÂN VIỆT NAM VÙNG LÊN ĐÁNH ĐUỔI THÁI THÚ TÔ ĐỊNH CHẠY VỀ TÀU

 

Triển vọng nầy phát khởi từ cuộc biểu t́nh chống xâm lăng Tàu ngày 5 tháng 6 năm 2011 lịch sử, mùa hè năm ngoái. Từ bấy đến nay chỉ trong ṿng một năm mà t́nh h́nh phát triển thật mau lẹ.

 

Cứ nh́n sự biến chuyển thái độ của giới trí thức gốc cọng sản th́ biết:

 

Khởi đầu quư vị đó chủ trương “kiến nghị” kết hợp với “Thơ ngỏ” của 35 trí thức hải ngoại để thỉnh cầu “đảng” đổi mới để lấy lại uy tín để tiếp tục cai trị, nghĩa là sửa đổi lần hồi chế độ theo giải pháp cải lương! Bọn đầu gấu Ba Đ́nh coi 2 cái bản văn đó như tờ giấy lộn, đem quăng vào sọt rác. Cùng lúc chúng lănh lịnh Tàu phù bóp chết cuộc biểu t́nh lần thứ 12 từ trong trứng nước, ngay trước mủi quư vị.

 

Giới nhân sĩ, lăo thành cách mạng vừa than trách “đảng cướp sạch An nam” phủ phàng vừa xoay qua “Phản biện trong phạm vi cơ chế”, nghĩa là phê b́nh đảng trong phạm vi đảng cho phép. Đồng thời nhóm gốc cs lưu vong cũng toan tính tạo lập cái gọi là “xă hội dân sự”, hiểu đơn giản là lập các hiệp hội tư, ví dụ như hội nghiên cứu văn hóa, giáo dục.... Khốn một nỗi trong cơ chế xă nghĩa chưa có luật hiệp hội mà lại có cái nghị định 38 CP qui định rằng: Tụ tập quá 3 người là phải xin phép. Đám ma, đám giổ cũng vậy. Cho nên các quí vị làm sao lập hội tư cho được. C̣n phản biện suông th́ chẳng khác nào đàn khải tai trâu!

 

Nhưng mà như vậy cũng may, bởi v́ nhơn cùng tất biến. Bị ép bức, không c̣n sức chịu đựng được nữa nay bắt đầu to tiếng kháng cự. Trong bài “giải cộng nhi thoát,” Hà Sĩ Phu viết: Vua đă cởi truồng, dân làm sao c̣n giữ lễ.

 

Tuy nhiên, từ phản kháng đến hành động chống lại bạo quyền phản nước, hại dân c̣n cần một bước tối hậu: Dứt khoát thái độ, hành dộng xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị cs chớ không phải chỉ thuyết phục bọn cs từ bỏ chủ thuyết Mác Lê để mở rộng tự do, dân chủ trong tinh thần ḥa giải dân tộc như câu kết luận của họ Hà: “Kẻ xâm lược là giặc đến từ bên ngoài, cần phải làm cho họ thất bại trong âm mưu đó, việc ấy phải làm ngay không thể trần trừ, hoàn toàn không giống với quan hệ người trong một nước với nhau, quan hệ được cố kết bởi t́nh yêu Tổ quốc ngàn đời thiêng liêng, để cùng xây dựng một đất nước văn minh là điều hoàn toàn có thể thực hiện được, mà nước Đức là một tấm gương đầy thuyết phục.”

 

So sánh việc thống nhất và dân chủ hóa nước Đức với việc hóa giải cs, từ bỏ chủ thuyết Mác Lê để dân chủ hóa VN là không cân xứng, bởi v́ trong hiện tại csvn đang dộc quyền cai trị, không đối thủ, việc ǵ tự nhiên thoái vị nhượng quyền cho ai khác.

 

Cho nên ư tưởng nầy là bước thoái bộ, quay về điểm xuất phát cũ: Đổi mới đảng để tồn tại dưới danh xưng mới, ví dụ Đảng Dân chủ-Xă hội chẳng hạn, thay v́ đảng cs, nghĩa là b́nh mới, rượu cũ!

 

Trên đây là lượt qua quan điểm, nhận thức của giới trí thức gốc cs.

 

Nhưng t́nh hinh xă hội hiện nay không c̣n ở trong tầm tay của quư vị.

 

Tại sao?

 

Có 3 sự kiện quyết định cuộc toàn dân nổi dậy mà không ai lường trước và ngăn cản được, kể cả bọn hung thần cs:

 

1/ Công hàm bán Quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa cho Tàu đỏ.

 

Trước nay, cái khẩu hiệu “Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào”, và “Đảng ta vinh quang đánh thắng hai nước lớn thực dân cũ Pháp và thực dân kiểu mới Mỹ” tưởng chừng như ăn sâu vào tâm năo của giới trẻ, không sao tẩy sạch. Chẳng ngờ rằng chỉ một sớm, một chiều, một chấn động mạnh chẳng những phủi sạch hai câu khẩu hiệu tuyên truyền xảo trá kể trên mà c̣n lật ngược lại ư nghĩa, đập vào mặt tà quyền cs: Đó là cơn chấn động do việc Tàu cọng công bố cái công hàm bán hai Quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa cho Tàu phù do Phạm Văn Đồng tuân lệnh già hồ kư để đổi lấy súng đạn, chuẩn bị xâm chiếm Miền Nam.

 

Đây là bước ngoặt lịch sử: Chánh tà – Ngay gian phân biệt, khi giới trẻ khẳng định: VNCH chiến đấu đổ máu bảo vệ Hoàng Sa - Trường Sa không phải là ngụy. Việt cọng bán Hoàng Sa – Trường Sa cho giặc Tàu mới đích thật là ngụy. Mỹ không chiếm của Việt Nam một tấc đất không phải là thực dân, đế quốc. Tàu phù chiếm biên giới, đảo, biển của Việt Nam mới đích thật là đại hán xâm lược.

 

Công luận Quốc tế cũng xác nhận: Ai giữ nước, Ai bán nước qua câu nhận xét tiêu biểu của học giả Frank Ching ( Far Eastern Economic Review ):

 

“Hồ chí Minh khi được hỏi rằng ông pḥ Sô viết hay pḥ Trung cọng, đă trả lời ràng ông pḥ Việt Nam. Bây giờ đă đến lúc Hà Nội phải thú nhận rằng chính phủ Saigonđă pḥ Việt Namhơn là Bắc Việt.”

 

2/ Hiệp ước bán nước Thành Đô năm 1990.

 

Gần đây, để trấn áp bọn bán nước vc, bọn t́nh báo phản gián Tàu tung tin úp mở về Hiệp ước Thành Đô. Kế tiếp bọn chúng bày ra vụ “ngôi sao thứ sáu” trên cờ Tàu đỏ cho thiếu nhi VN phất khi đón tiếp Phó vương Tập B́nh của chúng qua thị sát An nam Đô hộ phủ Hà Nội hồi mùa hè năm ngoái, ư nói rằng: Lạc Việt rồi đây sẽ chỉ là một sắc tộc thứ năm thuộc Đại Hán như 4 sắc tộc Mông, Hồi, Măn, Tạng trong hiện tại.

 

Khi nào bọn tôi tớ Ba Đ́nh bất lực, không c̣n xài được nữa, bọn Tàu đỏ sẽ chánh thức công bố cái Hiệp Ước bán nước Thành Đô ngày 3 tháng 9 năm 1990 như đă làm với cái công hàm Hồ-Đồng bán hai quần đảo HS-TS năm 1958.

 

Lúc ấy sẽ là bước ngoặt lịch sử quyết định số phận của bọn việt cọng bán nước: Toàn dân nổi dậy thét câu “sát đát” tiêu diệt bọn phản quốc, hại dân.


3/ Kinh tế sụp đổ gây hỗn loạn xă hội.

 

Vẫn biết rằng sự kiện bắt giữ trùm nhà băng “Bầu Kiên”, tay chân Thủ Dũng là do đấu đá giữa “bầy cá tra” ao Ba Đ́nh, Sang-Trọng-Dũng nhưng hậu quả vẫn dẫn tới hỗn loạn tài chánh, đi tới sụp đổ kinh tế, gây ra hỗn loạn xă hội và cuối cùng là nổi loạn mà cho dù bọn “ chỉ biết c̣n đảng, c̣n ḿnh” hung hản cách nào cũng bị tràn ngập.


CHÁNH PHỦ QUỐC GIA CHÁNH THỐNG

 

thực hiện Đông ḥa Tôn Quyền, Bắc cự Tào tháo

Ba sự kiện Nhận thức Chánh-Tà, vc Măi quốc, Xă hội hỗn loạn, tác động lẫn nhau, kết quả là cuộc toàn dân nổi dậy dẹp tan “đảng cướp sạch An nam”, xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị cs.

 

Toàn dân công cử Chánh Phủ Quốc Gia (État du Vietnam) chánh thống thông qua bầu cử tự do. Chỉ khi ấy, chánh phủ Việt Nam mới có đủ uy quyền, nhân danh Quốc dân Việt Nam, về nội trị thực thi Dân chủ-Pháp trị, về ngoại giao tuân thủ công pháp Quốc tế mới có đủ tín nhiệm quốc tế, hội nhập vào cộng đồng dân chủ Thế giới, mới có đủ sức mạnh đương cự Đại Hán xâm lược Tàu: Đông ḥa nhập Cộng Đồng dân chủ Thế giới – Bắc kháng cự con cháu Tào Tháo gian manh, xâm lược.

 


Nguyễn Nhơn

Mùa Hè đỏ lửa Đấu Tranh

15/7/2019

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính