Cựu việt cọng nằm vùng HÈN và NHỤC

 

 Nguyễn Nhơn

 

 

 

Nhóm nhân sĩ trí thức Sài G̣n biểu t́nh chống Trung Quốc

RFA 8-10-2019

Một nhóm các vị nhân sĩ- trí thức ở Sài G̣n được nhiều người biết đến vào ngày 10 tháng 8 tiến hành một cuộc biểu t́nh chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam trước Tổng Lănh Sự Trung Quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Những vị tham gia gồm các Giáo sư Hoàng Dũng, Giáo sư Tương Lai, Ông Vơ Văn Thôn, Ông Lê Công Giàu, Ông Hà Thúc Huy, Ông Nguyễn Thanh Văn, Ông Huỳnh Tấn Mẫm... Và Giáo sư Hoàng Dũng vào tối ngày 10 tháng 8 xác nhận tin vừa nêu với Đài Á Châu Tự Do.

Những người biểu t́nh mang theo băng rôn, biểu ngữ và hô ‘đả đảo’ Trung Quốc xâm lược.

Theo Giáo sư Hoàng Dũng th́ cuộc biểu t́nh diễn ra thuận lợi, không có cử chỉ đàn áp. Tuy nhiên có công an trẻ ra khuyên giải những vị trí thức với luận điểm thông thường lâu nay là vấn đề chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam đă có nhà nước Hà Nội lo.

Giáo sư Hoàng Dũng nhắc lại thực tế trước đây trong một số cuộc biểu t́nh chống Trung Quốc gây hấn, xâm lược Việt Nam có một số người tham gia bị lực lượng chức năng đánh đổ máu.

Đó là một trong những lư do mà kỳ này khi Trung Quốc xâm phạm Băi Tư Chính của Việt Nam nhiều người dân tỏ vẻ thờ ơ.

Dẫu thế theo Giáo sư Hoàng Dũng, cuộc biểu t́nh của những vị nhân sĩ-trí thức Sài G̣n vào ngày 10 tháng 8 cũng nhằm đánh động tinh thần ‘nước ḿnh, ḿnh giữ’.

……………………………

 

Ngày xưa, dưới thời Việt Nam Cộng Ḥa

Tự do – Dân chủ – Pháp trị

Chánh Nghĩa Quốc Gia

Bọn việt cọng nằm vùng phản loạn

Giữa khuôn viên Đại học Văn khoa

Nghênh ngang lớn tiếng rộng họng:

“Đả đảo Thiệu Kỳ”

Ngày nay, dưới độc tài toàn trị vi xi

Hành động rụt rè, bí rị

Chệt cọng xâm chiếm Băi Tư Chính cả tháng trời

Cả bọn im hơi lặng tiếng nín khe

Bây giờ chệt phủi đít đi d́a nghỉ

Mới xum xoe bày tṛ khỉ biểu t́nh

Lêu nghêu chưa tới mươi móng

“Tàn” là bác sĩ, giáo sư

Mặt trơ trán bóng diễn tṛ con khỉ

Tiếu hỉ hỉ

 

Thơ Gởi Chú Mẫm,

 

Nè, chú già Mẫm,

Nghe Anh Hai nói đây

Ngày xưa dưới thời VNCH

Chủ trương Dân Chủ, Pháp Trị

Chú lợi dụng hoạt động lăng loàn

Rước Quỉ Cộng vào cướp Miền Nam

Ngày nay dưới Trào Xă nghĩa của chú

Sao íu x́u xếp ve vậy?

Hay là các đồng rận của chú

Xăng phú chú từ lâu nên vậy chăng?

Xưa Dân Chủ, Pháp Trị chê

Nay Độc Tài, Đảng Trị lại rét

Đúng là đồ chết nhát

Cách miệng con mẹ mi

Biểu t́nh, không cùng dân biểu t́nh

Chỉ dựa thế dân vào Tổ Quỉ kèn cựa (*)

Chắc là tính kiếm chác

Thêm chút nữa dưỡng già

Đồ mặt mẹt, xê ra

Việc nước từ nay để dân tính

Bọn ăn có xê ra

Dân ṃn mặt tụi bây rồi

Nếu chú Mẫm biết nghe lời phải

Hăy can trường nh́n nhận lỗi xưa

Kể lễ hết ngọn ngành

Cho lớp trẻ ngày nay nghe

Để em cháu học lấy kinh nghiệm

Biết cùng nhau tổ chức

Sớm lật đổ ÁCH ĐỘC TÀI ÁP BỨC

Thục hiện ĐẠI CÁCH MẠNG DÂN TỘC

Chừng nào dược như vậy

Mới mong chống được XÂM LĂNG TÀU

Đừng nói mép tào lao

Thêm nhục nhă lúc tuổi già

Mau nghe lời Anh huấn thị

 

 

Nguyễn Nhơn

 

(*) Trong cuộc biểu t́nh chống tàu xâm lăng

Ngày 5 tháng 6, 2011 ở Sài g̣n

Huỳnh Tấn Mẫm bỏ đoàn biểu t́nh

vào “Thành đoàn TNhcm” xạo sự nói là chất vấn?!

 

*  *  *

 

ĐÂY! HUỲNH TẤN MẪM

 

Một lần nữa, và sẽ c̣n nhiều lần nữa, người viết sẽ chứng minh về tất cả những ǵ ḿnh đă viết, để không mắc phải cái câu: “Hữu thuyết vô bằng”; mà “nói có sách, mách có chứng” hẳn hoi. V́ thế, nên qua bài này, người viết phải đưa thêm những h́nh ảnh của chính Huỳnh Tấn Mẫm đang giơ cao tay, đứng dưới tấm “biểu ngữ”bên cạnh có tấm h́nh lớn của Hồ Chí Minh, và có mặt một tên “giặc thầy chùa”( không biết là Thích… ǵ ?),trong một cuộc “biểu dương” để “đón mừng giải phóng”, và 3 tấm h́nh khác: Tấm h́nh Huỳnh Tấn Mẫm đă chụp chung với những đảng viên “cao cấp” của đảng Cộng sản Việt Nam như: Lư Chánh Trung, Tố Hữu, Lê Quang Vịnh, Lê Văn Nuôi, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Đ́nh Thi ; tấm thứ ba:Huỳnh Tấn Mẫm đă chụp chung với Nguyễn Thị B́nh “nguyên Phó chủ tịch nước Việt Nam Cộng sản”, và các đệ tử của Mẫm trong phong trào “tranh đấu chống Mỹ-Ngụy”; và tấm thứ tư: Huỳnh Tấn Mẫm chụp chung với những tên “phản chiến” của Đà Nẵng, Huế, Quảng Tín, trong “buổi họp mặt 35 năm giải pḥng miền Nam, 30/4/2010 tại Sài G̣n”.

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính