Cứu cánh – Mục đích – Mục tiêu, tiếu hiêu hiêu

 

Nguyễn Nhơn

 


Trích: "...Phương tiện đúng th́ Cứu cánh 究竟 mới tốt (thuật ngữ Cứu cánh là cái kết quả cuối cùng, chứ không có ư nghĩa cứu giúp như số đông vẫn hiểu lầm). Cứu cánh biện minh cho Phương tiện (la fin justifie les moyens!). Phương tiện và Cứu cánh mới là cặp quan hệ nhân quả máu thịt, chứ Mục đích có khi chỉ là ảo tưởng hoặc tô vẽ để tuyên truyền!.." (Hà Sĩ Phu - Vài điều tóm lại cho gọn)

Th́ ra với tiếng Tây bồi của thằng Tàu Ku Hồ, nó đào đâu ra chử "cứu cánh" để nó xàm 100 năm nay, thằng Ku dịch láo cứ thế để cho thằng VC hiểu láo, hiểu lờ, thế là cả đảng cướp VC cúi đầu nghe theo, mà thật ra tụi nó cũng đếch hiểu "cứu cánh" là ǵ.

Mà thật ra tiếng Pháp dốt như thằng tui th́ trong tiếng Pháp fin = but = goal trong tiếng Mỹ th́ cũng d́a một chỗ đó là mục đích cuối cùng là...cái "hố" to tổ bố chứ khác nhau chỗ nào mà lại cứ cứu cánh, rồi mục đít, mục nhọt rồi phương tiện, hả hả hả

Nam Nguyen

 

*******************

 

Giờ phút thứ 25 của Lịch sủ, t́nh thế Đất nước như dầu sôi lửa bổng:

 

Trên thượng từng bọn trùm Ba Đ́nh hầu như vô chủ.

 

Ngoài xă hội rối loạn như xôi.

 

Trên Biển Đông phập pḥng dậy sóng.

 

Ông sĩ phu Bắc Hà ngồi rỗi, nói rằng “ Tóm cho gọn “ mà lại nhai văn nhá chữ tràng giang về thiên Marxisme vốn cù nhây, ngày nay không ai đọc.

 

Quả thiệt là:

 

Sĩ phu Bắc Hà theo cọng ăn nói ḷng ṿng như vẹm


Trích: Vấn đề là ĐCS chỉ đi được với dân để chống Bành trướng nếu thực sự từ bỏ độc quyền Cộng sản. Muốn Thoát Trung th́ phải Thoát Cộng chẳng có cách nào khác.

 

Tôi ví von Tổ quốc Việt Nam nếu có cái đuôi XHCN th́ Tàu nó túm lấy cái đuôi XHCN ấy để tóm gọn ta, nuốt chửng ta. Con thằn lằn muốn thoát thân phải tự đứt cái đuôi ra. VN muốn thoát Tàu cũng phải tự cắt cái đuôi XHCN ấy. Cứ cắt cái đuôi CS là rũ sạch mọi kư kết mà CS trước đây đă kư bất lợi cho dân tộc. ĐCSVN muốn cứu nước th́ phải từ bỏ cái đuôi ấy, tự cắt cái đuôi ấy. Nếu không th́ nhân dân phải đứng lên chặt đứt cái đuôi CS ấy để tự giải thoát ḿnh, nhưng như vậy sẽ có xung đột, có đau và chảy máu là điểu chẳng ai mong.

 

Điều tôi đề cập chuyện tự cắt đuôi ở trên là vạch ra lối thoát cho ĐCS là phải cắt đuôi thật, Thoát Cộng thật, Thoát Cộng giả vờ th́ sao gọi là cắt đuôi được? Và như vậy dù ĐCS có c̣n cũng phải đa nguyên đa đảng cạnh tranh với các đảng khác đê cho dân lựa chọn, th́ Tổ quốc VN mới không c̣n bị gắn cái đuôi XHCN nữa. Cái đuôi CS là phải cắt thật sự và không bao giờ mọc lại được nữa th́ mới đi được với nhân dân, dân mới tin, chứ làm giả như xưa nay th́ làm sao lừa được nhân dân nữa. Từ t́nh h́nh thực tế, riêng tôi th́ chẳng bao giờ tôi tin vào những khả năng tử tề này. Tôi vừa nói: Nếu không tự cắt cái đuôi, hoặc chỉ cắt giả vờ th́ nhân dân sẽ phải đứng lên, dùng sức mạnh để chặt đứt cái đuôi CS, trong trường hợp ấy th́ có đau đớn và thương vong là điều mà chẳng ai mong. Và như thế, vấn đề c̣n lại thuộc về chiến thuật chiến lược là việc không hề đơn giản.

(Hà Sĩ Phu - Sự sàng lọc của ĐCS đi ngược lợi ích dân tộc)

 

Mùa xuân 2011, nhân khi Phó Đại sứ Mỹ Palmer ghé viếng thăm, Hà Sĩ Phu trịnh trọng thuyết tŕnh về lộ đồ chống Ngoại xâm - Nội xâm - chuyển hóa Kinh tế mệnh danh “Con Đường Ḥa B́nh” nội dung chính như sau:

 

Về ba mối lo hiện nay của Việt Nam:

 

Ba mối lo lớn của xă hội VN hiện nay là:

- Chống ngoại xâm tức chống chính sách bành trướng của nhà cầm quyền TQ (không phải là chống văn hóa TQ hay chống nhân dân TQ)

- Chống nội xâmtức chống độc tài và tham nhũng, lực lượng tiêu cực này phối hợp với ngoại xâm, làm cho nhân dân mất quyền làm chủ đất nước. Đây là cuộc vận động Dân chủ hóa xă hội.

- Đối phó với suy thoái kinh tế tài chính, đồng tiền mất giá, giá sinh hoạt ngày một tăng cao.

Mấy nhận thức cơ bản cần thiết cho xă hội Việt Nam

Chủ nghĩa Mác đă nhân danh Nhân dân nhưng dẫn đến kết quả là tước sạch vũ khí vật chất và tinh thần của Nhân dân. Nhân dân bị trắng tay, mất sở hữu, mất tự do tư tưởng, mất sạch xă hội dân sự, không c̣n đất để đứng lên. Phải nhen nhóm Xă hội dân sự từ đầu, đó là lư do không thể làm ngay một “cách mạng Hoa” như Tunisia, Ai Cập… là những nước ít nhiều vẫn c̣n xă hội dân sự.

 

- Chúng tôi nghĩ hăy khoan đ̣i những tiêu chuẩn dân chủ cao. Khi chưa có quyền Tự do ǵ mà muốn có Dân chủ sẽ được xơi Dân chủ giả hiệu ngay. Trước hết hăy nâng cao Dân trí trong những nỗ lực giành các quyền Tự do hiến định: Quyền Tự do Thông tin-báo chí, và Quyền Tự do lập các Hội dân sự, nghề nghiệp, Ái hữu… mà tuy trên danh nghĩa đă có, nhưng nay phải giành cho có thực chất. Chúng tôi phải dựa trên thế hợp pháp mà gỡ từng bước, tiến tới quyền làm chủ đích thực của dân. Có hai loại Quyền nói trên mới mong tiến lên đ̣i Quyền thứ ba là Quyền ứng cử và bầu cử để cải biến dần các cơ quan quyền lực, tiến tới một chính thể mới Dân chủ pháp trị văn minh phù hợp với Dân tộc.

 

- Khi chưa có khả năng huy động quần chúng để làm “Cách mạng” trực tiếp, th́ đây là cung cách duy nhất để thoát khỏi đêm dài toàn trị. Đây chính là con đường HOÀ B̀NH. Kiến tạo Dân trí và xă hội dân sự làm nền tảng, chính là tích cực tạo điều kiện để thời cơ xuất hiện.

 

Con đường diễn biến như vậy tuy có chậm (không phải ta muốn chậm) nhưng bù lại cũng có ưu điểm là vững bền và hợp với t́nh tự dân tộc và không thể có sự can thiệp của “thế lực thù địch” mà người cầm quyền lo sợ.

 

....Trở lại ba vấn đề lớn của đất nước, chúng tôi: *Chống Nội xâm để xây dựng dân chủ pháp trị, *chống Ngoại xâm để giữ vẹn Độc lập cho Tổ quốc, và *vượt qua suy thoái, phát triển Kinh tế-Văn hoá.

 

Khó khăn là hai vấn đề trên, trong đó chống Nội xâm tuy là việc cơ bản và lâu dài, nhưng trước mắt nếu bị Ngoại xâm khống chế th́ VN cũng khó mà Dân chủ hóa.

 

- V́ vậy chống xu hướng lệ thuộc Trung Quốc là vấn đề lớn trước mắt, phải đặt lên hàng đầu, mong sự hỗ trợ của Hoa Kỳ phù hợp với yêu cầu số 1 ấy.

(Hà Sĩ Phu: Tổ Quốc Là Trên Hết)

 

Trên đây là nội dung chủ yếu của “Con Đường Ḥa B́nh” theo lộ tŕnh 3 bước:

Thoát Trung ----> Dân chủ hóa -----> Phát triển Kinh tế.

 

Từ bấy đến nay, thấm thoát đă mấy thu sương, qua 2 lần “hội đại đảng”, toàn trị việt cọng vẫn c̣n trơ trơ. Chẳng những không nhúc nhích ǵ hết trơn mà trái lại càng ngày càng phát xít hóa và bệ rạc.

 

Bước ưu tiên số 1 “Thoát Trung” chẳng những không cục cựa mà c̣n đi ngược: Việt cọng càng ngày càng bị trói chặt vào chệt cọng. Vừa đây có tin đồn vi xi quá bón tiền, thỏa thuận cho chệt cọng thuê Vịnh Cam Ranh lấy 50 tỉ đô (?!). Như vậy, toan tính dựa Mỹ thoát tàu đành hủ hỉ!

 

Bước thứ 2 “Dân chủ hóa” cũng vậy. Hơn 5 năm đă trôi qua, đă trầy vi, tróc vẫy thành tựu được hơn 20 “Tổ chức Xă hội Dân sự Độc lập” bề thế mà xem ra hiệu quả chẳng bao nhiêu. Tranh cải nhau th́ nhiều, huy động lực lượng tranh đấu không bao nhiêu!

 

Đă thế lại thêm họa tam tai: Mỹ phủi sạch huyền thoại “Diễn biến Ḥa b́nh” xóa bỏ chế độ toàn trị việt cọng:

- Mỹ không có kế hoạch thay đổi thể chế chánh trị của Việt Nam (cọng sản)

- Vấn đề Tự do - Dân chủ - Nhân quyền do nhân dân VN tự quyết định.

 

Cho nên mà cho nên, gần đây, sĩ phu ta bèn đảo ngược “Con đường Ḥa b́nh” bằng câu khẩu hiệu thật là hoành tráng:

Muốn Thoát Trung phải giải cọng. Muốn giải cọng phải xóa hồ.”, nghĩa là Xóa hồ ---> Giải cọng ---> Thoát trung!

 

Khẩu hiệu nầy giống y như chủ trương của Dân - Quân - Cán - Chính VNCH:

Muốn chống tàu Xâm lăng - Trước tiên diệt Nội gian việt cọng”

 

C̣n dzụ xóa hồ th́ người Việt Quốc gia đă tiến hành từ lâu: Từ thập niên 1980s đă có “Phong trào NO ho” với bài ca “ho chi minh chết śnh”.

 

Sách có chữ: “Trễ c̣n hơn không”

 

Nhưng hỡi ơi, đối với những người gốc cọng th́ “Nói dzậy mà không phải dzậy!”

Ông sĩ phu Bắc Hà đề xuất, lưu ư đảng ta:

Điều tôi đề cập chuyện tự cắt đuôi ở trên là vạch ra lối thoát cho ĐCS là phải cắt đuôi thật, Thoát Cộng thật, Thoát Cộng giả vờ th́ sao gọi là cắt đuôi được? Và như vậy dù ĐCS có c̣n cũng phải đa nguyên đa đảng cạnh tranh với các đảng khác đê cho dân lựa chọn, th́ Tổ quốc VN mới không c̣n bị gắn cái đuôi XHCN nữa.

 

Nghĩa là cắt đuôi để sống c̣n và “cạnh tranh với các đảng khác” để tiếp tục trị v́! Các đảng khác là đảng nào vậy? Hay là các đảng chưng h́nh như đảng Dân chủ và đảng Xă hội thời VN dzân chủ cọng huề hồ bác cụ?

 

Cà cuống chết đến đít c̣n cay. Việt cọng đường cùng c̣n xỏ lá!

 

Thuở đời nhà ai mà có cái vụ toàn dân nổi dậy chỉ để ... “cắt cái đuôi con thằn lằn” đỏ đầy nọc độc ung thư để cho cái ḿnh mập ú đầy chất đọc của nó tồn tại để chờ khi mọc lại đuôi mới lại gieo nọc độc phá nước, hại dân.

 

Tục ngữ có câu: “Đánh rắn, đánh dập đầu”. Rắn đây lại là thứ rắn hổ mang việt cọng vừa độc vừa dữ. Phải đập nát đầu. Chẳng những đập nát đầu mà c̣n bỏ chung vào xác cáo Ba Đ́nh đem thiêu hủy, rồi trút tro tàn xuống sông Hồng cho trôi giạt ra biển Đông mất tăm, mất tích, tuyệt nọc.

 

Xin nhắn gởi một câu khẩn thiết: “Đừng bao giờ nghe lời dụ khị của bọn lư thiết gia việt cọng “làm cuộc cách mạng nửa chừng”. Đó là chỗ chết không có đất chôn, bởi v́ khi đó chệt cọng đă tràn ngập Đất nước. Họa mất nước, diệt tộc là không tránh khỏi.

 


Nguyễn Nhơn

Thành tâm kêu gọi Phong trào Dân Trị Nha Trang

Nhóm Dũng sĩ Phan Rí kiên cường tập hợp lực lượng

Tiếp nối cuộc nổi dậy dang dở Mùa Hè 2018

Tựu thành Khởi Nghĩa 2019

1/6/2019

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính