Cộng sản đă chết hay c̣n?

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Trích: “Chính cái chết lư thuyết đến cái chết trong thực tiễn đời sống cộng sản nên đă không ít cá nhân đấu tranh không đồng quan điểm với những cá nhân tiếp tục giữ quan điểm chống cộng triệt để với suy nghĩ, dẫn chứng lư luận là “cộng sản có tồn tại đâu để mà chống?” Chuyện cộng sản đă chết trên lư thuyết lẫn trong thực tế là sự thật, không điều chi để bàn căi và tại sao chúng ta vẫn tiếp chống cộng? Chúng ta vẫn tiếp tục chống cộng bởi v́ tàn dư cộng sản, v́ cộng sản đă chết nhưng cái xác, chính xác hơn là cái xác thối của cộng sản Việt Nam vẫn tồn tại, vẫn c̣n nguyên đó với nhiều di họa nghiêm trọng như: … (Muốn dân chủ hóa, chống ngoại xâm phải chôn xác chết cộng sản Le Nguyen (Danlambao)Xin có đôi lời vắn tắt về câu chuyện cộng sản đă chết hay c̣n trên Đất nước Việt Nam.

 

Thực tế là: Cộng sản vẫn c̣n tồn tại cả trên lư thuyết lẫn thực tế! Chớ không phải chỉ là cái xác thối.


Về Kinh tế:

 

a) Lư thuyết: Chủ nghĩa cộng sản chủ trương xóa bỏ “Quyền Tư hữu” thay thế bằng “Sở hữu Toàn dân”. Đó là mục tiêu của Cách mạng Vô sản.

 

b) Thực tế: Nông dân, dân oan không có quyền tư hữu ruộng đất nên bị cào nhà cướp đất tràn lan và ngày càng nhiều, v́ bọn cường quyền nhân danh “sở hữu toàn dân” tước đoạt!

 

Kinh tế thị trường theo định hướng xhcn, lấy hệ thống doanh nghiệp quốc doanh (sở hữu toàn dân) làm chủ đạo làm nẫy sanh “nhóm đặc quyền đặc lợi”, thực chất làtư bản đỏ hiện đang hoành hành. Nói theo thuật ngữ kinh tế – chánh trị học là “hệ thống kinh tế tư bản (đỏ) độc quyền nhà nước.” (Monopole capitaliste d’ état), nghĩa là tư bản đỏ cấu kết với quyền lực nhà nước làm dộc quyền kinh tế như hệ thống kinh tế quốc doanh xă nghĩa hiện nay

 

.Về Chánh trị:

 

a) Lư thuyết: Chủ trương “Vô sản chuyên chính” cụ thể hóa bằng điều 4 Hiến pháp vẫn c̣n y nguyên: Đảng cộng sản độc quyền toàn trị theo ư chí chuyên chính của giai cấp vô sản nay đă thành tư bản đỏ.


b) Thực tế: Bộ máy đảng vẫn độc quyền ra lịnh từ trung ương tới tỉnh, quận, thôn làng. Các cơ quan cai trị, từ chánh phủ trung ương tới chánh quyền địa phương không làm theo luật lệ mà chỉ làm theo “quyết nghị đảng”! Cương lĩnh đảng ngồi xổm trên hiến pháp như lời tổng bí Lú xác quyết: Trên hiến pháp c̣n có cương lĩnh đảng.

 

Tóm tắt là: chế độ độc tài toàn trị vẫn c̣n u như kỷ!

Chẳng những c̣n mà nó c̣n càng ngày càng hung bạo hơn, càng phát xít hóa hơn: Nó sắp sửa trang bị vũ khí cho các “anh hùng núp” cảnh sát giao thông, nay không cần núp để ŕnh thu tiền măi lộ nữa mà công khai bắn khi người dân vi phạm luật lưu thông bỏ chạy. Nó công khai ra lịnh cấm biểu t́nh chống tàu khựa xâm lăng, trái hiến pháp khơi khơi vô tội vạ. Tóm lại là chế độ cộng sản vẫn c̣n đó, ngày càng hèn với giặc hơn, càng ác với dân hơn! 

 

Đó là thảm trạng trước mắt chớ không phải lư thuyết cầu cao.


Sở dỉ có dzụ: Cộng sản c̣n đâu mà chống là do nơi các ông bà muốn thỏa hiệp với bọn cộng sản đương quyền để ” tranh đấu chánh trị “, cải tiến chế độ lần hồi, nói theo thuật ngữ chánh trị là hợp tác với việt cộng ” làm cải lương “, tránh né hổng chịu làm cách mạng giải trừ cộng sản, hay nói thẳng băng là nổi dậy lật đổ chế độ cộng sản.

 

C̣n chiện “tàn dư cộng sản” lại là mối lo gan ruột về sau để tránh tàn dư cộng sản ngốc đầu dậy như Putin bên Nga.

 

Chính v́ vậy mà những người chống cộng mới quyết chí chống cộng không phải chỉ từ sáng tới chiều mà chống cộng tới tối luôn.

 

Nhân sĩ Tùng Phong Ngô Đ́nh Nhu nói: “Thế hệ chúng ta có bổn phận giải trừ nọc độc cộng sản cho Đất nước Việt Nam.”

 

Cộng sản là nọc độc chớ hổng phải chỉ là xác chết chưa chôn.

 

Cái xác khô hồ bác cụ đặt nơi “nhà vệ sinh Ba Đ́nh” tới nay vẫn c̣n gieo nọc độc: Từ nhân sĩ trí thức, cựu bộ đội “cụ hồ” tới thứ dân Hà Nội không ít người vẫn c̣n nắm níu “ơn bác đảng cụ hồ”! Vẫn cứ là “cộng sản đời đầu hồ bác cụ” quang dzinh muôn năm!

 

 

Nguyễn Nhơn


Chủ Nghiã Cộng Sản Thực Sự Tiêu Rồi 

 

Đảng cộng ngày nay hỏng bét rồi

Biến thành tư bản Đỏ chè xôi

Lê Nin mục nát, quăng nhanh thế     

Các Mác rách mem, vất lẹ thôi

Thờ Chệt nhìn qua ...tiêu bác, cháu   

Theo Nga ngó lại ...mất ông, tôi

Sao không biết dựa vào dân tộc?

Vong bản coi chừng mạng mất..toi.

 

Thảo Chương -TQV

12-10-2019

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính