Cọng sản Bulgaria và cu li việt cọng

B́nh Minh trên Đất Việt

 

Nguyễn Nhơn

 

 

 

cs Bulgaria

Đất đai là tài sản của nhà nước, ruộng đồng bị nhiễm độc, 

nước bị ô nhiễm, tâm hồn chán nản... 

 

cu li việt cọng

Đất đai sở hữu “ tàn dân “

Đất liền môi sinh ô nhiểm

Biển Đông nhiểm độc chất thải Formosa

Phù sa Cửu Long hết “ ruộng ngọt Phương Nam “

Nhân dân ù ĺ vô cảm

 

cs Bulgaria

Họ ngăn cách ta với thế giới, tố cáo ta phá hoại. 

Họ đánh ta ở đồn công an 

Họ gắn huy chương cho nhau 

Họ trốn trong các biệt phủ, xây dựng các trại tù, 

và bóp méo lịch sử, nhưng bây giờ thời đại đang thay đổi 

 

cu li việt cọng

việt cọng ra luật an ninh mạng

ngăn cấm bloggers trên mạng xă hội

Bắt dân vào đồn côn an thắt cổ chết

họ nâng bi tưởng thưởng nhau

họ ngự trong lâu đài ngai vàng

Trại tù mọc như nấm

cu li vẹm băi bỏ môn học lịch sử

cải tổ ngôn ngữ, chữ viết chờ hán hóa

 

cs Bulgaria

Họ thay đổi các nhà độc tài và lại cai trị tiếp 

Dối trá vẫn c̣n, nhà nước này vẫn lừa dân... 

Họ hủy diệt tài liệu, xa lánh nhân dân, 

họ ra nước ngoài, nhưng cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn 

 

cu li việt cọng

Từ hồ bác cụ tới nay

hết tên độc tài nầy tới tên khác

Ngày càng cu li hèn hạ hơn

Tuyên giáo ngày càng dối trá xu mị

Mật ước Thành Đô dấu như mèo dấu cứt

Nhân dân xê ra – Mọi việc để nhà nước “ no “

họ đưa con em tẩu tán tài sản ra nước ngoài

 

Bulgaria giải cọng

nhưng cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn 

Cộng sản cút đi 

Trẻ thơ cuối cùng được an giấc lành!

 

Việt Nam chờ đợi B́nh minh

Cuộc trường kỳ giải cọng c̣n gian khổ

Theo truyền thống hùng cường Lạc Long

Sẽ có một ngày Đại hội Diên Hồng

Toàn dân Việt đoàn kết vùng lên

Diệt hán ngụy giành lại chủ quyền

Nước Việt lại rạng rở bên bờ Biển Đông

 

 

Nguyễn Nhơn

Diễn tiếp Bài ca

Vasil Georgiev, Bulgaria

 

 

 

Cộng sản cút đi!

 

Bài hát sau của nhạc sĩ nhạc rock người Bulgaria Vasil Georgiev đă khích lệ muôn người trên đường phố Sofia vào năm1989.

 

*

 

Đất đai là tài sản của nhà nước, ruộng đồng bị nhiễm độc, 

nước bị ô nhiễm, tâm hồn chán nản... 

Tóc phải cắt ngắn, râu phải cạo 

Chân phải đóng dấu, nhưng bây giờ thời đại đang thay đổi 

 

Cộng sản cút đi 

Trẻ thơ cuối cùng được an giấc lành! 

 

Họ ngăn cách ta với thế giới, tố cáo ta phá hoại. 

Họ đánh ta ở đồn công an 

Họ gắn huy chương cho nhau 

Họ trốn trong các biệt phủ, xây dựng các trại tù, 

và bóp méo lịch sử, nhưng bây giờ thời đại đang thay đổi 

 

Cộng sản cút đi 

Trẻ thơ cuối cùng được an giấc lành! 

 

Họ thay đổi các nhà độc tài và lại cai trị tiếp 

Dối trá vẫn c̣n, nhà nước này vẫn lừa dân... 

Họ hủy diệt tài liệu, xa lánh nhân dân, 

họ ra nước ngoài, nhưng cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn 

 

Cộng sản cút đi 

Trẻ thơ cuối cùng được an giấc lành! 

 

Vasil Georgiev 

Nguồn: http://www.icwa.org/wp-content/uploads/2015/09/DBP-11.pdf

Người dịch: Trần Quốc Việt

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính